Prikazujem sadržaj po oznakama: majkovi

Ponedjeljak, 19 Veljača 2024 14:06

POLICIJA IZNENADILA PIJANČINU U MAJKOVIMA

Na području Policijske uprave dubrovačko – neretvanske prošli tjedan najveća koncentracija alkohola od 1,76 g/kg izmjerena je 35-godišnjaku koji je u ponedjeljak, 12. veljače, u ranim jutarnjim satima u Majkovima zaustavljen tijekom redovne kontrole prometa.

Vozač je isključen iz prometa i prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 1.320 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Vlada Republike Hrvatske na svojoj današnjoj sjednici usvojila je Uredbu o proglašenju posebnog rezervata Lokve u Majkovima čime je Republika Hrvatska dobila, po prvi puta, područje zaštićeno u kategoriji posebnog herpetološkog rezervata.

Proglašenje posebnog rezervata obuhvaća dvije lokve u Donjim Majkovima i lokvu u Prljevićima u Općini Dubrovačko primorje, a proglašava se radi očuvanja populacije riječne kornjače (Mauremys rivulata) koja je jedna od najrjeđih i najugroženijih vrsta gmazova u Republici Hrvatskoj. Lokve su značajne kao stanište strogo zaštićene vrste te riječne kornjače. Oba lokaliteta dio su ekološke mreže Natura 2000 kao područja očuvanja značajna za spomenute vrste i stanišne tipove.

Lokve u Majkovima jedno su od ukupno četiri područja u Republici Hrvatskoj gdje je do sada pronađena riječna kornjača i u relativno su zadovoljavajućem stanju. Međutim, njima je potrebno aktivno upravljati sukladno smjernicama definiranima u stručnoj podlozi za proglašenje zaštićenog područja.

Prepoznajući važnost zaštite predmetnog lokaliteta, Uprava za zaštitu prirode i Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, izradila je stručnu podlogu sa svrhom vrednovanja područja lokvi u Majkovima. Javna ustanova u suradnji sa znanstveno-stručnom zajednicom, sustavno je provodila istraživanja na području Majkova od 2009. godine na vrsti riječne kornjače, ali i na zaštiti i očuvanju njenog staništa. Također, proveden je niz edukativnih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti lokalne zajednice i šire javnosti o vrijednosti i značaju predmetnog područja predloženog za zaštitu.

Najveća vrijednost ovog područja je riječna kornjača čija su nalazišta ograničena na malim, fragmentiranim i međusobno izoliranim staništima te broje oko petstotinjak odraslih jedinki. Na području predloženog posebnog rezervata zabilježeno je 19 vrsta vodozemaca i gmazova, što predstavlja gotovo trećinu ukupnog broja vrsta vodozemaca i gmazova zabilježenih u Republici Hrvatskoj, a čak 10 vrsta je strogo zaštićeno.

dpp

Objavljeno u esPRESSo

Uspostavit će se Centar zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko -neretvanskoj županiji. Sporazum o partnerstvu za uspostavu Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača potpisan je danas u Palači Ranjina između župana Dubrovačko - neretvanske županije Nikole Dobroslavića, ravnateljice Regionalne razvojne agencije DUNEA Melanije Milić, načelnika Općine Dubrovačko primorje Nikole Knežića i ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije Marijane Miljas Đuračić.

Naime, lokacija budućeg centra je u Majkovima u Općini Dubrovačko primorje. Mjesta Majkovi i Prljevići značajna su kao staništa strogo zaštićene vrste riječne kornjače, a ujedno i dio europske ekološke mreže Natura 2000.

Riječna kornjača unutar Republike Hrvatske rasprostranjena je jedino u Dubrovačko - neretvanskoj županiji, sa stabilnim populacijama u Konavoskom polju, lokvama u Majkovima i Prljevićima te ugroženom populacijom u Stonskom polju.

„Budući da je u tijeku postupak proglašavanja posebnog herpetološkog rezervata, prvog u Republici Hrvatskoj takve kategorije, koji obuhvaća upravo područje lokvi u Majkovima i Prljevićima, Centar je logičan nastavak aktivnosti i dodana vrijednost Općini Dubrovačko primorje u smislu formiranja ishodišne točke zaštite prirode.” - ističu danas iz Županije dubrovačko – neretvanske u priopćenju nakon potpisivanja sporazuma o uspostavi Centra.

