Prikazujem sadržaj po oznakama: prirez

Nakon što je Vlada ukinula prirez, Općina Dubrovačko primorje neće povećavati porez na dohodak. Prihode koje su izgubili od prireza, namaknut će, kazao je načelnik Nikola Knežić, minimalnim povećanjem lokalnih poreza.

- Nećemo povećavati stopu poreza na dohodak jer ne želimo dodatno opteretiti građane, jer kao i mnoge općine i gradovi želimo da građanima ostane što više novca. - kazao je Knežić.

- Minimalno smo korigirali iznos poreza na kuće za odmor. To je inače porez za one koji ne žive na području Općine. To su manje više stranci i vikendaši i korekcija je minimalna. Porez na kuće za odmor će iznositi 2,4 eura po četvornom metru, iako smo mogli ići do pet eura. Dubrovnik, Župa i Konavle idu na puno veće povećanje. Grad Dubrovnik već je izglasao povećanje na pet eura po metru četvornom, a mi ostajemo na 2,4 eura pa ćemo vidjeti što će biti za onu tamo godinu. - rekao je primorski općinski načelnik Nikola Knežić.

Općinsko vijeće Općine Dubrovačko primorje donijelo je i odluku o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i objektima za robinzonski turizam.

Za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu u Slanom i dijelu Majkova (Ratac), paušalni porez po krevetu te smještajnoj jedinici u kampu ili objektu za robinzonski turizam iznosit će 54 eura godišnje.

U Banićima i Kručici naplaćivat će se 42 eura na godišnjoj razini dok će pružatelji usluga u svim ostalim naseljima u Općini plaćati paušal od 30 eura godišnje po krevetu ili smještajnoj jedinici u kampu ili objektima za robinzonski turizam.

Objavljeno u Aktualno

Nakon što je Vlada ukinula prirez, zbog čega će Grad Dubrovnik ostati bez 18 milijuna kuna prihoda, gradonačelnik Mato Franković na konferenciji za novinare govorio je kako će ta sredstva nadomjestiti uštedama te povećanjem prihoda od imovine Grada. Kao što je već prethodno isticao, Franković je potvrdio kako neće povećavati stopu poreza na dohodak.

- Odluka je već donesena! Povećavamo cijenu javnih površina za 30 posto jer to po našoj procjeni dubrovačko gospodarstvo može podnijeti. Od 2025. povećavaju se i pristojbe za zaustavljanje autobusa na Pilama. - kazao je Frankković.

- U javnom savjetovanju je i odluka o povećanju poreza na kuće za odmor koja će iznositi pet eura po metru četvornom, umjesto dosadašnjih 1,50 eura po četvornom metru. - najavio je.

Kad je u pitanju ukidanje prireza, Franković je izračunao korist koju će od toga imati građani.

- Ukidanjem prireza prosječno će od osnovice bruto plaće od 1.500 eura građanima ostati 265 eura godišnje dok će onima s brutom plaćom od 2.000 ostati 387 eura. Jednoj dubrovačkoj obitelji s jednim djetetom na računu će godišnje ostati 615 eura, a onoj s dvoje djece oko 680 eura. - istaknuo je Franković.

Gradonačelnik je dodao kako se stopa poreza na dohodak neće povećati već će i dalje iznositi 20 i 30 posto.

Objavljeno u Aktualno

HDZ-ovi saborski zastupnici, ujedno i gradonačelnici, zamjerili su oporbenim kolegama što su predloženu poreznu reformu sveli samo na pitanje hoće li gradovi izgubiti neke novce, ne i hoće li građanima ostati više, ističući pritom da su lokalni proračuni posljednjih godina narasli.

- Tužan sam jer se kolege ne pitaju hoće li građani dobiti više novca, što je ključ predložene porezne reforme. - kazao Mato Franković (HDZ), gradonačelnik Dubrovnika u saborskoj raspravi o toj reformi.

Slijedom nje, ukida se prirez jedinicama lokalne samouprave, osobni odbitak diže na 560 eura, a država preuzima dio troška uplate mirovinskih doprinosa za građane s malim plaćama.

