Prikazujem sadržaj po oznakama: sjednica

Tek što je počela tematska sjednica, jasno je bilo da većina u Županijskoj skupštini neće podržati novo trasiranje na cjelokupnom lokalitetu planiranoga Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje kod Trnovice. Između župana i oporbe zaiskrilo je već na početku nakon što je župan Nikola Dobroslavić kazao kako se učestalim sazivanjem tematskih sjednica od Skupštine neće raditi cirkus.

Župan je uvodno podsjetio da je lokacijska dozvola, na koju se nitko nije žalio, za Centra za gospodarenje otpadom na Lučinu razdolju izdana 2019. dok je ugovor o financiranju projekta iz 2020. predvidio da se projekt financira europskim sredstvima u omjeru 70 posto EU, 20 posto Fond za zaštitu okoliša i 10 posto Dubrovačko – neretvanska županija. Kazao je i kako je u tijeku javna nabava za izvođača radova.

Dobroslavić je istaknuo kako Centar na Lučinu razdolju jest osjetljiv jer je na krškom terenu, ali i naglasio kako sve oko tog projekta mora biti transparentno.

- Zato je i odabrana tehnologija i sustav zatvorenog Centra. Izrađivač je rekao da niti jedna kap neće ući u podzemlje, naravno da prolaze tokovi prema Malostonskom zaljevu i drugim dijelom priobalja i to nitko ne spori, ali u pitanju je treća sanitarna zona i u njoj je moguće graditi centar ako se napravi prema propisima i ako je to Studija utjecaja na okoliš ograničila tada treba prestati svaka rezerva prema tom projektu. - rekao je Dobroslavić.

Osvrnuo se na novo trasiranje koje traže srđevci.

- Tražite novo trasiranje, zašto trasirati ponovo nešto što je dva puta uredno izvedeno. Ne možete tražiti ponavljanje nečega što je uredno napravljeno, iza čega stoje rješenja mjerodavnih tijela, ne možete jer bi tada svaka udruga meni ili vama mogla postaviti pitanje kako smo dobili diplome te da ponovimo ispite. Dobili smo diplomu i nećemo ponavljati ispite, nećemo ponavljati trasiranje jer ono zaustavlja projekt, a mi projekt ne možemo i nećemo zaustaviti, ne radi nas. To je projekt koji nas rješava svih odlagališta, noćne more napuljskog scenarija. - kazao je Dobroslavić.

Srđevcima je poručio da traže tematsku sjednicu za nešto što su izmislili, odnosno da je tematska sjednica o novom trasiranju obično politikanstvo.

- Ako tražite zaustavljanje poručujete da institucije hrvatske države ne vrijede ništa, da ih vi ne priznajete i to vam nećemo dopustiti. Mi smo demokratski uređena država i priznajemo ono što se odobri u proceduri, nema drugoga. Predlažete tematsku sjednicu za nešto za što ste izmislili. Skupština vam je prijedlog odbila uvrstiti u dnevni red i sad koristite tematsku sjednicu i imate na to pravo, ali to je politikanstvo, populizam i to je nedopustivo jer srozava ugled ovog predstavničkog tijela. Nedopustivo je ugrožavanje ugleda ovog tijela, neprihvatljivo je traženje novog trasiranja jer je već napravljeno i nećemo zaustavljati projekt koji ima sve dozvole. - rekao je Dobroslavić te najavio kako se sazivanjem tematskih sjednica svako 20 –tak dana od Skupštine neće praviti cirkus,.

- Očekujem da se ubuduće Skupština sazivanju tematskih sjednica u skladu s poslovnikom usprotivi ili nećemo dopustiti pravljenje cirkusa u ovoj Skupštini. Bilo je pokušaja u prošlom mandatu od Grmoje. Mislili smo da će to ovaj put raditi Petrov, ali nije, odabrao je lakši put. Jerković pokušava nešto, vidjet ćemo koliko će biti uspješan i to nije dobro. Očekujem da Skupština izda to upozorenje i neće se svako 20 dana raditi Skupština, ne zato što ne bi trebalo nego zato to je to izmišljanje i politiziranje. - rekao je Dobroslavić i izazvao burne reakcije vijećnika oporbe.

Marko Giljača (SJG) Dobroslaviću je spočitao da je tematska sjednica sazvana jer je većina točku na prošlo sjednici odbila uvrstiti na dnevni red.

- Tematska sjednica nam je po poslovniku jedini alat, ovo je normalna demokratska procedura i zato imamo tematsku sjednicu. - rekao je Giljača, dodavši kako se novo trasiranje traži upravo zbog krškog terena na kojem će se centar graditi.

