Prikazujem sadržaj po oznakama: plan upravljanja

Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak u 11 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika. Prije izlaganja bivši gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić napisao je opširan FB post o Planu upravljanja.

Vlahušićeva razmišljanja o Planu upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika prenosimo u cijelosti:

„Pred nama se nalazi plan upravljanja svjetskim dobrom, starim gradom Dubrovnikom. Plan se radio više godina, održane su brojne radionice, te će u ponedjeljak 8. veljače biti predstavljen javnosti.

Plan obiman, metodičan, naglašenoga znanstvenoga pristupa, kako i pristoji učenim ljudima. Teško je naći primjedbu na ono što je napisano u Planu.

Međutim zabrinjava onoga što u Planu nema, konkretnih prijedloga oko bilo kojega prioriteta. Nema ni prikaza novčanih tijekova koje stvara svjetsko dobro, kao ni prijedloga načina financiranja prioritetnih projekata.

Kao najvažniji prioritet u Planu ocijenjen je projekt Dubrovnik Živi grad. Sretan sam što je pojam koji smo pokojni akademik Nenad Vekarić i ja promovirali 2015 godine, ušao u Plan upravljanja. Tužan sam zašto dionici projekta Dubrovnik Živi grad , Gradsko vijeće grada Dubrovnika, Zaklada Blaga djela i DPDS nisu htjeli prihvatiti sveobuhvatni i održivi projekt kojim bi se preokrenula demografska kretanja u svjetskome dobru.

Još više čudi, što u Planu upravljanja nema niti jedne rečenice o novcima. Niti koliko Svjetsko dobro, povijesna jezgra sa Pilama, Lazaretima i Lokrumom zarađuje. Koliko zarađuje javni sektor, a koliko privatni.

Prema javnim podacima i mojim procjenama, u 2019. godini Svjetsko dobro zaradilo je za javni sektor oko 400 milijuna kuna, bez PDV-a. Dubrovačke zidine u stopostotnom vlasništvu grada Dubrovnika prodale su ulaznica za 200 milijuna kuna, Lokrum je zaradio oko 30 milijuna kuna, Blaga djela 10 milijuna kuna, poslovni prostori grada i županije oko 50 milijuna kuna, Dubrovnikcard i ulaznice za muzeje oko 40 milijuna kuna, Pile autobusi 10 milijuna kuna, lokalni porezi i koncesija za žičaru oko 50 milijuna kuna.

Tko prikuplja novac od svjetskoga dobra, kako se javni novci od povijesne jezgre Dubrovnika troše, bez adekvatna povrata svjetskome dobru, ponajveća je svjetska enigma. Usporediva jedino sa pitanjem: Ima li života u svemiru.” - napisao je Vlahušić.

dpp

Objavljeno u Aktualno

„Obavještavam i informiram građane Gradskog kotara Grad kao i građane Pila i Ploča o njihovom statusu i ulozi u dokumentu Plana upravljanja koji bi skoro trebao biti upućen na javnu raspravu. Prije javne rasprave, dužan sam upozoriti na veliku povredu uloge građana u prijedlogu Plana.” - piše danas u priopćenju predsjednik Gradskog kotara Grad Marin Krstulović.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

„Moram podsjetiti na činjenicu da je izrada Plana upravljanja rezultat zagovaranja organizacija građana skupa s civilnim društvom prema UNESCO-u zbog neprimjerenog upravljanja Gradom. Vlasti su stavile Plan upravljanja na njihov popis prioriteta tek kad ih je UNESCO na to natjerao, a ne zato što su same prepoznale i obvezu i nužnost njegova donošenja kako bi se zaštitile i očuvale društvene, kulturne, ekonomske i prirodne vrijednosti našeg Grada. Izrada Plana je povjerena Zavodu za obnovu Dubrovnika uz koordinaciju stručnog Povjerenstva za monitoring nad izradom plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika (Povjerenstvo)koje je sastavljeno od političkih i institucionalnih predstavnika te, jednog predstavnika/ice građana i jednog predstavnika/ice organizacija civilnog društva.Proces izrade Plana upravljanja se oduljio na preko pet godina, za vrijeme kojeg su stanovnici Grada, Ploča i Pila te mi kao predstavnici u Povjerenstvu vrlo aktivno i neumorno sudjelovali, a sve za bolji Dubrovnik. Suradnja je bila dobra donedavno, dok se nisu pojavili problemi s pozicijom građana u upravljačkoj strukturi Plana upravljanja.