Centar je zamišljen kao mjesto na kojem će se, na interaktivan način, prezentirati sve prirodne vrijednosti i pripadajuće bioraznolikosti, namijenjene edukaciji lokalnog stanovništva i posjetitelja, ljubiteljima prirode, odnosno stručnoj i znanstvenoj javnosti.

dm

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije održala je radionicu Upoznajmo riječnu i barsku kornjaču za djecu osnovnoškolskog uzrasta u Osnovnoj Školi Slano i Vatrogasnom domu u Majkovima kao sastavni dio postupka proglašenja posebnog herpetološkog rezervata Lokve u Majkovima, jednog od ukupno 4 područja u Republici Hrvatskoj gdje je do sada pronađena riječna kornjača (Mauremys rivulata).

Na prilagođen način, kroz praktični dio radionice, približene su životne navike slatkovodnih kornjača kao što su prehrana, sunčanje, izgled i polaganje jaja, ali i način na koje preživljavaju u nepovoljnim životnim uvjetima. Tijekom bojanja, izrezivanja i slaganja modela riječne i barske kornjače učenici su primjenili usvojeno znanje o razlikama u tjelesnim obilježjima kornjača koje će im pomoći u raspoznavanju vrsta u prirodi, te su vješto izradili zanimljive modele riječne i barske kornjače.

Terenski do edukacije obuhvatio je obilazak Donje lokve u Majkovima gdje su predstavnice Javne ustanove stručno provele djecu i učitelje te još jednom naglasile važnost očuvanja i zaštite prirodnih vrijednosti spomenutog područja, budući se radi o iznimnom lokalitetu kojeg čine dvije lokve u Majkovima Donjim te lokva u Prljevićima. Tijekom terenskog obilaska naglašeno je kako je u postupku proglašenje zaštićenog područja u kategoriji posebnog rezervata koji je prema svojim obilježjima i prvi herpetološki rezervat u Republici Hrvatskoj te obuhvaća dvije lokve u Majkovima Donjim i lokvu u Prljevićima, a proglašava se radi očuvanja populacije riječne kornjače (Mauremys rivulata) koja je jedna od najrjeđih i najugroženijih vrsta gmazova u Republici Hrvatskoj.

Lokve su dio su ekološke mreže Natura 2000 kao područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (HR2000947 Gornji Majkovi – lokve i HR2000555 Lokva u Prljevićima) gdje je na oba područja ciljna vrsta upravo riječna kornjača.

Riječna kornjača (Mauremys rivulata), ugrožena i strogo zaštićena vrsta na području Republike Hrvatske, rasprostranjena je samo u području Dubrovačko-neretvanske županije (Konavosko polje, Lokve u Majkovima i Stonsko polje), dok barska kornjača (Emys orbicularis) obitava gotovo u svim dijelovima Hrvatske. Autohtone su vrste slatkovodnih kornjača u Hrvatskoj i obje su strogo zaštićene, a ujedno i ciljne vrsta očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000, stoga je zaštita ovog područja u kategoriji posebnog rezervata od državnog značaja, čime se ostvaruju preduvjeti za dugotrajno očuvanje krških lokvi i njihove bioraznolikosti.

Dubrovačko-neretvanska županija jedino je područje u Republici Hrvatskoj gdje nalazimo obje vrste slatkovodnih kornjača (riječna i barska kornjača). Obje su vrste strogo zaštićene, a riječna kornjača ima status ugrožene vrste.

Glavne prijetnje opstanku riječne i barske kornjače su širenje građevinskih zona u njihovo stanište, betonizacija vodotoka te namjerno puštanje stranih vrsta kornjača koje se drže kao kućni ljubimci.

dpp

Objavljeno u esPRESSo

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je prijedlog Uredbe o proglašenju posebnog rezervata Lokve u Majkovima.

Uredbu donosi Vlada Republike Hrvatske, temeljem članka 123. Stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) kojom se predlaže zaštita područja u kategoriji posebnog rezervata koji obuhvaća dvije lokve u Majkovima Donjim i lokvu u Prljevićima, a proglašava se radi očuvanja populacije riječne kornjače (Mauremys rivulata) koja je jedna od najrjeđih i najugroženijih vrsta gmazova  u Republici Hrvatskoj.

