Prikazujem sadržaj po oznakama: nogostup

Grad Dubrovnik proveo je radove na izgradnji i uređenju nogostupa za potrebe novog pješačkog prijelaza sa semaforima na magistrali na Nuncijati. Naime, novi pješački prijelaz smjestit će se istočno od postojećeg ulaza u naselje Nuncijata kod spoja magistrale, tj. državne ceste D8 i Ulice Đura Basaričeka.

"Grad Dubrovnik izgradio je nogostup, potporni zid i izveo prilagodbu skalina s južne strane državne ceste D8 te izgradio nogostup na sjevernoj strani ceste - od budućeg semaforiziranog pješačkog prijelaza do postojećeg autobusnog stajališta. Ukupno je izvedeno oko 50 metara nogostupa, a vrijednost izvedenih radova iznosi 130 tisuća kuna s PDV-om. Podsjetimo, na inicijativu Grada i u dogovoru s Hrvatskim cestama, Grad Dubrovnik financirao je prometni elaborat koji je izradio Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te je ishodio sve potrebne suglasnosti." - navode iz Grada Dubrovnika.

Označavanje pješačkog prijelaza i ugradnju semafora te druge odgovarajuće opreme izvest će Hrvatske ceste. Ovimće se riješiti dugogodišnji problem stanovnika Nuncijate koji nisu imali adekvatno označen prijelaz preko ceste koja prolazi rubnim dijelom naselja i koja je pod upravljanjem Hrvatskih cesta.

dpp

Objavljeno u Aktualno

U sklopu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini, a putem Upravnog odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, provodi se sanacija nogostupa u Ulici kralja Tomislava.
 
Radove izvodi ugovorni izvođač Tehnogradnja d.o.o., a provode se na potezu od kružnog toka na Pošti Lapad pa do nogometnog stadiona.
 
Sanacija uključuje uklanjanje oštećenog betonskog pločnika na više lokacija i betoniranje novog pločnika, a sve u svrhu osiguranja nesmetanog kretanja pješaka na predmetnom dijelu.
 
Vrijednost radova iznosi 20 tisuća kuna, a izvođenje istih se planira provesti do kraja ovog tjedna.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Označeno u
Četvrtak, 22 Travanj 2021 20:32

Završena izgradnja nogostupa od Orašca do Zatona

Od naselja Orašac, skretanja za Čerjan pa do Zatona Velikog sada se može sigurno pješice. Završeni su radovi na izgradnji nogostupa na ovoj 750 metara dugoj dionici uz državnu cestu D8, što je još jedna investicija Grada Dubrovnika u sigurnost pješaka i povezanost naselja.Od naselja Orašac, skretanja za Čerjan pa do Zatona Velikog sada se može sigurno pješice. Završeni su radovi na izgradnji nogostupa na ovoj 750 metara dugoj dionici uz državnu cestu D8, što je još jedna investicija Grada Dubrovnika u sigurnost pješaka i povezanost naselja.

Radovi su se provodili paralelno s projektom izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Orašca, vrijednim 28 milijuna kuna. Osim izgradnje nogostupa izvedena je i priprema za postavljanje rasvjetnih stupova na cijelom potezu, a što uključuje izvedbu podzemne instalacije i temelja stupova javne rasvjete. Vrijednost zahvata, s PDV-om, iznosi 623 tisuće kuna.

Izgradnjom ovog dijela nogostupa te rekonstrukcijom tri kilometra duge državne ceste od Zatona Velikog do Štikovice, kao i prošle godine izgrađenim križanjem u Zatonu, omogućena je kontinuirana pješačka komunikacija na cijelom potezu od Orašca do Štikovice, a što će uvelike doprinijeti sigurnosti mještana i turista, ali i samoj kvaliteti življenja na ovom području.

ngostup220421 1

dpp

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Grad Dubrovnik započeo je s izvođenjem radova na izgradnji nogostupa uz državnu cestu D8, a na 750 metara dugoj dionici od naselja Orašac, skretanja za Čerjan pa do Zatona Velikog (do postojećeg nogostupa iznad predjela Pinji).
 
Radovi se provode paralelno s 28 milijuna kuna vrijednim projektom izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Orašca, a izvode se uz suglasnost Hrvatskih cesta.
 
Osim izgradnje nogostupa izvesti će se i priprema za postavljanje rasvjetnih stupova na cijelom potezu, a što uključuje izvedbu podzemne instalacije i temelja stupova javne rasvjete.
 
Izgradnjom ovog dijela nogostupa te trenutnom rekonstrukcijom tri kilometra duge državne ceste od Zatona Velikog do Štikovice kao i prošle godine izgrađenim križanjem omogućit će se kontinuirana pješačka komunikacija od Orašca sve do Štikovice, a što će uvelike doprinijeti sigurnosti mještana i turista, ali i samoj kvaliteti življenja na ovom području.
 
Vrijednost zahvata iznosi oko 620 tisuća kuna, a završetak radova očekuje se krajem mjeseca ožujka.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Srijeda, 03 Veljača 2021 10:30

Nove investicije u Župi na magistrali

Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli i pročelnik Jure Marić u Zagrebu su se sastali s direktorom Hrvatskih cesta Josipom Škorićem. Ranije, krajem prošle godine održan je zajednički sastanak s ministrom prometa Olegom Butkovićem i Škorićem na kojem su dogovorene investicije na državnoj cesti D8 koja prolazi kroz Župu dubrovačku.

Sukladno tim dogovorima Općina Župa dubrovačka je preuzela obvezu izrade projektne dokumentacije na tri lokacije...

