Utorak, 20 Srpanj 2021 14:20

Sjednica Gradskog vijeća sljedeći utorak; Libertas nabavlja još tri autobusa

Gradsko vijeće zasjedat će u utorak 27. lipnja, a na dnevnom redu sjednice je 27 točaka među kojima je i Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. te Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu.

Raspravit će se i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Libertasu za sklapanje ugovora o operativnom leasingu za nabavku tri gradska niskopodna zglobna autobusa Iveco Urbanway na razdoblje od sedam godina te Prijedlog Odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu.

Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o sastavu urbanog područja Dubrovnik.

Bit će osnovani i odbori Gradskog vijeća nužni za rad tog predstavničkog tijela.

Usvojit će se i prijedlog odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

Vijećnici će raspraviti Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije te prijedlog odluke o imenovanju Tima stručnjaka za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Dubrovnika.

Pred vijećnicima je i Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu kao i Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za prijavu projekta "Vatrogasni dom Zaton".

Na dnevnom redu je i Prijedlog zaključka o umanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika kao i Prijedlog o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika za mjesec kolovoz, rujan i listopad 2021. godine.