Posebni rezervat je prema svojim obilježjima herpetološki rezervat.

Javni uvid u dokumentaciju, koja obuhvaća postupak proglašenja navedenog posebnog rezervata, održat će se od 10. rujna  2021. do 11. listopada  2021. godine u službenim prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik, od 08:00 do 12:00 sati radnim danima od ponedjeljka do petka.

Javno izlaganje održat će se 16. rujna 2021. godine (četvrtak) u Zavičajnoj kući u Slanome, Put od Jasenja 8,20232 Slano s početkom u 09.00 sati.

Uredba o proglašenju posebnog rezervata Lokve u Majkovima temeljem odredbe članka 126. Zakona o zaštiti prirode sadrži naziv i kategoriju zaštićenog područja, opis granice zaštićenog područja, kartografski prikaz zaštićenog područja, naznaku mjerila kartografskog prikaza i geodetsku podlogu za upis pravnog režima u katastar i zemljišnu knjigu. Geodetska podloga čini Prilog II. ovoga Pravilnika i čuva se u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Prema Geodetskoj podlozi utvrđena je površina Posebnog rezervata od 1,67 ha.

Prepoznajući važnost zaštite predmetnog lokaliteta, Uprava za zaštitu prirode i Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, izradila je stručnu podlogu sa svrhom vrednovanja područja lokvi u Majkovima. Javna ustanova u suradnji sa znanstveno-stručnom zajednicom, sustavno je provodila istraživanja na području Majkova od 2009. godine na vrsti riječne kornjače ali i na zaštiti i očuvanju njenog staništa (ekosustav krških lokvi). Također, proveden je niz edukativnih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti lokalne zajednice i šire javnosti o vrijednosti i značaju predmetnog područja predloženog za zaštitu. Valorizacijom područja u stručnoj podlozi dan je prijedlog za zaštitu područja u kategoriji posebnog herpetološkog rezervata. Zaštita ovog područja u kategoriji posebnog rezervata od državnog je značenja čime se na taj način ostvaruju preduvjeti za dugotrajno očuvanje krških lokvi i njihove bioraznolikosti.

Najveća vrijednost ovog područja je riječna kornjača (Mauremys rivulata) koja je jedna od najrjeđih i najugroženijih vrsta gmazova u Republici Hrvatskoj, jer su njezina nalazišta ograničena na malim, fragmentiranim i međusobno izoliranim staništima te ukupno broje oko petstotinjak odraslih jedinki. Na području predloženog posebnog rezervata zabilježeno je 19 vrsta vodozemaca i gmazova, što predstavlja gotovo trećinu ukupnog broja vrsta vodozemaca i gmazova zabilježenih u Republici Hrvatskoj, a čak 10 vrsta je strogo zaštićeno.

Ovim proglašenjem doprinosi se ostvarenju ciljeva Strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine, kao i ostvarenju ciljeva Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030. godine.

Ovdje možete preuzeti potrebne dokumente: Proglašenje Lokve u Majkovima

Dolazak na javno uzlaganje potrebbo je potvrditi putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. zaključno do 14. rujna 2021. godine (utorak) do 12.00 sati.

VAŽNA NAPOMENA!

Zbog trenutne situacije uzrokovane COVID-19 infekcijom, za vrijeme trajanja javnog uvida kao i izlaganja, sve sudionike ljubazno molimo da se drže propisanih epidemioloških mjera.

Sadržaj Dubrovačko – neretvanske županije

Objavljeno u Aktualno

Slavinama stanovnika Majkova ovih dana teče pitka voda koju Vodovod Dubrovnik do njih dostavlja putem novoizgrađene vodoopskrbne mreže i vodospreme Rožetići. I ta vodosprema opskrbljuje se novim cjevovodom postavljenim od krajnje točke Gornjih sela – Riđice.

- Prva faza projekta izgradnje vodoopskrbnog podsustava Majkovi i Dubravica uspješno je dovršena i već smo na ovom području na mrežu spojili gotovo sve koji su predali zahtjeve. Izvedeno je pedesetak priključaka, a u proceduri je još njih svega 4-5. Najvažnije je da možemo reći kako su Majkovi napokon dobili pitku vodu. – rekao je predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik, Lukša Matušić, koji je zajedno s načelnikom Općine Dubrovačko primorje Nikolom Knežićem obišao nekadašnje poprište radova.

