Srijeda, 16 Lipanj 2021 22:25

Konavoskim vijećnicima naknade smanjenje na visinu dnevnice i to samo ako dođu na sjednicu

Konavoskim vijećnicima naknade smanjenje na visinu dnevnice i to samo ako dođu na sjednicu Foto: Punkt Studio

Nakon što je konstituirano Općinsko vijeće Općine Konavle u nastavku sjednice usvojen je i prijedlog da naknada za rad vijećnicima bude u visini jedne dnevnice u Republici Hrvatskoj i to po sjednici isključivo vijećnicima koji su nazočni, a ne kao do sada paušalno. Jednaka naknada isplaćivat će se i strankama po broju vijećnika.

- Zbog ove gospodarske situacije smatrali smo da je poštena takva naknada, riječ je zaista o zapravo jednoj simboličnoj nadoknadi troškova i to samo kada su vijećnici nazočni za razliku od ranije paušalne isplate. - rekao je načelnik Općine Konavle Božo Lasić.

dm