Franković kaže da je Dubrovnik u koroni izgubio 450 milijuna kuna poreznih prihoda, no da je želio iduće godine ukinuti prirez, koji je „porez na porez“ te navodi da je gotovo svaki grad u posljednjih šest godina gotovo „uduplao“ proračun.

Južni

Objavljeno u Aktualno

Prijedlogom izmjena poreznih zakona gradovima će se omogućiti samostalno određivanje iznosa poreza na dohodak u rasponima od 15 do 23 posto, a Gradu Zagrebu do 23.6 posto. Ukida se prirez koji je u gradu Dubrovniku iznosio deset posto na porez na dohodak od 20 posto. U apsolutnom broju porez na dohodak s prirezom u Dubrovniku je 22 posto, navodi gradski vijećnik Andro Vlahušić i nekadašnji gradonačelnik Dubrovnika pa iznosi kako je su ukupni prihodi prireza i poreza na dohodak u Dubrovniku protekle godine iznosili 156.458,777 milijuna kuna, dok su predpandemijske 2019. godine iznosili 144.879,638 milijuna kuna.

„Kada podijelimo ukupni porez i prirez koji je uplaćen u dubrovački proračun, s 22 2019. godine svaki postotni poen donosio je proračunu grada Dubrovnika 6,58 milijuna kuna, a prošle 2022. godine 7, 11 milijuna kuna. Brojni gradovi najavljuju da će ostati kod starih poreza na dohodak povećanih za iznos prireza kako prijedlog porezne reforme dopušta. Grad Dubrovnik nalazi se u situaciji da već od naredne godine može imati stopu poreza na dohodak od samo 15 posto ili 33 posto manje nego što ima ove godine.” - tvrdi on pa dalje objašnjava:

„Grad Dubrovnik od 2010. godine ima posebne, originalne i jedinstvene prihode koje nema nijedan grad u Republici Hrvatskoj. Prihodi koji nisu postojali prije 2010. godine. Prihodi koje turisti direktno uplaćuju u proračun grada Dubrovnika kroz kupovinu Dubrovnikpassa, dijela ulaznica za zidine, Revelina, koncesije za žičaru i naplate zaustavljanja autobusa na Pilama. Lex Vlahušić prihodi, koji su nastali individualnom inicijativom kroz promjene zakona i odluka Gradskoga vijeća.

Ukupni prihodi protekle 2022. godine po ovih pet stavki iznosili su 127 milijuna kuna, te činili 36 posto nenamjenskoga proračuna grada Dubrovnika, a bili su manji za 29 milijuna kuna od sredstava za porez na dohodak i prirez. Prihod od turista prošle godine trebao je biti veći za još 15 milijuna kuna, da nisu uvedena besplatna zaustavljanja turističkih autobusa na Pilama i Pločama, za kruzerske goste i putnike za žičaru. Godine 2019. od ovih pet prihoda gradski proračun bio je bogatiji za 178 milijuna kuna, koji su za 33 milijuna kuna bili veći od prihoda poreza na dohodak i prireza.

Prema rezultatima prodaje Dubrovnikpassa u prvih pet mjeseci ove godine direktni turistički prihodi mogu se očekivati na razini od 180 milijuna kuna, te će ponovo biti veći od ukupno prikupljenih sredstava od poreza na dohodak i prireza. Direktni turistički prihodi kontinuirano će rasti, te ovisiti o gradskim odlukama koje će svake godine omogućavati kvalitetnu turističku ponudu u cijeloj destinaciji, a ne samo u povijesnoj jezgri.

Osim smanjenja poreza za sedam postotnih poena, grad Dubrovnik zbog originalnih i jedinstvenih proračunskih prihoda u Republici Hrvatskoj, treba uvesti besplatne vrtiće i jaslice za svu dubrovačku djecu.

I nakon što gradski vijećnici izglasuju ove promjene za narednu godinu, direktni turistički prihodi ostaviti će gradu Dubrovniku najmanje sto milijuna kuna viška za sve razvojne i socijalne gradske programe.

