Srijeda, 15 Lipanj 2022 15:34

Župan Dobroslavić o reformi zdravstva: Dubrovačka bolnica se neće „spajati”

Piše:
Nikola Dobroslavić Nikola Dobroslavić Foto: dpp

Ustrajni smo promijeniti sustav da stabiliziramo financije, kategoriziramo bolnice, da zaposlenici budu zadovoljni. - rekao je proteklog tjedna ministar zdravstva Vili Beroš predstavljajući okvir reforme zdravstva prema kojoj bi se bolnice „vratile državi”, neke bi se i „spajale”, a objedinio bi se i sustav javne nabave, sve, naravno s ciljem ušteda u zdravstvu za koje Hrvatska izdvaja tri i pol puta manje od prosjeka EU, a u kojem se stalno gomilaju dugovi.

Da je reforma zdravstveno sustava nužna smatra i župan Dubrovačko – neretvanske županije Nikola Dobroslavić. No ističe kako se problemi neće riješiti prenošenjem upravljačkih prava u bolnicama sa županija na državu.

- Uvijek smo isticali da razumijemo potrebu reforme zdravstva jer ono ima probleme s financiranjem jer se svima nama pruži više zdravstvenih usluga nego što se ubere sredstava i naravno da tu razliku uvijek mora pokrivati država i ona to i radi, istina, s malim zakašnjenjima, ali u principu država na kraju uvijek sve podmiri. Naravno da treba utvrditi koliki su stvarni i realni troškovi, mogu li oni biti manji, može li organizacija unutar bolničkog sustava biti efikasnija, dakle, mreža zdravstvenih ustanova treba biti predmet reforme i ministar Beroš je iznio neke detalje. Mi smo kao Zajednica županija tražili i dogovorili s ministrom da nam te prijedloge izloži i vjerujem da ćemo vrlo brzo na Zajednici županija vidjeti prijedlog reforme i da ćemo se o njemu očitovati. - rekao je Dobroslavić.

Da se na reformi još radi rekao je proteklog tjedna i resorni ministar Beroš. Dok se reforma brusi neke od njezinih odrednica već su poznate u javnosti. Bolnice bi se naime „vratile pod državu”, a već do kraja godine objedinit će se i javna nabava za 23 kategorije proizvoda u bolnicama. Revidirat će se lista skupih lijekova, uvesti opći sistematski pregledi te propisati pravila za rad liječnika u zdravstvu kod privatnika.

Tijekom 2024. doći će do „spajanja bolnica” čiji će se broj kao ustanova sa 62 smanjiti na 20. Župan Dobroslavić ističe kako će dubrovačka Opća bolnica zbog svojih specifičnosti biti izuzeta od spajanja.

- Pozdravljamo mjere poput objedinjavanja javne nabave, ali i racionalizacije u smislu spajanja bolnica na način da svaka bolnica ne radi sve u slučaju da se dvije bolnice nalaze blizu jedna drugoj. No u našem slučaju to neće biti moguće zbog udaljenosti Opće bolnice Dubrovnik. I upravo zato što je od najbliže bolnice, KBC -a Split, udaljena dva i pol sata vožnje, naša bolnica mora obavljati i one usluge koje bolnice koji su bliže ne moraju. - kazao je Dobroslavić.

Ipak, na obrise reforme župan Dobroslavić ima jednu zamjerku. Naime, prijedlog da se bolnice vrate „pod državu” pozdravlja, ali i ističe kako županijama ne treba oduzimati upravljačka prava nad bolnicama.

- S jednom se stvari apsolutno ne slažemo, a to je da je uzrok bilo kojeg segmenta krize i problema u osnivačkim pravima. Županije su nominalno osnivači zdravstvenih ustanova i bolnica i hitne medicine, domova zdravlja, javnog zdravstva i smatramo da je to dobro rješenje koje ne treba mijenjati jer se sve može napravit ne mijenjajući titulare i osnivače ustanova. Mi ćemo i dalje predlagati i tražiti od Vlade i Ministarstva rješenja koja neće zadirati u osnivačka prava. Ne smatramo da da je uzrok bilo kojoj teškoći, poput nedostatka liječnika, dugova u zdravstvu, odnosu prema skupim lijekovim u osnivačkim pravima i sve se može rješavati bez zadiranja u osnivačka prava. Vlada ima pravilan odnos prema decentralizaciji i predsjednik Vlade Andrej Plenković i cijela Vlada podržavaju snažne županije i supsidijarnost i decentralizaciju, što znači da se odluke donose na nižim razinama gdje god je to moguće i smatramo da tako treba i ostati, a svaka inicijativa koja će ići od Ministarstva u smislu reforme zdravstva, osim zadiranja u osnivačka prava, bit će podržana i od nas. - kazao je Dobroslavić.

