Četvrtak, 23 Svibanj 2024 20:02

OSNOVANA RADNA SKUPINA GRADA DUBROVNIKA ZA IZRADU STRATEGIJE BORBE PROTIV NASILJA U OBITELJI

Konferencija "Zaštita prava žrtava nasilja u obitelji" s ciljem predstavljanja istoimenog istraživanja i Vodiča za radno i socijalno uključivanje žrtava nasilja u obitelji održana je danas u Gradskoj vijećnici Grada Dubrovnika u organizaciji udruge DEŠA i Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

Predstavljen je Vodič za socijalno i radno uključivanje žrtava nasilja u obitelji informira žrtve nasilja kao i druge ranjive skupine o dostupnim pravima i uslugama koje mogu ostvariti u Dubrovačko – neretvanskoj županiji.

Na Konferenciji je osnovana i Radna skupina za izradu Strategije za borbu protiv nasilja u obitelji. Strategija će se temeljiti na rezultatima istraživanja „Zaštita i prava žrtava nasilja u obitelji“ koju je za područje Dubrovačko – neretvanske županije pokrenula udruga DEŠA te ga proteklih mjeseci provela u suradnji sa znanstvenom suradnicom Instituta za društvena istraživanja Zagreb Nikolinom Hazdovac Bajić.

Povod za provedbu ovog istraživanja proizašao je iz izravnog iskustva u radu sa žrtvama nasilja u obitelji od strane udruge DEŠA. Kroz istraživanje su utvrđeni svi podaci potrebni za utvrđivanje prioritetnih područja za borbu protiv nasilja, koji će biti detaljno obrazloženi u Strategiji.

dpp