Umjesto deklarativnoga participativnoga budgetiranja, većina dubrovačkih obitelji dobiti će svake godine najmanje nekoliko tisuća kuna godišnje kroz povećanje svojih plaća i primanja. Najbolji model direktne demokracije, koja ovisi o uspješnosti upravljanja gradskom imovinom, a ne kupovinom glasova kroz stranačke privilegije maloga broja građana.

Novci iz Lex Vlahušić odluka svakodnevno obilno pune gradski proračun, te ih treba pametno i pravedno raspodijeliti. Umjesto razbacivanja brojkama i dobicima za prosječne građane, predlažem da svaki građanin uzme svoju plaću i plaće članova svoje obitelji, te izračuna koliko će na mjesečnoj, godišnjoj i četverogodišnjoj razini njegova obitelj imati više novaca na raspolaganju , ukoliko gradski vijećnici budu dovoljno hrabri i mudri, te izglasaju porez na dohodak od petnaest posto za građane Dubrovnika.

Predlažem svim gradskim vijećnicima , kao i svim pročelnicima grada Dubrovnika neka sami naprave izračune za sebe i svoje obitelji, kako bi lakše pripremili odluke kojima će se značajno povećati mjesečna primanja dubrovačkih obitelji.” - napisao je Andro Vlahušić.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Gradonačelnik Dubrovnika i saborski zastupnik Mato Franković (HDZ) podržao je danas tijekom rasprave u Saboru Vladin konačni prijedlog porezne reforme i podsjetio da je njegovo predizborno obećanje bilo da će ukinuti prirez u Dubrovniku.

- Razmišljali smo to napraviti početkom 2025. godine, a ovo će biti nešto ranije. Nećemo mijenjati porez na dohodak, nećemo ga dizati nego ostaviti sve ovako kako je sada. Mijenjat ćemo politiku cijena po pitanju najma javnih površina, zakupa, gospodarenja imovinom i dio novca ćemo namaknuti iz tih prihoda, a za ostalo ćemo se snaći. - rekao je Franković.

- Analizirali smo cijene najma javnih prostora i pokazalo se da smo jeftiniji više od 30 posto od privatnih tvrtki koje iznajmljuju prostore. To nije fer, riječ je o javnim prostorima i mora biti izjednačena cijena zakupa kao i kod drugih. Nećemo dizati ni cijenu vrtića, ni vode, javnog prijevoza, nijednu cijenu nećemo podignuti, a vjerujem da će se i sve jedinice lokalne samouprave snaći. - rekao je HDZ-ov zastupnik i gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Vlada je u srijedu predstavila novi krug porezne reforme u sklopu kojega se ukida prirez jedinicama lokalne samouprave, osobni odbitak diže se na 560 eura, a država preuzima dio troška uplate mirovinskih doprinosa za građane s malim plaćama.

Premijer Plenković rekao je da je osnovni cilj reforme povećanje plaća te da će u novom krugu reforme biti izmijenjeno ili dopunjeno devet zakona.

Vlada želi, rekao je, podići životni standard i plaće, osobito građanima s najnižim plaćama, podići kupovnu moć kućanstava, smanjiti nejednakosti, očuvati gospodarski rast te ojačati fiskalnu autonomiju jedinica lokalne samouprave.

Smatra da je 2023., s obzirom na makroekonomske pokazatelje, pravi trenutak za porezno rasterećenje, koje bi trebalo stupiti na snagu u siječnju 2024. godine.

Što se tiče ideja da se porezno opterećenje smanji smanjenjem stope PDV-a, podsjetio je na studiju Porezne uprave prema kojoj cijene nisu smanjene u mjeri u kojoj su smanjene određene stope PDV-a.

Alternativa je, rekao je, smanjivanje poreznog opterećenja dohotka, a novi korak porezne reforme obuhvatit će upravo one koji su dosad bili izvan poreznih zahvata.

Plenković je otklonio teze da vlada ne ide na ruku općinama, gradovima i županijama.

- Teza da vlada nešto uzima lokanim jedinicama je lažna. - rekao je.

Ilustrirao je to između ostalog podatkom da je od 2017. do danas ukupan prihod županija, gradova i općina od poreza na dohodak povećan sa 10,6 na 17,7 milijardi kuna.

