Prikazujem sadržaj po oznakama: tjedni pregled

Za rekontrukciju i nadogradnju Osnovne škole Mokošica Gradu Dubrovniku odobreno je 100 postotni iznos ili nešto više od 10 milijuna eura. Novi vrtić Cvrčak otvoren je u DOC-u. Uskoro se očekuje obnova skalina Uz Jezuite. Dubrovačka trpeza dobitnik je Simply the Best nagrade.

ZA DOGRADNJU OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA ODOBRENO 10 MILIJUNA EURA

Za Rekonstrukciju, dogradnju i opremanje Osnovne škole Mokošica, Gradu Dubrovniku odobren je 100 postotni iznos troškova, odnosno nešto više od 10 milijuna eura bespovratnih sredstava. Realizacijom ovog kapitalnog gradskog projekta ostvarit će se preduvjeti za jednosmjensku nastavu u svim školama na području Grada Dubrovnika.

U tijeku je ishođenje građevinske dozvole, nakon čega slijedi javni natječaj za odabir izvođača. Ispunjenje još jednog važnog preduvjeta je u tijeku, a riječ je o izgradnji ceste Tamarić, koja će omogućiti izvođenje samih radova, a kasnije i lakšu kolnu komunikaciju do škole.

osmokosica zjedni 230224 min

U cilju povećanja kapaciteta postojeće osnovne škole planira se dogradnja potpuno nove zgrade na mjestu postojećeg vanjskog igrališta, koje se nalazi istočno od glavne školske zgrade i dvorane.

Time bi OŠ Mokošica trebala preći u jednosmjenski rad, s obzirom da će se osigurati kapaciteti za 18 novih učionica s pratećim kabinetima, polivalentnim prostorom, sanitarnim, tehničkim i gospodarskim prostorima, uredima za administraciju, zbornicom, knjižnicom i vanjskim igralištem na krovu, sve dimenzionirano prema Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih škola u RH. Također, izgradit će se topla veza između planirane dogradnje i postojeće škole. Prema projekcijama Ministarstva znanosti i obrazovanja, u školskoj godini 2026./2027. predviđen je upis 952 učenika u OŠ Mokošica.

Projekt je za sredstva prijavljen na Otvoreni poziv Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, raspisan od strane nadležnog tijela, Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U šest godina mandata ove gradske uprave u sustav osnovnoškolskog obrazovanja uloženo je 20 milijuna eura, otvorene su dvije nove škole, energetski su obnovljene tri škole te su provedena značajna ulaganja u čitav sustav. Osiguranje uvjeta za odvijanje nastave u jednoj smjeni primarni je strateški cilj ove gradske uprave. Prethodno je to omogućeno za učenike OŠ Marina Getaldića u povijesnoj jezgri gdje je prošle godine otvorena nova školska zgrada, a tri godine prije i za učenike nove škole Montovjerna.

U DOC-u OTVOREN VRTIĆ „CVRČAK”

Još jedan novi gradski dječji vrtić otvorio je vrata najmlađim korisnicima, i to u prostorima centra DOC. Vrtić „Cvrčak“, potpuno adaptiran i opremljen za tri vrtićke skupine djece, obišao je i gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković.

- Kapacitet dva nova vrtića je 97-oro djece. U potpunosti su ispunjeni pedagoški uvjeti u svim novim grupama, one više nisu prenatrpane nego imaju broj djece kako je to pravilnikom definirano. Riješili smo pitanja kolektivnih prava zaposlenika vrtića također, tako da smo završili cijeli niz ulaganja u predškolski odgoj. Naravno, ono što je najvrjednije su ljudi, zaposlenici ustanova su nam iznimno bitan segment jer možemo graditi zgrade ali bez pravih i kvalitetnih ljudi nema ništa. Prije desetak dana smo dodatno povećali plaće za otprilike pet posto i povećali hranarinu. - rekao je gradonačelnik Franković prilikom obilaska objekta.

crvcak tjedni 230224 min

Nakon preuređenja i adaptacije s radom su započele dvije odgojne skupine s 23-oje djece. Jedna skupina prima petero djece s teškoćama u razvoju i to je njezin maksimalan kapacitet, druga je mješovita skupina s 18-oro djece. Površina prostora od 230 metara kvadratnih uređena je i adaptirana za smještaj tri vrtićke grupe i osigurava smještaj 39-oro djece sukladno državnom pedagoškom standardu.

Adaptacija prostora Studentskog centra napravljena je u postojećim gabaritima bez konstruktivnih zahvata na objektu. Radovi su obuhvatili građevinsko-obrtničke radove na novoj unutarnjoj organizaciji prostora, izgradnju dva sanitarna čvora za potrebe djece vrtićkog uzrasta, novu elektroinstalaciju, hidrantsku mrežu, sprinkler sustav i sustav vatrodojave. Zadržani su svi postojeći vanjski otvori, postojeća opločenja i ograde na terasama. Ukupna investicija u ovaj infrastrukturni projekt iznosi 280 tisuća eura s PDV-om.

Uz dječji vrtić „Čiopa“ u Solitudu, vrtić „Cvrčak“ drugi je objekt koji je Grad Dubrovnik nakon preuređenja i adaptacije prostora otvorio u pedagoškoj godini 2023/2024. za ukupno 97-oro djece.

Grad Dubrovnik nastavlja ulaganja u infrastrukturu predškolskog odgoja- Osigurana je građevinska dozvola za novi vrtić u Mokošici, a pri kraju je i proces ishođenja dozvole za vrtić u Komolcu. Za oba vrtića dobivena su bespovratna sredstva za sufinanciranje. Potpisan je i ugovor s Dubrovačkom biskupijom za prostor Biskupskog dvora za dječji vrtić i jaslice te je ujedno prijavljen na posljednji natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja, za rekonstrukciju.

NA VIŠE LOKACIJA U TIJEKU RADOVI NA AGLOMERACIJI

Radovi na najvećem i najvažnijem komunalnom projektu Aglomeraciji Dubrovnik, dobro napreduju, a trenutno se izvode istovremeno na desetak lokacija.

- Radi se na cijelom području grada, od povijesne jezgre preko Gruža i Lapada sve do Mokošice. U pitanju su većinom radovi na sanaciji sustava vodoopskrbe i odvodnje, što uključuje i sanacije crpnih stanica, ali i na izgradnji do sada nepostojećih dijelova mreže, posebice u odvodnji  gdje sada radimo mrežu na području Gospinog polja, koja je gotovo dovršena. - pojasnio je predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik, Lukša Matušić te dodao kako radovi i na ostalim gradilištima u sklopu ovog natječaja dobro napreduju.

Na području Nove Mokošice, Obuljenog, Prijevora i Rožata dovršeno je otprilike 60 posto radova na izgradnji sustava javne odvodnje te vodoopskrbe, na području Knežice i Šumeta preko trećine investicije, dok je na području Lapada nešto manje od trećine ukupnih radova završeno. Ukupno je u sklopu ovog tendera dovršeno preko četvrtine radova na javnoj odvodnji te oko 20 posto na projektu vodoopskrbe. Što se tiče sanacije kanalizacijskih crpnih stanica i cjevovoda javne odvodnje, na tom tenderu do sada je napravljeno preko četvrtine ukupnih radova.

- I taj projekt napreduje dobro, s tim da nas do sezone očekuje još i sanacija crpne stanice Sustjepan, a poslije sezone i automatske rešetke u Mokošici. Do sezone intenzivno će se raditi i u povijesnoj jezgri na projektu sanacije mješovitog kanala odvodnje ispod Straduna i u poprečnim ulicama te sanaciji vodoopskrbe u Ulici Prijeko. - najavio je Matušić te dodao da se tamo trenutno na površini odvija sanacija cjevovoda vodoopskrbe, dok se radovi na sanaciji odvodnje odvijaju u samom kanalu, a radovi bi trebali biti gotovi najkasnije do 1. travnja.

Ukupno je do sada završeno preko trećine radova u povijesnoj jezgri te svi radovi na čišćenju kanala neposredno izvan zidina. Aktivno se radi i na sanaciji hidrotehničkog tunela ispod Srđa, gdje je do sada dovršeno preko 50 posto investicije i radovi teku planiranom dinamikom.

- Na gradilištima je trenutno preko 70 radnika. Neka gradilišta su iznimno zahtjevna, poput kanala ispod Straduna ili hidrotehničkog tunela, gdje zapravo jako mali broj ljudi može uopće ući i istovremeno raditi, ali nama je bitno da su sva gradilišta aktivna i da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, bez zastoja.- rekao je Matušić, istaknuvši kako ovim projektima treba dodati i one već dovršene, izgradnju pročistača pitke vode u Komolcu te odvodnju na području Orašca i Zatona.

Aglomeracija Dubrovnik ukupno je vrijedna 117 milijuna eura, od čega 90% čine bespovratne potpore iz EU fondova i nacionalnih sredstava, a ovim projektom ukupno je planirano više od 40 kilometara radova na modernizaciji sustava vodoopskrbe, kao i 31 kilometar radova na sustavu javne odvodnje, izgradnja novih crpnih stanica, vodosprema i ostalih potrebnih objekata te izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

USKORO OBNOVA SKALINA UZ JEZUITE

Zavod za obnovu Dubrovnika pokrenuo je javnu nabavu za izvođenje radova sanacije skalina Uz Jezuite. Obnova skalina ukupne površine 197.25 m2 dio je Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2024. godin, za koju su sredstva osigurana u ovogodišnjem Proračunu Grada Dubrovnika.

Radovi sanacije podrazumijevaju pripremne, građevinske i konzervatorsko-restauratorske radove na čitavoj površini skalina iz 18. stoljeća, a procijenjena vrijednost nabave iznosi 160.000,00 eura bez PDV-a. Nakon provedenog postupka javne nabave planiran je početak radova u ožujku uz očekivano trajanje od tri mjeseca.

jezuiti tjedni230224 min

Radovi se izvode prema Elaboratu zatečenog stanja s prijedlogom radova i troškovnikom za konzervatorsko-restauratorske zahvate, izrađenom u rujnu 2023. godine, na koji je 1. prosinca 2023. ishođeno prethodno odobrenje za izvođenje zahvata od strane Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Pri izradi dokumentacije financijsku potporu Zavodu osiguralo je Društvo prijatelja dubrovačke starine.

Napravljen je detaljan uvid u zatečeno stanje kako bi se odabrale adekvatne metode prilikom izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova. Vizualnim pregledom uočena su brojna oštećenja i onečišćenja kamene površine nastala djelovanjem raznih prirodnih i ljudskih čimbenika. Uz tragove mehaničkih oštećenja nastalih u Domovinskom ratu vidljive su manje pukotine i veća napuknuća kao i različite naknadne intervencije.

Rebalansom proračuna Grada u 2023. osigurana su sredstva za izradu Idejnog projekta uređenja Poljane Ruđera Boškovića te je kao prvi korak pokrenuta izrada varijantnih idejnih rješenja uređenja Poljane.

REKORDNA PRODAJA DUBROVNIK PASS-a U 2023.

Prihodi od prodaje Dubrovnik Pass-a u 2023. iznosili su 12.165.891,89 eura, što je više nego dvostruko povećanje u odnosu na godinu dana ranije kad je zabilježen rekordan prihod od pokretanja projekta Dubrovačke kartice 2010. godine.

U protekloj je godini Dubrovnik Pass koristilo 330.173 posjetitelja Dubrovnika koji su se u najvećoj mjeri, u čak 72 posto slučajeva, odlučivali za jednodnevnu inačicu ove zajedničke ulaznice u najvažnije atrakcije Grada. Trodnevni Dubrovnik Pass koristilo je 24 posto posjetitelja, a sedmodnevni njih četiri posto. Pri tome su najveći posjet zabilježile gradske zidine, za koje se odlučilo 97 posto korisnika Dubrovnik Pass-a, 53 posto ih je posjetilo Kulturno-povijesni muzej u Kneževu dvoru, 39 posto Muzej Franjevačkog samostana Male braće, 34 posto Pomorski muzej, dok su i ostale uključene kulturne atrakcije zabilježile značajna povećanja broja posjetitelja. Uslugu besplatnog javnog gradskog prijevoza u protekloj je godini iskoristilo 94.774 posjetitelja, odnosno njih 29 posto.

Dubrovačka kartica jedan je od projekata gradske uprave kojim se promiče kulturna baština Grada, ali i potiče njezina samoodrživost, budući da generira prihode iz kojih se financira obnova baštine, ali i cjelokupni kulturni sektor, ali i omogućuje disperziju posjetitelja i rasterećenje najatraktivnijih znamenitosti. Digitalnom transformacijom projekta, Grad je dobio još jedno u nizu Smart City rješenja koje, uz pojednostavljenje prodaje, kupnje i korištenja ove zajedničke ulaznice u najznačajnije baštinske institucije, gradskoj upravi služi i kao alat za upravljanje tokovima posjetitelja.

