Prikazujem sadržaj po oznakama: laus centar

Nakon konferencije za novinare koju je jučer održao gradonačelnik Mato Franković, priopćenje za javnost uputili su iz tvrtke Laus centar d.o.o. priloživši rješenje Upravnog odjela za promet i komunalne poslove Grada Dubrovnika iz 2010., rješenje Upravnog odjela za komunalne poslove, promet i veze Dubrovačko-neretvanske županije iz 2010. te rješenje Upravnog odjela za promet i komunalne poslove Grada Dubrovnika iz 2020. te podsjećaju kako je nepovredivost prava vlasništva jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Navode kako je „Laus centar d.o.o. jedini vlasnik nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Dubrovniku, zk. ul. br. 900, k.o. Gruž, kat. Čest. 514/1, 514/2 i 517/2.“

Ostatak priopćenja prenosimo u cijelosti:

„Slijedom tiskovne konferencije gradonačelnika Dubrovnika Mata Frankovića i predsjednika Gradskog vijeća Marka Potrebice, održane 27.1.2021., očito je da se nije radilo o neznanju, nego o ciljanom i namjernom uzurpiranju tuđe imovine. Spomenuti dvojac svjesno je izmanipulirao gradske vijećnike na 36. sjednici da glasuju o nenajavljenoj ad hoc serviranoj točki dnevnog reda o proglašenju komunalne infrastrukture kao pješačke staze preko kat. čestice 514/1, 514/2 i 517/2., a svojim medijskim istupima pokušava izmanipulirati i ukupnu javnost.

Neistinita je gradonačelnikova tvrdnja da je navedena nekretnina pravno i nedvojbeno vlasništvo Grada Dubrovnika, prvenstveno iz razloga što se vlasništvo stječe upisom u zemljišnu knjigu u kojoj je kao jedini vlasnik upisano društvo Laus centar d.o.o.

Gradonačelnik Dubrovnika bi morao znati da je Upravni odjel za promet i komunalne poslove - Odsjek za komunalno redarstvo Grada Dubrovnika 12. travnja 2010. g. donijelo rješenje kojim UTVRĐUJE kako je neuredno zelenilo i kamena staza na zemljištu između ulica dr. A. Starčevića i Od Republike u Dubrovniku u tadašnjem VLASNIŠTVU Zaklade braće Nikole i Miha Mihanovića i to kat. čestice 514/1, 514/2 i 517/2 k.o. Gruž. Predmetno rješenje u tom dijelu utvrđenja je postalo pravomoćno te ni na koji način nije stavljeno izvan snage.

Istim rješenjem prijašnjem vlasniku naloženo je da uredi zemljište u svome vlasništvu, na što je uložena žalba. Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze Dubrovačko-neretvanske županije 2.6.2010.g. spomenuto rješenje je tome dijelu ukinuo uz obrazloženje da Grad Dubrovnik nije ovlašten nalagati VLASNIKU predmetne nekretnine bilo kakve radove vezane uz kamenu stazu u njegovom vlasništvu.

Isto je Grad Dubrovnik izrekom utvrdio i rješenjem od dana 27. svibnja 2020.g. kada je naredio VLASNIKU Laus Centar d.o.o. da hortikularno uredi svoje zemljište na česticama zemlje 514/1, 514/2 i 517/2. k.o. Gruž.

Samo nekoliko mjeseci kasnije Grad Dubrovnik, koji je i sam vezan svojim prethodno citiranim rješenjima, namjerno uzurpira imovinu društva Laus Centar d.o.o. i nezakonito proglašava komunalnu infrastrukturu kao pješačku stazu preko navedenih čestica, koju zakon kao takvu ne poznaje.

Stoga, zanimljivo bi bilo čuti i gradonačelnikovo pojašnjenje što je protuzakonito u odnosu na radove koje investitor izvodi na zemljištu u svome vlasništvu koje je kao takvo utvrdio i sam Grad Dubrovnik. Obzirom da se gradonačelnik u svojim izjavama koristi terminom vanknjižnog vlasništva koji očito dovoljno ne poznaje pozivamo ga da javnosti predoči isprave na temelju kojih se takvo vlasništvo može temeljiti.

Mogli bismo promisliti da se gradonačelniku ne sviđa rješenje projekta kojim je investitor predvidio čak dva pješačka prolaza preko svoje nekretnine između ulica Put Republike i dr. A. Starčevića.

Gradonačelnik opetovano upozorava na nemoralne ponude i ucjene od strane građevinskih investitora, pa pozivamo ovim putem gradonačelnika da ih javno imenuje, jer svojim postupanjem kleveće cjelokupno građevinsko poduzetništvo i navodi nas na pokretanje pravnih radnji protiv kaznenog dijela klevete s ciljem očuvanja svog ugleda.

Sve navedeno obvezuje nas štititi vlastitu imovinu i poduzeti sve zakonom dopuštene pravne radnje u cilju osporavanja bespravnog postupanja Grada Dubrovnika.

Cjelokupna dramaturgija događaja daje naslutiti da će ovo biti jedna vrlo aktivna predizborna kampanja.” - navodi u priopćenju iz tvrtke Laus centar.

nm

Objavljeno u Aktualno

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković na današnjoj konferenciji za novinare osvrnuo se i na jučerašnji događaj kada je investitor Laus centar srušio stazu koja prolazi njihovom privatnom parcelom ispod Vila Palme netom što ju je Gradsko vijeće jednoglasno stazu proglasilo javnim dobrom.

