Četvrtak, 13 Svibanj 2021 09:49

Franković: Čast je brinuti o zdravlju naših sugrađana!

15 milijuna kuna u četiri godine mandata usmjereno je u osiguravanje boljih uvijete rada zdravstvenih djelatnika te kvalitetniju zdravstvenu skrb svih građana. Nova pedijatrijska ambulanta po prvi put u najvećem gradskom naselju Mokošica, elafitski punkt hitne medicine u potpunosti financira Grad Dubrovnik, osigurali smo uvijete za rad liječnika na Kalamoti. Za dubrovačku hitnu medicinsku pomoć, Dom zdravlja i Crveni križ financirali smo nabavu specijaliziranih vozila.

Čast je brinuti o zdravlju naših sugrađana!

Video sadržaj