Dubrovnik Pass, naime, pruža široke mogućnosti nadogradnje, umrežavanja te daljnjeg strateškog razvoja kao ključnog alata za upravljanje povijesnom jezgrom Grada kao UNESCO-ovim svjetskim dobrom. Stoga je u tijeku razvoj sustava rezervacija posjeta baštinskim institucijama uključenima u Dubrovnik Pass s obzirom na njihove nosive kapacitete.

Dubrovnik Pass kao zajednička ulaznica u najvažnije atrakcije Grada Dubrovnika obuhvaća besplatni posjet gradskim zidinama, svim gradskim muzejima i galerijama, Muzeju Franjevačkog samostana, kao i Kući Bukovac u Cavtatu te besplatni javni gradski prijevoz. Kroz različite vrste popusta, Dubrovnik Pass uključuje i brojne druge kulturne i prirodne znamenitosti, kao i turističke, ugostiteljske te druge usluge.

DUBROVAČKA TRPEZA DOBITNIK SIMPLY THE BEST NAGRADE

Gastronomski događaj u organizaciji Grada Dubrovnika - Dubrovačka trpeza na Stradunu, dobitnik je posebnog priznanja nacionalne godišnje nagrade Simply the Best koju za kreativnost, inovativnost, razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije dodjeljuju UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija, poslovno turistička burza PUT i turistički magazin Way to Croatia.

Turistička burza PUT najstariji je hrvatski B2B turistički susret, koji okuplja djelatnike iz agencijskog poslovanja, pružatelja turističkih usluga, hotelijerstva i restoraterstva te sustava turističkih zajednica. Već 23 godine susret se organizira u drugoj hrvatskoj destinaciji, a ove godine održat će se od 10. do 12. travnja u Biogradu na Moru, kada će biti upriličena i dodjela nagrada.

trpeza tjedni 230224 min

Dubrovačka trpeza, tradicionalni gastronomski događaj, priređuje se u listopadu u okviru Good Food festivala. Na trpezi duž cijeloga Straduna predstave se brojni dubrovački hoteli i restorani, pekari, slastičari, ugostitelji i vinari koji prezentiraju svoje znanje i umijeće. Svake godine Trpeza ima i humanitarni karakter pa se prihod od prodaje jela i pića donira potrebitim udrugama.

Organizatori Dubrovačke trpeze su Grad Dubrovnik, Turistička zajednica grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanska županija, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Dubrovnik, Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije, Ceh ugostitelja i TUŠ Dubrovnik.

Nagradu Simply the best za 2022. godinu Grad Dubrovnik dobio je tada u kategoriji „Novi projekti u turizmu, sustav turističkih zajednica i lokalna samouprava“ i to za uspješno realizirani projekt Dubrovnik Pass - informacijski sustav elektronske naplate i kontrole ulaska u najznačajnije kulturne i spomeničke objekte Grada Dubrovnika.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u jaje3
Označeno u
Petak, 16 Veljača 2024 21:06

TJEDAN VELIKIH PRAVNIH POBJEDA GRADA DUBROVNIKA

Gradonačelnik Franković na Zimmer Frei Forumu: Pitanje održivosti je pitanje dugoročnosti dubrovačkog i hrvatskog turizma

Važno je postavljanje distinkcije između obiteljskog smještaja kao djelatnosti u kojoj je pružatelj usluge istinski domaćin s jedne strane i apartmanizacije s druge, u kojoj između domaćina i gosta nema gotovo nikakvog kontakta. - možda je i najvažnija rečenica u kontekstu ideja gradonačelnika Dubrovnika Mata Frankovića o ograničavanju broja apartmana zbog čega stanovi, ionako teško dostupni hrvatskim građanima, postaju uistinu nedosanjane želje.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sudjelovao je naime u četvrtak u Zagrebu na panelu „Obiteljski smještaj – nasljeđe i budućnost“ kao dijelu prvog „Zimmer Frei Foruma”, konferencije o izvrsnosti u obiteljskom turizmu u organizaciji Val Grupe i tvrtke Irundo d.o.o. Uz Frankovića sudjelovali su ravnatelj Uprave za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost turističkoga gospodarstva pri Ministarstvu turizma Republike Hrvatske Robert Pende, gradonačelnik Makarske Zoran Paunović te Ivana Alilović, direktorica Turističke zajednica Zagrebačke županije.

Panel „Obiteljski smještaj – nasljeđe i budućnost“ bavio se ključnim temama i aktualnostima tržišta obiteljskog smještaja, a među njima tražeći odgovore na pitanje može li se ovu djelatnost pretvoriti u hrvatsku snagu i pokretača razvoja.

Dubrovački gradonačelnik govorio je o izazovima s kojim se Dubrovnik trenutno susreće, a koji upravo dijelom proizlaze iz pretjerane apartmanizacije u stambenim zonama.

– Mi se trenutno borimo za očuvanje živog grada, grada u kojem će mlade obitelji moći riješiti stambeno pitanje bez da ulaze u nepoštenu borbu protiv krupnog kapitala koji nažalost pobjeđuje demografiju. - rekao je Mato Franković.

Izdvojio je posljednje mjere koje Grad Dubrovnik razvija u sklopu modela „Dubrovačke stanogradnje”, poput naseljavanja mladih obitelji s više djece u povijesnu jezgru, obnovu vlastitog stambenog fonda i kupovinu novih stambenih jedinica.

Tijekom diskusije Franković se osvrnuo i na put Dubrovnika od 2017. godine i grada koji su svi vodeći svjetski mediji proglašavali za destinaciju koju je potrebno izbjegavati zbog prekomjernog turizma do destinacije izvrsnosti u 2023. godini, grada „Šampiona hrvatskog turizma” i dobitnika prestižnih međunarodnih nagrada.

- Pitanje održivosti turizma je pitanje dugoročnosti dubrovačkog i hrvatskog turizma. - rekao je te dodao:

- Apsolutne brojke ništa ne znače. Pitanje je kako su posjetitelji raspoređeni unutar dana, tjedna, mjeseca i godine. Mi smo u Dubrovniku radili upravo na tome, na kvalitetnoj disperziji gostiju i na postizanju veće kvalitete pružene usluge, a ostvareni rezultati su opipljivi i međunarodni prepoznati. - ocijenio je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Spomenuo se i „Smart City” alate u primjerni poput aplikacije za predviđanje gužvi i digitalne gradske kartice „Dubrovnik Pass” koja se koristi i kao alat disperzije, ali i kanal komunikacije s posjetiteljima.

Objavljena konačna Lista reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam

Nakon provedenog javnog natječaja za utvrđivanje nove Liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam te na prijedlog Povjerenstva, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković Zaključkom je utvrdio konačnu Listu reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam koju možete vidjeti OVDJE.

Lista prvenstva za davanje u najam gradskih stanova ne odnosi se na projekt Dubrovačke stanogradnje nego na građane Dubrovnika nižeg socijalnog statusa, žrtve obiteljskog nasilja, osobe od posebnog značenja za Grad Dubrovnik iz područja znanosti, zdravstva, kulture, športa i sl., te deficitarne profesije za koje se ocijeni da su prijeko potrebne Gradu Dubrovniku.

S obzirom na protok vremena od 2018. godine, kada je prethodna Lista stupila na snagu, a uzimajući u obzir promjene socijalno-imovinskog statusa podnositelja zahtjeva, pokrenut je postupak utvrđivanja nove Liste reda prvenstva za gradske stanove prema kojoj će se dodjeljivati dostupni gradski stanovi, a Gradsko vijeće je u srpnju 2023. godine donijelo novu Odluku o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, koja je proširila kategorije stanovništva koje obuhvaća, ali i povećala razinu kontrole korištenja stanova od strane najmoprimaca.

Javni natječaj objavljen je u krajem listopada prošle godine i trajao je mjesec dana. Prijedlog liste reda prvenstva objavljen je 19. siječnja 2024. godine, a donijelo ga je Povjerenstvo za davanje stanova u najam na sjednici održanoj 16. siječnja 2024. godine. Na prijedlog Liste reda prvenstva svaka osoba s liste imala je pravo pisanog prigovora na obavljeno bodovanje i utvrđeni redoslijed na listi. Sukladno Odluci, prigovor se podnosio gradonačelniku putem nadležnog upravnog odjela, i to u roku od 15 dana od dana objave prijedloga liste reda prvenstva. Nakon odlučivanja po prigovorima, na prijedlog Povjerenstva, gradonačelnik utvrđuje konačnu Listu reda prvenstva.

Tvrđava Imperijal vraćena Gradu i njegovim građanima

Dan 12. veljače 2024. ući će u povijest i kroniku Dubrovnika - tvrđava Imperijal je vraćena Gradu i građanima. Objavio je to gradonačelnik Mato Franković na izvanrednoj konferenciji za medije.
 
Naime, zaprimljen je pravorijek Arbitražnog sjedišta Hrvatske gospodarske komore u predmetu poništenje koncesijskog ugovora tvrđave Imperijal prema kojem su svi zahtjevi tvrtke Razvoj Golf u potpunosti odbačeni.

- To znači da od danas službeno možemo reći kako je tvrđava Imperijal vraćena Gradu i njegovim građanima i kako Grad konačno, u slučaju tvrđave Imperijal, može započeti s postupcima kako bi je rekonstruirao, uredio i doveo u stanje da ona bude ono što je zapravo uvijek trebala biti – simbol obrane Grada i Muzej Domovinskog rata. - rekao je gradonačelnik.
 
Osim toga, na isti dan Upravni sud u Splitu odbio je tužbeni zahtjev tvrtke Laguna Trade kojim se tražilo poništenje građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju Lapadske obale.

Završeno asfaltiranje u Ulici Gornji Kono

Asfaltiran je dio ulice Gornji Kono, od križanja s Ulicom Pera Bakića do križanja s Ulicom Nika Kulišića, ukupne dužine  110 metara.
 
Radovi su obuhvatili uklanjanje postojećeg betonskog kolnika, pripremu podloge i postavljanje asfaltnog zastora, čime je prolaz ovom ulicom olakšan za sve stanovnike.

tjedniasfaltiranjekono160224 min
 
Radove vrijedne 47.084,83 eura (bez PDV-a) izvela je tvrtka Dubrovnik Ceste d.d.
 
Nakon uređenja i asfaltiranja ulice Od Gaja i obnove asfaltnog zastora u Trstenome, ovo je treća završena ulica u okviru pojačanog održavanja prometnica na gradskom području, koje je Grad Dubrovnik pokrenuo u prvoj polovici siječnja. U tijeku su i radovi na sanaciji mosta Ombla te uređenju spojne ceste za Bosanku. Ujedno je i komunalno uređena Ulica Bartola Kašića u Mokošici, gdje je asfaltirano 250 kvadratnih metara kolnika za parkirališna mjesta te 250 metara nogostupa.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Novo vozilo Dubrovačkih vatrogasaca jednako učinkovito u šumskim požarima i urbanim sredinama

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i zapovjednik JVP Dubrovački vatrogasci Stjepko Krilanović predstavili su u sjedištu Vatrogasne postrojbe novo vatrogasno vozilo koje je zbog svojih karakteristika pogodno za gašenje šumskih požara, ali i za korištenje u svim urbanim sredinama.
 
Kapacitet vozila s pogonom na četiri kotača je 4.000 litara vode, opremljeno je pumpom od 2.000 litara na 10 bara, a nadogradnju profesionalne vatrogasne opreme izvela je hrvatska firma Flammifer d.o.o. Najnovije vozilo u voznom parku Dubrovačkih vatrogasaca vrijedno je 210.000,00 eura.

vatrogasci tjedni 090224 min
 
Zapovjednik Krilanović rekao je kako Dubrovački vatrogasci raspolažu s 40 različitih vozila te da će dio njih prepustiti na korištenje dobrovoljnim vatrogasnim društvima, a sukladno njihovih iskazanim potrebama. Najavio je kako će, u suradnji s Gradom Dubrovnikom, buduće investicije u opremu biti nova hidraulična košara i novo navalno vozilo za potrebe intervencija unutar gradskih zidina.
 
Gradonačelnik Mato Franković, ujedno i predsjednik Vatrogasne zajednice grada Dubrovnika, podsjetio je da su u mandatu ove gradske uprave donesena dva kolektivna ugovora koji vatrogascima osiguravaju bolje uvjete rada i veća materijalna prava. Između ostalog, nabavljen i prvi vatrogasni brod, dok su ulaganja u opremu i vozila kontinuirana, rekao je gradonačelnik.
 
