Petak, 06 Siječanj 2023 20:12

Nastavljen projekt aglomeracije; Dubrovnik Pass zabilježio izvrsne rezultate; obroci za đake u dubrovačkim školama

Na širem gradskom području postavljeni se znakovi za prihvatne površine za evakuaciju građana u slučaju potresa. U Ulici kardinala Stepinca započeli su radovi na investicijskom održavanju vodoopskrbnog cjevovoda. Na kupalištu ispod Belvedera saniran je preostali dio obale. Dubrovnik Pass u 2022. zabilježio je dobre rezultate.

DUBROVNIK OZNAČIO PRIHVATNE POVRŠINE U SLUČAJU POTRESA

Započelo je postavljanje znakova za prihvatne površine za evakuaciju građana u slučaju potresa na širem i užem području grada, a prvi znakovi postavljeni su u Ulici iza Grada te Vinogradarskoj ulici u Mokošici. 

Naime, u sklopu projekta „Korak u sigurnost“ osmišljen je dizajn i idejno rješenje znakova koji će označavati prihvatne površine te je započela prva faza označavanja u kojoj će se znakovi postaviti na 10 prihvatnih površina. Riječ je o jednoj od aktivnosti koja se provodi u sklopu projekta „Korak u sigurnost“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, čiji je nositelj Udruga za kreativno-održivi razvoj i konkurentnost Dubrovnik.

 Grad Dubrovnik je podržao projektnu aktivnost čijom će realizacijom postati prvi grad u Hrvatskoj koji je na javnim površinama istaknuo znakove s poveznicama na karte s prihvatnim površinama i evakuacijskim koridorima.  Na službenim stranicama Grada objavljena je karta s označenim prihvatnim površinama kojoj će se odsada moći pristupiti i skeniranjem (pokretanjem aplikacije kamere na mobilnim uređajima) integriranog QR koda jasno označenog na znakovima. Karta će građane i posjetitelje usmjeriti na najbržu prihvatnu sigurnosnu gradsku zonu u slučaju potresa. Na starijim uređajima koji ne podržavaju skeniranje QR koda biti će potrebno instalirati aplikaciju koja je specijalizirana za čitanje QR kodova.

oznakapotres060123

Cilj projekta je podizanja razine svijesti o važnosti edukacije i pripreme za krizne situacije kako bi cjelokupno društvo bilo spremnije i kako bi na njih učinkovitije odgovaralo. Nositelj projekta je Udruga za kreativno-održivi razvoj i konkurentnost, Korak Dubrovnik uz partnere Udrugu Erasmus Student Network Dubrovnik, Udrugu Centar za karijere mladih Dubrovnik, Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik, Ekološko ronilački klub Ragusa i Zajednicu tehničke kulture Grada Dubrovnika.

Prihvatna mjesta odredila je Civilna zaštita Grada Dubrovnika, a lokacije na kojima će se postaviti ukupno 10 znakova namijenjenih za što bržu evakuaciju građana su u Ulici Frana Supila kod hotela Argentina, Ulici iza Grada - parking ispod žičare, u Bogišićevu parku, u Gospinu polju, Ulici Roka Mišetića te ulicama Mata Vodopića, Iva Dulčića, Obali Ivana Pavla II. u Sustjepanu i Vinogradarskoj ulici u Mokošici.

U ULICI KARDINALA STEPINCA RADOVI NA ODRŽAVANJU VODOOPSKRBE

U Ulici kardinala Stepinca započeli su radovi na investicijskom održavanju vodoopskrbnog cjevovoda, koji se izvode u sklopu EU projekta Aglomeracije Dubrovnik, povijesnog ulaganja u sustav vodoopskrbe i odvodnje na širem području Dubrovnika. 

Radovi rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u dužini 450 metara izvode se u sklopu Tendera 2 projekta Aglomeracije na potezu prema hotelu Neptun, odnosno na dijelu ulice od hotela More do skretanja za Ulicu Iva Dulčića. Investitor je Vodovod Dubrovnik, a radove izvodi tvrtka Texo Molior. 

Radove postavljanja nove vodo-komunalne infrastrukture pratit će i Grad Dubrovnik izvođenjem potrebnih instalacija za postavljanje stupova javne rasvjete u dužini od 570 metara. Na prethodno neosvijetljenoj dionici izvest će se temelji za ugradnju 14 stupnih mjesta, a uredit će se i asfaltni zastor prometnice. Tijekom izvođenja radova kretanje navedenim dijelom bit će omogućeno uz poštivanje privremene regulacije prometa.

kardinalastepinca060123

Prilikom izvođenja radova na sustavu oborinske odvodnje Ulice kardinala Stepinca tijekom 2020., Vodovod je proveo izmjenu dijela vodoopskrbnog cjevovoda, a rekonstruirana je javna rasvjeta, uređen kolnik i nogostup.