- Izabrali ste najgoru moguću lokaciju s najviše vrtača i ponora. Napravili ste pogrešan korak jer vodite pogrešnu političku agendu koja ugrožava zdravlje i život na tom području. - kazao je Giljača.

Netom nakon što ga je prozvao, Pero Jerković (Most) kazao je kako Dobroslavić u maniri prošlih vremena prijeti da će ukinuti Skupštinu.

- Mijenjali bi statut većinom da nemamo pravo na sazivanje tematske sjednice. Time prijetite s govornice, da nećemo imati demokratsko pravo sazivanja tematske sjednice.- rekao je Jerković.

Ivo Karamatić (SDP) rekao je kako će tematskih sjednica biti koliko ih bude trebalo.

- Dugo sam bio u Skupštini na obje strane i vidio svega i svačega, ali da župan sebi daje za pravo da prijeti vijećnicima da neće sazivati Skupštinu kad oni to žele i kad imaju kvalificiranu većinu... Ovo što je izrečeno od župana, nadam se da je krivo mislio i da se krivo izrazio jer nikad dosad nešto tako nije izrečeno s ove govornice jer tematskih sjednica može biti 50, 60, koliko god bude, bit će ih. - rekao je Karamatić.

Objavljeno u Aktualno

Gradsko vijeće zasjedat će u utorak 27. lipnja, a na dnevnom redu sjednice je 27 točaka među kojima je i Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. te Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu.

Raspravit će se i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Libertasu za sklapanje ugovora o operativnom leasingu za nabavku tri gradska niskopodna zglobna autobusa Iveco Urbanway na razdoblje od sedam godina te Prijedlog Odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu.

Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o sastavu urbanog područja Dubrovnik.

Bit će osnovani i odbori Gradskog vijeća nužni za rad tog predstavničkog tijela.

Usvojit će se i prijedlog odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

Vijećnici će raspraviti Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije te prijedlog odluke o imenovanju Tima stručnjaka za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Dubrovnika.

Pred vijećnicima je i Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu kao i Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za prijavu projekta "Vatrogasni dom Zaton".

Na dnevnom redu je i Prijedlog zaključka o umanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika kao i Prijedlog o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika za mjesec kolovoz, rujan i listopad 2021. godine.

Objavljeno u Aktualno

U Cavtatu je u srijedu održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Konavle. Vijeće je konstituirano ponovnim izborom Iva Simovića – Crnog za predsjednika, a vijećničku prisegu su dali: Ivo Simović, Ivo Radonić, Mario Dimnić, Paula Janović, Tea Đurović, Ivo Cvjetković, Ivan Rodić, Pero Kapetanić i Miho Orepić iz HDZ -a koji ima uvjerljivu većinu u Općinskom vijeću te Ivan Diklić i Jele Butijer Gleđ iz HSS -a, Antonio Bagoje (SDP) i Ivo Car (DDS).

Prvi potpredsjednik Općinskog vijeća bit će Ivo Radonić, dok je druga potpredsjednica Jele Butijer Gleđ.

U Odbor za Statut, poslovnik i normativna pitanja su izabrani su: Ivo Radonić predsjednik, Juraj Magud i Antonio Bagoje - članovi.
U Odbor za financije i proračun su izabrani: Pero Kapetanić predsjednik, Tea Đurović i Jele Butijer Gleđ za članice.

U odbor za javna priznanja izabrani su: Ivo SImović za predsjednika, a članovi su Ivo Cvjetković, Ivan Rodić, Ivan Diklić i Ivo Car.

U povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova imenovani su Ivo Bendiš za predsjednika, Miho Orepić i Ljubica Brailo za članove.

Načelnik Lasić čestitao je svim vijećnicima rekavši da su izabrani na časne dužnosti od naroda.
- Uvjeren sam da ćete raditi časno, pošteno i odgovorno. S moje strane ćete imati apsolutnu suradnju i svi prijedlozi na dobrobit Konavala će biti prihvaćeni. Nećemo praviti razliku između oporbe i pozicije. Važno je da su ti prijedlozi svima nama na dobrobit. Pred nama je ne lako razdoblje, ali gledamo s optimizmom da će ovo brzo završiti. - rekao je načelnik Lasić.

dm

Objavljeno u Aktualno

Sjednica Gradskog vijeća, inače posljednja u aktualnom sazivu održat će se u ponedjeljak. Na dnevnom redu je 38 točaka, a s obzirom da će se o nekim točkama itekako raspravljati, nije nemoguće da sjednica potraje i više od jednog dana.