Grad Dubrovnik u prethodnoj je 2023. za potrebe vatrogastva u svom proračunu osigurao 3.767.015 eura, a za nabavu opreme 210.921,00 eura. U proračunu za ovu godinu sredstva za vatrogastvo dodatno su povećana na iznos od 4.337.000,00 eura.

Postavlja se armatura na Mostu Ombla

Nakon što su odrađeni pripremni radovi skidanja postojećeg asfaltnog zastora i betonske ploče, koja je bila u lošem stanju, nastavljaju se zahvati na rekonstrukciji Mosta Ombla. U tijeku su visokotlačno pranje kontrukcije s gornje i donje strane mosta te se izvode bušotine za sidrenje i ugradnju armature, što je priprema za izgradnju nove armirano-betonske ploče.
 
Slijedi čitav niz specijaliziranih radova, uz korištenje posebnih materijala poput epoksila, a koji zahtijevaju posebne uvjete, duže sušenje te izbjegavanje vibracija od prometa za to vrijeme. Ujedno, izvodit će se u dvije faze, traku po traku, s obzirom da jedna mora uvijek biti prohodna za slučaj zatvaranja Mosta dr. Franja Tuđmana zbog jake bure.

most ombla tjedni 090224 min
 
Sanaciju Mosta Ombla vrijednu 494.302,50 eura provodi tvrtka Mar d.o.o. uz stručni nadzor Graf d.o.o.. Prema projektu Građevinskog fakulteta izradit će se nove armirano-betonske ploče, nova hidroizolacija mosta te izvesti novi asfaltni zastor, a radovi obuhvaćaju i izradu novog nogostupa i pješačke ograde.

Završeni radovi uređenja ceste u Trstenome dužine 1200 metara

Završeno je asfaltiranje dijela ulica kroz naselje Trsteno gdje je u sklopu programa pojačanog i investicijskog održavanja prometnica i javnih površina nadležnog upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu uređeno oko 1.200 metara kolnika i to od križanja s državnom cestom.

trsteno tjedni 090224 min
 
Radove ugovorene vrijednosti 110.140,00 eura izvela je  tvrtka Asphalt Team d.o.o., a trajali su 20 dana.
 
Podsjetimo, tvrtka Dubrovnik Ceste prethodno je izvela obnovu četiri kilometra duge nerazvrstane ceste Dubravica – Trsteno s mjestimičnim proširenjima kolnika kako bi se omogućilo lakše i sigurnije prometovanje.

Asfaltirana gruška ulica Od Gaja

Završeni su radovi obnove asfalta dijela ceste ulice Od Gaja. Grad Dubrovnik ovom je investicijom osigurao lakše i sigurnije kretanje automobilima do nebodera u Gružu.
 
Radovima je bio obuhvaćen kolnik ukupne površine 3000 metara četvornih, na potezu od križanja s Ulicom generala Janka Bobetka do križanja s Ulicom padre Perice.
 
Investicija je vrijedna 118.980,70 eura, bez PDV-a, a radove je izvela tvrtka Dubrovnik Ceste d.d., uz stručni nadzor tvrtke Adria Tehno j.d.o.o.

odgaja tjedni 090224 min
 
Ovi radovi dio su pojačanog održavanja prometnica na više lokacija na gradskom području koje je Grad Dubrovnik pokrenuo u prvoj polovici siječnja, a koji uz sanaciju mosta Ombla uključuju uređenje spojne ceste za Bosanku, obnovu asfaltnog zastora u Trstenome, u ulici Gornji Kono i ceste koja vodi do novoizgrađenog gradskog azila za nezbrinute i napuštene životinje.

Grad Dubrovnik objavio javni natječaj za davanje u najam stanova na području povijesne jezgre obiteljima s više djece

U sklopu jedinstvenog programa Dubrovačke stanogradnje i sukladno prvom hrvatskom Planu upravljanja povijesnom jezgrom, a nastavno na prethodnu donesenu odluku Gradskog vijeća, Grad Dubrovnik raspisao je Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za davanje u najam stanova na području povijesne jezgre obiteljima s više djece.
 
Riječ je o još jednoj mjeri gradske uprave za pomoć mladim obiteljima koje se nalaze pred izazovom rješavanja stambenog pitanja na skupom dubrovačkom tržištu nekretnina, s posebnim naglaskom na revitalizaciju povijesne jezgre.
 
Naime, uređenjem ukupno šest gradskih stanova u povijesnoj jezgri Grad Dubrovnik će moći stambeno zbrinuti šest dubrovačkih obitelji s više djece te će se tako doprinijeti revitalizaciji života u gradu, a što je cilj jedne od aktivnosti održivog razvoja Plana upravljanja.
 
Grad Dubrovnik je u tu svrhu pokrenuo obnovu vlastitog stambenog fonda unutar zidina kako bi, uz kupovinu novih stambenih jedinica također unutar gradskih zidina, pozitivno utjecao na demografsku revitalizaciju povijesne jezgre.
 
Natječaj, kao i svi potrebni obrasci, mogu se preuzeti na webu Grada OVDJE. Rok za podnošenje Zahtjeva je 30 dana, računajući od dana objave Javnog natječaja u javnom glasilu.

UNESCO-ova povelja Državnom arhivu u Dubrovniku

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić nazočili su u palači Sponza svečanosti uručenja povelje UNESCO-a povodom upisa arhivskih fondova Dubrovačke Republike na UNESCO-ov popis „Sjećanje svijeta“.
 
Povelju je ravnateljici Državnog arhiva u Dubrovniku Nikolini Pozniak uručila ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Svečanosti uručenja povelje nazočili su župan Dubrovačko-neretvanske županija Nikola Dobroslavić sa suradnicima, dubrovački biskup Roko Glasnović i ravnateljica Uprave za muzeje, arhive i knjižnice Anuška Deranja Crnokić.
 
Ukupno 73 arhivska fonda iz razdoblja Dubrovačke Republike (1022. - 1808.) koja se čuvaju u Državnom arhivu u Dubrovniku te kao bogato povijesno vrelo omogućavaju detaljno proučavanje dubrovačke prošlosti, stila života starih Dubrovčana i pružaju mnoštvo podataka o državno - pravnom ustroju Dubrovnika, na Općoj skupštini UNESCO-a u studenom 2023. upisana su na popis "Sjećanje svijeta".

unesco tjedni 090224 min
 
Dubrovačke vlasti su 1278. godine uspostavile stalnu komunalnu notarsku i kancelarijsku službu, pa su se od tog vremena kontinuirano evidentirali svi trgovački, kupoprodajni i drugi sporazumi, potvrde o posudbi novca, ženidbeni ugovori, oporuke, odnosno sve ono što je obilježavalo svakodnevni život Republike, sve do njenog kraja 1808. godine.
 
Uz zahvale i čestitke svima koji su svojim stručnim i znanstvenim radom pridonijeli izučavanju i prezentaciji tog vrijednog gradiva, uključujući sve prethodne i sadašnje zaposlenike i ravnatelje Državnog arhiva u Dubrovniku, ministrica Obuljen Koržinek naglasila je da količina i kontinuitet prikupljenog gradiva, njegova starost i vrijednost, doista čini Arhiv Dubrovačke Republike jednim od najbogatijih u ovome dijelu Europe. Dodala je da Arhiv svjedoči civilizacijskim dosezima grada na Mediteranu, dalekosežnog utjecaja  koji se ogledao u kulturnim i trgovačkim kontaktima s europskim i svjetskim vladarima onoga doba od Španjolske, Vatikana, Austrije, Turske, Njemačke, Francuske, Engleske, pa sve do Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
 
Posebnu zahvalu ministrica je uputila akademkinji Nelli Lonzi koja je svojim istraživanjima i recenzijom podržala tu nominaciju. -„Ovo je još jedna potvrda univerzalne vrijednosti dubrovačke kulturne baštine, kao i važnosti zaštite i očuvanja za buduće generacije“, istaknula je ministrica te dodala kako će zahvaljujući novim tehnologijama, to arhivsko gradivo o kojemu se bez prekida skrbilo usprkos mijeni povijesnih zbivanja, biti dostupno mladima koji danas rabe digitalne alate u svakodnevnom životu, ali i širokom krugu građana te posjetitelja Dubrovnika i omogućiti im pogled unatrag kako bi saznali kako se upravljalo i živjelo u zajednici.
 
Zaključno, ministrica je pozdravila odluku Gradskog vijeća Grada Dubrovnika da proglasi 2024. „Godinom UNESCO-ove svjetske baštine“ tijekom koje će se brojnim programima i sadržajima podsjetiti na bogato kulturno, povijesno i graditeljsko nasljeđe Dubrovnika uvršteno u nasljeđe čovječanstva.
 
Podsjećamo, ove godine Dubrovnik obilježava nekoliko događaja važnih za povijesnu i kulturnu memoriju Dubrovnika. Prvo sjećanje odnosi se na 45. obljetnicu upisa Staroga grada Dubrovnika na UNESCO-ov Popis svjetske baštine, drugo na 15. obljetnicu upisa Feste svetoga Vlaha na Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a  treće na upis arhivskih fondova iz razdoblja Dubrovačke Republike na popis „Sjećanje svijeta“. Ti upisi Dubrovnik čine jednim od rijetkih gradova na svijetu čija su materijalna i nematerijalna kulturna dobra zaslužila status univerzalne baštinske vrijednosti.
 
Program „Sjećanje svijeta“ (Memory of the World) UNESCO je pokrenuo 1991. godine s ciljem očuvanja i upoznavanja s rijetkim i ugroženim djelima pisane kulturne baštine univerzalne vrijednosti čime se u središte stavlja zaštita vrijednih knjiga u knjižnicama i arhivima kako bi se očuvalo vrijedno povijesno i kulturno naslijeđe, kao što su dokumenti na papiru, mikrofilmovi, tonski zapisi i filmovi te posebno ugrožene i jedinstvene zbirke.

Provođenje aktivnosti dubrovačkog Plana upravljanja kao primjer drugim sredinama

Druga zajednička sjednica Upravnog odbora i Izvršnog odbora Upravljačke komisije Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a održana je u ponedjeljak, 5. veljače u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika.
 
Sjednicu je vodila ministrica kulture i medija Republike Hrvatske Nina Obuljen Koržinek, ujedno predsjednica Upravnog odbora, kojem su članovi još gradonačelnik Mato Franković, župan Nikola Dobroslavić, predsjednik Vijeća Gradskog kotara Grad Marin Krstulović te predstavnik udruga civilnog društva.
 
Ministrica Obuljen Koržinek uvodno je ocijenila kako je dubrovački Plan upravljanja, osim što je prvi u Hrvatskoj, primjer drugim gradovima i sredinama u donošenju i provođenju ovakvih strateških dokumenata.
 
Ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika i predsjednica Izvršnog odbora Upravljačke komisije Plana upravljanja Mihaela Skurić izvijestila je članove Upravljačke komisije o radu Izvršnog odbora u 2023. godini te je predstavila financijski plan za realizaciju aktivnosti u tekućoj godini. Od provedenih aktivnosti i onih čije je provođenje u tijeku izdvojene su uspostava digitalne platforme „Vox Populi“, putem koje je uspješno proveden prvi ciklus participiranog budžetiranja, te donošenje programa potpora stanovnicima povijesne jezgre za obnovu stolarije. Izrada Plana nosivog kapaciteta za područje svjetskog dobra, čije se predstavljanje očekuje uskoro, povjerena je Sveučilištu u Dubrovnika.

sjednica upravljanje tjedni090224 min
 
Pohvaljena je populacijska inicijativa Grada Dubrovnika usmjerena na demografsku revitalizaciju povijesne jezgre. U tu svrhu, podsjetimo, Grad Dubrovnik pristupio je obnovi vlastitog stambenog fonda te je pokrenuo kupovinu novih stambenih jedinica unutar gradskih zidina, a uslijedila je objava javnog natječaja za davanje u najam stanova na području povijesne jezgre obiteljima s više djece. Putem natječaja koji je u tijeku samo u ovoj godini planirano je stambeno zbrinuti prvih šest obitelji. Gradonačelnik Mato Franković ujedno je najavio nastavak aktivnosti na stjecanju vlasništva nad novim stambenim jedinicama u ovoj godini.
 