- Ovo nije kraj radova na ovom području jer već imamo u planu što prije nastaviti s narednim fazama ovog projekta. Prvo na redu je širenje ovog sustava na Dubravicu, kako bi i posljednje dubrovačko naselje dobilo pitku vodu putem vodovoda, a tu je i nastavak radova prema Grbljavi te namjeravamo s cjevovodom izaći skroz na Ratac. – rekao je Matušić te naglasio kako se taj dio radova namjerava realizirati kroz projekt Aglomeracije Dubrovnik.

Dovršetkom ovih radova zadovoljan je i načelnik Općine Dubrovačko primorje.

- Dovođenje vode u Majkove veliki je korak prema daljnjem razvoju ovog mjesta, ali i cijele naše Općine. Voda je preduvjet života i sada stanovnici imaju novi poticaj za ostanak na svojim ognjištima, ali i, što je još važnije, povratak mladih na ovo područje. Zbog toga nam je iznimno bitno da se ovaj projekt što prije nastavi te da vodu dovedemo sve do Dola i tako omogućimo bolju perspektivu života stanovnika Dubrovačkog primorja. – rekao je Nikola Knežić te se zahvalio Upravi i djelatnicima Vodovoda na brzoj realizaciji ovog zahtjevnog projekta.

Cjelokupna investicija vrijedna je oko 6,8 milijuna kuna, a sufinancirana je sredstvima Europske unije kroz Program ruralnog razvoja. Radovi na izgradnji ovog vodoopskrbnog sustava započeli su sredinom 2018. godine, a u sklopu njih ukupno je izgrađeno 5,3 kilometra glavnih vodoopskrbnih cjevovoda od Riđice do Majkova, vodosprema Rožetići te cjelokupna vodoopskrbna i protupožarna mreža u Majkovima.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Župan Nikola Dobroslavić danas je, zajedno s načelnikom Općine Dubrovačko primorje Nikolom Knežićem, članom Uprave Hrvatskih cesta Nikšom Konjevodom, direktorom Dubrovnik cesta d.d. Robertom Krilom i ravnateljem Županijske uprave za ceste Ivom Kaštelanom te Ivicom Tutmanom iz Hrvatskih cesta obišao prometnice na području Dubrovačkog primorja na kojima su netom završeni radovi održavanja.

Županijska uprava za ceste tako je, tijekom proširenog održavanja županijske ceste ŽC 6228 od raskrižja D8 do naselja Majkovi u duljini 4,4 kilometra, uložila 3,5 milijuna kuna, a izvođač su bile Dubrovnik ceste d.o.o.

Hrvatske ceste bile su investitor, a Dubrovnik ceste izvođač i radova na uređenju raskrižja D8 i ŽC 6228, iznad naselja Banja. Vrijednost tih radova je bila gotovo 2 milijuna kuna te su time završene dvije važne investicije za naselja ovog dijela Dubrovačkog primorja. Time se, osim što je poboljšana kvaliteta postojećih prometnica, značajno doprinijelo rješavanju problema prometnih zastoja na magistrali u vrijeme prometnih gužvi, posebice ljeti.

Dubrovnik ceste d.d. izvode radove i za Vodovod Dubrovnik d.o.o. na projektu izgradnje vodoopskrbnog sustava Majkovi – Dubravica u vrijednosti 6 milijuna kuna, gdje još nisu u potpunosti završeni radovi, a čime investicije na području općine Dubrovačko primorje dosežu cca 12 milijuna kuna.

Ulaganja u prometnu infrastrukturu na području Dubrovačkog primorja, a zahvaljujući potpori Općine i Županije, nastavljaju se i dalje pa su tako u pripremi još dvije investicije – projekti izgradnje i rekonstrukcije pristupnih cesta za Centar za gospodarenje otpadom od Lisačkih Rudina do Čepikuća i od Čepikuća do Trnovice, što će također povećati kvalitetu cestovne infrastrukture zaleđa Dubrovačkog primorja.

DPP

Objavljeno u Aktualno