Subota, 07 Listopad 2023 16:39

KONAVLJANI DONIJELI ZABRANU PODIZANJA ANTENSKIH STUPOVA

Božo Lasoić, načelnik Općine Konavle na sjednici Božo Lasoić, načelnik Općine Konavle na sjednici Foto: Općina Konavle

Na nedavno održanoj sjednici Općinskog vijeća u Konavlima zzmjenama Odluke o komunalnom redu uvedena je odredba o zabrani gradnje samostojećih antenskih stupova u blizini kuća, a na području cijele općine ukoliko su viši od 30 metara.

„Samostojeći antenski stupovi ne smiju se graditi unutar građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, niti na udaljenosti manjoj od 400 m od granica tih područja. Zabranjena je gradnja antenski stupova viših od 30 metara na području Općine Konavle.” - piše u Odluci.

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne poslove i gospodarenje nekretninama Općine Konavle Miljenko Mikulić istaknuo je kako su ove izmjene potaknute upravo nedavnom situacijom u Pridvorju kada je HT planirao postaviti veliki antenski stup u blizini kuća.

dm