Petak, 05 Siječanj 2024 15:30

ZBOG ZATVARANJA MOSTA U KOMOLCU LIBERTAS MIJENJA TRASE LINIJA

ZBOG ZATVARANJA MOSTA U KOMOLCU LIBERTAS MIJENJA TRASE LINIJA Foto: dpp

U vremenu izvođenja radova na sanaciji mosta preko rijeke Omble Libertas Dubrovnik je primoran promijeniti trase sljedećih linija: 

Linija 1A za vrijeme izvođenja radova linija će prometovati sljedećom trasom: 

Mokošica (Rožat) – Pile 
Rožat – Prijevor – Nova Mokošica – Mokošica – most Dubrovnik – Sustjepan – Gruž – Pile, 
Pile – Mokošica (Rožat)
Pile – Gruž – Sustjepan - most Dubrovnik - Lozica - Mokošica – Nova Mokošica - Prijevor - Rožat. 
Linija će kretati sa križanja ulica Rožat gornji i Rožat Donji. 
Vozni red ove linije ostaje nepromijenjen. 

Linija 1B
Za vrijeme izvođenja radova linija će prometovati sljedećom trasom: 
Mokošica – Pile 
Nova Mokošica – Mokošica – Most Dubrovnik – Sustjepan – Gruž – Pile. 
Pile – Mokošica 
Pile – Gruž – Sustjepan – Most Dubrovnik – Lozica – Mokošica – Nova Mokošica 
Vozni red i ove linije ostaje nepromijenjen.

Dodatna linija (1F)
Za vrijeme izvođenja radova, uvesti će se i dodatna linija (1F) koja će prometovati sljedećom trasom:
Komolac – Čajkovići – Sustjepan – Kantafig – RK Srđ i obratno.

Vozni red ove linije nalazi se na linku.

Apeliramo na korisnike usluga da prate mrežnu stranicu Libertasa, Facebook profil Libertasa te da preuzmu aplikaciju LibertasApp kako bi u najkraćem mogućem roku bili upoznati sa potencijalnim izmjenama koje mogu uslijediti jer je u ovom trenutku neizvjesno koliko će nova regulacija prometa i semaforizacija utjecati na dužinu putovanja i na protočnost prometa na alternativnim pravcima kretanja prethodno spomenutih linija.

Libertas Dubrovnik