Gradonačelnik se osvrnuo i na 22 milijuna eura vrijedan ITU mehanizam u okviru kojeg je planirana realizacija ulaganja u zelenu infrastrukturu. Uređenjem parka Gradac te rekonstrukcijom parka Pile i zelene zone ispod platane na Brsaljama, rekao je gradonačelnik, dobit će se novi vizualni identitet ulaska u samu povijesnu jezgru, a realizacijom Park & Ride sustava na Pobrežju utjecat će se na smanjenje gužvi i prometno rasterećenje kontaktne zone povijesne jezgre.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Obala Stjepana Radića dobila novi cjevovod i dugoročno stabilniju vodoopskrbu

Vodovod Dubrovnik rekonstruirao je još jedan cjevovod na području Dubrovnika. Ovog puta riječ je o 220 metara vodoopskrbnog cjevovoda na Obali Stjepana Radića, gdje je umjesto dotrajale PVC cijevi postavljena nova cijev od nodularnog lijeva.
 
- Učestali kvarovi na ovom području ponukali su nas da krenemo u kompletnu zamjenu cjevovoda. Tako da sada možemo slobodno reći da je sanirana još jedna kritična točka na sustavu vodoopskrbe i da smo osigurali dugoročnu stabilnost ovog dijela mreže. Radovima smo osigurali veću fleksibilnost, tj. da u slučaju nekog budućeg kvara znatno manji broj naših potrošača ostane bez opskrbe pitkom vodom. – rekao je prigodom završetka ovih radova predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić te naglasio kako su iskoristili priliku da naprave modernizaciju sustava zamjenom tamošnjeg zasunskog okna ispred Hotela Petka, što je bio iznimno složen zahvat.

vodovod gruz tjedni 040224 min
 
Vodovod izvodi radove na području Šumeta, gdje će se rekonstruirati ukupno 580 metara tamošnje vodoopskrbne mreže, kao i izgraditi sada nepostojeća protupožarna mreža. U tijeku su radovi na zamjeni cjevovoda u Ulici Matije Gupca gdje su zabilježeni učestai  kvarovi, a uskoro Vodovod započinje s radovima na zamjeni još jednog dotrajalog cjevovoda u Ulici između vrta.
 
U sklopu 54 tisuće eura vrijedne investicije na Obali Stjepana Radića, koju je Vodovod financirao vlastitim sredstvima, rekonstruirani su i kućni priključci na trasi cjevovoda te protupožarni hidrant.

Nova sportska podloga postavljena u školskoj dvorani OŠ Lapad

Završeni su radovi postavljanja nove podne obloge u sportskoj dvorani OŠ Lapad, a investicija je uključila i izvedbu hidro i toplinske izolacije čime je podignuta kvaliteta rada i izvođenja sportskih aktivnosti u lapadskoj školi.
 
Postavljena je polipropilenska sportska podloga nove generacije. Ovakve, vodootporne, podloge ističu se kvalitetom materijala te jednostavnim sustavom spajanja i održavanja. Protuklizne su te na taj način preveniraju ozljede, a zbog svojih karakteristika često se koriste za unutarnje sportske terene, posebno u školskim sportskim dvoranama.

dvoranaoslapad tjedni 040224 min
 
Radovi zamjene podne površine sportske dvorane započeli su krajem studenog prošle godine, a izvela ih je tvrtka KL SPORT International d.o.o. iz Karlovca, dok je radove hidroizolacije provela tvrtka PALIR d.o.o. iz Solina. Nadzor je provela Tvrtka Canosa inženjering iz Trstenoga.
 
Ukupna vrijednost investicije, koja je uz materijal, dopremanje i postavljanje podloge, uključivala i uklanjanje dotrajale podloge kao i radove hidroizolacije te nadzor, iznosi 120 tisuća eura.
 
Prethodno je, podsjetimo, obnovljeno unutarnje i vanjsko sportsko igralište Osnovne škole Marina Getadlića. Na oba igrališta postavljene su polipropilenske sportske podloge te je i ta investicija financirana sredstvima Grada Dubrovnika kao osnivača škole.

Uskoro novo igralište za najmlađe na Šipanu

U tijeku su radovi na izgradnji novog dječjeg igrališta u mjestu Suđurađ na otoku Šipanu namijenjenog djeci od 2 do 12 godina. 
 
Na gradilištu se trenutno izvode armiranobetonski temelji za ugradnju tri sprave, penjalice sa zidom za penjanje, dvostruke ljuljačke i velikog tobogana. U tijeku je i gradnja armiranobetonskih klupica na koje će se potom ugraditi drveni nasloni sa čeličnom potkonstrukcijom. Parcela se hortikulturno uređuje te se polažu instalacije za sistem navodnjavanja za zalijevanje biljaka, kao i instalacija javne rasvjete za dva stupa javne rasvjete sa LED reflektorima. Sukladno ugovornoj obavezi, izvođač radova, tvrtka Platanus d.o.o., radove je dužna okončati do kraja veljače. Ugovorena vrijednost ove investicije iznosi 146.348,45 eura s PDV-om.

sudjuradj tjedni 040224 min
 
Podsjetimo, radovi se odnose na izvedbu I. faze igrališta Suđurađ na nekretnini ukupne površine od 1705 metara kvadratnih, a koja je Gradu u svrhu uređenja sportskog i dječjeg igrališta prethodno ustupljena Odlukom Vlade Republike Hrvatske o darovanju nekretnine. Za ovu prvu fazu Gradu Dubrovniku prethodno su, kroz Program razvoja otoka u 2023., odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 76 tisuća eura. Predmet II. faze projekta odnosi se na uređenje parka i izvedbu sportskog igrališta uz dječje igralište na istoj parceli, a isti će biti prijavljen na Program razvoja otoka u 2024 godini, objavljen od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
 
Grad Dubrovnik ovim nastavlja kontinuirana ulaganja u dječja i sportska igrališta na području čitavog grada. Nakon nedavno završenog igrališta u Šumetu, tijekom ove godine u planu je izgradnja novih dječjih igrališta Ploče iza Grada, Riđica i Ljubač, u okviru izglasanih projekata participativnog budžetiranja, potom malog sportsko igralište u Rožatu pored samostana i boćarske dvorane u Gospinom polju, za koju je u ovogodišnjem proračunu predviđeno 200 tisuća  eura. Ujedno će se na obnovu postojećih dječjih i sportskih igrališta utrošiti 250 tisuća eura, čime se sredstva planirana za ovaj program povećaju za 56,97 posto u odnosu na prošlu godinu.

Predstavljena Godina UNESCO-ove svjetske baštine u Dubrovniku s preko 100 različitih programa

Program Godine UNESCO-ove svjetske baštine u Dubrovniku, s preko 100 događanja kroz cijelu godinu,  predstavljen je na konferenciji za novinare u Kneževu dvoru. Naime, u 2024. godini Dubrovčani se prisjećaju nekoliko događaja važnih za povijesnu i kulturnu memoriju Dubrovnika; 45. obljetnicu upisa povijesne jezgre Dubrovnika na UNESCO-ov Popis svjetske baštine, 15. obljetnicu upisa Feste sv. Vlaha na Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva te upis arhivskih fondova iz razdoblja Dubrovačke Republike na listu Sjećanje svijeta u studenome prošle godine. Ovi upisi Dubrovnik čine jednim od rijetkih gradova na svijetu čija su materijalna i nematerijalna kulturna dobra zaslužila status univerzalne baštinske vrijednosti, a Gradsko vijeće Grada Dubrovnika proglasilo je 2024. godinu „Godinom UNESCO-ove svjetske baštine“.
 
Naglaske bogatog kulturnog, znanstvenog i edukativnog programa predstavila je zamjenica gradonačelnika Grada Dubrovnika Jelka Tepšić dok je o ideji i konceptu same Godine UNESCO-ove svjetske baštine uvodno govorila pročelnica Upravnog odjela za kulturu i baštinu Julijana Antić Brautović.

unesco godina tjedni 040224 min
 
Obraćajući se prigodnim govorom gradonačelnik Mato Franković rekao je kako su gradu dugog i znamenitog povijesnog kontinuiteta, obljetnice neizbježne, česte i dobrodošle.

- Prilika su da osvježimo i produbimo pamćenje Grada. Ali iznad svega, one su podsjetnik o važnosti naših uloga baštinika i skrbnika kulturnog, povijesnog, graditeljskog naslijeđa grada. - rekao je istaknuvši značaj donošenja i provođenja prvog hrvatskog Plana upravljana zaštićenom povijesnom baštinom u čijem je fokus očuvanje živog grada.

- Jer grad bez ljudi nije grad, to su samo prazne palače, i ma koliko bile veličanstvene, bez ljudi neće biti istinski lijepe. Mi danas zbilja možemo reći da smo pokrenuli procese koji će omogućiti život grada na održivim postavkama i to je od presudne važnosti da bi za 50 ili 100 godina mogli održavati ovakve i slične jubileje. - poručio je gradonačelnik.
 
Gradonačelnik je također naglasio kako je UNESCO Dubrovniku uvijek bio oslonac u teškim vremenima; nakon potresa 1979. godine i u Domovinskom ratu. –„Proglašavajući 2024. godinu godinom UNESCO-ove svjetske baštine slavimo naše bogato povijesno, kulturno i baštinsko naslijeđe. To naslijeđe je univerzalno i doprinos je sveukupnoj baštini čovječanstva, ali isto tako ono je hrvatsko i dubrovačko“, rekao je.
 
Program obilježavanja Godine UNESCO-ove svjetske baštine u Dubrovniku počinje već u veljači Festom sv. Vlaha i svečanim uručenjem Povelje o uvrštenju arhivskih fondova Dubrovačke Republike na UNESCO-ov popis Sjećanje svijeta, dok će se središnja izložba “Dubrovnik i UNESCO” Dubrovačkih muzeja i Državnog arhiva u Dubrovniku otvoriti 18. svibnja. Središnja proslava u kojoj će uz Grad Dubrovnik sudjelovati Ministarstvo kulture i medija RH, europska mreža Europa Nostra i Društvo prijatelja dubrovačke starine te drugi održat će se u listopadu uz četverodnevnu znanstvenu konferenciju „Planiranje i baština“. U međuvremenu, Dubrovčane i njihove goste očekuje preko stotinu kulturnih, znanstvenih i obrazovnih programa.
 
Partneri i suradnici Grada Dubrovnika u obilježavanju Godine UNESCO-ove svjetske baštine u Dubrovniku su Ministarstvo kulture i medija RH, Europa Nostra (paneuropska federacija za kulturnu baštinu), Društvo prijatelja dubrovačke starine, Turistička zajednica Grada, ustanove u kulturi Grada Dubrovnikas, Državni arhiv u Dubrovniku, Dubrovačka biskupija, Zavod za povijesne znanosti, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska udruga povijesnih gradova, osnovne škole, vrtići, Dubrovačka baština, Matica hrvatska, Hrvatsko-austrijsko društvo Dubrovnik, Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Studentski teatar Lero, Deša, Udruga Sve ostalo je glazba, Kazališna družina Kolarin.

U Uvali Lapad održana akcija kontrole držanja kućnih ljubimaca, provjeravalo se kreću li se psi na povodcu i jesu li čipirani

Posljednja akcija Komunalnog redarstva Grada Dubrovnika i Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik" usmjerena na uredno kretanje i držanje pasa u skladu s aktima Grada Dubrovnika i zakonima Republike Hrvatske održana je prošli tjedan na području Šetališta kralja Zvonimira i Uvale Lapad.
 
Prilikom akcije komunalni redari su prema svojim nadležnostima provjeravali su kreću li se psi na javnim površinama sukladno gradskoj Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, odnosno drže li vlasnici pse na povodcu i imaju li uz sebe pribor za čišćenje. Osim toga provjeravalo se i jesu li psi označeni mikročipom, što je obaveza svakog vlasnika psa. Naknadnom provjerom mikročipa utvrđuje se jesu li psi i uredno cijepljeni.
 
Ovakve i slične kontrole nastavit će se redovito provoditi na cijelom području Grada, a prva sljedeća akcija održat će se Mokošici, a sve kako bi se osiguralo uredno kretanje i držanje pasa sukladno zakonu i aktima jedinice lokalne samouprave. Iz Grada Dubrovnika apeliraju na odgovorno ponašanje sugrađana vlasnika pasa jer će se sankcionirati svako nepridržavanje uvjeta propisanih zakonom i aktima Grada.
 
Mikročipiranje pasa obavezno je u Republici Hrvatskoj. Kazna za nepoštovanje ove obaveze iznosi do 795 eura. Za kretanje psa na javnim površinama bez povodca i za neodržavanje čistoće na javnoj površini nakon što je pas onečisti Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca Grada Dubrovnika predviđena je kazna u iznosu od 265 eura.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Lapadska obala otvorena je za promet. Uređuje se cesta za Bosanku. U sklopu projekta Aglomeracija Dubrovnik sanirana je vodna komora hidrotehničkog tunela u Srđu. Usuret Festi svetoga Vlaha i Danu Grada Dubrovnika poznati su ovogodišnji laureati.