Među 38 točaka dnevnoga reda su i dugo iščekivani akti koji se odnose na izmjene i dopune Prostornog plana i GUP-a Grada Dubrovnika koji je aktualni gradonačelnik Mato Franković najavio uvesti red u gradnji na užem gradskom području.

Nakon što je na prošloj sjednici vraćen na doradu, Vijeće bi trebalo usvojiti Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje, u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji, na području Grada Dubrovnika.

Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o usvajanju Plana upravljanja povijesnom jezgrom te izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku. Raspravit će se i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na gradskom području te izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju.

Pred vijećnicima je i Prijedlog odluke o odobrenju zajma Čistoći kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika „Dubrovački vatrogasci – Dubrovnika“ te Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik.

nm

Objavljeno u Aktualno

Sjednica Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka održat će se 18. prosinca. Na dnevnom redu posljednje ovogodišnje sjednice župskog Općinskog vijeća je 47 točaka među kojima je i prijedlog proračuna za 2021. godinu.

Pred župskim vijećnicima je između ostalog Prihvaćanje Izvješća Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka i usvajanje ponovnog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka te Program Potpore male vrijednosti u poljoprivredi Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 2021.-2027. godine.

Na dnevnom redu je i Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnog prostora i javne površine.

Nakon rebalansa Proračuna za 2020. godinu, župsko Općinsko vijeće usvojit će proračun za 2021. godinu koji je planiran u iznosu od 47,21 milijuna kuna.

Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli nedavno je javnim pismom predstavio „Proračun za građane” kako bi Župljane upoznao s projektima u koje će biti utrošeno najviše sredstava u nadolazećoj godini.

Naime, iz ukupnog proračuna Općine Župa dubrovačka za aktivnosti komunalnog gospodarstva planiran je iznos od 22,7 milijuna kuna. Kroz navedeni iznos osigurana su sredstva u iznosu od 3,5 milijuna kuna za održavanje javnih i zelenih površina na cijelom području Općine te 7,8 milijuna kuna za nastavak izgradnje Groblje Dubac.

Nadalje, osigurano je i 1,3 milijuna kuna za potrebe redovnog održavanja javne rasvjete, plaćanja električne energije, kao i za izgradnju iste na javnim površinama.

Za potrebe tekućeg investicijskog održavanja cesta osigurano je ukupno 2,3 milijuna kuna, a odnose se na lokalne nerazvrstane ceste i županijske ceste na području Općine Župa dubrovačka.

Na dnevnom redu je i Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Župa dubrovačka namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Općinskog vijeća u 2021. godini, Zaključak o povećanju temeljnog kapitala Općine Župa dubrovačka u društvu Vodovod Dubrovnik, Prijedlog dodatka Ugovora s društvom Libertas Dubrovnik...

Pred župskim vijećnicima na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Općinskog vijeća je i Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog poziva za otkup zemljišta za proširenje ceste LC69049 u naselju Gornji Brgat, Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog poziva za otkup zemljišta za proširenje ceste LC69050 u naselju Čibača prema naselju Čelopeci, Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Srebreno I” te Prijedlog ponude za kupnju zemljišta potrebnog za izgradnju Reciklažnog dvorišta.

Objavljeno u Aktualno
Ponedjeljak, 27 Srpanj 2020 10:48

Mjere opreza u gradskoj vijećnici

Kao što je nedavno za portal Dubrovnikpress.hr i najavio predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica, vijećnici su na današnju sjednicu stigli pod maskama. Sudjelovanje vijećnika u radu Gradskog vijeća pod maskama samo je jedna od mjera kojom se sprječava širenje korona virusa.

Vijećnike koji su pristizali na sjednicu dočekao je predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica, upozoravajući ih da stave masku.

Gradonačelnik Mato Franković koji je u Saboru tijekom zasjedanja nosio masku, kazao je kako je nije niti malo lako nositi na licu.

- Teško je vrijeme, ali na nama je da uz maksimalne napore održimo tu liniju odgovornosti na kojoj svi radimo na suzbijanju širenja virusa. Zato i nosimo maske koje nisu nimalo ugodne, ali smanjuju mogućnost prijenosa virusa za 30 posto. Lijepo je pročitati da već tri, četiri dana za redom nemamo ni jednu pozitivnu osobu. - kazao je gradonačelnik Franković.

Osim nošenja maski, u vijećnici se poštuje i održavanje socijalne distance na način da je između vijećnika prazno po jedno sjedeće mjesto.

nm

Objavljeno u Aktualno

Sljedeća sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se 4. lipnja i neće biti elektronska. Uz vijećnička pitanja na dnevnom redu naći će se još 31 točka.

