Ponedjeljak, 30 Kolovoz 2021 12:01

A što je s Belvedereom?

Nezavisni vijećnik Andro Vlahušić postavio je na Gradskom vijeću pitanje Gradonačelniku Matu Frankoviću što se događa s UPU-om Belvedere, gdje je stalo te hoće li se na mjestu starog hotela išta graditi.
Gradonačelnik Franković ističe kako je Gradsko vijeće u mandatu bivšeg gradonačelnika Vlahušića jednoglasno prihvatilo izmjene UPU -a Belvedere. Istaknuo je kako je nastao problem određivanja granice pomorskog dobra.

- Zbog svega toga kako nisu definirane javne površine, možemo sačekati, neka se sve odradi. – rekao je Franković.

Gradonačelnik je kazao kako je napravljena HIA studija o utjecaju na kulturnu baštinu, koja je pozitivno ocijenjena. Dodao je kako bi Grad Dubrovnik od Republike Hrvatske i resornog ministarstva trebao dobiti definirane granice pomorskog dobra.

Franković se osvrnuo na postupak izmjena UPU -a Belvedere.

- U trenucima kada mi pokrećemo postupak, to samo znači prvi korak, tu ostaju još javna savjetovanja i sve ostalo gdje mi štitimo javni prostor. – rekao je Franković.

Vlatko Car