Nedjelja, 25 Rujan 2022 16:20

Franković: Projekt Nuncijata ide dalje, predan zahtjev za lokacijsku dozvolu nove ceste

Franković: Projekt Nuncijata ide dalje, predan zahtjev za lokacijsku dozvolu nove ceste Foto: Mario Babarović

Projekt Nuncijate ide dalje, pohvalio se na svom FB-u gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković koji je napisao kako je „Općinski sud u Dubrovniku objavio oglas o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka za Nuncijatu te je s datumom 15. rujna 2022. počeo teći rok od 30 dana za eventualno ulaganje prigovora na isti”.

„Također, Grad Dubrovnik je nadležnom Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje podnio zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju ceste na Nuncijati te je navedeni upravni odjel danas održao uvid stranaka u spis predmeta.” - naveo je Franković.

On je napisao kako se „za 15-ak dana očekuje početak provedbe arheoloških istraživanja za koje je proveden postupak nabave”.

„Nakon završetka postupka ishođenja lokacijske dozvole Grad Dubrovnik osigurat će sredstva u proračunu, a u svrhu daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na predmetnom području koji su preduvjet za ishođenje građevinske dozvole spomenute ceste.” - napisao je gradonačelnik Mato Franković.

dpp