Srijeda, 23 Veljača 2022 19:27

Obnova pločnika ispred Kneževoga dvora

Obnova pločnika ispred Kneževoga dvora Foto: Grad Dubrovnik

Grad Dubrovnik putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu nastavlja radove na sanaciji pločnika u povijesnoj jezgri. U tijeku su radovi na obnovi upalog i oštećenog kamenog pločnika u ulici Pred Dvorom obuhvata 16 metara četvornih. Ujedno se izvode i manje sanacije oštećenih pločnika i bojanje kamenih oznaka ulica unutar zidina.

Svi radovi izvode se sukladno suglasnosti Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, a na način da se nastoji zadržati što više starog, originalnog kamena. Radove izvodi ugovorni izvođač tvrtka Građevinar Quelin d.d.

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za održavanje i popravak pločnika planirano je 600 tisuća kuna, računajući i PDV, što predstavlja povećanje u odnosu na prošlu godinu, kada je u ovu svrhu utrošeno 193 tisuće kuna.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu u 2021. sanirao je više oštećenja na lokacijama u povijesnoj jezgri, između ostalog u Ulici svetog Domnika, Od Puča, Zlatarskoj, Kneza Damjana Jude, Garište te na Stradunu, a u ovoj su do sada su sanirane lokacije ispod Zvonika na Stradunu, kod crkve Sv. Josipa u ulici Od Puča i kameni stupovi na Brsaljama.

dpp