Ispiši ovu stranicu
Utorak, 10 Studeni 2020 14:00

Političkim strankama u Dubrovniku opet će se omogućiti isplata sredstava iz proračuna

Političkim strankama i listama grupe birača koje participiraju u aktualnom sazivu Gradskog vijeća u proračunu za 2021. godinu sredstva za rad osigurana u iznosu od 440 000 kuna. Sredstva će se strankama raspoređivati tromjesečno.

Zbog COVID krize još je u travnju odlukom Gradskog vijeća obustavljena isplata proračunskih sredstava namijenjenih za financiranje političkih stranaka. No, ta sredstva, čija je isplata obustavljena, neće se političkim strankama izgleda isplatiti retrogradno.

Sredstva za 2021. političke stranke, prema planu gradske uprave očito će se strankama redovno isplaćivati do raspuštanja Gradskog vijeća. Stranke ususret lokalnim izborima itekako računaju na proračunska sredstva.

Prema odluci koju će Gradsko vijeće usvojiti u ponedjeljak, pravo na isplatu sredstava imaju stranke i liste grupe birača koji u aktualnom sazivu Gradskog vijeća imaju najmanje jednog vijećnika.

Za svakog člana podzastupljenog spola političkim stranka i listama grupe birača pripada pravo na naknadu u visini od 10 posto iznosa predviđenog po svakom vijećniku.

Sredstva se strankama raspoređuju tromjesečno u jednakim mjesečnim iznosima razmjerno broju članova svake političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću.

Mjesečna naknada za vijećnike iznosi 3 500 kuna, a za vijećnice ta je naknada nešto veća i iznosi 3 850 kuna.

nm