Dužni smo javno izraziti krajnju zabrinutost grubim narušavanjem cjelokupnog procesa izravnim utjecajem Ministarstva kulture i medija, Županije i Grada Dubrovnika kojim je participativnost procesa pregažena te dovodi u pitanje istinske namjere i volju za implementiranjem Plana upravljanja. Naime, u procesu izrade Plana upravljanja, uočen je problem uspostave upravljačke strukture s obzirom na to da ne postoji zakonski okvir koji definira to pitanje u Republici Hrvatskoj.

Iz tog razloga se formirala radna skupina sastavljena od članova Povjerenstva koji su lokalni akteri te imaju najveće i izravne uloge u realizaciji Plana upravljanja. U nedostatku hrvatskih zakonskih smjernica, upravljačka struktura za Plan upravljanja sastavljena je prema UNESCO-vim (prema čijim smjernicama se izrađuje i potvrđuje Plan upravljanja) i europskim regulativama iz područja upravljanja kulturnom baštinom kojima se zastupa uključenje zajednice, dakle građana i organizacija civilnog društva u najviše instance upravljanja.

Sukladno propozicijama dubrovačkog Plana upravljanja te u skladu s UNESCO-vim smjernicama i europskim primjerima, predložena je upravljačka struktura u kojoj su na najvećoj razini zastupljeni Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Dubrovnik, Dubrovačko–neretvanska županija, Gradski kotar Grad i organizacije civilnog društva koje djeluju na području zaštićene spomeničke cjeline. Ovaj prijedlog je dodatno potaknut činjenicom da su građani u dosadašnjem tijeku izrade Plana upravljanja dali izniman doprinos da bi Plan zadovoljio kriterije participativnosti kakvi su naloženi od strane UNESCO-a, ali i da se postigne što veća kvaliteta i lokalna utemeljenost Plana odnosno sudjelovanje građana u odlukama o njihovoj budućnosti.

To je bilo posebno važno s obzirom na to da izrađivači nisu bili lokalni, nisu imali lokalne stručnjake te da su se u procesu mijenjali, što je ostavilo trag na samom dokumentu. Nakon što je donesena odluka da građani i organizacije civilnog društva budu uključeni u Upravni odbor Plana upravljanja, o čemu postoji zapisnik i prema kojem je takva struktura unesena u tekst Plana upravljanja, na idućoj sjednici je predstavnik Ministarstva kulture i medija RH zatražio da se građani i organizacije civilnog društva izbace iz tog upravljačkog tijela i da se zadrže na razini Izvršnog odbora. Valja pojasniti da se ključne odluke vezane za provedbu Plana upravljanja donose na Upravnom odboru, dok Izvršni odbor te odluke, kako sam naziv govori, samo izvršava.

Dakle, građanima je ukinuta mogućnost sudjelovanja u donošenju odluka o financiranju aktivnosti Plana upravljanja, što je u konačnici presudno za provođenje svake od predviđenih aktivnosti Plana. Ministarstvo kulture i medija RH je ocijenilo da građanima i udrugama tu nije mjesto te je svojim stavom administrativno i politički utjecalo na to da se opovrgnula prethodno usuglašena upravljačka struktura i izglasao Upravni odbor koji je sastavljen od ministrice kulture RH, gradonačelnika Grada Dubrovnika i župana Dubrovačko-neretvanske županije. Dakle, Plan upravljanja kakav će biti upućen na proceduru je čisto politički plan u kojem su svi nepolitički akteri izbrisani jednom notom Ministarstva kulture i medija RH koje do sada u proces nije uložilo niti jednu kunu sredstava i čiji je angažman u procesu bio proceduralan, a ne sadržajan.

Ta intervencija Ministarstva kulture i medija, koju su pratili Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija i svi uključeni institucionalni akteri, pokazala je da je stvarni cilj donošenja Plana upravljanja samo stvaranje još jedne razine isključive političke kontrole i puko zadovoljavanje forme donošenja Plana koji će biti neprovediv. Građani su grubo prevareni, a uložili smo zaista veliki trud –od popisa stanovništva, do osiguravanja participativnosti, rada na dokumentu da bi dokument uopće prošao granicu zadovoljavanja forme.