Gradonačelnik Mato Franković predat će izvješće o radu za drugu polovicu protekle godine, a na dnevnom redu je i imenovanje ravnateljice Dječjih vrtića Dubrovnik što bi opet trebala biti Boja Milan Mustać, ukoliko taj prijedlog dobije potrebnu većinu. Naime, Upravno vijeće podržalo je njenu ponovnu kandidaturu iako će ona uskoro u mirovinu.

Ipak, kako (takav) ponovni izbor Boje Milan Mustać već lagano prerasta u sprdanje sa zdravim razumom, nije sasvim sigurno da će prijedlog dobiti i podršku većine na gradskom vijeću.

Očekuje se da će gradski vijećnici izmijeniti i odluku o parkiranju odnosno da će ovog ljeta parking biti nešto jeftiniji, tj. plaćat će se po cijenama koje inače vrijede u „međurazdoblju”, travnju i listopadu.

D. Mladošić

Objavljeno u Aktualno

U Dubrovniku je jučer održana 8. sjednica Turističkog vijeća TZ Dubrovačko - neretvanske županije. Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o izvršenju Programa rada Turističke zajednice Dubrovačko – neretvanske županije za 2019. Godinu, Izvješće Nadzornog odbora, Izvješće Turističkog vijeća kao i ono o radu direktora TZ Dubrovačko-neretvanske županije.

Usvojen je i Javni poziv za potpore manifestacijama, a razgovaralo se o trenutnoj situaciji na turističkom tržištu. Kako je istaknuto, otkazivanja rezevacija zasada nema, no za ocjenu pravih učinaka na turizam Dubrovačke rivijere s obzirom na korona virus, još je prerano.

Turističko vijeća prihvatilo je i Prijedlog sufinanciranja održavanja konferencije ASTA Destination EXPO 2020. u Dubrovniku u prosincu ove godine.

dpp

Objavljeno u Aktualno

„Projekt Centra za gospodarenje otpadom u Lučinom Razdolju je ekonomski neisplativ i ekološki opasan. Realizacija Centra u Lučinom razdolju u Općini Dubrovačko primorje pokrenuta je prije 12 godina, projekt je progutao višemilijunski iznos, a do danas nije pomaknut s mrtve točke.” - tvrde danas u priopćenju iz Mosta Dubrovačko – neretvanske županije.

Most naime pokreće inicijativu za sazivanjem tematske sjednice Skupštine Dubrovačko -neretvanske županije. U priopćenju navode kako će na toj sjednici „u ime javnosti od vladajućih i autora studije tražiti odgovore koje oni odbijaju dati već punih 12 godina”.

„Niti nakon tolikih godina javnosti još uvijek nije na transparentan način objašnjeno koje su to ekološke, ekonomske i društvene koristi od projekta vrijednog pola milijarde kuna. Zna se tek da bi izgradnja centra trebala biti većim dijelom financirana europskim sredstvima, a da bi enormne troškove njegova rada trebali financirati građani, nadajući se da neće doći do ekološke katastrofe. Ukoliko bi ne daj Bože ipak došlo do nečeg takvog, ti isti građani bili bi osuđeni ne samo na posljedice nego i na pokrivanje troškova njihove sanacije.” - piše u priopćenju Mosta.

„Stručna javnost smatra da je riječ o tendencioznom i štetnom projektu koji prijeti uništenjem zaštićenog područja Malostonskog zaljeva. Taj ekonomsko neisplativ projekt uopće neće riješiti pitanje gospodarenja otpadom sukladno preuzetim obvezama i danas jedino prihvatljivom „zero waste“ konceptu. Eksperti upozoravaju da se iskrivljenim podacima u studiji opravdanosti tog projekta pokušava prikriti upravo činjenica da će građani na sebe preuzeti ne samo teret ove neisplative i ekološki neprihvatljive investicije nego i sanaciju posljedica moguće ekološke katastrofe.” - navode iz Mosta.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Ponedjeljak, 18 Studeni 2019 14:35

Nardelli podnosi izvješće o radu

Na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka koja će se održati u utorak je 13 točaka, a među njima je i izvješće o radu općinskog načelnika Silvija Nardellija za prvih šest mjeseci godine na izmaku.

Pred župskim vijećnica je i rebalans proračuna za 2019. te Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, te izmjene i dopune odluka koje se odnose na Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu te Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2019. godinu.

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka raspravit će i Odluku o lokalnim općinskim porezima te Prijedlog rješenja o prijedlogu razrješenja i o imenovanju članova u Nadzorni odbor poduzeća Župa dubrovačka d.o.o. i Mlini d.o.o.

N.M.

Objavljeno u Aktualno
Stranica 1 od 2