Prikazujem sadržaj po oznakama: javno savjetovanje

Grad Dubrovnik pokrenuo je postupak savjetovanja s javnošću za Prijedlog proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

S obzirom da od 1. siječnja 2023. godine euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj, Proračun Grada Dubrovnika također je iskazan u eurima i za iduću godinu planira se u iznosu od 87.235.714,00 eura (protuvrijednost u kunama 657.277.487,00 kuna).

Zainteresirani građani mogu u javnom savjetovanju sudjelovati putem priloženog Obrasca, koji je potrebno dostaviti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i to do 21. studenoga 2022. godine, do 12:00 sati, a sva dokumentacija, uključujući obrasce te opći i posebni dio Proračuna, dostupna je OVDJE.

Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno

Grad Dubrovnik pokrenuo je dva javna savjetovanja i to za Odluku o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja javnih događanja i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Dubrovnika. Oba Javna savjetovanja ostaju otvorena do 23. svibnja 2022., do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst navedenih Odluka.

Sukladno Zakonu o zaštiti od buke navedena Odluka donosi popis lokacija na kojima je moguće, uslijed održavanja događanja na otvorenom, prekoračiti dopuštene razine buke. Riječ je o iznimkama za održavanje javnih manifestacija, a sukladno posebnim odlukama, što je mogućnost koju propisuje Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke. Prema prijedlogu ove Odluke prekoračenje najviše dopuštene razine buke propisane pravilnikom na navedenim lokacijama, kao iznimka za održavanje manifestacija, dopušteno je tijekom cijele kalendarske godine u vremenu najdulje do 24:00 sata, a iznimno se do 2:00 sata ujutro dopušta na datume 31. prosinca i 1. siječnja, 9. i 10. srpnja, 25. kolovoza, te u vrijeme održavanja manifestacije Noć muzeja.

Najviše dopuštena razina buke tijekom održavanja javnih događanja iznosi 90 dB(A), a organizator je dužan najmanje osam dana prije održavanja javnog događanja o tome obavijestiti Komunalno redarstvo Grada Dubrovnika te osigurati ugradnju ograničivača (limitatora) razine emisijske buke na elektroakustičkim uređajima i mjerenje buke tijekom održavanja javnog događanja.

Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada uređeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Grada Dubrovnika, uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom uz ugostiteljski objekt i u tom dijelu ovlaštenja za provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora te prekršajne odredbe. Odlukom je također regulirano da buka elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom uz ugostiteljski objekt ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno važećem Pravilniku, kao i vrijeme u kojem su vlasnici ugostiteljskih objekata dužni osigurati da se glazba ne čuje izvan zatvorenog prostora objekta. Ovim nacrtom izmjene i dopune Odluke naglasak se stavlja na nadzor nad provedbom ove Odluke po pitanju zaštite od buke elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke te se propisuje da je Komunalno redarstvo Grada Dubrovnika ovlašteno provoditi taj nadzor te kažnjavati prekršitelje.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno

U tijeku je postupak javnog savjetovanja za projekt rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika. Javno savjetovanje traje do 2. svibnja 2022., a omogućuje svim prijaviteljima da u okviru procesa izraze svoje prijedloge za modifikacijom natječajne dokumentacije, ako isto smatraju potrebnim. Po završetku postupka te objavi izvješća, Grad Dubrovnik pokrenut će postupak nabave za izvođenje projekta.

Podsjetimo, projekt cjelovite rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika provodit će se na širem gradskom području te će obuhvatiti 3755 zastarjelih rasvjetnih tijela.

Naime, postojeći sustav javne rasvjete sastoji se od 46 različitih tipova energetski neučinkovitih i ekološki neprihvatljivih svjetiljki. Iste će se zamijeniti visoko efikasnim LED svjetiljkama koje doprinose zaštiti okoliša i povećavaju energetsku učinkovitost sustava javne rasvjete.

Novčana ušteda na troškovima električne energije koja će se postići izvedbom rekonstrukcije u odnosu na zatečeno stanje veća je od dva milijuna kuna na godišnjoj razini. Dodatno, značajno će se smanjiti troškovi održavanja sustava koji nisu zanemarivi.

Ukupni iznos investicije je 14 milijuna kuna. Grad Dubrovnik predmetnu investiciju financira kreditom HBOR-a s rokom otplate od sedam godina te fiksnom kamatnom stopom od 0,5 posto.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno

Grad Dubrovnik pokrenuo je javno savjetovanje o prijedlogu Mreže osnovnih škola, a kojom se utvrđuju postojeće školske ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, upisna područja s kojih je djeci omogućeno pohađanje određene škole, programi obrazovanja koje školske ustanove mogu ostvarivati te područja na kojima se mogu osnovati nove školske ustanove ili uvesti novi obrazovni programi. Pozivaju se svi zainteresirani da svoje prijedloge upute do 27. lipnja 2020., do kada savjetovanje ostaje otvoreno.

