Ponedjeljak, 26 Srpanj 2021 07:42

Koliko će iznositi vijećničke naknade...

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici u utorak usvojit će Odluku o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima tog predstavničkog tijela. Naime, za rad u Vijeću, njegovim odborima te pripremu, praćenje i izvršenje određenih zadaća, vijećnici imaju pravo na mjesečnu novčanu naknadu.

Ta će naknada za vijećnike iznositi 1 000 kuna mjesečno. Naknada za predsjednika Gradskog vijeća 1 500 kuna dok dva potpredsjednika Gradskog vijeća ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu od 1 300 kuna.

Visina naknade određena je u neto iznosu, a kad netko od vijećnika nije nazočan na sjednici također će dobiti mjesečnu novčanu naknadu, doduše umanjenju za 50 posto.

Ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela ne smije iznositi više od 12 000 kuna u općinama i gradovima s 35 000 do 60 000 stanovnika.

nm

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019