Četvrtak, 27 Listopad 2022 13:23

PRONAĐENA JE ČAK I ČOVJEČJA RIBICA: Izvor Omble nije zagađen i neistina je da je pun građevinskog otpada

Na izvoru je pronađena i čovječja ribica Na izvoru je pronađena i čovječja ribica

Znanstvenici dr. sc. Dušan Jelić i dr. sc. Petra Kovač Konrad demantirali su informacije iznesene u pojedinim medijima da je izvor rijeke Omble zagađen i pun građevinskog otpada. O tome je inače priopćenje jučer uputila i lista Toma Kristovića koja se natječe na predstojećim izborima za Vijeća gradskih kotara u Gradskom kotaru Komolac. Kristović, a i pojedini lokalni mediji nasjeli su na neistinite interpretacije istraživanja koje su proveli spomenuti znanstvenici.

Dr. sc. Dušan Jelić i dr. sc. Petra Kovač Konrad stoga danas u svom priopćenju demantiraju, kako pišu, „krive navode iznesene u senzacionalističkom članku pod naslovom „Jezivo onečišćenje u izvoru koji napaja čitavo dubrovačko primorje!“ autora Ruđer Novaka, objavljenog na portalu Čisto podzemlje”.

„Članak je objavljen bez znanja autora istraživanja i izvještaja, te uz nametanje naslova i teza koje nemaju osnovu u činjenicama iznesenima u izvješću. Naprotiv, rezultati stručne analize ukazuju da s radi o vrlo vrijednom i očuvanom lokalitetu s potvrđenim populacijama ugroženih indikatorskih vrsta špiljske faune. Testiranjem uzoraka vode utvrđeni su vrlo dobri fizikalno - kemijski uvjeti, te je nadalje i analiza teških metala također pokazala dobro stanje vode.” - navode dr. sc. Dušan Jelić i dr. sc. Petra Kovač Konrad.

Nadalje, pišu oni, „činjenica jest da je u izvorišnom jezercu zabilježena i manja količina mikroplastike, što je očekivano s obzirom da voda u izvoru potječe iz Popovog polja, te povijesnih tehničkih zahvata vezanih za planiranu hidroelektranu (tuneli)”.

Ipak...

„Količina mikroplastike ne odudara od količine koja je prisutna i u drugim izvorima pitke vode. Navedene količine nisu zabrinjavajuće za takav tip izvora, te je potrebno napomenuti da se ta voda još dodatno procesuira prije puštanja u vodovod. Uzorak koji je testiran uzet je na ulaznom jezercu, dok se voda za piće pumpa iz dubljeg dijela špiljskog sustava.” - napisali su dr. sc. Dušan Jelić i dr. sc. Petra Kovač Konrad.

„Tijekom istraživanja registriran je i uklonjen veći dio zaostalog građevinskog otpadnog materijala iz špiljskog sustava (ulazne kaverne), dok je za ostatak građevinskog otpada napravljena procijena količina koje je potrebno ukloniti (primarno iz tunela). Ne radi
se o nikakvim „jezivim“ količinama niti tipovima otpada i takva interpretacija je potpuno nametnuta u članku na portalu Čisto podzemlje radi izazivanja senzacije. Procjena količina otpada je i napravljena s namjerom poboljšavanja stanja u tom podzemnom objektu i podatci su preliminarno dojavljeni nadležnim institucijama, te im se bude poslao i završni izvještaj kada bude gotov do 1.11.2022.” - navode znanstvenici u svom priopćenju koje može umiriti javnost nakon što su se počela postavljati pitanja „kakvu vodu pijemo”.

„Izvorišna zona Omble predstavlja jedan od najljepših i najznačajnijih krških izvora u regiji, dok je podzemni špiljski sustav (suhi i potopljeni dio) iznimno važan kao vodonosnik, te centar bioraznolikosti. Upravo bioraznolikost izvorišta Omble, odnosno čovječja ribica i popovska gaovica su indikator zdravog i čistog ekosustava, gdje Dubrovnik kao jedan od gradova diljem svijeta može piti vodu direktno iz slavine, što danas u nekim dijelovima svijeta nije moguće, odnosno je rijetkost.” - zaključak je znanstvenika koji su proveli istraživanje na izvorištu dr. sc. Dušana Jelića i dr. sc. Petre Kovač Konrad.