OTVORENA JE LAPADSKA OBALA

Rekonstruirana i proširena Lapadska obala otvorena je za promet svih vozila, a prvm vozilom koje je prošlo novootvorenom prometnicom, simbolično, upravljao je Leo Marinović, sin zapovjednika obrane Dubrovnika u Domovinskom ratu, general bojnika Nojka Marinovća.

Lapadska obala nosit će ime upravo po generalu Marinoviću, ujedno i dobitniku Nagrade Dubrovnika za životno djelo.

lapadskatjedni260124 min

Promet novoizgrađenom prometnicom od križanja na Batali do križanja s Ulicom Ivana pl. Zajca i Ulice Miljenka Bratoša odvija se dvosmjernim režimom. Kretanje Ulicom Ivana pl. Zajca od restorana Orsan prema Lapadskoj obali)kao i Ulicom Miljenka Bratoša nije izmijenjeno i odvija se istim režimom prometovanja kao i prije.

Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, kapitalna investicija financirana europskih i nacionalnim sredstvima, najveće je ulaganje u prometnu infrastrukturu užeg centra grada u posljednjih pedesetak godina.

Prometnica duž Lapadske obale duga je 840 metara te ima dvije kolničke trake. Pješačka i biciklistička staza opločena kamenom uz more,a duž ceste je 107 izgrađenih parkirališnih mjesta.

Na lapadskoj obali je 16 polera za privez turističkih brodica, 10 kamenih i tri pametne klupe te pet nadstrešnica na autobusnim stanicama.

UREĐUJE SE CESTA ZA BOSANKU

U tijeku su radovi uređenja spojne prometnice za Bosanku. Riječ je o dionici ceste od priključka na državnu cestu DC8 do križanja na ulazu u gradsko naselje Bosanka ukupne dužine 640 metara. Cesta će se mjestimice, gdje teren dozvoljava, proširiti što će omogućilo lakše i sigurnije prometovanje.

Radove vrijedne 364.187,96 eura izvodi Tehnogradnja d.o.o., a ugovoreni rok izvođenja je 70 dana.

bosankatjedni260124 min

Uređenje puta za Bosanku dio je radova pojačanog održavanja prometnica koji se na više lokacija izvode na gradskom području, a započeli su u prvoj polovici siječnja. Uz sanaciju mosta Ombla, ovi radovi uključuju i uređenje ulica Od Gaja i Gornji Kono te obnovu asfaltnog zastora u Trstenome. Uredit će se i cesta koja vodi do novoizgrađenog gradskog azila za nezbrinute i napuštene životinje.

Inače za pojačano održavanje prometnica u Proračunu za 2024. osigurano rezervirano je 2.4 milijuna eura, odnosno 70 posto više sredstava nego u 2023. godini. Među ostalim, planirana je obnova asfalta u ulicama Iva Vojnovića, Andrije Hebranga, Obala Stjepana Radića, Vladimira Nazora, kralja Tomislava, Vatroslava Lisinskoga s obnovom nogostupa,a li brojnih drugih ulica.

AGLOMERACIJA DUBROVNIK – SANIRANA VODNA KOMORA HIDROTEHNIČKOG TUNELA

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković s predsjednikom Uprave Vodovoda Dubrovnik Lukšom Matušićem obišao je radove na 117 milijuna eura vrijednom EU projektu Aglomeracija Dubrovnik, a koji se trenutno izvode na sanaciji hidrotehničkog tunela ispod Srđa. Kao dio ovog projekta, po prvi put od gradnje tunela 1960. otvorena je, očišćena i sanirana prva od dvije vodne komore unutar njega. Duge oko 100 metara, šest metara visoke i isto toliko široke, ove komore bitan su dio sustava vodoopskrbe Dubrovnika jer se u njima skuplja voda koja dolazi s pročistača pitke vode u Komolcu prije distribucije po užem području Dubrovnika.

- Čestitam Vodovodu na odlično odrađenom poslu, kao i izvođaču radova. Pred nama je još dosta posla po pitanju Aglomeracije. Čekaju nas još određeni zahtjevi po pitanju zacjevljenja tunela Srđ. Ovom prilikom iskazujem zadovoljstvo na kontinuiranoj realizaciji brojnih projekata na području grada Dubrovnika. Mislim da uistinu ne postoji segment kojeg se nismo dotaknuli u ovih šest i pol godina i nešto unaprijedili po pitanju kvalitete života naših sugrađana. Ima još puno problema, svjesni smo toga, ali korak po korak rješavamo one ključne probleme za naš grad. - istaknuo je gradonačelnik Mato Franković prilikom obilaska.

tjednivodovod260124 min

Predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić kazao je kako je zacjevljenje tunela logičan slijed iza izgradnje pročistača pitke vode u Komolcu.

- Radi se o jednom skučenom prostoru, gdje ne možete s velikim brojem ljudi niti s velikom mehanizacijom izvoditi radove, izuzev vodne komore. Negdje do jeseni ove godine u potpunosti planiramo završetak ovih radova, koji su vrijedni 2,6 milijuna eura, a s time mislim da će Dubrovnik biti jedinstven grad koji će dobiti pročistač pitke vode i ovakvu dobavu vode do grada, koja će u ovom trenutku biti najmodernija te sanitarno i zdravstveno najispravnija, usudim se reći, u cijeloj Republici Hrvatskoj. - naglasio je Matušić.

Član Uprave Vodovoda Vicko Begović najavio je nastavak radova na drugoj komori.

- Puštanjem ove  komore u funkciju, hvatamo se posla na ovoj drugoj i sanaciji na isti način na koji smo i ovu sanirali. Iza toga u ovom postsezonskom periodu, kad završimo sanacije u Komolcu, nastavljamo sa radovima u tunelu i do jeseni planiramo završiti ovu investiciju.- rekao je Begović.

Hidrotehnički tunel Srđ u funkciji je od 1961. godine. S obzirom da je riječ o magistralnom kanalu kojim se opskrbljuje većina dubrovačkih potrošača, svrha sanacije je modernizirati i dugoročno zaštititi vodoopskrbu. Sam tunel je dug je oko tri kilometra, širok od 1,75 metara do 2,25 metara, visok od 1,70 do 2,20 metara u osi, a kapacitet kanala je od 480 do 510 l/s. Uz sami tunel, sanacijom su obuhvaćeni i objekti u tunelu: armirano-betonski pravokutni kanal kojeg će zamijeniti cijevi od stakloplastike, vodne komore i zapornica vodospreme Niska zona koja se nalazi na kraju tunela. Ovaj projekt dio je EU projekta Aglomeracija Dubrovnik, a trenutno je izvršeno nešto više od trećine ugovorenih radova.

IZABRANI LAUREATI UZ FESTU SVETOGA VLAHA I DAN GRADA DUBROVNIKA

Na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika odlučilo je o dodjeli javnih priznanja, koja se kao izraz javne pohvale dodjeljuju onima koji su svojim djelovanjem pridonijeli promicanju i ugledu Grada Dubrovnika.

Nagrada Dubrovnika za životno djelo dodjeluju se  Donaldu W. Hudspethu 
i Aljoši Nikoliću posmrtno.

Javna priznanja „Nagrada Dubrovnika“ za 2023. bit će dodjeljene Stjepanu Koporčiću, dr. Darku Kristoviću, Dominku Radiću, prof. Anti Skaramuci, posmrtno i Školi filma Šipan.

Donald W. Hudpseth bivši je dekan američkog koledža RIT Croatia, a nominiran je zbog razvoja percepcije Dubrovnika kao sveučilišnog grada, u Hrvatskoj i inozemstvu, te utjecaja na gospodarski i turistički razvoj Grada. Kroz svoj dugogodišnji mandat predsjednika i dekana RIT Croatia dao je veliki doprinos području obrazovanja te značajno doprinio razvoju i oblikovanju visokog obrazovanja u Hrvatskoj. 

Aljoša Nikolić bio je pukovnik Hrvatske vojske, dragovoljac Domovinskog rata od ožujka 1991. te zapovjednik i jedan od osnivača legendarnog Odreda naoružanih brodova Dubrovnika. Početkom agresije na Dubrovnik, Ajoša Nikolić je s Miljenkom Bratošem i Rudijem Butkovićem osnovao Odred naoružanih brodova kojim je zapovijedao do njegovog raspuštanja krajem 1992. 

Stjepan Koporčić 42 godine bio je učitelj razredne nastave koji je cijeli svoj vijek proveo na istom radnom mjestu – u Područnoj školi OŠ Ivana Gundulića - Šipanska Luka. 

Darko Kristović doktor je medicinskih znanosti, specijalist anesteziologije i reanimatologije te subspecijalist intenzivne medicine zaposlen u KB Dubrava. Ujedno je crkveni orguljaš koji već dvadesetak godina uz blagdan Velike Gospe održava koncerte nastupa u Dubrovačkoj katedrali. 

Umirovljeni dočasnik Hrvatske ratne mornarice Dominko Radić nagradu Dubrovnika zaslužio je svojim humanitarnim djelovanjem. Nesebično je sudjelovao u akcijama spašavanja na moru tijekom kojih he do sada spasio ukupno 23 osobe. Dobitnik je Plave vrpce Vjesnika i posebnog priznanja Plave Vrpce Vjesnika. 

Ante Skaramuca bio je glazbenik, pedagog, umjetnik i gitarist koji je cijeli radni vijek proveo kao profesor gitare u Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića i odgojio mnoge generacije mladih glazbenika. U najtežim danima za Dubrovnik u Domovinskom ratu, 5. prosinca 1991., sudjelovao je na koncertu u sklopu obilježavanja 200. godišnjice Mozartove smrti. 

Udruga Škola filma Šipan 2023. godine proslavila je veliki jubilej – 20 godina kontinuiranog rada i organizacije Ljetne škole filma. Povodom jubileja objavljena je i monografija Filmski otok.  

Nagrade će ovogodišnjim laureatima bit uručene na svečanoj sjednici Gradskog vijeća uz Dana Grada Dubrovnika i Festu svetoga Vlaha.

GRAD DUBROVNIK ZA DUBROVAČKE UMIROVLJENIKE U 2023. ISPLATIO 390 000 EURA

 Grad Dubrovnik nastavlja s podrškom umirovljenicima osiguravajući dodatnu pomoć za one čije mirovine nisu dovoljne za osnovne životne potrebe. Tako je u 2023. isplaćeno svekupuno 390 tisuća eura za starije sugrađane. 

Izdvojeni mjesečni novčani dodatci za umirovljenike s mirovinom do 265,45 eura iznosili su 39,82 eura, a posebna podrška umirovljenicima do 265,45 eura, koji sami uzdržavaju obitelj, plaćaju najamninu ili imaju pravo na doplatak prema Zakonu o socijalnoj skrbi bila je uvećana mjesečnim dodatkom od 66,36 eura. 

U protekloj godini, za starije osobe od 65 godina bez vlastitih primanja, iz Proračuna je isplaćeno 92.023,72 eura, dok je umirovljenicima sa mirovinom od 265,58 eura zajedno s dodacima na mirovinu od 291, 98 eura, isplaćeno 61.055,31 eura. Za osobe treće životne dobi koji primaju mirovinu do 265,45 eura, isplaćeno je 239.286,14 eura. 

Na ovaj način financijski dodaci, posebno prilagođeni onima čije mirovine ne pokrivaju osnovne potrebe, pokazuju posvećenost Grada očuvanju dostojanstva umirovljenika i kontinuiranu predanost ove gradske uprave mjerama socijalne skrbi. 

Grad Dubrovnik nastavlja s potporama umirovljenicima kao najosjetljivijim članovima zajednice pridonoseći poboljšanju kvalitete njihovog života.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Za sav promet otvorena Lapadska obala

Rekonstruirana i proširena Lapadska obala otvorena je za promet svih vozila u petak, 19 siječnja, a prvim vozilom koje je prošlo službeno otvorenom prometnicom, simbolično, upravljao je Leo Marinović, sin zapovjednika obrane Dubrovnika u Domovinskom ratu, general bojnika Nojka Marinovća. Lapadska obala nosit će ime upravo po generalu Marinoviću, ujedno i dobitniku Nagrade Grada Dubrovnika za životno djelo.

lapadska tjedni 190124 min

Podsjetimo, promet novoizgrađenom prometnicom od križanja na Batali do križanja s Ulicom Ivana pl. Zajca i Ulice Miljenka Bratoša odvija se dvosmjernim režimom. Kretanje Ulicom Ivana pl. Zajca (od restorana Orsan prema Lapadskoj obali) kao i Ulicom Miljenka Bratoša nije izmijenjeno i odvija se istim režimom prometovanja kao i do sada.

Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, kapitalna investicija financirana europskih i nacionalnim sredstvima, najveće je ulaganje u prometnu infrastrukturu užeg centra grada u posljednjih pedesetak godina.

Gradonačelniku Frankoviću uručeno priznanje za izvrsno gostoprimstvo EP u vaterpolu

U sklopu Europskog prvenstva u vaterpolu, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković u Francuskom paviljonu u Zagrebu sudjelovao je na završnoj večeri u organizaciji Hrvatskog vaterpolskog saveza i European Aquaticsa.
 
Ovom je prigodom dubrovačkom gradonačelniku Frankoviću uručeno priznanje za doprinos i izvrsno gostoprimstvo Grada Dubrovnika, jednog od domaćina međunarodnog natjecanja.

epvaterpolotjedni 190124 min
 
- Dubrovnik je vrlo ponosan na činjenicu kako je po prvi puta bio sudomaćin ovakvog jednog prepoznatljivog i vrijednog sportskog događanja. Time smo poslali jednu lijepu poruku u svijet, o Dubrovniku kao gradu sporta. Zahvaljujem se svima, posebice Hrvatskom vaterpolskom savezu i Europskom vaterpolskom savezu koji su nam dodjelili mogućnost da ugostimo sportaše, vaterpoliste i priredimo našim sugrađanima i posjetiteljima događaj koji će ostati zapamćen. - istaknuo je gradonačelnik u svom obraćanju.
 
Europsko seniorsko prvenstvo u vaterpolu za muškarce, osim u Zagrebu, održalo se u Dubrovniku kao gradu sudomaćinu, u kojem je ovo natjecanje i svečano otvoreno. Najveće je to sportsko natjecanje u dosadašnjoj povijesti Dubrovnika, a obilježili su ga odlična navijačka atmosfera,  veliki interes javnosti, ispunjene tribine bazena u Gružu i sjajni sportski rezultati. 

Gradonačelnik Franković zahvalio na izvrsnoj organizaciji vaterpolskog EP: „Dubrovnik ima sve resurse i znanja za domaćinstvo prvenstva na svjetskoj razini“

Povodom završetka Europskog prvenstva u vaterpolu 2024., najvećeg sportskog natjecanja u dosadašnjoj povijesti Dubrovnika, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković na konferenciji za medije osvrnuo se na sudomaćinstvo Grada, suradnju uključenih institucija i odličnu organizaciju događaja u iznimno kratkom vremenskom razdoblju.
 
Zahvalu za čitav proces organizacije gradonačelnik Franković uputio je Hrvatskom vaterpolskom savezu, organizacijskim odborima u Dubrovniku i Zagrebu, institucijama na području Grada,  svim sportskim djelatnicima koji su uložili izniman napor u pripremi međunarodne vaterpolske manifestacije, koji je okupila vrsne vaterpoliste, stožere koji su sugrađanima i posjetiteljima priredili atraktivno sportsko događanje.
 
- Pokazali smo da Dubrovnik ima sve resurse i znanja da izvedemo jedan ovako zaista veliki posao. Zahvaljujem se organizacijskom odboru na čelu s Alenom Boškovićem i cijelom timu, volonterima, radnicima na bazenu, mladim snagama, PR službama, svima koji su doprinijeli da se Dubrovnik pokaže u najboljem svjetlu. Čestitku upućujem našim vaterpolistima na osvojenom drugom mjestu, uistinu sjajna utakmica i atmosfera u Zagrebu. Razgovarajući s brojnim predstavnicima reprezentacija, europskim dužnosnicima u vaterpolu moram istaknuti da su svi uputili pohvale čitavoj organizaciji. Ovo je izgledalo i bilo na svjetskoj razini, od kvalitete, koordinacije i sinergije svih. Dubrovnik je time pokazao da zna, može i hoće i treba u budućnosti organizirati još ovakvih natjecanja. Ovaj događaj pokazao je koliko je važno imati profesionalce u različitim segmentima, i na to svi skupa moramo biti ponosni. Zahvaljujem se  posebice i našim sugrađanima koji su vjerno bodrili reprezentaciju. Prepun bazen u Gružu, zajedništvo, sve su to pokazatelji uspjeha. Čast je biti na čelu ovog grada, kojeg svi hvale na europskoj razini vaterpola, u pogledu sjajnog ambijenta i organiziranosti. - istaknuo je gradonačelnik Franković.

epvaterpolo tjedni2 190124 min
 
Voditelj organizacijskog tima koji je koordinirao svim događajima u Dubrovniku bio je Alen Bošković, uz članove: Tomislav Dumančić, Maro Kapović, Ivana Brnin, Lukša Klaić, Ognjen Kržić, Lina Njirić i Romana Malohodžić.
 
- Sretan sam i ponosan na ovaj zaista veliki pothvat, izvrsnu suradnju, komunikaciju, angažiranih mladih generacija – volontera, prisustvo medija,  svih ostalih dionika, poglavito gradskih žurnih službi koji su čitavo vrijeme natjecanja bili spremni i voljni pomoći. U kratko vrijeme organizirati ovaj događaj na ovoj razini, zaista fantastično. Svo ovo proteklo razdoblje pokazana je zavidna razina organizacijskog procesa. Dubrovnik je takav da može provesti ovakve manifestacije i pothvate, možemo biti ponosni. - kazao je voditelj organizacijskog tima Alen Bošković.

Podsjetimo, svečana ceremonija otvorenja Europskog prvenstva na bazenu u Gružu održana je 4. siječnja uz nazočnost premijera Andreja Plenkovića, uz nastup Četiri tenora. Nadmetanja po skupinama odigrana su u Zagrebu, a nakon početnog dijela u Dubrovniku, drugi dio natjecanja za poredak od 1. do 8. mjesta igrao se u Zagrebu, na bazenu uz Savu, a utakmice za poredak od 9. do 16. mjesta u Dubrovniku. Hrvatska reprezentacija u konačnici je osvojila europsko srebro.

Dubrovačko oko u 2023. godini: riješeno 87% od 1310 prijava

Građani su u 2023. godini vrlo aktivno koristili platformu Dubrovačko oko, interaktivni alat Grada Dubrovnika za komunikaciju s građanima koji omogućava brži protok informacija i bržu realizaciju manjih popravaka. Tako je tijekom protekle godine pristiglo ukupno 1456 urednih prijava što je 57 posto prijava više nego 2022.

Trenutno je riješeno 87 posto od ukupno obrađenih 1310 urednih prijava na Dubrovačkom oku, točnije njih 1140, dok je preostalih 170 prijava u postupku rješavanja. Obrađeno je i 146 prijava izvan nadležnosti Grada Dubrovnika koje su dalje proslijeđene nadležnima. Osim toga, 11 prijava koje su se odnosile na predmetne zahtjeve poput nove rasvjete, klupa i rukohvata proslijeđene su nadležnim gradskim kotarima. Dodatnih 140 prijava je odbijeno radi preglednosti platforme jer se radilo o ponovljenim ili novim prijavama koje ukazuju na isti problem.

Od 1139 riješenih prijava, najučestalije bile one vezane uz kršenje komunalnog reda (175), čišćenje javnih površina (170), kvar javne rasvjete (150), sanaciju prometnih površina (144) te neuredan okoliš (127). Od ostalih prijavljenih problema i nepravilnosti vrijedi istaknuti prijave koje su se odnosile na opreme na gradskim igralištima i terenima (61), klupe (24), odvodnju (23), parking (18) te pločnik u staroj gradskoj jezgri (14).

okotjedni190124 min

Na platformu je pristiglo i 110 prijava nepropisnog parkiranja, no građani se ponovno pozivaju da za ovu vrstu prijava kontaktiraju direktno prometno redarstvo na broj 099 882 730 ili Postaju prometne policije Dubrovnik na broj 020/443 666, kako bi se u najkraćem roku pristupilo rješavanju problema. Naime, sukladno Prekršajnom zakonu, da bi se mogao pokrenuti prekršajni postupak, uz sve podatke o počinitelju prekršaja, ovlašteni tužitelj je dužan utvrditi točno vrijeme i mjesto počinjenja prekršaja. Bez izlaska na mjesto počinjenja prekršaja, prometni redar ove podatke ne može utvrditi na osnovu dostavljene fotografije građanina. Da bi se takva fotografija mogla koristiti kao dokaz u prekršajnom postupku, bilo bi potrebno dokazati da je pribavljena na zakonit način, točno vrijeme kada je nastala, te posebno, u sadašnje vrijeme napredne informatičke tehnologije, radi li se o originalnoj fotografiji.  

Podsjetimo, Grad Dubrovnik pokrenuo je  platformu „Dubrovačko oko“ kako bi građanima omogućio jednostavnu prijavu, pregled i komentiranje nepravilnosti i problema u Gradu Dubrovniku te zaprimanje povratnih informacija od Grada po pitanju rješavanja njihovih zahtjeva, odnosno prijava. Najveći dio zaprimljenih prijava građana moguće je riješiti brzo, dok je za druge potrebno više vremena, ali rješavanju svih prijava se pristupa bez odlaganja. Nepravilnosti građani prijavljuju uz kratak opis problema, fotografiju i lokaciju.

Kako bi se omogućila što lakša i neposrednija komunikacija, osim Dubrovačkog oka, građani na raspolaganju imaju i dva broja telefona Pododsjeka za hitne intervencije - 0800 203020 i 020/333-792 s mogućnošću ostavljanja govornih poruka van radnog vremena, ali i e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Otvorena je i Facebook stranica Hitne intervencije na komunalnoj infrastrukturi Grada Dubrovnika.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u
Petak, 12 Siječanj 2024 21:25

POČETAK GODINE UZ SANACIJE CESTA

Uređuje se prometnica u Ulici Od Gaja

Grad Dubrovnik započeo je izvođenje radova obnove asfalta dijela ceste ulice Od Gaja u Gružu.
 
Radovima je obuhvaćen kolnik ukupne površine 3000 metara četvornih i to na potezu od križanja s Ulicom generala Janka Bobetka do križanja s Ulicom padre Perice. Sukladno najavama, radovi su počeli od petog nebodera kako bi se, sukladno dinamici zahvata cesta kroz naselje mogla što duže koristiti.
odgaja120124 min
Radove čije je predviđeno trajanje 30 kalendarskih dana izvodi tvrtka Dubrovnik Ceste d.d., uz stručni nadzor tvrtke Adria Tehno j.d.o.o. Ugovoreni iznos investicije je 118.980,70 eura, bez PDV-a. 
 
Podsjetimo, radovi u ulici Od Gaja dio su radova pojačanog održavanja prometnica na više lokacija na gradskom području koje Grad Dubrovnik pokreće u prvoj polovici siječnja, a koji uz sanaciju mosta Ombla uključuju uređenje spojne ceste za Bosanku, obnovu asfaltnog zastora u Trstenome i u ulici Gornji Kono. Uredit će se i cesta koja vodi do novoizgrađenog gradskog azila za nezbrinute i napuštene životinje.

Počela sanacija mosta u Komolcu

Uz početak radova na sanaciji Mosta Ombla, između Komolca i Rožata, promet mostom do kraja ovog tjedna propuštat će se naizmjenice uz semaforsku signalizaciju. Izvođač ovaj tjedan provodi pripremne radove te će se mostom do tada moći prolaziti uz semafore, a od ponedjeljka 15. siječnja 2024. čitav će promet biti usmjeren na Most dr. Franja Tuđmana.
 
Javni prijevoz će se do kraja ovog tjedna također odvijati preko Mosta Ombla, dok od ponedjeljka vrijedi novi režim, sukladno najavi iz Libertasa d.o.o. Također, upravo kako bi se omogućio nesmetan prolaz autobusima Libertasa, semaforska regulacija od ponedjeljka će biti postavljena i u naselju Lozica, kod skretanja za most.
 
Prvih nekoliko dana, kako bi nova dinamika krenula uz što manje zastoje, na punktovima na kojima se očekuju gužve bit će prisutno i Prometno redarstvo Grada Dubrovnika.
 
U situacijama kada zbog jakog vjetra dođe do zatvaranja prometa Mostom dr. Franja Tuđmana, izvođač će omogućiti prometovanje jednim prometnim trakom Mosta Ombla uz korištenje semafora.
 
Ovakav režim prometa potrajat će do završetka radova, odnosno naredna četiri mjeseca.
 