Ako su zaboravili zahtjeve UNESCO-a i EU primjere, mogli su pogledati vlastite modele upravljanja u ustanovama, gdje predstavnici zaposlenika imaju člana uprave i sudjeluju u upravljanju (npr. Zavod za obnovu Dubrovnika, Dubrovački simfonijski orkestar...). Nama se pokušava negirati pravo sudjelovanja u upravljanju našim Gradom i domom, iako se dosadašnje upravljanje, bez građana, pokazalo lošim po stanovnike i Grad Dubrovnik. Ono što najviše žalosti jest da smo u procesu ostvarili dobru suradnju i partnerstvo s predstavnicima grada i županije što je trebao biti zalog uspjeha završetka i provedbe plana, no to je iznevjereno na jedan mig Ministarstva kulture i medija RH.

Žalosti da se ovim putem pokušava dobiti Plan koji će očito biti tek zastavica za mahanje u predizbornim kampanjama dok će ključne odluke u njegovoj provedbi ostati iza tamnih zavjesa politike. Time se propušta jedinstvena šansa za bolje sutra svih nas. Kao što je mjesto predstavniku građana i u Upravnom odboru tako je u Izvršnom odboru mjesto predstavniku Gradskoga kotara Pile - Kono i predstavniku Gradskog kotara Ploče jer se dijelom nalaze u zaštićenoj Svjetskoj baštini, dok dijelovi koji nisu imaju direktan utjecaj na istu.Građani moraju ravnopravno sudjelovati u upravljanju najdražim Gradom,a ne da za njih to rade drugi koji se do sad nisu iskazali.Mišljenje, stav i uloga građana Grada, Pila i Ploča su krucijalni,stoga vas sve pozivam na suradnju i potpisivanje peticije gdje ćemo tražiti mjesto u upravljanju, a odakle nas se pokušava izgurati."

Predsjednik GK Grad
Marin Krstulović

Objavljeno u Aktualno

Zavod za obnovu Dubrovnika pokreće javnu raspravu Prijedloga Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika. Javna rasprava trajat će 30 dana, od 4. veljače do zaključno 6. ožujka 2021. godine, a javni uvid u Prijedlog plana moći će se izvršiti u navedenom razdoblju u prostoru Luže svakim danom od 9 do 19 sati te na mrežnim stranicama Zavoda za obnovu, Grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija.

Javno izlaganje održat će se u ponedjeljak, 8. veljače u 11 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika uz primjenu svih važećih protuepidemijskih mjera kao i putem on-line sustava u koji se sudionici prethodno trebaju prijaviti putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., i to na način da pošalju svoje podatke (ime, prezime i e-mail adresa). Prijave su moguće najkasnije do 9 sati na dan održavanja javnog izlaganja, a kako bi se sudionicima na vrijeme poslale pozivnice za online video poziv s uputama.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika daju se na način da sudionici javne rasprave o predloženim rješenjima postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode izlaganje. Prijedlozi i primjedbe mogu se za vrijeme javnog izlaganja dati i u zapisnik. Također, mogu se u pisanom obliku dostaviti na adresu Zavoda za obnovu Dubrovnika ili e-mailom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. od 4. veljače do zaključno 6. ožujka 2021. godine.

Nakon provođenja javne rasprave Plan upravljanja, kao plan nulte kategorije koji dosad za područje Dubrovnika nije postojao, uputit će se Gradskom vijeću na raspravu i donošenje, a nakon što ga predstavničko tijelo usvoji ovaj strateški dokument stupit će na snagu.

Plan upravljanja izrađen je ciljem stvaranja pretpostavki za upravljanje zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika kako bi se očuvala i unaprijedila svojstva izvanredne univerzalne vrijednosti pod zaštitom UNESCO-a uz istodobno očuvanje i razvijanje suvremenog života Grada na održivim postavkama. Poslužit će kao prijeko potrebna podloga za sve daljnje planove, odluke i strateške dokumente kojima će se uređivati život na području povijesne jezgre.

Podsjetimo, Ugovor o izradi Plana upravljanja potpisan je krajem srpnja 2019. godine s Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu koji je izrađivač plana, dok je naručitelj Zavod za obnovu Dubrovnika.

