Prikazujem sadržaj po oznakama: marina cavat

Nakon što je projekt Marina Cavtat & Resort na Prahivcu Vlada u srpnju prošle godine proglasila strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske, Županija Dubrovačko – neretvanska kao najpovolnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za korištenje luke nautičkog turizma očekivano je odabrala tvrtku Marina Cavtat u vlasništvu Lukše Glavinje.

Područje koje se daje u koncesiju na Prahivcu površine je 80.793 metra kvadratna, od čega 4.547 metara kvadratnih otpada na kopno, a 76.246 metara kvadratnih odnosi se na more, odnosno pripadajući akvatorij.

Koncesija se tvrki Marina Cavtat daje na rok od 20 godina od dana sklapanja ugovora.

Godišnja koncesijska naknada sastoji se od dva dijela, odnosno stalne godišnje naknade u iznosu od 24.237,90 eura i promjenjivog dijela naknade koji iznosi 2,5 posto godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na koncesijskom području. 7

Projekt Marina Cavtat & Resort na Prahivcu vrijedan je 625 milijuna i predviđa izgradnju hotelskog resorta u kategoriji 5* turističke namjene.

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Nakon što prijedlog odluke prihvati konavosko Općinsko vijeće, predstavnici Općine Konavle i tvrtke Marina Cavtat & Resort potpisat će ugovor o financiranju i gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Naime, projekt koji u Cavtatu namjerava realizirati tvrtka Marina Cavtat & Resort Vlada je na još na sjednici krajem lipnja proglasila strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske o čemu smo pisali OVDJE

Sporazum predviđa opremanje javne, komunalne i prometne infrastrukture, odnosno izgradnju pristupnih prometnica izvan obuhvata projekta, odnosno prometnicu s priključkom na državnu cestu, odnosno magistralu na lokaciji Prahivac te dužobalnu kolno - pješačku površinu do rta Prahivac i ostalu potrebnu infrastrukturu.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko - neretvanske županije, po zahtjevu Općine Konavle, u tijeku postupak ishodovanja lokacijske dozvole za izgradnju prometnice za koju je idejno rješenje izradila splitska tvrtka Trivium.

Izgradnja komunalne infrastrukture i novog sjeverozapadnog ulaza u Cavtat na koji će se priključiti objekti koji će se graditi u sklopu projekta „Marina Cavtat & Resort – Prahivac“ od zajedničkog su interesa Općine Konavle i investitora.

Prema sporazumu investitor se obvezuje vlastitim sredstvima izgraditi komunalnu infrastrukturu, projektnu dokumentaciju te ishoditi građevinske dozvole, provesti sve potrebne aktivnosti radi rješavanja imovinsko - pravnih odnosa, izgraditi i ishoditi akte za uporabu, te nakon ishođenja pravomoćne uporabne dozvole predati komunalnu infrastrukturu u vlasništvo Općine Konavle.

Inače, nekretnine u obuhvatu planirane ceste u većinskom su privatnom vlasništvu pa će se u prvoj fazi ovog projekta rješavati imovinsko - pravni poslovi, odnosno provesti postupak izvlaštenja dok će visinu naknade za izvlaštenja utvrditi sudski vještaci.

Projekt Marina Cavtat & Resort vrijedan je 625 milijuna kuna, predviđa izgradnju hotelskog resorta u kategoriji 5*. Raspolagat će s 260 smještajnih jedinica odnosno 900 kreveta. Planirana je i izgradnja kosog panoramskog dizala, restorana, ugostiteljskih sadržaja, pješačke staze, vanjskih bazena i drugih sportsko - rekreacijskih sadržaja.

Površina dijela zone turističke namjene, odnosno obuhvata projekta iznosi oko 6,4 hektara kopnene površine, koja je planskom dokumentacijom definirana kao neizgrađeni dio naselja turističke namjene sukladno Urbanističkom planu uređenja – Cavtat sa Zvekovicom.

U hotelskom resortu investitor namjerava zaposliti preko 250 stalnih i 150 sezonskih radnika.

U aktu koji je usvojila Vlada navodi se kako projekt ispunjava uvjete propisane Zakonom o strateškim investicijskim projektima, a moguće je i njegovo sufinanciranje iz fondova i programa Europske unije.

.

 

Objavljeno u Aktualno
Označeno u