Na temelju prijedloga osnivača Ministarstvo znanosti i obrazovanja izrađuje Prijedlog Mreže školskih ustanova za područje Republike Hrvatske, a Mrežu škola na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Republike Hrvatske.

U Smjernicama koje je donijelo Ministarstvo polazi se od optimalne osnovne škole koja ima od 300 do 500 učenika i koja kao takva može osigurati optimalne uvjete za organizaciju i provedbu cjelodnevne nastave u osnovnim školama i rad u jednoj smjeni. U skladu s tim Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u suradnji s osnovnim školama Grada Dubrovnika pripremio je Prijedlog Mreže osnovnih škola Grada Dubrovnika. Polazište za izradu Mreže bilo je aktualno stanje broja učenika po školama u odnosu na optimalnu školu (OŠ Marina Getaldića 305, OŠ Marina Držića 578, OŠ Lapad 922, OŠ Ivana Gundulića 839, OŠ Mokošica 735, OŠ Antuna Masle 193), praćenje trendova upisa djece, te predviđanja demografskih kretanja koja su vezana za izgradnju novih naselja u Gradu Dubrovniku.

U Prijedlogu nove Mreže osnovnih škola Grada Dubrovnika, a u odnosu na postojeću iz 2011. godine, promjene su što je u Mrežu uključena Osnovna škola Montovjerna sa svojim upisnim područjem te se izdvaja iz OŠ Lapad, čime obje postaju optimalne škole. Upisna područja škola sadrže ne samo nazive ulica nego i kućne brojeve ulica koje pripadaju upisnim područjima više škola, uz korekcije upisnih područja u skladu sa smjernicom optimizacije. Primjerice, povećanje upisnog područja Osnovne škole Marina Držića u odnosu na razgraničenje s OŠ Ivana Gundulića i OŠ Montovjerna te smanjenje upisnog područja OŠ Ivana Gundulića na način da su naselja Šumet, Komolac i Knežica pripojena upisnom području OŠ Mokošica. U skladu sa smjernicom racionalizacije Područna škola Suđurađ pripojena je Područnoj školi Šipanska Luka, a škola Trsteno, koja je prije nekoliko godina prestala s radom jer je ostala bez učenika, nije uvrštena u novi Prijedlog Mreže škola. Utvrđen je i plan za izgradnju nove školske ustanove u Komolcu kako bi OŠ Ivana Gundulića i OŠ Mokošica došle do razine optimalne škole.

Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno

Nacrt Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika objavljen je za javno savjetovanje na web stranici Grada Dubrovnika. Pozivaju se svi građani da se svojim prijedlozima i sugestijama uključe u kreiranje Odluke, kako bi se dobio što kvalitetniji dokument.
 
Javno savjetovanje otvoreno je narednih 30 dana, do 20. lipnja 2020., nakon čega će se izraditi Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija Odluke proslijedit će se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Tek potom kreće postupak prikupljanja zahtjeva, putem Javnog poziva.
 
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za najam stanova na određeno vrijeme u vlasništvu Grada Dubrovnika, s mogućnošću kupnje.
 
Podsjetimo, Grad Dubrovnik je prva jedinica lokalne samouprave koja je razvila vlastiti model stambenog zbrinjavanja za svoje građane, pod zajedničkim nazivom „Dubrovačka stanogradnja“. Namijenjen je mladima koji nisu kreditno sposobni kupovati skupe stanove koji se nude na dubrovačkom tržištu nekretnina. Prema ovom modelu stanovi se daju u najam na određeno vrijeme od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o najmu s mogućnošću kupnje nakon isteka roka od 10 godina, pod uvjetom da je najmoprimac uredno podmirivao sve svoje ugovorne obveze. U slučaju kupnje stana uplaćena najamnina uračunat će se u iznos kupoprodajne cijene.
 
Pravo na podnošenje zahtjeva za najam imat će državljani Republike Hrvatske i to mladi i mlade obitelji koji kumulativno ispunjavaju zadane uvjete. Sukladno nacrtu ove Odluke među uvjetima su i da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju riješeno stambeno pitanje, nemaju u vlasništvu/suvlasništvu kuću ili stan, stanuju kao podstanari, da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji u posljednjih 10 godina prije podnošenja zahtjeva za najam nisu nekretnine u svom vlasništvu/suvlasništvu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, da imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje 7 godina neprekidno prije podnošenja zahtjeva…
 
Postupak za davanje u najam stanova s mogućnošću kupnje pokrenut će se objavljivanjem Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva u tjednom listu i na službenim stranicama Grada Dubrovnika s točno određenim podacima o stanovima.  Podnositelj zahtjeva moći će se natjecati samo za jednu kategoriju stanova (jednosobni, dvosobni, trosobni i sl.). Pravodobni i uredni Zahtjevi bodovat će se u skladu s propisanim kriterijima i uvrstiti na prijedlog Liste reda prvenstva.

Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno

Grad Dubrovnik pokrenuo je 6. studenog postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke komunalnom redu. Savjetovanje ostaje otvoreno do 6. prosinca 2019. (do 12 sati), a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naznakom „Javno savjetovanje - Odluka o komunalnom redu“.

Nacrt odluke o komunalnom redu, a u cilju smanjenja smanjiti broja dostavnih vozila koja ulaze u Grad, predviđa novi režim prometa pješačkim zonama, prema kojem će po Stradunu moći prometovati samo elektrovučna vozila i karići. U razdoblju od 7:30 do 8:00 sati zabranjen je promet svim vozilima (i elektrovučnim) u cijeloj Povijesnoj jezgri radi zaštite sigurnosti djece za vrijeme odlaska u školu. Ona prijevozna sredstva koja imaju valjana odobrenja za prometovanje pješačkim zonama, a koja su izdata prije stupanja na snagu ove Odluke, moći će prometovati pješačkim zonama do isteka vremenskog roka navedenog u odobrenju.

Novom odlukom opširnije je regulirano postavljanje opreme i uređaja na vanjske dijelove zgrada, a osobito bankomata. U nacrt Odluke ugrađene su konzervatorske smjernice kojima je regulirano postavljanje bankomata u Povijesnoj jezgri Grada. Nacrt nove Odluke o komunalnom redu regulira postavljanje baznih stanica i komunikacijskih antena mobilnih operatera na vanjskim dijelovima zgrada. U Povijesnoj jezgri je njihovo postavljanje zabranjeno.

Sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu omogućeno je komunalnim redarima utvrđivanje identiteta građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka. Komunalni redari moći će zatražiti i pregledati isprave stranaka i drugih osoba nazočnih pri nadzoru, što pridonosi jasnije uređenom pravnom položaju komunalnih redara te su propisane sankcije za ometanje komunalnog redara u provedbi nadzora i za onemogućavanje pregleda isprava.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o držanju domaćih životinja, Pravilnik o postavljanju spomenika, spomen ploča, skulptura, sakralnih obilježja i sličnih predmeta i Pravilnik o pretovarnoj zoni jer je ta materija sada u potpunosti regulirana ovom Odlukom.

Novu Odluku o komunalnom redu potrebno je donijeti radi usklađenja Odluke o komunalnom redu sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu te što učinkovitijeg provođenja komunalnog reda i mjera za njegovo održavanje.

Sva dokumentacija, nacrt prijedlog odluke i obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju mogu naći OVDJE.

Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno

Grad Dubrovnik pokrenuo je 23. listopada 2019. postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina.
 
Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 22. studenog 2019., a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke na e-mail adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naznakom „javno savjetovanje - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina.
 
Neke od promjena u predloženoj Odluci u odnosu na raniju je izmjena roka na koji se mogu dati u zakup javne površine (s 3 na 5 godina), kao i krajnji datum do kojeg ugovori mogu biti zaključeni (31. prosinca 2024. godine).
 
Osim toga, nakon donošenja Izmjena i dopuna Plana korištenja u povijesnoj jezgri za 2020. godinu i dalje se planira nastaviti moratorij na postavljanje novih stolova i stolica, kako postojećih tako i novih ugostiteljskih objekata koji bi se „otvarali“ u narednom periodu. Isto tako, u Odluku kao trajna mjera bi se unijela mjera oslobađanja od plaćanja zakupnine ugostitelja u Povijesnoj jezgri ako obavljaju djelatnost u „zimskim“ mjesecima. Kao i dosad, Gradsko vijeće ostavlja mogućnost povećanja visine zakupnine za javne površine ukoliko se za tim ukaže potreba, ali ne više od 10% godišnje.
 
Također se mijenja normativ za skele (sa 10,00 na 4,00 m2) jer je praksa pokazala da se naročito u Povijesnoj jezgri često postavljaju mobilne skele od 4,00 m2 za hitne intervencije. Što se tiče prestanka zakupa, kažnjavati će se zakupnici koji krše odredbe Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika, naročito u svezi izvođenja ili reprodukcije glazbe u  ugostiteljskom objektu ili izvan njega, s tim da mora proteći rok kazne prije nego se zakupniku ponudi novi ugovor.
 
Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a naročito ugostitelji, trgovci, turističke agencije, galerije, sadašnji i budući zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Grada Dubrovnika. Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.
 
Sva dokumentacija, nacrt prijedlog odluke i obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju mogu naći OVDJE.


Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno