Prikazujem sadržaj po oznakama: gup

Istaknuvši primjer Štikovice koja, kako je kazao izgleda poput Bejruta, vijećnik Nikša Selmani pitao je gradonačelnika Mata Frankovića zašto u protekle tri godine nije pokrenuo izmjene GUP-a, a kako bi se zaustavilo divljanje građevinskih tvrtku u prostoru na gradskom području. Naglasivši kako je zatekao stanje općeg kaosa u prostoru, gradonačelnik Mato Franković najavio je kako će izmjene GUP-a usvojiti do kraja tekuće godine.

- GUP grada, koliko god ga stavljali meni na leđa kao moj osobni križ, ja niti sam usvojio niti sam u njemu sudjelovao, niti sam ikakve veze s njim imao. Nema goreg dokumenta u Gradu, a znamo tko ga je usvojio. Zašto ne prozivate onoga koji je do ovoga stanja doveo? - pitao je gradonačelnik Franković, direktno prozvavši bivšeg gradonačelnika Andra Vlahušića.

- To je Andro Vlahušić koji je doslovce s GUP- om trgovao i radio po principu osobnih obećanja. Neka me tuži za klevetu pa ću mu dokazati što je i za koga napravio. - kazao je Franković.

Kad su u pitanju izmjene GUP - a, naglasio je kako su one već započele.

- Mi smo već izmjene GUP - a pokrenuli, maknuli smo parkinge s ulica. Ciljane izmjene su započele i mi ćemo u tekstualnom dijelu te izmjene usvojiti do kraja 2020. godine i one će dovesti do mjere i dogoditi do kraja 2020. i vi ćete bit svjedoci. - rekao je Franković.

-Buffer zona, ta ja priča završena, dobili smo konzervatorske podloge i dogodit će se lijepa priča u prostoru. Ono što je nedostajalo i za čim žalim je što cijeli Grad nije pod buffer zonom. Da se to dogodilo nikad se ona grdosija u Lapadu ne bi dogodila i nikad se pola brda ne bi rušilo radi tri čovjeka. Neke stvari ne možemo promijeniti, ali moramo znati kako gospodariti prostorom. - rekao je Franković.

Naglasio je kako mu je žao što je tadašnji GUP, kao i njegove izmjene često usvajane zahvaljujući rukama HDZ-ovih vijećnika.

- Žao mi je što je tadašnji GUP dijelom usvojen i glasovima HDZ-a. Napravilo se što se napravilo, a drago mi je što oni koji su to napravili ne sjede više u GO HDZ-a. - kazao je Franković.

Objavljeno u Aktualno

Razgovarao sam s glavnim državnim inspektorom. Radi na tome da u Dubrovnik uskoro dođe četiri ili pet inspektora. Očekujem da će to biti vrlo brzo. - kazao je danas gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

Franković je naime jutros bio nazočan na potpisivanju ugovora o izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Zatonu Malom koji su danas potpisali predsjednik Uprave Vodovoda Lukša Matušić i predstavnici izvođača radova, Antonio Deranja iz Texo Moliora i Pero Jahud iz Mediusa, te je između ostalog odgovarao i na druga novinarska pitanja.

Franković je tako istaknuo kako nije prihvatljivo da građevinski inspektori moraju dolaziti iz Ploča, posebno zbog činjenice da su u Dubrovniku gradi veliki broj objekata.

- Rekonstruiran je Državni inspektorat i mislim da će sve sada bolje funkcionirati. - kazao je Franković.

Također on je naglasio i kako je od Ministarstva kulture dobio cjelokupnu dokumentaciju koja obuhvaća konzervatorske podloge vezane za buffer zonu te da sve sada treba uvrstiti u prostorne planove.

Franković je kazao kako se neće brisati postojeće građevinske zone, posebno zbog mogućnosti tužbi, ali da će se uvesti brojna ograničenja u gradnji.

- GUP Grada Dubrovnika je definirao koja su područja gdje se može graditi, a gdje se ne može graditi kao i koliko se visoko može graditi. GUP nije dobar u svim svojim segmentima, a uostalom, mislim da je prije trebalo razvijati vodoopskrbni sustav pa potom rješavati gradnju. - rekao je gradonačelnik danas u Vodovodu te naglasio da „smo tu gdje jesmo” te da je započeo proces ciljanih izmjena GUP-a.

Objavljeno u Aktualno

Gradsko vijeće usvojit će na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici izmjene i dopune Prostornog plana i GUP-a Grada Dubrovnika. Izmjenama će se u prostorno plansku dokumentaciju implementirati zone sanitarnih zaštita izvorišta Omble te stvoriti planski preduvjeti za izgradnju dječjeg vrtića u Komolcu, azila za napuštene životinje na Grabovici te rekonstrukciju ceste do tvrđave Imperial na Srđu. Stvaraju se i preduvjeti za smještaj liječnika unutar zone kompleksa Opće bolnice Dubrovnik te izgradnju javnih garaža.

Predloženim izmjenama otklanjanju se nedostatci i neusklađenosti pojedinih dijelova Odredbi za provođenje PPU-a poput broja i definicija funkcionalnih jedinica, definicija etaže građevine te nadzemnog i podzemnog koeficijenta iskorištenosti, minimalni postotak zelenih površina na građevinskoj čestici i visina potpornih zidova.

U aktu se navodi kako su „razlog navedenim izmjenama promjene u stavovima i promišljanjima o realizaciji pojedinih zahvata te potreba za redefiniranjem planskih postavki koje doprinose općem dobru i od interesa su za Grad Dubrovnik”.
Također se ističe kako je Vlada još na sjednici održanoj u Dubrovniku uz Dan Grada i Festu svetoga Vlaha donijela Odluku o darovanju nekretnina u Komolcu površine 2 576 kvadrata u svrhu izgradnje dječjeg vrtića. Zona u kojoj je planiran vrtić važećim je PPU-om definirana kao zona sportsko-rekreacijske namjene pa vrtić nije moguće izgraditi bez izmjena prostorno-planske dokumentacije.

Prostorno - plansku dokumentaciju potrebno je izmijeniti i na Osojniku za potrebe izgradnje azila. Naime, parcela na kojoj je predviđen azil u važećem je PPU-u definirana poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište.

Radi usklađenja s Urbanističkim planom uređenja „Sportsko-rekreacijski centar s golf igralištem i turističkim naseljem Bosanka – sjever i Bosanka – jug”, Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika bila je izbrisana trasa postojeće prometnice koja vodi od naselja Bosanka do tvrđave Imperial na Srđu. Izmjenama i dopunama PPU-a i GUP-a postojeća će se cesta, kojoj predstoji rekonstrukcija jer nova nije u međuvremenu izgrađena, ponovo unijeti u plansku dokumentaciju.

Izmjenama i dopunama, Gradsko vijeće će u PPU i GUP implementirati Odluku o zaštiti izvorišta Ombla koja propisuje veličinu i granice zona sanitarne zaštite, sanitarne i druge uvjete održavanja, mjere zaštite, izvore i načine financiranja provedbe mjera zaštite, ograničenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti, ograničenja ili zabrane građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda izvorišta.

Izmjenama GUP-a stvaraju se preduvjeti za smještaj za liječnike unutar zone kompleksa Opće bolnice Dubrovnik,izgradnju javnih garaža na području Grada Dubrovnika te rekonstrukciju i nadogradnju prometne mreže uz obalu Rijeke dubrovačke.

Grad je naime od vodstva OB Dubrovnik zaprimio Pismo namjere za izmjenama i dopunama GUP-a radi omogućavanja izgradnje stanova i pratećih sadržaja za liječnike specijaliste te ostalo medicinsko osoblje kao i dormitorija za gostujuće liječnike specijaliste iz drugih klinika i općih bolnica na zemljištu u vlasništvu Opće bolnice Dubrovnik, unutar zone kompleksa.

Aktualna je gradska uprava inače najavila izgradnju javnih garaža u nekim dijelovima grada, no izgradnji tih garaža ne može se pristupiti bez izmjena postojećega GUP-a u kojem nisu bili propisani načini i uvjeti gradnje.

Kako je Vlada na sjednici u Dubrovniku poduprla pokretanje aktivnosti na pripremi Integriranog projekta Rijeka dubrovačka koji se odnosni na uređenje obalnog pojasa i rive s pripadajućim pješačkim, biciklističkim i cestovnim prometnicama i pristaništima za brodski prijevoz, te pratećim sadržajima, izmjenama GUP-a stvaraju se preduvjeti za rekonstrukciju prometnice uz Rijeku dubrovačku. U rubnoj zoni građevinskog područja naselja Dubrovnik, unutar katastarske općine Prijevor izmjenama će se otkloniti uočene neusklađenosti granice građevinskog područja naselja.

Izmjenama GUP-a, između ostalog se ispravljaju greške u zoni Uvale Lapad i Zvonimirovu šetalištu.

Objavljeno u Aktualno

Gradsko je vijeće usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana i GUP-a Grada Dubrovnika kojima se planira ribarska luka u Sustjepanu, novo reciklažno dvorište kao i pristupne ceste na Osojniku i prema stambenom naselju Nuncijata te stvaraju uvjeti za rekonstrukcije ceste u Ulici kardinala Stepinca.

Kako urbanisti koji su radili na izradi PP-a i GUP- a nisu znali pojasniti o kakvoj se cesti za Nuncijatu radi, vijećnicima je stvari pojasnila zamjenica gradonačelnika Orlanda Tokić.

- Ona bivša planirana cesta za Nuncijatu je bila suludo duga, a prolazila je isključivo preko privatnih parcela. Tu smo trasu ovim izmjenama GUP-a eliminirali i sad imamo alternativnu trasu koja nije ni skupa ni komplicirana, a na zemljištu je Grada Dubrovnika. Dakle, riječ je o trasi ceste koja se spaja na postojeću cestu i nastavlja dalje novom trasom. Samim time nemamo problem ni s izvlaštenjem ni s financijama, a nemamo ni problem s realizacijom naselja za branitelje jer ova cesta je osnovni preduvjet da se gore počne graditi.- kazala je Tokić.

Gradonačelnik je istaknuo kako se uvrštavanjem ove ceste za Nuncijatu u GUP i PP stvaraju i preduvjeti za izgradnju pothodnika na Nuncijati, projekta čiju su realizaciju najavljivale sve gradske uprave koje su se posljednjih 15-tak godina izmjenjivale na vlasti.

- Ovdje se radi o 100 do 150 metara ceste koja će se brzo napraviti. Što se tiče branitelja, za cijeli obuhvat na Nuncijati će se napraviti konzervatorska podloga i bit će zajednička HIA. Trebat ćemo pola godine da se to riješi i nakon toga pitanje branitelja je ad acta, završena priča, dodjeljuju se parcele. - rekao je Franković.

Istaknuo je veliku potrebu za izgradnjom ribarske luke u Sustjepanu, također jedan od projekata koji se godinama najavljuje.

- Svi znamo kolika je potreba za pristajanjem koča u našem akvatoriju. Dijelom pristaju u luci i zauzimaju područje luke, a sigurno da će ubuduće moći pristajati u ribarskoj luci Sustjepan, a kad se ona ne bude koristila za ribarsku luku, moći će se koristiti za turističku namjenu. Inače, za ribarsku luku su sredstva već osigurana i nakon ove izmjene idemo u izdavanje građevinske dozvole i kad taj posao okončamo čekaju nas sredstva iz EU fondova za realizaciju projekta. Uredit ćemo potpuno neuredan plato i dobiti kvalitetnije lučko područje. - rekao je Franković.

Objavljeno u Aktualno

Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika iz 2005. kao i njegove izmjene koje su se redovito proteklih godina usvajale na Gradskom vijeću, aktualnoj gradskoj upravi itekako zadaju glavobolje. Naime, tim je GUP-om omogućena izgradnja na parceli u Ulici doktora Ante Stračevića radi koje je došlo do oštećenja prometnice kroz Ulicu bana Josipa Jelačića, popularno zvanu Bourboun.

Istim je GUP-om omogućena izgradnja na Babinu kuku te stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju na području Solituda. U tom dijelu grada nije izgrađeno još ni pola objekata od onoga što je planirano, pa dok građani, gotovo svakodnevno vozeći u koloni prema Pošti iz pravca Solituda ili Orsana, krivca vide u lošim prometnicama, zapravo je krivnja na GUP-u. U gradskoj upravi pokrenut je postupak izmjena tog dokumenta, no on je dugotrajan i ne može se dogoditi preko noći, a dok novi GUP ne bude usvojen gradit će se po pravilima iz GUP-a iz 2005. godine.
solitudo0110
Kongresni centar i nova ugostiteljska škola planirani su na glavici Babina kuka, dok je u neposrednoj blizini na području Solituda planirana izgradnja novih hotelskih kapaciteta. Tako jedna Valamar još od prošle godine na skretanju za kružni tok kod kampa gradi naselje za sezonske radnike. U Solitudu su inače gotovo sve parcele prodane te se na njima gradi ili će se tek početi graditi zgrade s apartmanima.

Sva ta gradnja događa se upravo zahvaljujući GUP-u iz 2005. i svim njegovim izmjenama koje su potom usvajane, a da ni vijećnici, ali ni sve tadašnje gradske vlasti koje su se izmjenjivale tijekom izbornih ciklusa, uopće nisu vodile računa što će se, dok te silne betonjare budu nicale, događati u okolnom prostoru, konkretno kako će prometnice koje se nemaju kamo širiti, podnijeti taj silni broj automobila. Tako se novom gradnjom broj stanovnika Solituda gotovo udvostručio, a kad se tom broju domicilnog stanovništva u ljetnim mjesecima doda broj turista koji odsjedaju u privatnom smještaju, naravno da je taj dio grada zagušen te se iz njega gotovo pa ne može ni ući ni izići.

ORLANDA TOKIĆ: NISU ZGRADE POS-A PROBLEM U SOLITUDU, NEGO PRIVATNE INVESTICIJE

Da je gradnja u tom dijelu grada uzela maha te da je nesmetano odvijanje prometa u Lapadu velik problem svjesna je i zamjenica gradonačelnika Dubrovnika Orlanda Tokić. Naime, dok aktualna gradska uprava priprema projekte koji se odnose na izgradnju tri POS-ove zgrade u Solitudu i izgradnju dječjeg vrtića u javnom se prostoru polemizira kako će ta izgradnja potpuno zagušiti Solitudo. Tokić takve tvrdnje odbacuje.

- Na području Solituda postoje planovi za daljnju izgradnju, a hoće li se ona dogoditi ili ne ovisi o investitorima. Često se kao problem naglasak stavlja na tri zgrade POS-a sa 90 stanova koje namjeravamo graditi u Solitudu. Zgrade POS-a nisu problem već su veliki problem privatne investicije koje se grade ili će se graditi. - govori Orlanda Tokić.
orlanda0110
- Nemojmo zaboraviti kako je u tijeku izgradnja smještajnih jedinica za sezonske radnike Valamara i mnogi od njih, kad ta gradnja bude gotova, doći će sa svojim vozilima i naravno da ćemo imati veliki pritisak na kružnom toku. Valamar na Babinu kuku te Solitudu ima još zemljišta za izgradnju dodatnih kapaciteta, a na glavici Babina kuka planiran je kongresni centar te ugostiteljska škola, jer, mijenjao se GUP, pa je izmijenjena zona za školu. Nisu to mali sadržaji i u GUP-u su već dugi niz godina. Niti jedan od tih projekata neće niknuti na gradskom zemljištu niti su u ingerenciji Grada, a mi smo fokusirani isključivo na tri zgrade POS-a koje se planiraju i zbog kojih će se navodno začepiti ulaz i izlaz iz Solituda. - kazala je Tokić, naglasivši kako gradska uprava već ima gotove projekte za prometno rasterećenje Solituda, a čija bi realizacija uskoro trebala započeti.

- Znajući za sve ove planove, krenuli smo rješavati probleme u Solitudu i znate da se iz tog naselja prije pola godine nije moglo izaći. Ja živim na Babinom kuku i puno sam puta, nakon obavljene spenze, u Solitudu zapela u koloni kod kružnog toka u kampu. Ove su godine gužve znatno manje jer smo stanovnicima Solituda omogućili izlaz iz naselja preko Orsana. - kazala je Tokić.

OSTVARI LI SE PLANIRANA GRADNJA NA BABINOM KUKU NI DVOSMJERNA LAPADSKA OBALA NEĆE POMOĆI

Prometnica preko Orsana inače je do sredine devedesetih bila dvosmjerna cesta, a aktualna gradska uprava radi na projektu prema kojem bi se tim dijelom ceste opet moglo voziti u dva smjera.

- Omogućavanje izlaza preko Orsana itekako je utjecalo na odvijanje prometa u tom naselju, a nadam se da ćemo uvesti dvosmjerno prometovanje dijelom ceste u Orsanu čim nađemo rješenje za parking na tom prostoru pa će i ulaz i izlaz iz naselja biti olakšani. - kazala je Tokić.

Inače, Grad je još prošle godine najavio rekonstrukciju kružnog toka kod kampa u Solitudu te proširenje prometnog traka za Babin kuk. Planirana je i rekonstrukcija Ulice Vatroslava Lisinskog kroz koju prolazi prometnica za autokamp, odnosno izlaz iz Solituda.

- Odjel za promet ima gotov projekt i u idućoj godini planiramo sanaciju kružnog toka kod kampa i treću traku za izlaz za Babin kuk. Planirano je i uređenje pješačkih površina u Ulici Vatroslava Lisinskog s izlazom na Ulicu Iva Dulčića. To su izrađeni projekti, odnosno mali zahvati koji će olakšati život stanovnicima Solituda. - kazala je zamjenica gradonačelnika Orlanda Tokić.
lapadska0110

Zamjenica gradonačelnika Orlanda Tokić ipak naglašava kako je pravo prometno rješenje za Lapad, a time i Solitudu, zapravo rekonstrukcije ceste duž Lapadske obale, planirana kao dvosmjerna cesta na kojoj bi radovi trebali započeti iduće godine.

- Ključ cijele priče je Lapadska obala, iako u nekim projekcijama i razgovorima s predstavnicima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, čak ni Lapadska obala neće biti dovoljna ako se realiziraju svi projekti planirani u Lapadu. - kazala je Tokić, dodavši kako će rekonstrukcija Lapadske obale, odnosno dvosmjerno planirani promet tim djelom Lapada, zahtijevati i rekonstrukciju okolnih raskrižja, poput kružnog toka na Pošti Lapad za kojeg bi većina vozača željela da nikad nije ni izgrađen jer na propusnost na tom dijelu prometnice, osim semafora itekako utječe i mali radijus tog kružnog toka.

- Rekonstrukcija Lapadske obale dovest će do rekonstrukcije kružnog toka na Pošti Lapad, a bit će potrebna i rekonstrukcija prometnice na Batali i dolazimo na tzv. crnu točku, odnosno prometnicu kod Robne kuće Minčeta kao i rekonstrukciju dijela prometnice Gruža. - kazala je Tokić.

Prometnica ili kružni tok oko Robne kuće Minčeta, kako ga je nazivao bivši gradonačelnik Andro Vlahušić, za čijeg je mandata promet na tom dijelu Grada i okrenut, zaista jest crna točka jer nije samo opasna već je često i začepljena, posebno traka prema Gružu. Rekonstrukcija te prometnice svakako je jedan od projekata koji gradska uprava tek treba predstaviti javnosti.

Objavljeno u Aktualno

GUP Grada Dubrovnika, ni bilo kojeg drugog grada ili županije, ne može se ukinuti preko noći, kako to misli oporba, odnosno oni koji ovih dana na taj način skupljaju lajkove na Facebooku i šalju razna priopćenja kako bi skupljali poene, a zanemaruju i ne poznaju zakon, kazao je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković na konferenciji za medije sazvanoj na temu GUP-a, dodavši da bi ukidanje GUP-a, odnosno stavljanje van snage, trajalo najmanje deset mjeseci, a toliko traje i procedura za izmjene i dopune.

- Tih deset mjeseci procedure za ukidanje GUP-a ne bi se ništa promijenilo, i dalje bi se izdavale građevinske dozvole i dalje bi se gradilo, a nakon ukidanja ne bi se moglo ništa graditi te bi trebalo čekati novi GUP. To znači da nitko ne bi mogao ni obiteljsku kuću izgraditi. Što bi tek bilo s važnim gradskim projektima poput aglomeracije?! - kazao je Franković.

Franković je rekao kako će stoga njegova gradska uprava ići u žurne izmjene GUP-a, a kad je u pitanju žurno, to znači da će se te izmjene moći uraditi u spomenutom roku od deset mjeseci do godine dana, dok bi redovna procedura trajala nekoliko godina, kao što je uostalom i trajala posljednja redovna procedura donošenja GUP-a u mandatu Frankovićeva prethodnika Andra Vlahušića.

- Ova gradska uprava nije odgovorna i nije sudjelovala u donošenju GUP-a koji je na snazi niti je glasala za njega, ali su glasali pojedinci koji su se ovih dana odjednom sjetili kako bi trebalo mijenjati GUP za koji su glasali, a sjetimo se, samo troje vijećnika je tada bilo protiv, svo troje iz grupacije Srđ je Grad. No, GUP koji imamo mi trenutno moramo poštovati, a on je loš i prvenstveno ćemo u izmjenama raditi na smanjenju katnosti. Ima još dosta neizgrađenih građevinskih parcela, ali to ne znači da tamo trebaju niknuti velike zgrade, neka se izgrade obiteljske kuće. – kazao je gradonačelnik prisjetivši se kako je prije mjesec dana oporbenjake nazvao Muppet Showom.

- Postoji razlog zašto sam ih tako nazvao, oni traže nešto što zakonski nije moguće, kao što nije moguć ni moratorij. Ali znate, lijepo to zvuči ljudima na Facebooku kad napišete kako treba odmah zaustaviti, zabraniti svu gradnju u Dubrovniku, ali onima koji to pišu očito nije važno da se takvo što ne može sprovesti u djelo jer je zakonski nemoguće. – kazao je Franković.

Inače, gradonačelnik Mato Franković istaknuo je kako je još u kampanji govorio da je postojeći GUP loš i da ga treba mijenjati te da sve ima svoju proceduru.

- Oni koji su se sad sjetili GUP-a valjda misle da mi ništa nismo radili, a u posljednje dvije godine imali smo proces donošenja i određivanja buffer zone koja je išla i UNESCO-u i koji ju je prihvatio, a to je bio prvi korak. Nakon toga uslijedila je izrada konzervatorske podloge od strane Ministarstva kulture. Na osnovu toga će se odrediti uvjeti gradnje unutar same buffer zone i kad sve to završi, a očekujem da će to biti u travnju, moćemo krenuti u izmjene i dopune GUP-a. – objasnio je gradonačelnik Franković.

Franković je na konferenciji za medije potvrdio kako će se ukinuti smiješna naknada za nedostajuće parking mjesto, o čemu je Dubrovnikpress.hr već pisao OVDJE, te da će se time spriječiti petljavina koja je omogućavala investitorima da prostor namijenjen za parking ili garažu pretvori u stambeni ili psolovni prostor.

- Investitori su zloupotrebljavali tu mogućnost da, umjesto da izgrade parking mjesta, plate, nazovimo je kaznu, i to smiješnih iznosa, i tako prostor iskoriste za dodatnu zaradu. Ubuduće će dozvolu za gradnju, bez izgradnje minimalno dva parking mjesta po stambenoj jedinici što će vrijediti za sve ostale, moći dobiti samo oni koji nemaju kolni prilaz građevini, samo oni će moći platiti naknadu za nedostajuće parking mjesto. – istaknuo je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Hoće li se ova Gradska uprava nastavljati iščuđavati izgradnji prema ovom GUP-u ili će krenuti rješavati probleme? - pita danas u priopćenju za javnost predsjednik dubrovačkog SDP-a Jadran Barač.

„HDZ danas priopćava javnosti kako „Ova gradska uprava, predvođena Hrvatskom demokratskom zajednicom, svojim djelovanjem nastavit će štititi javni interes u prostoru Grada te će pokrenuti izmjene GUP-a kojima će se ograničiti katnost gradnje“. Ova citirana izjava HDZ-a je blago rečeno - nevjerodostojna i uvredljiva za građane.” - napisao je Barač.

Dalje predsjednik GO SDP-a Dubrovnik piše:
„Naime, dovoljno je napraviti reviziju sjećanja i podsjetiti da je HDZ svojedobno uspio skupiti „dovoljno ruku“ čak dva puta za rušenje proračuna, pritom zaustavljajući mnoge projekte koje sada nastavlja, ali se nikad nije prisjetio skupit „dovoljno ruku“ za izglasavanje moratorija na postojeći GUP te izradu novoga kako se od davnih dana predlagalo od struke i građana.

Za one još kraćeg pamćenja, podsjetio bih na gorljivi nastup gradonačelnika Mata Frankovića na 17. sjednici Gradskog vijeća u studenom, kada je branio prodaju dijela ceste (nota bene - kojem je vlastoručno omogućio ukidanje statusa javnog dobra) koje služi za parking građanima. U spomenutom slučaju, da nije bilo reakcije oporbe, sigurno bi i u tome uspio pa bi tako i osobno doprinio građevinskoj stihiji. Po svemu sudeći postoji više problema kod vladajućih: od dubokog nerazumijevanja što znači javni prostor i odgovarajuće prostorno planiranje do (ne)preuzimanja političke odgovornosti za postojeći nemar, stihiju i nastalu štetu.

Mi u SDP-u, kao i mnoštvo građana, slažemo se u ocjeni kako je Grad trenutno zagušen pretjeranom izgradnjom novih građevina te svakodnevnim općim komunalnim kolapsom kao posljedicom istog. Sukladno navedenom, predlažemo žurno pristupiti ozbiljnoj urbanističkoj studiji kojom bi se uredio budući razvoj Grada i time pokušalo spasiti što se još spasiti da.” - zaključio je Jadran Barač.

DPP

Objavljeno u Aktualno

Podsjećamo javnost da je GUP Grada Dubrovnika doživio više izmjena, a za aktualnu situaciju u prostoru Grada posebno su zanimljive izmjene iz 2014. godine, a prema kojim je omogućena gradnja više katova, piše danas u priopćenju Gradskog odbora dubrovačkog HDZ-a u kojem se navodi kako to „znači da se upravo tim izmjenama omogućilo zgradi na Gimanu da ide nebu pod oblake“.

„Mnoge su zone tim planom postale građevinske, pa se tako omogućila znatno veća izgradnja i ispod ceste na Vojnoviću (upravo sada aktualna problematika) te na glavici Babina Kuka, a zelenilo se svelo na statističku pogrešku.“ – pišu iz HDZ-a.

U svom priopćenju HDZ-ovci se osvrću i na gradske vijećnike Mosta Dolores Lujić i Mara Kristića. Naime, Lujić i Kristić su napisali: „Međutim, ne treba biti previše pametan niti imati ekstremno dobro pamćenje pa se prisjetiti tko je sjedao u gradskom vijeću svih ovih godina pa zaključiti da je bilo prilike neke stvari učiniti drugačijima i djelovati na vrijeme. Naše inicijative o donošenju novog GUP - a su bile prisutne i tada, više puta, u ovom i prethodnom sazivu gradskog vijeća, ali su nailazile na ignoriranje.“

A HDZ im odgovara:
„Uistinu, ne treba biti previše pametan. Dovoljno je pregledati sjednicu Gradskog vijeća iz 2014. i vidjeti kako danas zabrinuti vijećnici, tada u dresu Laburističke stranke, nisu glasali protiv izmjena GUP-a. Stoga se nadamo da ni ovaj put, kao što su to učinili 2014. godine, neće biti protiv izmjena GUP-a koje je u proračun za 2019. godinu uvrstila ova gradska uprava s jednom bitnom razlikom - ovaj put nećemo povećavati katnost nego ćemo je smanjivati.“

Nadalje u priopćenju HDZ-a piše:
„Suočeni dakle sa svakodnevnim problemima i negodovanjem građana zbog gradnje na užem gradskom području te opterećenja koje ta gradnja stavlja na postojeću komunalnu infrastrukturu, ova gradska uprava će pokrenuti izmjene GUP-a. Cilj je što hitnije zaštititi najvrjedniji gradski resurs, prostor, od nezasitnih poduzetnika, a koji su usredotočeni isključivo na maksimizaciju dobiti.

Ova gradska uprava, predvođena Hrvatskom demokratskom zajednicom, svojim djelovanjem nastavit će štititi javni interes u prostoru Grada te će pokrenuti izmjene GUP-a kojima će se ograničiti katnost gradnje, ograničiti izgrađenost parcele te ukinuti odredba kojom se plaćanjem kazne može izbjeći gradnja parkirališnih mjesta. Naime, poduzetnicima se nedvojbeno više isplati platiti kaznu radi neimanja parkirališnih mjesta nego ih izgraditi. Odredba će se izmijeniti na način da će poduzetnik morati sagraditi parkirna mjesta ili neće dobiti dozvolu za gradnju.

Svakako, izmjene GUP-a neće značiti nikakav moratorij na ikakvu gradnju ili stavljanje GUP-a izvan snage nego model sprječavanja svih narednih poduzetničkih zamisli koje predstavljaju grubo izrugivanje svim običajima i pravilima u prostornom planiranju.

Ova gradska uprava ustrajno će gospodariti prostorom i upravljati njime na način koji je jedini primjeren gradu- s mjerom. Nastalu štetu teško možemo sanirati, ali možemo, nakon izmjena GUP-a, spriječiti da se ovakve stvari ubuduće događaju.“ – zaključuje se u priopćenju.

DPP

Objavljeno u Aktualno

Iako je gradonačelnik Mato Franković s ovotjedne sjednice Gradskog vijeća povukao sve akte čijim bi se izmjenama omogućila izgradnja novog hotela Belvedere, stanovnici obližnjeg Zlatnog potoka ne odustaju od subotnjeg prosvjeda. I dok neimenovani organizator stanovnike Zlatnog potoka plakatima poziva na mirni prosvjed na Viktoriji iz gradske uprave medijima je odaslano priopćenje u kojem između ostalog piše kako „Grad Dubrovnik pozdravlja sve inicijative građana u društveno-političkom dijalogu”, ali i „upozorava da je u ovom slučaju javnost izložena potpunim neistinama dok se činjenicama manipulira ili se iste iskrivljuje”.

Naime, Gradsko vijeće akte kojim bi se u konačnici stekli uvjeti za izgradnju novog hotela još nije niti raspravilo jer ih je gradonačelnik povukao s dnevnoga reda uz obrazloženje kako će pričekati očitovanje DORH-a da vidi može li se ići u izmjene GUP-a. Naveo je kako mu je iz DORH-a preporučeno da akte o Belvedereu odgodi za iduću sjednicu kako bi oni u Državnom odvjetništvu još jednom prošli tu priču oko knjiženja.

Nije gradonačelnik detaljnije ulazio u ta eventualno sporna knjiženja. Tek je naveo kako prethodna povijesna knjiženja nisu odrađena kako treba te ih je nužno raščistiti.

Dok se čeka očitovanje DORH-a organizatori od prosvjeda ne odustaju. Možda je razlog tome gradonačelnikov stav. Naime, on je na ovotjednoj sjednici Gradskog vijeća istaknuo kako izmjene GUP-a koje bi Vijeće trebalo raspraviti već na idućoj sjednici podržava i smatra dobrima. Posebno je istaknuo kako je projekt Belvederea prvi za koji je UNESCO dao zeleno svjetlo i dodao kako je taj projekt dobar za Grad.

U priopćenju iz gradske uprave odaslanom nakon što je postalo jasno da će neimenovani organizatori iz Zlatnog potoka svoj prosvjed ipak održati navodi se „da Gradsko vijeće Grada Dubrovnika još nije donijelo odluku o ukidanju DPU-a Belvedere kao ni odluke o izmjenama Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika”, ali se i dodaje kako „o istome gradski vijećnici tek trebaju raspravljati na idućoj sjednici Vijeća”.

I dok neimenovani organizatori kao razlog prosvjeda navode „otimanja posljednjeg djela Ulice Vlaha Bukovca i kompletne izolacije plaže ispod Belvedera“, iz gradske uprave navode kako je to „potpuno netočno” i obrazlažu kako je „usvajanjem novih prostornih planova u potpunosti zaštićen javni interes”.

Pojašnjavaju iz gradske uprave da se „u nastavku pješačkog dijela Ulice Vlaha Bukovca gradi se javna dužobalna šetnica, čija izgradnja je obveza investitora, i to prije dovršetka izgradnje turističkog naselja Belvedere”.

Navode i kako „plaža ispod Belvedera neće biti izolirana jer je nesmetan slobodan pristup pomorskom dobru definiran i ovim prostornim planovima i tu nema niti će ikad biti odstupanja”.

Također navode kako je ”urbanim pravilima definirano da Ulica Frana Supila sa slijepim završetkom mora obvezno imati okretište za komunalna i druga vozila”, a „što se tiče starog puta za Orsulu, istog se ovaj plan uopće ne dotiče”.

Budući da se u izmjenama i dopunama PP-a i GUP-a Grada Dubrovnika planira helidrom , u priopćenju iz gradske uprave stoji kako je „heliodrom, naime, predviđen ispod puta” te da „stari put za Orsulu neće, a kako se navodi u pozivu grupe građana, biti izoliran za javnost nego, kao i do sada, potpuno javan”.

Iz Grada se također navodi kako se „Generalnim urbanističkim planom Grada Dubrovnika ne može ukinuti vlasništvo” pa „stoga sve ono što je nesporno vlasništvo Grada Dubrovnika, Republike Hrvatske i ono što je pomorsko dobro to će i ostati zauvijek tako”.

Ističe se kako gradska uprava nije apologet bilo kojeg investitora te navodi da se „izmjenama GUP-a na području Belvedera predlaže smanjenje bruto izgrađenosti sa sadašnjih 122.000 m2 na 32.212 m2 kao i smanjenje katnosti sa 7PO + P + 15 na 9, što je značajno smanjenje u odnosu na propozicije postojećeg DPU-a Belvedera”.

„Želimo stoga stanovnicima svetog Jakova, Zlatnog Potoka i svima građanima Grada Dubrovnika poručiti da ukoliko se usvoji GUP Grada Dubrovnika, na području Belvedera javno vlasništvo neće ničim biti otuđeno i nikom neće biti onemogućen pristup plaži niti će doći do njene izolacije. Pozivanje na prosvjed je legitimno, ali lažno informiranje javnosti i pokušaj iskrivljavanja činjenica nije.” - navodi se u priopćenju iz gradske uprave.

N.Metković

Objavljeno u Aktualno
Označeno u
Ponedjeljak, 21 Siječanj 2019 10:32

Franković građevinskom lobiju: Dosta je bilo

Vrlo često dobivam kritike naših sugrađana koji me upozoravaju na nevjerojatne situacije koje se događaju na gradilištima, kako niču zgrade na čudnim mjestima te trajno uništavaju vizure grada Dubrovnika, napisao je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković na svom Facebook profilu u postu koji je naslovio s „GUP grada Dubrovnika treba žurno mijenjati“.

„Upravni odjeli moraju izdavati dozvole i na tim mjestima samo iz razloga jer je to sve dozvoljeno GUP-om. Tako danas imamo zgradu na Gimanu, gradi se u Lapadu i trajno uništava vizura Uvale Lapad, investitor iza zgrade Grawe-a je potkopao cijelu cestu i gradi veliku zgradu na tom području.“ – napisao je Franković.

„Sve to su dopustile posljednje izmjene GUP-a Grada Dubrovnik i iako građani mene smatraju odgovornim za ovu novogradnju s istom nemam nikakve veze. Grad treba zaštititi i ograničiti ovakve sulude gradnje jer ovakav GUP će sve uništiti.“ – piše dubrovački gradonačelnik.

„Stoga ćemo žurno pokrenuti izmjene i dopune GUP-a, ne kako bi osigurali nove zone građenja nego upravo suprotno, kako bi ograničili ono što su posljednje izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika dozvolile i kako bi konačno rekli građevinskom lobiju dosta je bilo.“ – zaključio je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.
frankovicpost21012019

D.M.

Objavljeno u Aktualno
Stranica 3 od 3