Ispiši ovu stranicu
Petak, 20 Svibanj 2022 16:48

U tijeku rješavanje pristiglih prigovora na natječaj za najam gradskih stanova

Nakon provedenog Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika te objave prijedloga Liste reda prvenstva, gradska uprava je prije samog početka propisanog roka za podnošenje prigovora omogućila svim podnositeljima zahtjeva uvid u dokumentaciju uz obrazloženje od strane Povjerenstva za administrativnu provjeru. Uvidu je pristupilo 110 podnositelja zahtjeva. - piše danas u priopćenju Grada Dubrovnika.

"Od ukupno 136 podnesenih zahtjeva koji nisu zadovoljili administrativnu provjeru pristigao je 21 prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora. Ovo Povjerenstvo, kojeg čini devet članova od kojih dvije službenice Grada Dubrovnika te sedam gradskih vijećnica i vijećnika, održalo je u srijedu 18. svibnja prvu sjednicu na kojoj su razmotrili sve pristigle prigovore." -navode iz gradske uprave.

"Nakon što Povjerenstvo za rješavanje prigovora donese Odluke o prigovorima te ih uputi podnositeljima, na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova utvrdit će se Konačna lista reda prvenstva. Konačna lista objavit će se na internetskoj stranici Grada Dubrovnika i oglasnoj ploči Grada Dubrovnika. Podnositelji zahtjeva koji su zadovoljili odredbama Javnog poziva pisanim će putem biti pozvani na odabir stana i sklapanje Ugovora o najmu stana." - piše još u priopćenju.

dpp