Prikazujem sadržaj po oznakama: fekalije

Petak, 25 Kolovoz 2023 19:38

STONSKA PLAŽA ZAGAĐENA FEKALIJAMA

Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije, tijekom ciklusa ispitivanja kakvoće mora za kupanje, utvrđeno je da rezultati analize mora na plaži Ston u Stonu, uzorkovani 24. kolovoza, prelaze granične vrijednosti za indikator fekalnog onečišćenja Escherichia coli.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08 čl.23. i 24)., uzorkovanje mora na plaži Ston u Stonu će se ponavljati do prestanka onečišćenja.

S obzirom na to da uzorak mora na ovoj plaži ne udovoljava uvjetima Uredbe zbog onečišćenja fekalnog podrijetla, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.

Županija dubrovačko – neretvanska

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Nakon onečišćenja mora fekalijama na četiri plaže u Dubrovačko – neretvanskoj županiji, Hotel Port 9 u Korčuli, HT Plat i Smokovjenac u Župi dubrovačkoj i Tehnička radiona Ploče u Pločama, ponovo uzeti uzorci pokazali su da je na dvije plaže došlo do prestanka onečišćenja.

Nakon što je uzorak od 20. lipnja pokazao kako je more zagađeno fekalijama, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije uzorkovao je ponovo more na plaži Hotel Port 9 21. i 22. lipnja. Uzorak od 21. lipnja ispitivanjem je pokazao izvrsnu, a od 22. lipnja dobru kakvoću tako da su oba udovoljavala uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

U Župi dubrovačkoj je pak uzorak od 19. lipnja pokazao zagađenje na plaži HT Plat, odnosno Vile Plat, a oba ponovljena uzorkovanja, 21. i 22. lipnja pokazala su izvrsnu kakvoću mora.

Na plaži Smokovjenac nakon zagađenja koje je također utvrđeno uzorkom od 19. lipnja, 21. lipnja zagađenje je i dalje bilo prisutno, a uzorak od sljedećeg dana pokazao je dobru kakvoću mora, ali uzorak od 23. lipnja ponovo je pokazao zagađenje tako da more na toj plaži i dalje nije za kupanje.

Plaža Tehnička radiona Ploče, nakon što je fekalno zagađenje utvrđeno uzorkom od 20. lipnja, pala je i na sljedećem testiranju te je uzorak od 21. lipnja pokazao da je onečišćenje i dalje prisutno. Ponovljeno uzorkovanje 23. lipnja također je pokazalo da je zagađenje i dalje prisutno.

dm

Objavljeno u Aktualno
Srijeda, 14 Lipanj 2023 14:33

Fekalno onečišćenje mora na plaži Kobaš

Dubrovačko - neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliš i komunalne poslove, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” broj 73/08), upozorava javnost da je na plaži Kobaš u Stonu došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnog podrijetla.

Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije od 14. lipnja 2023., utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Kobaš u Stonu, uzorkovanog 13.06.2023. godine, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

Obzirom da uzorak mora na plaži Kobaš u Stonu, zbog onečišćenja fekalnog porijekla, ne udovoljava uvjetima Uredbe ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavjesti.

Dubrovačko - neretvanska županija

Objavljeno u Aktualno

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje ("Narodne novine" broj 73/08), obavještava javnost o prestanku kratkotrajnog onečišćenja mora na plaži Ispod zidina u Korčuli koje je objavljeno 26. kolovoza 2021.
 
Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne  uzorke mora za kupanje u periodu od 27.08. do 03.09. 2021. godine. Rezultati ispitivanja od 31.08. do 03.09.2021. udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja, te je more na plaži Ispod zidina u Korčuli podobno za kupanje.
 
Obzirom na zahtjeve Uredbe članak 24., more na plaži ponovo će se uzorkovati u roku od sedam dana, radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja.

Sadržaj Dubrovačko – neretvanske županije

Objavljeno u Aktualno

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje ("Narodne novine" broj 73/08), upozorava javnost da je na plaži Ispod zidina u Korčuli došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnog podrijetla.
Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije od 26. kolovoza 2021., tijekom osmog ispitivanja kakvoće mora prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2021. godini, utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Ispod zidina u Korčuli, uzorkovanog 24.08.2021. godine, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli.
Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

Obzirom da uzorak mora na plaži Ispod zidina u Korčuli zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uvjetima Uredbe ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavjesti.

Sadržaj Dubrovačko – neretvanske županije

Objavljeno u Aktualno

Nakon prijave o onečišćenju 13. kolovoza, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije uzorkovao je more u Uvali Lapad, a rezultati ispitivanja za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli prelaze propisane granične vrijednosti.

„Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje NN 73/08 čl.23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. Obzirom da uzorak mora na plaži u Uvali Lapad zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uvjetima Uredbe ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavjesti.” - navode iz Zavoda za javno zdravstvo.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Nakon što je Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko – neretvanske županije utvrdio kako je more u Mlinima zagađeno fekalijama, prema uzorkovanju od jučer, u Općini Župa dubrovačka izvršili su kontrolu i pregled sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Mlini, a posebno rad crpne stanice Mlini. Kako piše u priopćenju iz Općine Župa dubrovačka nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u radu niti curenja unutar sustava.

„U dogovoru sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, a  sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje ispitivanje je provedeno i danas kako bi se utvrdilo stvarno stanje kakvoće mora i potvrdila izvrsna kakvoća kao i na svim dosadašnjim ispitivanjima.” - piše u priopćenju dok se čekaju rezultati novog uzorkovanja.

D.M.

Objavljeno u Aktualno
Srijeda, 28 Kolovoz 2019 12:04

Kanalizacija opet zagadila more u Donjem Čelu

Po dojavi Centra 112 o iznenadnom onečišćenju mora jučer na plaži Donje Čelo na otoku Koločep, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je more za kupanje.

"Analiza uzoraka mora ne udovoljava uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje NN (73/08). Danas će se zorkovati će se dodatni uzorci. Obzirom na onečišćenje mora fekalnim vodama ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti." - navode iz Županije dubrovačko - neretvanske.

D.M.

Objavljeno u Aktualno
Srijeda, 21 Kolovoz 2019 10:51

More na plaži Posejdona zagađeno fekalijama

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” broj 73/08), upozorava javnost da je na plaži Hotela Posejdon u Vela Luci došlo do iznenadnog onečišćenja mora fekalnog podrijetla.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je po dojavi o iznenadnom onečišćenju mora 20. kolovoza 2019. proveo uzorkovanje mora na plaži Hotela Posejdon u Vela Luci.

Laboratorijskom analizom utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.
Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

S obzirom da uzorci mora na plaži Hotela Posejdon u Vela Luci, zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljavaju uvjetima Uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.

Županija dubrovačko - neretvanska

Objavljeno u Aktualno
Četvrtak, 20 Lipanj 2019 12:14

Čitatelji upozoravaju: U Lozici plutaju fekalije

Svaki dan, odnosno svako poslijepodne između 16 i 17 sati u moru na plaži u Lozici dopluta šporkeca, najvjerojatnije fekalije, upozoravaju čitatelji Dubrovnikpressa. To se događa posljednjih dana, a o svemu su obaviješteni nadležni te se očekuje da će Vodovod utvrditi uzrok ovog problema.

Do tada, bez obzira na nedavno izvješće Zavoda za javno zdravstvo kako je more na svim plažama odgovarajuće za kupanje, budite oprezni ukoliko namjeravate ići na kupanje u Lozicu.
feklozica2006

D.M.

Objavljeno u Aktualno