Prema vladinoj prezentaciji, u novom krugu porezne reforme jedinicama lokalne samouprave ukida se prirez, ali im se dopušta da same odrede porez na dohodak.

Za Grad Zagreb koji ima prirez od 18 posto, raspon u kojem može odrediti nižu stopu poreza na dohodak je 15 do 23,6 posto, a višu od 25 do 35,4 posto.

Općine koje su do sada mogle odrediti prirez do 10 posto, moći će odrediti stopu poreza na dohodak od 15 do 22 posto za nižu stopu i 25 do 33 posto za višu.

Za gradove do 30 tisuća stanovnika, koji sada mogu odrediti prirez do 12 posto, novi raspon određivanja poreza na dohodak je između 15 i 22,4 posto za nižu stopu i 25 i 33,6 posto za višu, a za gradove s više od 30 tisuća stanovnika koji su do sada mogli imati prirez do 15 posto, raspon je od 15 do 23,6 odnosno 25 i 34,5 posto.

Tijekom četvrtoga kvartala ove godine, općine i gradovi dužni su donijeti odluku o visini poreznih stopa poreza na dohodak i objaviti je u Narodnim novinama najkasnije do kraja godine, sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Osobni odbitak diže s 530,90 na 560 eura. Kako je objasnio ministar financija marko Primorac povećavaju se iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove. Podiže se prag za primjenu više stope poreza na dohodak s 47.780 na 50.400 eura.

Što se tiče zahvata u mirovinske doprinose, do najviše 300 eura smanjuje se osnovica za mirovinsko osiguranje (I. stup)

Za bruto plaće do 700 eura fiksna olakšica bit će 300 eura, a za plaće od 700,01 do 1.300 eura postupno se smanjenje olakšice.

Ministar Primorac kaže da za obveznike mirovinskog osiguranja to znači povećanje neto iznosa plaće, osobito za one s najnižim primanjima. To se odnosi na 53,5 posto ukupnog broja obveznika koji ne podliježu plaćanju poreza na dohodak (1,52 milijuna ljudi od ukupno 2,84 milijuna obveznika). Primorac ističe da olakšica ne smanjuje budući iznos mirovine.

Za samca s bruto plaćom od 700 eura, to bi trebalo donijeti povišicu od 41,82 eura, a za samca s bruto plaćom od 1290 eura od 6,42 eura.

Za obitelj s dvoje djece i plaću od 700 eura bruto povišica bi bila 45 eura, a za one s plaćom od 1290 eura bruto i dvoje djece za 75 centi.

Zbog ovih mjera, smanjenje prihoda od mirovinskog osiguranja (1. stup) iznosilo bi 329 milijuna eura, a smanjenje prihoda od poreza na dohodak 108 milijuna eura, tj. ukupno 437 milijuna eura.

Od ostalih poreznih izmjena najavljeno je uz ostalo određivanje neoporezive napojnice od 3.360 eura i uvođenje plaćanja karticama, omogućavanje donacije u iznosu većem od dva posto prošlogodišnjih prihoda te opcijska dodjela udjela, a ne samo dionica. Rok za plaćanje poreza na dohodak utvrđuje se na 28. veljače, bez obzira na datum, podnošenje prijave, a porez na dobit plaćat će se 30. travnja.

Južni

Objavljeno u Aktualno

Korona kriza utjecala je na sve aspekte poslovanja pa tako naravno i na prihode Grada Dubrovnika i proračun koji je umanjen za 116,17 milijuna kuna, a koji se puni naravno i porezima i prirezima, a o umanjenu proračuna možete čitati OVDJE.

Grad Dubrovnik na prihodovnoj strani tako će, procjena je u novom proračunu, ove godine samo od raznih poreza te od prireza izgubiti čak 49,32 milijuna kuna.

Od 49,32 milijuna kuna koji su bili planirani, u proračun će od poreza i prireza na dohodak biti uplaćeno čak 19,06 milijuna kuna manje, a 24,66 milijuna kuna manje biti uplaćeno od ostalih poreza. Od poreza na imovinu planirano je 1,6 milijuna kuna manje, a četiri milijuna kuna manje Grad Dubrovnik naplatit će od poreza na robu i usluge.

dm

Objavljeno u Aktualno