Projekt Aglomeracija Dubrovnika vrijedan 880 milijuna kuna u sljedećih nekoliko godina donijet će vodno-komunalni standard koji mu je dugo izmicao. Planirano je više od 40 kilometara radova na modernizaciji sustava vodoopskrbe, kao i 31 kilometar radova na sustavu javne odvodnje, izgradnja novih crpnih stanica, vodosprema i ostalih potrebnih objekata te izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Petki, dok je objekt pročistača pitke vode već izgrađen te se trošak njegove izgradnje također refinancira putem projekta Aglomeracije. Najveći dio ukupne vrijednosti investicije čine bespovratna EU sredstva iz Kohezijskog fonda, dok će preostala potrebna sredstva osiguravaju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode te Vodovod Dubrovnik.

 Sukladno najavama, upravo će se u 2023. odvijati veliki dio radova na gradskim ulicama, zbog čega se građani pozivaju na razumijevanje i strpljenje. Sve radove koje u sklopu projekta provodi Vodovod, sukladno potrebama, pratit će i Grad Dubrovnik, a kako bi se spriječilo bespotrebno kopanje u budućnosti.

SANIRAN PREOSTALI DIO OBALE NA KUPALIŠTIU ISPOD BELVEDERA

U sklopu aktivnosti redovnog održavanja pomorskog dobra, pristupa moru i javnim kupalištima, a koje spadaju u djelokrug rada Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika, završena je sanacija donje terase ispod hotela Belvedere

belveder060123

Naime, zbog djelovanja mora na kupalištu Belvedere došlo je do oštećenja postojećeg obalnog zida i armirano betonske konstrukcije zbog čega se pristupilo spomenutom zahvatu vrijednom 249.833,13  kuna.

Još je prošle godine na istom javnom kupalištu sanirano oštećenje gornje terase i obalnog zida. U oba slučaja izvedeni su podmorski radovi zbog temeljenja zida na postojećoj podlozi, radovi ugradnje kamenog nasipa do vrha postojećeg obalnog zida, sanacije postojećeg zida te, konačno, armirano betonski radovi na postojećoj ploči, čime je navedeni dio obale doveden u prvobitno stanje.

ODLIČNI REZULTATI DUBROVNIK PASS-A U 2022.

Dubrovnik Pass, digitalna nadogradnja nekadašnje Dubrovačke kartice i novo Smart City rješenje Grada Dubrovnika, u prvoj godini uvođenja bilježi rekordne rezultate.

Bruto prihod od prodaje Dubrovnik Pass-a u 2022. premašio je 45 milijuna kuna, nadmašivši time i bruto prihod zabilježen 2019. Uvažavajući činjenicu da je ova digitalna zajednička ulaznica u kulturne i spomeničke atrakcije Grada predstavljena tek krajem lipnja, kao i činjenicu da je turistički promet 2022. godine dosegnuo razinu od 80 posto referentne 2019., puni učinak projekta moći će se ocijeniti tek na osnovi rezultata ostvarenih u 2023. godini.

Unatoč navedenom, financijski rezultati novog pristupa, u kojem se koriste prednosti digitalnog sustava te se u realnom vremenu prilagođava potražnji, pokazali su se vrlo uspješnima u iznimno kratkom roku, pa je Dubrovnik Pass potvrdio opravdanost već u prvom mjesecu uvođenja. U srpnju 2022. ostvareni su prihodi od prodaje u iznosu od 5.965.870,00 kuna i s indeksom 106 u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

dubrovnikpass060123

U kolovozu i rujnu 2022. prodaja Dubrovnik Pass-a nastavila je rasti te su zabilježeni najbolji rezultati još od uvođenja projekta 2010. godine. U kolovozu je prodano 33.796 dnevnih, trodnevnih i sedmodnevnih inačica ove ulaznice, odnosno 11.541 više u odnosu na kolovoz 2019. godine, dok su prihodi od prodaje iznosili 8.974.800,00 kuna s indeksom 157. U rujnu je rekord ponovno oboren. Posjetitelji Dubrovnika kupili su 36.683 digitalnih ulaznica s ostvarenim prihodom od prodaje od 9.830.350,00 kuna (indeks 152). Usporedbe radi, u promatranom razdoblju 2019. prodano je 25.018 komada ili 11.665 primjeraka manje. Veća prodaja zabilježena je i u listopadu, studenom i prosincu 2022.