Link na obavijest o pokretanju javne rasprave

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Četvrtak, 23 Siječanj 2020 17:51

Ovo je najbolji prijedlog na zboru građana GK Grad

Na zboru građana Gradskog kotara Grad na kojem se raspravaljalo o prioritetima koji trebaju biti uvršteni u Plan upravljanja povijesnom jezgrom, vjerojatno najbolji prijedlog za poboljšanje životnog standarda dala je dubrovačka galeristica Tea Batinić.

Naime, poznato je da obnova ili bilo koji drugi posao na kućama i u stanovima višestruko više košta naše sugrađane u povijesnoj jezgri nego u drugim dijelovima Dubrovnika. Uostalom upravo to i jest jedan od razloga zašto su se pojedinci odlučili na prodaju svojih nekretnina u Gradu.

Kako bi se pomoglo onima koji žele nastaviti živjeti u Gradu da svoje kuće i stanove obnove, a žive u trošnim kućama i stanovima, te im prihodi nisu dostatni za obnovu, Tea Batinić predložila je da Grad bude taj koji će pomoći subvencijama ili povoljnim kreditima.

- Ono što Grad može učinjet, to je pomoć ljudima koji žive u svojim kućama, a nemaju prihode da bi mogli obnoviti kuće. Ja ću vam reći jednu situaciju, recimo ljudi žive u starim kućama đe ne radi električna instalacija, đe nemaju banje, đe se ljudi svađaju svakodnevno đe je popustila kanalizacija. Ako Grad Dubrovnik uzme jedan stav da će ljudima koji žele obnovit kuće u kojima će nastavit živjet da bi njihov životni standard bio bolji i ljepši život bio bolji, onda recimo mora se uzet u obzir koliko ti ljudi imaju prihoda, koliko bi stajala ta obnova i onda dat ili nekakve povoljne kredite ili pomoć tim ljudima da žive u boljim stanovima. - rekla je Tea Batinić.

- Znači ako postoje neki penzioneri i žive u kući koja prokišnjava, trebalo bi, u odnosu na prihod tih ljudi i njihovu želju da ostanu tu živjet, da grad pomogne subvencijama ili kreditima da se te kuće obnove. To je plan upravljanja, plan upravljanja je da poboljšamo situaciju u Gradu tamo đe možemo. Tamo đe netko zarađiva velike pare i sam ulaže, mi moramo se zahvalit ovim ljudima što su obnvili te kuće. Ovi koji su činili apartmane, oni su u međuvremenu obnovili te kuće. Ja se spominjem prizemlja Dubrovnika odakle su izlazile pentegane, skakale po vratima koja su bila oglođana od tih pentegana i sad su te kuće, ta prizemlja uređena, netko je popravio, netko je investirao tu pare, prema tome nije baš da je došlo samo do devastacije, nešto se i popravilo, nešto se uredilo. - kazala je Tea Batinić.

Takvu ideju podržao je i gradonačelnik Mato Franković koji je gtakođer bio na zboru građana.

- Apsolutno podržavam ideju da se svima onima, ali zapamtite, svima onima koji isključivo žive u povijesnoj jezgri, pomaže u obnovi stanova, sufinanciranju svih onih stvari koje su im potrebne za život jer mislim da stanovnici povijesne jezgre itekako to zaslužuju i to treba napraviti. - kazao je Franković.

Inicijativa je dakle tu, na gradskoj upravi je sad da osmisli model po kojem bi se to i izvelo, nije nemoguće, naravno uz uvjet da korisnici takvih subvencija ili kredita ne mogu u skoro vrijeme prodati nekretninu ili je prenamijeniti u apartman.

Objavljeno u Aktualno

„Gradonačelnik grada Dubrovnika u zadnji tren opet predlaže odluke kojima se pogoduje maloj grupaciji odabranih, a na štetu građana grada Dubrovnika i života u Gradu.” - navodu u priopćenju ususret sjednici Gradskog vijeća predsjednik Gradskog kotara Grad Marin Krstulović koji pita „koja je svrha javnog savjetovanja”, jer, piše u priopćenju, nisu uvaženi prijedlozi građana kada je riječ u odluci o zakupu javnih površina niti su, piše Krstulović, građani dobili odgovore na prijedloge.