Lokacija Trgovište - Popolica, a odnosi se na izgradnju nogostupa uz D8 s južne strane nasuprot raskrižja za Brašinu. Nadalje , izgradnja pješačke komunikacije sa županijske ceste do državne ceste odnosno do lokacije Popolica sa sjeverne strane. U ovu aktivnost uključena je i izgradnja nogostupa do Trgovišta u naselju Mlini sa južne strane D8.

Druga lokacija je uređenje nelegalnog kolnog prilaza te izgradnja nogostupa od Autokampa Kate do raskrižja Astarea.

Treća lokacija je izgradnja nogostupa uz D8 na lokaciji Smokovjenac do ulaza za Hotele Plat.

Za tri navedene lokacije Općina je u cijelosti financirala izradu projektne dokumentacije dok su za lokaciju Soline, koja se odnosi na rekonstrukciju autobusnog ugibališta u smjeru Dubrovnika te izgradnju nogostupa s južne strane te postavljanje prometne signalizacije uključujući i pješački prijelaz, projekt financirale Hrvatske ceste.

Nedavno je objavljen Plan nabave od strane Hrvatskih cesta gdje su osim navedenih lokacija u plan uvrštene i ostale aktivnosti kao što je modernizacija ceste od graničnog prijelaza Gornji Brgat do državne granice, kao i sanacija klizišta i sanacija zasjeka na lokaciji Soline ( crvene stijene )uz D8.

Ukupna vrijednost svih navedenih radova koji će u ovoj godini započeti s realizacijom iznosi preko 14 milijuna kuna. Sredstva su osigurana od strane Hrvatskih cesta . Postupak javne nabave ići će dinamički za sve aktivnosti, uz napomenu da će za aktivnost vezanu za sanaciju klizišta Soline, koja je u vrijednosti preko šest milijuna kuna, radovi započeti nakon dobivanja potrebne građevinske dozvole.

- Zahvaljujem se Hrvatskim cestama, a posebno gospodinu Škoriću na osiguravanju sredstava u proračunu HC-a kojim će biti financirane aktivnosti na području naše Općine kao i na aktivnosti koja je trenutno u realizaciji, a odnosi se na konačni završetak raskrižja Srebreno, odnosno spoja s ulicom Bruna Bušića. - kazao je načelnik Silvio Nardelli.

Općina je u proračunu osigurala sredstva kako za izradu projektne dokumentacije tako i za rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Srijeda, 28 Listopad 2020 22:03

Izgradnja nogostupa u Solinama

Nakon održanih sastanaka s mještanima naselja Soline i ukazivanja na problem kretanja pješaka, naročito djece pri odlasku u školu i vannastavne aktivnosti, Općina Župa dubrovačka pristupila je rješavanju ovog problema. U cilju poboljšanja uvjeta kolnog i pješačkog prometa uz državnu cestu D8 izrađena je tehnička dokumentacija za izgradnju nogostupa kroz naselje Soline. Nakon dobivene suglasnosti od strane Hrvatskih cesta za obavljanje radova u zaštitnom pojasu državne ceste, pristupilo se izvođenju navedenih radova i to na dvije lokacije.

Nogostup u dužini od 220 metara na prvoj lokaciji je završen, od istočnog ulaza u naselje Soline, duž državne ceste prema Platu. Uređeni su i kolni prilazi privatnim objektima uz samu cestu čime se znatno poboljšao i kolni i pješački promet.

Na drugoj lokaciji gdje se završetak radova očekuje u narednih nekoliko dana, od autobusnog ugibališta prema Platu do skretanja za „kuću Bego“, u ukupnoj dužini od oko 70 m. Na ovoj lokaciji je bio težak zadatak utemeljiti konstrukciju pješačke staze i zadržati stabilnost kolničke konstrukcije državne ceste D8 na vrlo zahtjevnom, strmom terenu.

Ugovoreni izvođač je tvrtka Dubrovnik ceste d.d. iz Dubrovnika, a vrijednost ugovorenih radova je 249.994 kuna.

Sadržaj Općine Župa dubrovačka

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Grad Dubrovnik, zajedno s Hrvatskim cestama, uskoro očekuje građevinsku dozvolu za rekonstrukciju Državne ceste D8 te križanja u Zatonu Velikom. Riječ je o dionici dugoj 270 metra, u okviru koje će biti izrađena nova kolnička traka za lijevo skretanje te formirano križanje za mjesto Zaton Veliki, gdje je trenutačno zbog nepostojanja dodatne trake i to neposredno iza nepreglednog zavoja, skretanje opasno.

Također, cijelom će dužinom biti izrađen i nogostup, koji će omogućiti sigurno kretanje pješaka prema Zatonu Malom. U sklopu nogostupa, na pješačkom prijelazu na križanju u Zatonu Velikom, napravit će se i rampa za osobe s invaliditetom. Projekt obuhvaća i izgradnju potpornih zidova te postavljanje ograda za sigurnost pješaka.

Za dozvolu su pribavljene sve potrebne potvrde te se za izdavanje potvrde o građenju čeka još završetak pojedinačnog ispravnog postupka, s obzirom da je u Zatonu prošla nova katastarska izmjere te se ovim postupkom usklađuje zemljišno-knjižno stanje sa stanjem na terenu. On je pri kraju te bi, nakon što Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika izda dozvolu, Hrvatske ceste trebale pristupiti ovoj rekonstrukciji i dogradnji, koja će uvelike doprinijeti povećanju sigurnosti prometovanja vozila i prolaska pješaka ovim dijelom Državne ceste u Zatonu.

DPP

Objavljeno u Aktualno
Označeno u