Četvrtak, 27 Travanj 2023 15:10

Definirano je: zbog projekta u Kuparima izmjestit će se vodotok Tarante

Piše:
Definirano je: zbog projekta u Kuparima izmjestit će se vodotok Tarante Foto: dpp

Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Vlada je dala suglasnost za sklapanje aneksa ugovora za projekta Kupari I s tvrtkom Kupari Luxury Hotels, investitorom u projekt. Aneks će potpisati resorni ministar Branko Bačić.

Prvi ugovor o ovom projektu sklopljen je između Republike Hrvatske i Zajednice ponuditelja Avenue ulaganja još u 31. ožujka 2016. godine. Tim ugovorom investotor se obvezao uložiti oko 96 milijuna eura, odnosno izgraditi dva nova hotela i revitalizirati Hotel Grand, kao i financirati izradu UPU-a Kupari I. Republika Hrvatska se, putem Općine Župe dubrovačke, obvezala osigurati prostorno planske pretpostavke za realizaciju projekta, odnosno ishođenje dozvola za gradnju te na sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja na novoformiranim građevnim česticama. Financiranje izrade UPU-a obveza je investitora. Za realizaciju projekta bio je ugovoren rok od ukupno šest godina.

Nakon ishođenja lokacijskih dozvola za izgradnju hotela i drugih sadržaja, temeljem kojih će se formirati građevinske čestice za izgradnju novih hotela i građevinska čestica hotela Grand, Republika Hrvatska i investitor obvezni su sklopiti ugovor o osnivanju prava građenja u svrhu izgradnje novih hotela na rok od 99 godina uz naknadu od 1,52 posto godišnjeg prihoda svakog profitnog centra u obuhvatu projekta. Na rok od 99 godina predviđen je i ugovor o zakupu postojećeg hotela Grand, kojeg investitor mora rekonstruirati u skladu s konzervatorskim uvjetima, uz zakupninu od 2,1 posto godišnjeg prihoda hotela Grand. Na isti rok, odnosno na 99 godina, predviđen je i ugovor o koncesiji na pomorskom dobru uz naknadu od 8,10 kn/m² zauzetog pomorskog dobra i 3 posto godišnjeg prihoda ostvarenog na pomorskom dobru

Inače, u lipnju 2018. sklopljen je Aneks Ugovoru o realizaciji Projekta Kupari I, kojim je promijenjen brend hotelskog operatera, iz Marriotovog Ritz Carltona u Four Seasons. Investitor nije u međuvremenu uspio ishoditi potrebne dozvole te je u svibnju 2021. od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine tražio produženje roka za ishođenje građevinske dozvole, pravdajući to nemogućnošću projektiranja zbog problema uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Potom je u vlasničku strukturu zajednice ponuditelja ušao Hotels Properties Limited iz Singapura. Riječ je o tvrtki koja upravlja s 38 hotela u 15 zemalja diljem svijeta te surađuje s nizom luksuznih hotelskih brendova kao što su Four Seasons, Hilton International, Como Hotels, InterContinental Hotels Group, Six Senses Hotels i Marriott International. U hrvatskoj su osnvali tvrtku Kupari Luxury Hotels d.o.o.

Po ulasku novog suvlasnika, investitor je intenzivirao radove na projektiranju i ishođenju dozvola te je planirao ishoditi jednu lokacijsku i četiri građevinske dozvole, ali je naišao na vodotok Tarante, koji prolazi ispod hotela Kupari. Nakon što je uvidio da će novi hotel, koji bi gradio na mjestu sadašnjeg hotela Kupari, morati dodatno ojačavati betonskim pilonima, što ne jamči dovoljnu stabilnost i poskupljuje trošak gradnje, investitor je predložio izmjenu trase vodotoka na način da se zaobiđe sadašnji hotel Kupari, a zbog čega je potrebno mijenjati UPU pa su Hrvatske vode izradile projektnu dokumentaciju za izmještanje vodotoka.

Potpisom aneksa ugovora investitor se obvezuje naručiti te snositi sve troškove izrade nove projektne dokumentacije za uređenje vodotoka Taranta te u roku od 30 dana nadoknaditi Hrvatskim vodama iznos od 109.308 eura na ime troška izrade projektne dokumentacije uređenja bujice Taranta s pritocima, a investitor će snositi sve troškove vezane za radove na izmještanja vodotoka Tarante koji prelaze iznos od 3,1 milijuna eura, koliko po troškovniku Hrvatskih voda iznosi vrijednost radova.