„Riječ je o Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina. Minira se Plan upravljanja stare gradske jezgre te se više od milijarde kuna prometa ostavlja onima koje stručnjaci HDZ-a odaberu, umjesto da doktori znanosti koji rade u multidisciplinarnom timu za izradu Plana upravljanja odrede optimalni plan namjene javnih površina. Sve je krenulo donošenjem nove odluke o buci, gdje je gradonačelnik pogodovao nekim ugostiteljima te je usprkos rezultatima provedene ankete vrijeme puštanja glazbe produljio do 00:30, iako se za to vrijeme izjasnilo daleko najmanje građana Grada Dubrovnika, punih 1,2%. Tada je gradonačelnik poručio građanima da nisu sudjelovali u javnom savjetovanju te je zbog toga odluka takva kakva je!” - navodi se u priopćenju predsjednika GK Grad.

Dalje piše:

„Ovoga puta, na javno savjetovanje stavljen je Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina. Odluku je najprije definirao i javno objavio – naravno – na sastanku s ugostiteljima. Poučeni prethodnom situacijom, građani Dubrovnika su se vrlo aktivno uključili u javno savjetovanje Gradskog kotara Grad, i uz pomoću google formsa ispunili su upitnik te putem Gradskog kotara Grad poslali mišljenja 28 građana na 113 stranica prijedloga. Dali su ruke. Eto Gradonačelniče, ispitivanje mišljenja građana se može napraviti i besplatno, a ne za 26000 kuna + PDV javnog novca!

Na stranicama Grada Dubrovnika objavljeno je Izvješće s rezultatima savjetovanja gdje su poslani naši prijedlozi.

https://www.dubrovnik.hr/uploads/posts/13411/Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju-Nacrt-Odluke-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-zakupu-javnih-povrsina.pdf

Izdvajamo iz izvješća: “29 podnesaka pisano je u obliku ankete koju su građani sami proveli, gdje odgovaraju na ukupno 20 pitanja na temu javnih površina i uglavnom izražavaju nezadovoljstvo stanjem, te protivljenje zaključivanju ugovora do 5 godina, kao i zamrzavanju stanja prije donošenja Plana upravljanja Gradskom jezgrom.”

I, što se dogodilo s prijedlogom Odluke nakon savjetovanja? Ništa! Tko god je podnio prijedloge skupa sa brojem i e-mail adresom – nije dobio odgovor! Ništa nije ni uvaženo iako smo svi dali prijedloge i mišljenja kako bi svima bilo bolje! Kako bi ova odluka prošla ispod radara, Prijedlog Odluke je naknadno ubačen točka na dnevni red današnje, 26. sjednice Gradskog vijeća. Prijedlog je ostao isti unatoč zaključcima provedenog savjetovanja. Toliko o demokratskim procedurama i poštivanju glasa građana Dubrovnika.

Respect the City!” - napisao je predsjednik Gradskog kotara Grad Marin Krstulović.

D.M.

Objavljeno u Aktualno

Grad Dubrovnik i Zavod za obnovu Dubrovnika pozivaju građane na radionicu povodom izrade Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika.

Radionica (3) „Potrebe građana i vizija Grada“ održat će se u Lazaretima, u subotu, 23. studenog 2019. od 10:00 do 12:00 sati. Dobrodošli su svi zainteresirani građani s čitavog administrativnog područja Grada Dubrovnika, njihovi predstavnici u tijelima lokalne samouprave te udruge civilnog društva.

Za sudjelovanje na radionici potrebna je prethodna prijava na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Prijave je potrebno podnijeti do petka, 22. studenog do 12:00 sati. Na istu adresu građani su slobodni poslati njihove prijedloge i sugestije.

Na radionici će se:
- predstaviti i valorizirati rezultati prethodnih radionica
- utvrditi stavovi o potrebama građana, o viziji Grada, kao i o ciljevima i mjerama za upravljanje.

Plan upravljanja izrađuje se s ciljem stvaranja pretpostavki za upravljanje zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika kako bi se očuvala i unaprijedila svojstva izvanredne univerzalne vrijednosti pod zaštitom UNESCO-a uz istodobno razvijanje suvremenog života Grada, a radionicom će se ostvariti izravno uključivanje građana i njihovih prijedloga u izradu Plana upravljanja.

Participacija građana u trenutnoj fazi izrade Plana upravljanja predviđena je kroz radionicu, kao i fokus grupe radi definiranja vizije i ciljeva Plana upravljanja te njihovog usklađivanja s vizijom i ciljevima ostalih dionika u izradi Plana upravljanja i samom procesu upravljanja zaštićenom povijesnom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika.

Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno
Stranica 2 od 2

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019