Sanaciju Mosta Ombla vrijednu 494.302,50 eura provodi tvrtka Mar d.o.o. uz stručni nadzor Graf d.o.o.. Prema projektu Građevinskog fakulteta izradit će se nove armirano-betonske ploče, nova hidroizolacija mosta te izvesti novi asfaltni zastor, a radovi obuhvaćaju i izradu novog nogostupa i pješačke ograde. Konstrukcija mosta je u jako dobrom stanju te ona nije obuhvaćena radovima.

Grad nastavlja financirati ambulantu na Kalamoti

Grad Dubrovnik je i ove godine sklopio ugovor s Domom zdravlja Dubrovnik kojim se osigurava rad ambulante na otoku Koločepu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine. U tu je svrhu u gradskom proračunu osigurano 19.500 eura za troškove plaće i dodataka na plaću za liječnika obiteljske medicine.
 
Već duži niz godina Grad Dubrovnik izdvaja novčana sredstva za rad ove ambulante omogućavajući tako da na otoku stalno bude dostupna liječnička usluga. Od 2017. godine na provođenje ove usluge iz gradskog proračuna isplaćeno je preko 216 tisuća eura odnosno više od 1.6 milijuna kuna. Rad ambulante od iznimne je važnosti za stanovnike, ali i posjetitelje tijekom turističke sezone, a njenim kontinuiranim radom povećava se zdravstvena sigurnost i podiže kvaliteta življenja.
 
Iako primarna zdravstvena skrb nije u nadležnosti gradova, Grad Dubrovnik razvija mnoge nadstandarde u zdravstvu te kontinuiranim donacijama pomaže rad zdravstvenih ustanova na svom području.
 
Podsjetimo, uz ambulantu na Koločepu, Grad Dubrovnik je šest godina osiguravao financijska sredstva za punkt pripravnosti hitne medicine na Elatifima nakon što je isti prestao biti dijelom Mreže hitne medicine te ga samim tim Hrvatski zavod za javno zdravstvo više nije financirao. Za financiranje Hitnog interventnog tima na Elafitima, Grad Dubrovnik je od 2018. godine isplatio 227.141,49 eura (1.711.396,27 kuna) proračunskih sredstava. U 2024. više nije potrebno financirati navedenu uslugu je jer je punkt pripravnosti vraćen u mrežu HZZO-a.

Sanirana i obnovljena četiri kilometra duga cesta od Dubravice do Trstenog

Završeni su radovi na sanaciji i obnovi nerazvrstane ceste Dubravica – Trsteno u ukupnoj dužini dionice od četiri kilometra s mjestimičnim proširenjima kolnika kako bi se omogućilo lakše i sigurnije prometovanje.
 
Radovi vrijedni 300 tisuća eura izvedeni su u sklopu programa pojačanog i investicijskog održavanja prometnica i javnih površina. Investitor je Grad Dubrovnik, a radove je izvela tvrtka Dubrovnik Ceste.

dubravica trsteno120124 minKao nastavak ovih radova, a sukladno ranijim najavama, u četvrtak, 11. siječnja, počinju radovi na obnovi kolnika preostalog dijela ceste kroz naselje Trsteno. Ova dionica duga je oko 1.200 metara i proteže se do križanja s državnom cestom. Radove će izvesti tvrtka Asphalt Team d.o.o. uz stručni nadzor Aedificator d.o.o.. Ugovoreni iznos radova je 110.140,00 EUR (bez PDV-a), a trajat će 20 dana.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u
Petak, 29 Prosinac 2023 17:48

UZ KRAJ GODINE DODIJELJENE STIPENDIJE I POTPORE

Gradonačelnik uručio učeničke i studentske stipendije: Rast udjela deficitarnih zanimanja

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković uručio je stipendije učenicima i studentima koji su pravo na stipendije ostvarili u školskoj/akademskoj godini 2023/2024., njih ukupno 62 u pet kategorija s najvećim udjelom stipendija za deficitarna obrtnička i medicinska zanimanja.
 
Naime, od 26 učenika njih 15 školuje se u deficitarnim zanimanjima. Najveći broj studentskih stipendija otpada na područja društvenih i humanističkih znanosti (11) te područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva  (10), a šest je studenata u deficitarnim zanimanjima, od toga četiri za doktore medicine. Nadarenim učenicima i studentima dodjeljuju se 23 stipendije, 9 stipendija učenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja, 8 stipendija stradalnicima ili djeci stradalnika Domovinskog rata te jedna stipendija osobi s invaliditetom.
 
Gradonačelnik Mato Franković čestitao je ovogodišnjim stipendistima Grada Dubrovnika i poželio im je uspješan nastavak obrazovanja. Istaknuo je kako gradska uprava uvijek nastoji povećavati sredstva za stipendije kao i iznose pojedinačnih stipendija.  

stipendijetjedni291223 min
 
Naime, upravo se od akademske godine 2023/2024. iznosi za stipendije od povećavaju se za 10 posto i iznose 220 eura za studente koji studiraju izvan Dubrovnika, 120 eura za studente koji studiraju u Dubrovniku, 145 eura za učenike koji se školuju izvan Dubrovnika i 75 eura za učenike koji se školuju u Dubrovniku. Do povećanja mjesečnog iznosa stipendija došlo je u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. pa je ovo drugo povećanje iznosa stipendija koje osigurava Grad Dubrovnik.
 
Ukupna godišnja proračunska izdvajanja za stipendije i kredite za školovanje u 2024. (planirano je 374.000 eura ili 2.81 milijuna kuna) veća su za 20 posto od izdvajanja planiranih izvornim proračunom za 2023., a povećan je i broj stipendija za deficitarna zanimanja.
 
I ove godine poseban je naglasak na zanimanjima u zdravstvu poput doktora medicine te medicinskih sestara i tehničara, a kao rezultat tih napora gradske uprave, na ovogodišnji natječaj za stipendije najbolji odaziv zabilježen je za stipendije u obrtničkim i medicinskim zanimanjima.
 
Grad Dubrovnik posebno želi potaknuti učenike i studente na obrazovanje u deficitarnim zanimanjima, koja su pomno utvrđena sukladno potrebama ustanova od posebnog interesa za Grad u području zapošljavanja poput Opće bolnice Dubrovnik, Doma zdravlja, Centra za socijalnu skrb te područnih službi Zavoda za zapošljavanje i Gospodarske komore.

Dodijeljeni ugovori za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih sunčevih modula, u 2024. potpore i za opremu

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković U Velikoj vijećnici uručio je ugovore za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za instalaciju fotonaponskih sunčevih modula na obiteljskim kućama. Tom prilikom iskazao je zadovoljstvo činjenicom što po prvi puta uručuje ugovore koji donose posve drugačiju dimenziju ulaganja u poboljšanje kvalitete života stanovnika Dubrovnika.
 
- Osim što kroz različite aktivnosti i projekte potičemo lokalno stanovništvo na veći angažman po pitanju održivosti i energetske neovisnosti, instalacija i ugradnja fotonaponskih sunčevih modula na kućama u našem gradu, dovodi i zasigurno će dovesti do iskorištavanja svekolikih potencijala s naglaskom na prirodne resurse. Ovakva održiva rješenja, ključna su za budućnost, uštedu energije ali i financijskih sredstava te što je najvažnije,  veću energetsku samodostatnost kućanstava. Ovo je tek početak u pogledu mjera poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, koje će se nadamo  nastaviti i potaknuti zainteresiranost naših građana. - kazao je u ovoj prilici gradonačelnik Franković.
 
Na objavljeni Javni poziv Grada koji je bio otvoren od 10. lipnja 2023. pa do 8. listopada 2023. godine, odazvalo se dvadeset prijavitelja, od kojih je dvanaest prijava u potpunosti ispunilo sve propisane kriterije te će im biti uplaćena bespovratna sredstva u iznosu od 6.867 EUR-a.

solartjedni291223 min
 
Mjera poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama provest će se u dva dijela - sufinanciranjem troškova izrade projektne dokumentacije i kroz sufinanciranje troškova nabave, instaliranja i ugradnje opreme fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW  u 2024. godini, a sve u svrhu povećanja obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima, poboljšanja energetske učinkovitosti na području Grada Dubrovnika, te smanjenja emisije stakleničkog plina CO2. Sukladno iskazanom interesu građana, u projekciji za 2024. godinu za provođenje mjere nabave i ugradnje fotonaponskih sunčevih modula planiran je iznos od 364.988 eura.
 
Podsjetimo, Grad Dubrovnik donio je ove godine i Pravilnik za provedbu ovih mjera, a nastavno na Zaključak Gradskog vijeća koncem prošle godine o usvajanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Dubrovnika za razdoblje 2022. - 2024., kojim je utvrđena trogodišnja provedbena politika za poboljšanje energetske učinkovitosti na području Grada Dubrovnika.
 
Početkom 2024. godine Grad planira objaviti novi Javni poziv kojim će uputiti poziv za sve zainteresirane građane da se prijave na mjeru poticanja sufinanciranja bespovratnim sredstvima za nabavu i ugradnju fotonaponskih sunčevih modula na obiteljskim kućama.

U 2023. za 40 poduzetnica osigurano 48 tisuća eura

Grad Dubrovnik će u ovoj godini ženama poduzetnicama dodijeliti 40 potpora u iznosom do 1325 eura i intenzitetom potpore do 100% prihvatljivih troškova do razine maksimalnog iznosa. Za ovu namjenu u Proračunu za 2023. godinu osigurano je 48.354,04 eura što je gotovo dvostruko više nego godinu prije.
 
Gradonačelnik Mato Franković korisnicama potpore uručio je 16 ugovora, dok će se ostalim poduzetnicama ugovori dostaviti putem Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, koji operativno provodi program. 

poduzetnice291223 min
 
Uputivši čestitku svim poduzetnicama koje su ostvarile pravo na potpore gradonačelnik je zahvalio na njihovom doprinosu zajednici te je izrazio uvjerenje da će se program u budućnosti nastaviti razvijati kako bi Grad Dubrovnik mogao još snažnije poticati razvoj ženskog poduzetništva.
 
Pravo na potpore korisnice su ostvarile na temelju provedenog javnog poziva u sklopu projekta „Razvoj ženskog poduzetništva u gradu Dubrovniku“. Program obuhvaća subjekte malog gospodarstva, trgovačka društva, obrte i OPG-ove u vlasništvu žena, državljanki Republike Hrvatske u privatnom vlasništvu (50% i više), a koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva.
 
Poslovne aktivnosti za koje se navedenim programom odobravaju sredstva podijeljene su u dvije kategorije. Prva obuhvaća inicijalne troškove opremanja poslovnog prostora, izrade poslovnog plana i konzultantske usluge, izradu web stranice te sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicama početnicama, dok su drugom kategorijom obuhvaćene inovacije uvedene u poslovne postupke. Moguće ja tako dobiti potporu za kupnju novih strojeva ili opreme kojima će se unaprijediti poslovanje, razvoj novog proizvoda ili usluge, za nastupe na specijaliziranim sajmovima, edukacije i slično.
 
Podsjetimo, projekt „Razvoj ženskog poduzetništva u gradu Dubrovniku“ temelji se na suradnji Grada Dubrovnika, Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Dubrovnik i Hrvatske udruge poslovnih žena „Krug“ - ogranak Dubrovnik.
 
Program dodjele potpora ženama poduzetnicama Grad Dubrovnik uveo je 2018. godine, a sredstva za njegovu provedbu dvostruko su povećana 2019. godine, kada je u proračunu osigurano 200 umjesto 100 tisuća kuna. Nakon što je privremeno obustavljen uslijed korona krize, u 2022. u Proračunu je izdvojeno 200 tisuća kuna, a ove godine je taj iznos povećan na gotovo 50 tisuća eura.

Predstavnici Grada u tradicionalnom obilasku domova za starije, Doma Maslina, Svećeničkog doma i Josipovca

Povodom božićnih blagdana i ususret Novoj 2024. godini, zamjenica gradonačelnika Grada Dubrovnika Jelka Tepšić i pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Dživo Brčić obišli su Dom za starije i nemoćne Domus Christi u povijesnoj jezgri, Dom za starije osobe na Pilama, Thermoterapiju u Mokošici, Svećenički dom, Centar za rehabilitaciju Josipovac i Dom za djecu Maslina.

obilazaktjedni291223 min
 
Uz božićne melodije i veselu atmosferu, zamjenica gradonačelnika Tepšić uputila je čestitke korisnicima domova i stručnom osoblju, koji vjerno i predano skrbe o našim najmlađim sugrađanima, sugrađanima treće životne dobi, te najosjetljivijim članovima društva.
 
Predstavnici Grada Dubrovnika poželjeli su im obilje zdravlja, mira i radosti, njima i njihovim obiteljima. Zahvale su na kraju uputili vrijednom osoblju i djelatnicima na nesebičnom djelovanju za dobrobit najpotrebitijih. 

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Uskoro Lapadskom obalom

Održana je Završna konferencija projekta ''Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje'', financiranog iz Operativnog program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Riječ je o kapitalnoj investiciji od javnog interesa, ujedno najvećem ulaganju u prometnu infrastrukturu užeg centra grada u posljednjih pedeset godina. Investicija je vrijedna 70 milijuna kuna, odnosno oko 9,3 milijuna eura, a u potpunosti je financirana izvanproračunski, europskim (85%) i nacionalnim (15%) sredstvima.

tjednilapadska221223 min
 
- Ovo je hvalevrijedan projekt koji može poslužiti kao primjer ostalima, od toga da je završen u roku do zadovoljenja svih pokazatelja poput dugoročne održivosti, prometne povezanosti, zaštite okoliša i utjecaja na klimatske promjene, korištenje javnog gradskog prijevoza. Sve je to rezultat zajedničkog timskog rada. - kazala je državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Zrinka Raguž, te zahvalila svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog zahtjevnog projekta.
 
Gradonačelnik Mato Franković naglasio je njegovu važnost za grad Dubrovnik.
 
- Lapadska obala dobiva potpuno novu dimenziju, to je bila cesta gdje je infrastruktura često pucala, a u konačnici danas svjedočimo transformaciji u lijepu šetnicu i dvotračnu cestu koja će u mnogočemu pomoći rasterećenju Lapada, s novim prometnim rješenjem. Čast mi je biti na čelu gradske uprave koja je ishodila građevinske dozvole za sve faze ovog projekta, koji je bio sve samo ne lagan. - rekao je gradonačelnik Franković te najavio otvaranje prometa u siječnju, nakon postavljanja urbane opreme.
 
Riječ je o prometnici dužine 840 metara koja se sastoji od dvije kolničke trake, s pješačkom i biciklističkom stazom uz more, opločenom kamenom i nogostup uz objekte. Radovi su i službeno završeni, a Lapadska obala dobila je uporabnu dozvolu. Pročelnica Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Paula Pikunić Vugdelija pojasnila je tijek radova zadnje dvije godine i osam mjeseci, s posebnim naglaskom na oborinsku odvodnju.
 
- Oborinska odvodnja se kupi uz rub nogostupa i ispumpava u more snažnim pumpama, a plavljenja Lapadske obale više ne bi trebalo biti. Ugrađen je zahtjevan sustav odvodnje, s rezervnim pumpama i agregatima kako bi pumpe mogle raditi i kada nestane struje tako da vjerujemo da će sustav funkcionirati. - kazala je pročelnica Pikunić Vugdelija.
 
Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale rezultirala je novom obalnom konstrukcijom i šetnicom sa zelenilom te biciklističkom stazom, uređenjem stajališta javnog gradskog prijevoza, izmjenom regulacije prometa iz jednosmjerne u dvosmjernu, uređenjem parkirališnih površina i rasterećenjem postojećih prometnih pravaca. Ugrađeno je i 27 LED rasvjetnih tijela, deset kamenih i tri pametne klupe, pet autobusnih nadstrešnica i 11 stabala muške murve, otporne na sol.

Novo igralište na Šumetu

Gradonačelnik Mato Franković sa suradnicima,obišao je novoizgrađena igrališta u Šumetu. Na površini od ukupno 540 metara kvadratnih izgrađeno je i uređeno dječje i sportsko igralište, čime je ovo naselje prvi put dobilo ovakav sadržaj za djecu i odrasle.
 
-Drago mi je da na ovaj način nastavljamo gradnju novih igrališta, ali i kontinuirano ulažemo sredstva u obnovu postojećih igrališta. Jednakim intezitetom nastavljamo i dalje. U ovom trenutku u tijeku su radovi na novom igralištu u Suđurđu na Šipanu. U ovoj godini, na samom isteku godine, novo igralište u Šumetu stavljamo u funkciju svih stanovnika Šumeta, a poglavito djece. - rekao je gradonačelnik Franković u ovoj prigodi.

sumettjedni221223 min
 
Sportsko igralište za basket i mali nogomet dužine je 15,5 i širine devet metara, a uz njega su izgrađena i dva reda tribina za gledatelje. Dječje igralište namijenjeno je djeci od dvije do dvanaest godina, opremljeno je toboganom, ljuljačkom i vrtuljkom, a naknadno će se ugraditi i mali pješčanik. Radovi su trajali nešto više od tri mjeseca.
 
Igrališta imaju zasebne ulaze, ograđena su zaštitnom ogradom i osvijetljena s pet LED reflektora snage 95 W. Opremljena su i svom potrebnom urbanom opremom poput klupa, koševa za smeće, zaštitnih ograda, slavine za vodu te adekvatnih završnih obloga, riječnog šljunka i asfaltbetona. Za najmlađe korisnike osiguran je primjeren i siguran prolaz do pojedinih zona igrališta.
 
Na inicijativu stanovnika usuglašeno je kako će se sportski teren u iznimnim slučajevima, poput održavanja ispraćaja i slično, privremeno koristiti kao površina za parkiranje vozila.
 
Ugovorena vrijednost ove investicije iznosi 123.926,93 eura s PDV-om, a radove je izvela tvrtka Tehnogradnja.

Otvoren novi vrtić „Čiopa”

Novi gradski dječji vrtić u zgradi poslovnog prostora Gospodarskog centra u Solitudu primio je svoje prve polaznike. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković sa suradnicima obišao je nove prostore vrtića ''Čiopa'', kojima Grad Dubrovnik osigurava smještaj pet novih jasličkih skupina ukupnog kapaciteta do 60 djece.
 
- Kapaciteti u ovom vrtiću još nisu u potpunosti popunjeni i sa zadovoljstvom mogu reći da s današnjim danom Dječji vrtići Dubrovnik više nemaju djece na listi čekanja za jaslice. - kazao je gradonačelnik Franković, napominjući da će svoje mjesto imati i djeca koja će u narednom razdoblju napuniti godinu dana. Zahvalio je u ovoj prigodi i tvrtki Valamar Riviera koja je osigurala donaciju u iznosu 10.000 eura za opremu i igračke, kao i obitelji Brbora koja je odlučila adaptirati i iznajmiti ovaj objekt za potrebe gradskog vrtića.
 
Riječ je o prostoru površine 690 metara četvornih za kojeg je Grad ugovor o zakupu sklopio s društvom DB-KANTUN d.o.o. na rok od 10 godina. Ugovoreno je i 12 parking mjesta te vanjski prostor površine 55 metara kvadratnih s namjenom uređenja dječjeg igrališta. Vrtić zadovoljava sve pedagoške standarde.

tjednivrtic221223 min
 
- Radi se o lijepom i modernom prostoru ugodnom za rad odgojiteljicama i smještaj djece, a od velikog nam je značaja i polivalentna dvorana za dječju igru i boravak. - rekla je ravnateljica Dječjih vrtića Dubrovnik Franica Lasić.
 
Ulaganja Grada u vrtiće se nastavljaju te se uskoro očekuje završetak još jednog novog vrtića, u DOC-u, gdje se uređuju tri vrtićke odgojno-obrazovne skupine ukupnog kapaciteta 39 djece. Osigurana je građevinska dozvola za novi vrtić u Mokošici, pri kraju je dozvola za vrtić u Komolcu, a za oba su dobivena bespovratna sredstva za sufinanciranje. Potpisan je i ugovor s Dubrovačkom biskupijom za prostor Biskupskog dvora za dječji vrtić i jaslice te ujedno prijavljen na posljednji natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja, za rekonstrukciju.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Na 28. sjednici Gradskog vijeća usvojen je rebalans Proračuna Grada Dubrovnika kojim je planirano povećanje Proračuna za iznos od 388.624 eura, odnosno s 102.952.463 eura na 103.341.087 eura.
 
U okviru demografske politike Grada, po prvi put nakon dugo godina, istaknuo je uvodno gradonačelnik Mato Franković, predlaže se korištenje prava prvokupa za dva stana u povijesnoj jezgri ukupne vrijednosti gotovo milijun eura.
 
Stanovi, prvi četverosobni, a drugi trosobni, dodijelit će se sukladno Odluci o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre te će se na taj način doprinijeti revitalizaciji života u gradu, a što je cilj jedne od aktivnosti održivog razvoja Plana upravljanja. Uređenjem dodatna tri stana u izvornom vlasništvu u povijesnoj jezgri Grad Dubrovnik će novom mjerom u idućoj godini stambeno zbrinuti pet dubrovačkih obitelji s više djece.
 
Rebalans Proračuna uključuje i sredstva u ukupnom iznosu od 1.3 milijuna eura za kupovinu zemljišta površine 17.234 metara kvadratnih u industrijskoj zoni za realizaciju projekta Park & Ride koji će se, uz projekte zelene infrastrukture (Park Gradac, Park Pile i Park Platana) te druge financirati u okviru 22 milijuna eura vrijednog ITU programa. Grad također planira kupovinu zemljišta u Trstenome površine 1.174 metara kvadratnih, kojim će se riješiti problem smještaja autobusne stanice pokraj platane kao i, na prijedlog mještana, zemljišta površine 753 metara kvadratnih pokraj škole Antuna Masle u Orašcu, značajnog za razvoj mjesta.
 
Obrazlažući Rebalans, gradonačelnik je istaknuo i smanjenje iznosa godišnjeg troška električne energije za javnu rasvjetu nakon realiziranog projekta modernizacije sustava javne rasvjete. Rekao je da je ugradnjom preko 3700 novih rasvjetnih tijela, Grad Dubrovnik dobio nove noćne vizure te postigao smanjenje svjetlosnog onečišćenja, a godišnja rata kredita u iznosu od 127 tisuća eura manja je od ostvarene uštede na električnog energiji koja iznosi 140 tisuća eura na godišnjoj razini.

Ukupno pet stanova u povijesnoj jezgri dodijelit će se obiteljima s više djece

Uz dva stana, o čijem je prvokupu vrijednom gotovo milijun eura odlučilo Gradsko vijeće na 28. sjednici, Grad Dubrovnik će obiteljima s više djece dodijeliti još tri stana u svom vlasništvu čije je uređenje u tijeku, a sve sukladno Odluci o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre kao jednoj od mjera demografske politike ove gradske uprave.
tjedni151223 1 min
Uređenjem ukupno pet gradskih stanova u povijesnoj jezgri Grad Dubrovnik će u idućoj godini stambeno zbrinuti pet dubrovačkih obitelji s više djece te će se na taj način doprinijeti revitalizaciji života u gradu, a što je cilj jedne od aktivnosti održivog razvoja Plana upravljanja.
 
Naime, prema planu upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a očuvanje „živog grada“ i jačanje lokalne zajednice primarni su uvjeti koje treba ispunit kako bi se sačuvao kulturni i društveni identitet grada. Grad Dubrovnik je u tu svrhu pokrenuo obnovu vlastitog stambenog fonda unutar zidina, a kako bi se doprinijelo demografskoj revitalizaciji povijesne jezgre potrebno je povećati broj stambenih jedinca koje su u vlasništvu Grada.

Obnavlja se pločnik na Poljani Paska Miličevića

U tijeku su radovi na sanaciji dijela pločnika na Poljani Paska Miličevića u povijesnoj jezgri. Radovi se izvode uz stalni arheološki nadzor, a obuhvaćaju demontažu kamenog pločnika, iskop nasipa ispod kamenih ploča, postavljanje geotekstila u slučaju pronalaska arheoloških elemenata, ugradnju podložnih slojeva te ponovno polaganje kamenog pločnika. Zbog oštećenja će dio postojećih kamenih ploča biti potrebno zamijeniti novima.
tjedni151223 2 min
S obzirom da na prostoru obuhvata izvođenja radova prolazi trasa vodovodne instalacije, Vodovod d.o.o. obavit će njezinu izmjenu. Tijekom izvođenja radova planira se provesti ispitivanje modula stišljivosti, odnosno smanjenja obujma mase tla, kako bi se osigurala nosivost pločnika zbog okretanja kamiona na prostoru poljane.
 
Sredstva za radove vrijedne 174.975,00 eura bez PDV-a osigurana su kroz Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2023. Zavoda za obnovu Dubrovnika. Radove izvodi tvrtka Građevinar-Quelin d.d., a rok za dovršetak je četiri mjeseca.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u
Stranica 1 od 10