- Po pravomoćnosti koja nastupa sedam dana, nakon što Vijeće usvoji akt, ide se na sud i upisuje vlasništvo. Tu je jasno pravno i nedvojbeno vlasništvo Grada Dubrovnika. Pričao sam sa nekim sugrađanima koji su mi rekli da je ta staza u funkciji više od 70 godina, što je jasno da je komunalna infrastruktura, nedvojbeno javno dobro koje je pod zaštitom i bilo kakva druga radnja od one koju smo jučer napravili bi bila protupravna. - kazao je Franković.

- Mi smo imali situaciju da naši komunalni redari jučer stave ogradu, a investitor je skine. Taj investitor je zapriječio prolaz stazom kojom ljudi prolaze već 70 godina. Rekao sam da nećemo ponovo poći rušiti, zakon je nedvojben i jasan i svaka je sila za vremena, a mi smo pokazali da ne odgovaramo na pritiske i da im ne podliježemo. - rekao je Franković.

nm

Objavljeno u Aktualno

Nakon što je jutros Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo odluku da stazu koja povezuje ulice Put od Republike i dr. A. Starčevića uknjiži kao javno dobro, a investitor buduće zgrade na tom mjestu je tu stazu nepunih sat vremena kasnije porušio pa gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković najavljuje i podnošenje kaznene prijave smatrajući kako je riječ o uništavanju gradskoj imovini, iz Laus centra kao vlasnika parcele u priopćenju navode kako je riječ o odluci Gradskog vijeća koje nema zakonskog utemljenja.

„Primarni cilj javne vlasti, tako i lokalne vlasti poštivati ustavna načela vlasništva. Neosporna je činjenica da je Laus centar d.o.o. jedini je i isključivi vlasnik nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Dubrovniku, zk. ul. br. 900, k.o. Gruž, kat. čestice 514/1, 514/2 i 517/2. Predmetne nekretnine po svojoj namjeni predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište. Vlasnik/investitor je na predmetnim nekretninama je pred Gradom Dubrovnikom, Upravnim odjelom za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje još dana 05.04.2020.g. zatražilo izdavanje Potvrde na glavni projekt i Građevinske dozvole  sukladno predanom glavnom projektu. Stoga je investitor započeo za čišćenjem i ograđivanjem građevinskog zemljišta u svome vlasništvu na kojemu ne postoji nikakvo javno dobro niti je kao takvo upisano u zemljišne knjige i katastarske planove. Ova činjenica vrlo je lako provjerljiva uvidom u javne knjige kojima se dokazuje posjed i pravo vlasništva. Pravo vlasništva kao ustavna kategorija stječe se upisom u zemljišne knjige. Dakle, investitor je izvodio pripremne građevinske radove, odnosno čistio je nekretnine u svome isključivom vlasništvu.” - piše u priopćenju Laus centra.

Ostatak priopćenje prenosimo u cijelosti:

„Ustav Republike Hrvatske  je u čl. 3. proklamirao nepovredivost prava vlasništva jednom od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Temeljno je pravilo da je zabranjeno zadiranje u pravo vlasništva bilo oduzimanjem bilo ograničavanjem ovlasti koje predstavljaju sadržaj ovoga prava, i to neovisno radi li se o javnoj vlasti ili drugim osobama. 

Shodno tome gradonačelnik grada Dubrovnika g. Mato Franković, očito iz neznanja i neinformiranosti (vjerujemo nikako iz osobne namjere),  krši ustavno načelo i zakonske propise Republike Hrvatske  inicirajući  donošenje Odluke koja nema valjano zakonsko utemeljenje i dovodi u zabludu prvenstveno predstavničko tijelo, kao i svekoliku javnost. 

Za istaknuti je i kako je pravni prednik investitora, odnosno pravna osoba od koje je investitor stekao predmetnu nekretninu, vlasništvo nad istom stekla u postupku povrata imovine oduzete za vrijeme bivše SFRJ. U predmetnom upravnom postupku prijašnjim vlasnicima ne bi mogao biti izvršen povrat nekretnine koju gradske vlastiti neistinito pokušavaju prikazati kao javno dobro.

Postupanje gradskih vlasti može se okarakterizirati i kao pokušaj opstrukcije izdavanja građevinske dozvole sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima s ciljem prikupljanja političkih bodova i to dubokim zadiranjem u ustavno pravo vlasništva.
Da je tome tako proizlazi iz činjenice koja je isto tako lako provjerljiva. Naime, investitor je, u svojoj projektnoj dokumentaciji, predanoj uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, predvidio pješački prolaz preko svoje nekretnine između ulica Put Republike i dr. A. Starčevića. 

Jasno nam je da je započela predizborna kampanja za lokalne izbore, međutim, ne smatramo da je ovo predmet od interesa za dobrobit Grada na kojem se trebaju prikupljeti predizborni poeni. Ovakve odluke gradonačelnika i predstavničkih tijela više nas podsjećaju na sablasti proteklih vremena.” - navode iz Laus centra.

dm

Objavljeno u Aktualno
Označeno u
Stranica 2 od 2