„Gospodin Ruđer Novak s portala Čisto podzemlje je objavio tekst u kojem vrlo grubo i netočno interpretira osjetljive podatke koje smo prikupili tijekom naših istraživanja. Nama nije poznat koji je razlog za takvo ponašanje, ali mi želimo deklarirati da g. Novaku nikada nismo ustupili rezultate analiza na korištenje, niti ti rezultati pokazuju stanje o kojem on piše. Na portal Čisto podzemlje mi smo napravili zabilježbu o lokaciji onečišćenja neopasnim građevinskim materijalom uz napomenu da su detektirane i čestice mikro plastike u vodi. Iz toga je g. Novak izvukao ovaj senzacionalistički naslov i vlastitu interpretaciju situacije. Mi se istraživanjima špilja bavimo preko 15 godina i izvor Omble je jedan od najljepših i najbolje očuvanih izvora u Hrvatskoj. A jeziva onečišćenja se mogu pronaći u velikom broju špilja i stvari koje mi pronalazimo tijekom istraživanja i neusporedive su s ovih par plastičnih cijevi i drvenih paleta.” - također su za medije naveli dr. sc. Dušan Jelić i dr. sc. Petra Kovač Konrad.

O ISTRAŽIVANJU:

Izvor Ombla je izvor Rijeke dubrovačke i nalazi se sjevero-zapadno i oko 5 kilometara od Dubrovnika, u mjestu Komolac, podno stijene poznatije kao Golubov kamen. Izvor Ombla je ujedno i glavni izvor pitke vode za šire područje Grada Dubrovnika. No ovo je najveći izvor
slatke vode za čitavo šire Dubrovačko područje, te o njemu ovisi veliki dio od 70.000 do 90.000 stalnih stanovnika i gotovo sav turistički kapacitet Dubrovačko - neretvanske županije (~5 milijuna noćenja godišnje). Stoga s pravom ovaj izvor možemo nazvati „Vrelo života“ Grada Dubrovnika. Izvor Omble, za razliku od drugih manjih izvora pitke vode (Bota, Orahovac, Račevica, Vrelo, Podvrelo, Vrijesna glavica) nalazi se gotovo na razini mora, a duboki kanal čak odlazi i značajno ispod nivoa mora. Time je ovaj izvor izrazito ugrožen potencijalnim prodiranjem mora u unutrašnjost uslijed izdizanja mora (djelovanjem klimatskih promjena) i smanjenja deponiranih razina slatke vode (suše; potrošnja u gornjem dijelu sliva Trebišnjice).

Ujedno je ugrožen i ljudskim djelatnostima i onečišćenjem u gornjem dijelu sliva rijeke Trebišnjice (teška industrija u Gackom polju i oko Trebinja, poljoprivreda u Popovom polju).

ombla ronioc 271022 press

Istraživanja izvorišnog dijela Rijeke Dubrovačke i izvora Ombla, obavljena tijekom ljeta 2022. godine, čine do sada najopsežnija istraživanja ovog potopljenog sustava. Istraživanja su zajednički inicirali Dubrovačko - neretvanska županija, Grad Dubrovnik i Javna
ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko -neretvanske županije, svatko u svojoj nadležnosti, a u svrhu očuvanja, zaštite i valorizacije ovog neprocijenjovog ekosustava.

Ranija istraživanja koncentrirana su uglavnom na suhe dijelove sustava poznate kao Vilina špilja (ulaz na 130 m iznad izvorišnog jezerca), dok je potopljeni dio sustava bazično istraživan samo tijekom planiranja izgradnje tehničkih tunela za potrebe planirane hidroelektrane Ombla (1970. - 1980.). Ovim istraživanjem napravljen je prvi precizni nacrt sustava, te istražena poveznica između izvorišnog jezerca i podzemnih kaverni, te tunela i sifona do kojih vode tehnički tuneli. Time je napravljena i rekonstrukcija kako je sustav izgledao prije bušenja i gradnje tehničkih tunela. Izrađen je i precizni 3D prikaz sustava koji može poslužiti za daljnje planiranje aktivnosti zaštite vodonosnika, bioraznolikosti i područja zaštićenim ekološkom mrežom Natura 2000.

popovska gaovica 271022Popovska gaovica

Obavljen je uron u duboki sifon i utvrđeno je da sustav ide u dubinu preko 100 m dubine, čime je potvrđeno da ujedno postoji velik potencijal za prodiranje slane vode u sustav (-100 m ispod razine mora). Rezultati biospeloloških (faunističkih) istraživanja, kao i istraživanja fizikalno kemijskih paramaetara, teških metala, te mikroplastike u vodi, pokazuju da se radi o vrlo zdravom ekosustavu. Ovim putem je po prvi put u izvoru potvrđena prisutnost populacije čovječje ribice (Proteus anguinus) nalazom tri juvenilne jedinke, kao ipotvrda da dolazi do njezinog prirodnog razmnožavanja. Ova osjetljiva vrsta preferira čiste vode i može se koristiti kao indikatorska vrsta kvalitete vode. U špilji obitava i najveća i najzdravija populacija ugroženog endema popovske gaovice (Delminichthys ghetaldi).

dm