Grad Dubrovnik je tijekom prve polovice godine proveo projekt digitalne transformacije i rebrendinga Dubrovačke kartice. Uvođenjem informacijskog sustava elektronske naplate i kontrole, omogućena je jednostavnija prodaja, kupnja, očitavanje te kontrola korištenja, ekonomičnije upravljanje resursima i vremenom, kao i optimizacija marketinških aktivnosti kroz digitalnu promociju i upravljanje zajednicama.

 Od početka nove godine Dubrovnik Pass dostupan je po novim cijenama - 35 eura za dnevnu, 45 eura za trodnevnu i 55 eura za sedmodnevnu inačicu ulaznice.

GRAD DUBROVNIK DOBITNIK POVELJE SAVEZA DRUŠTAVA „NAŠA DJECA”

Središnji nacionalni koordinacijski odbor akcije "Gradovi i općine prijetelji djece" dodijelio je Gradu Dubrovniku Povelju za uspješno provedenu naj akciju za djecu u 2022. pod nazivom "STEM ljeto u Centru za mlade Dubrovnik", kojom je poboljšan i uljepšan život djece u Dubrovniku.

"STEM ljeto u Centru za mlade Dubrovnik" zajednički su organizirali Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika i Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji sa svojim članicama Informatičkim klubom Futura i Jedriličarskim klubom Hydro.

Cilj programa bio je da djeca kvalitetno provedu svoje slobodno vrijeme tijekom ljeta te da se potakne njihova vezanost za tehničku kulturu, STEM područje i moderne tehnologije. Radionice su bile otvorenog tipa, što znači da su roditelji i skrbnici mogli gledati ili sudjelovati na radionicama sa svojom djecom. Radionice u sklopu STEM ljeta u Centru za mlade Dubrovnik bile su besplatne za sve polaznike.

Program se odvijao u Centru za mlade Dubrovnik od 1. srpnja do 9. rujna 2022. Održale su se 23 radionice na kojima je sudjelovalo preko 200 djece. Program radionica bio je bogat i raznovrstan: LEGO igraonice, LEGO radionice „Obnovljivi izvori energije“, modelarstvo i pirografija, jedriličarsko modelarstvo, robotika i programiranje bez ekrana, radionice izrade elektro makete, 3D olovke i “Sam svoj elektro majstor”.

Naučene vještine se nastavljaju dalje nadograđivati na raznim radionicama iz područja tehničke kulture u Centru za mlade Dubrovnik.

Program se sufinacirao kroz Javne potrebe u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu s iznosom od 15.000,00 kn te kroz projekt Centar za mlade Dubrovnik s iznosom od 2.500,00 kn. Projekt je s iznosom od 75.000 kuna sufinancirao i Središnji državni ured za demografiju i mlade Republike Hrvatske.

OBROCI ZA DUBROVAČKE ŠKOLARCE

Dio osnovnih škola u gradu Dubrovniku koje imaju kuhinju od idućeg tjedna kreću s organiziranim obrocima za svoje učenike. Ovakva odluka donesena je nastavno na Uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja koju je Grad Dubrovnik jučer zaprimio te će škole, sukladno svojim kapacitetima, same pripremati zdrave sendviče za učenike dok se ne provedu postupci nabave.

Od ponedjeljka 9. siječnja s obrocima kreću škole Ivana Gundulića, Montovjerna i Marina Držića, dok će škole u Mokošici i Lapadu krenuti od tjedna 16. siječnja.

One škole koje ne posjeduju kuhinju, a to su OŠ Marina Getaldića i OŠ Orašac, za sada neće imati organizirane obroke za svoje učenike, s obzirom na postojeća prostorna ograničenja za pripremu i posluživanje hrane te će se morati pričekati provedba postupka nabave.

Uzimajući u obzir zakonske rokove ovaj se postupak može provesti najranije kroz 20-ak dana te bi do 1. veljače sve škole u gradu Dubrovniku trebale imati organiziranu besplatnu prehranu za učenike.

Podsjetimo, Vlada Republike Hrvatske donijela je 29. prosinca 2022. odluku o sufinanciranju troškova prehrane za učenike osnovnih škola u iznosu od 10 kuna dnevno, a škole su, zajedno s osnivačima, dužne provesti organizaciju prehrane na terenu.

Sadržaj Grada Dubrovnika