Ispiši ovu stranicu
Petak, 12 Kolovoz 2022 17:08

VIDEO / Na izvoru Omble pronađene čovječje ribice!

VIDEO / Na izvoru Omble pronađene čovječje ribice! Foto: Grad Dubrovnik

Tijekom speleološkog i biospeleološkog istraživanja izvorišta rijeke Omble koje se provodi do 14. kolovoza međunarodni tim istraživača speleoronilaca pronašo je tri juvenilne jedinke čovječje ribice, za koju se od ranije, temeljem DNA analize vode, ustanovilo da obitava u ovom sustavu. Ovo je izuzetno važna vijest zbog činjenice da je riječ o iznimno rijetkoj, endemskoj vrsti vodozemca te je ovaj pronalazak sada potvrdio najjužniju točku Natura područja u Europi na kojem je pronađena čovječja ribica.
 
Također je ustanovljena značajna populacija ribe popovske gaovice čime je ova populacija postala najbrojnija poznata unutar areala Republike Hrvatske i BIH.
 
Ovaj istraživački projekt provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko - neretvanske županije, a sufinanciran je sredstvima Županije i Grada Dubrovnika uz tehničko terensku podršku Vodovoda Dubrovnik d.o.o. S obzirom da podzemni sustav Omble osigurava pitku vodu za stanovnike šireg područja Dubrovnika bilo je ključno započeti istraživanja koja će rezultirati ciljanim i aktualnim podacima kako bi se adekvatno i pravovremeno mogla planirati zaštita i očuvanje bioraznolikosti, ali i najvrjednijeg resursa, izvora pitke vode.
 
U okviru projekta detaljno će se istražiti podzemni špiljski sustav izvorišta Omble, izraditi nacrt cjelokupnog sustava, izračunati zapremnina vode te kartirati vodena bioraznolikost. Zbog kompleksnosti i obilježja područja do danas je istraženo svega 40 metara dubine glavnog kanala izvorišta, no ovim istraživanjem speleoronioci su došli do čak 100 metara dubine.

Dosadašnji tijek istraživanja županu dubrovačko - neretvanskom Nikoli Dobroslaviću i zamjenici gradonačelnika Dubrovnika Jelki Tepšić, sa suradnicima, prezentirao je voditelj istraživačkog tima dr. sc. Dušan Jelić.
 
Područje Rijeke Dubrovačke zaštićeno je 1964. godine u kategoriji značajnog krajobraza, a ujedno je i dio europske ekološke mreže Natura 2000 te je zaštićeno kao područje očuvanja značajno za vrste i staništa Paleoombla-Ombla. Od iznimne je važnosti za očuvanje bioraznolikosti jer predstavlja jedno od najbogatijih regija špiljske faune na svijetu.
 
Ujedno je prostor oko izvora, sukladno Odluci o zaštiti izvorišta Ombla, u zoni strogog režima zaštite i nadzora – I. zoni u kojoj su zabranjene sve aktivnosti osim onih koje su vezane za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode. Stoga nije dozvoljeno plivanje na tom dijelu, na što se također skreće pažnja jer je, osim sanitarne zaštite izvorišta, zbog brojnih podvodnih tunela i jako hladne vode kupanje na ovom dijelu i izrazito opasno.

U video prilogu možete vidjeti video snimku čovječje ribice nastala prilikom ovog istraživanja.

dpp

Video sadržaj