Odgovorio je i na pitanje hoće li Vlada imati sluha kad su u pitanju upravljačka prava nad bolnicama.

- Mi ćemo, kao i dosad, iznijeti naše stavove. Ja sam to već radio na Zajednici županija i to o Ministarstvu znaju, zna to i predsjednik Vlade i mi ćemo pri tome i ostati. Naravno, prihvaćamo pravo Vlade da odlučuje o stvarima koje su u njihovoj nadležnosti, ali ustrajat ćemo u tome jer smatramo da se reforma treba napraviti bez zadiranja u osnivačka prava jer ona nisu uzrok niti jednoj od teškoća u zdravstvu. - rekao je Dobroslavić.

Istaknuo je kako dubrovačku bolnicu zbog njezina položaja treba jačati.

- Našu bolnicu treba jačati jer je ona od prve bolnice, od KBC-a Split, udaljena dva do dva i pol sata i ne može biti naslonjena na drugu bolnicu kao što je to slučaj s puno bolnica u Hrvatskoj, poput karlovačke kojoj je na jako maloj udaljenosti dostupno nekoliko kliničkih bolnica u Zagrebu. Naša je bolnica u potpuno drugoj situaciji i u Ministarstvu to priznaju i naša bolnica ima određeni poseban, upravo regionalni status. Nije obična županijska bolnica. Svi joj priznaju tu specifičnost i to tako treba i ostati. Mi moramo u našoj bolnici imati mogućnost pružanja određenih usluga u hitnim slučajevima bez obzira kakav bio sustav jer se „zlatni sat” mora ispuniti, a to se može samo ako se pacijent hitno do zdravstvene ustanove može dovesti unutar sat vremena. Postoje neke specifičnosti poput kardioloških koje naša bolnica sama po sebi ne bi morala imati da je blizu klinička bolnica i te specijalizacije mora zadržati i dalje, štoviše, mora raspisati i neke nove. - smatra Dobroslavić.

Kad su u pitanju potrebe zdravstva, Dobroslavić ističe kako se one s razine države nikad ne mogu prepoznati u mjeri kao što je to moguće lokalne razine.

- Ne želimo na državu prevaljivati nešto što ne može, ali ona jedina ubire sredstva za zdravstvo i naravno da ta sredstva nisu dovoljna i naravno da pomažemo sa svojim proračunima, ali ne možemo u toj mjeri u kojoj je potrebno jer nemamo odakle prikupiti sredstva, ali u svakom slučaju potičemo razvoj naše bolnice i na neki način prenosimo želje i potrebe sugrađana i insistiramo da se one ugrade u poslovanje naših zdravstvenih ustanova, što u konačnici i jest smisao decentralizacije. - rekao je Dobroslavić.

Istaknuo je kako je na području Županije realizirano puno projekata čiji je osnovni cilj kvalitetna zdravstvena usluga i zaštita.

- Mi smo upravo slijedom građanske inicijative uredili objedinjeni hitni bolnički prijem, ne vlastitim nego EU sredstvima. Inicirali smo i završili dnevnu bolnicu u Metkoviću, što je od velikog značaja za stanovnike doline Neretve. Sad pripremamo dokumentaciju za energetsku obnovu dubrovačke bolnice, a zapravo je to obnova zgrade. Projekt je vrijedan 150 milijuna kuna i kandidirat ćemo ga na EU fondove, a kako bi uredili bolnicu da bude još kvalitetnija u smislu energetske učinkovitosti. Središnja vlast ne može uvijek uočiti specifičnosti određenog područja, to je zadaća lokalnih razina vidjeli smo to i u slučaju izgradnje pelješkog mosta, iako je njegov značaj država trebala tretirati kao žuran projekt i reći ću potpuno otvoreno, da nije bilo našeg insistiranja, neću reći da se most ne bi izgradio, ali se još ne bi izgradio, slično je i s potrebama u zdravstvu. - rekao je župan Dubrovačko – neretvanske županije Nikola Dobroslavić.