Srijeda, 08 Ožujak 2023 19:47

U koncesiju ide 80.793 kvadrata na Prahivcu za projekt Marina Cavtat & Resort

Piše:
U koncesiju ide 80.793 kvadrata na Prahivcu za projekt Marina Cavtat & Resort Foto: dpp/arhiva

Nakon što je projekt Marina Cavtat & Resort na Prahivcu Vlada u srpnju prošle godine proglasila strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske, Županija Dubrovačko – neretvanska kao najpovolnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za korištenje luke nautičkog turizma očekivano je odabrala tvrtku Marina Cavtat u vlasništvu Lukše Glavinje.

Područje koje se daje u koncesiju na Prahivcu površine je 80.793 metra kvadratna, od čega 4.547 metara kvadratnih otpada na kopno, a 76.246 metara kvadratnih odnosi se na more, odnosno pripadajući akvatorij.

Koncesija se tvrki Marina Cavtat daje na rok od 20 godina od dana sklapanja ugovora.

Godišnja koncesijska naknada sastoji se od dva dijela, odnosno stalne godišnje naknade u iznosu od 24.237,90 eura i promjenjivog dijela naknade koji iznosi 2,5 posto godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na koncesijskom području. 7

Projekt Marina Cavtat & Resort na Prahivcu vrijedan je 625 milijuna i predviđa izgradnju hotelskog resorta u kategoriji 5* turističke namjene.