Petak, 01 Srpanj 2022 22:23

Na Lapadskoj obali završena je važna faza radova; na Nuncijati učinjen veliki korak k uređenju pješačkog prijelaza; prvi korisnici stanova iz Dubrovačke stanogradnje dobili ključeve

Gradonačelnik Mato Franković uručio je ključeve 17 stanova u Mokošici izgrađenih u sklopu projekta Dubrovačke stanogradnje. Na Lapadskoj obali završeno je pobijanje svih pilota. Završeni su radovi na uređenju nogostupa na Nuncijati. Obnovljen je barokni portal Glavne straže.

GRADONAČELNIK URUČIO KLJUČEVE PRVIM KORISNICIMA STANOVA U MOKOŠICI IZ MODELA DUBROVAČKE STANOGRADNJE

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković uručio je ključeve stanova sedamnaestorici građana koji su putem Javnog poziva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika ostvarili to pravo.

Inače, Grad Dubrovnik raspisat će novi Javni poziv za dodjelu preostalih 26 stanova pod istim uvjetima. Građani koji zadovoljavaju uvjete, a po prethodnom Javnom pozivu nisu ispravno dostavili dokumentaciju, moći će ponovno podnijeti svoje zahtjeve. Grad će u međuvremenu donijeti potrebne izmjene postojeće Odluke kako bi se omogućilo korištenje već dostavljene ispravne dokumentacije za novu prijavu i kako bi se na taj način olakšalo našim sugrađanima.

mokosicastanovi 010722 tjedni

Nakon provedenog Javnog poziva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika, a koji je trajao 45 dana, dana 1. lipnja utvrđena je konačna lista reda prvenstva, na kojoj se nalazi 17 građana koji su u propisanom roku dostavili svu potrebnu dokumentaciju i ostvarili uvjete za najam stanova te je donesena Odluka o davanju u najam stanova na određeno vrijeme od 10 godina od dana sklapanja ugovora o najmu za 17 dubrovačkih obitelji, a koja se nalazi u privitku ove objave.

ZAVRŠENO POBIJANJE PILOTA NA LAPADSKOJ OBALI

Betoniranjem posljednjeg 131. pilota na gradilištu Lapadske obale završeno je pobijanje pilota. Uz izgradnju i postavljanje obalnog zida, upravo je pobijanje pilota od betona i armaturnog čelika najzahtjevniji dio investicije u cijelosti financirane europskim i nacionalnim sredstvima.

Početkom idućeg tjedna započet će nova faza radova – proizvodnja segmenata obalnog zida na privremenom gradilišnog pogonu ispred Kazbeka. U međuvremenu, tijekom ovog tjedna, a uvažavajući kretanja na tržištu čelika, očekuje se isporuka armature potrebne za proizvodnju navedenih elemenata obalnog zida. Početak ugradnje tako proizvedenih armirnobetonskih segmenata zida, ukoliko ne bude nepredviđenih zastoja u isporuci materijala, planiran je u drugoj polovici srpnja.

lapadskaobala 010722 tjedni

Unatoč manjim zastojima uzrokovanih nepredvidljivim kretanjima na tržištima materijala dinamika izvođenja radova na projektu Lapadske obale nije ugrožena i projekt napreduje sukladno planovima investitora i izvođača radova.

Podsjetimo, 70 milijuna kuna vrijedna kapitalna investicija rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale najveći je cestovni infrastrukturni projekt u užem centru grada još od izgradnje ''bulevara'' u Lapadu. Izmijenit će se regulacija prometa iz jednosmjerne ulice u dvosmjernu, izgradit će se nova obalna konstrukcija, komunalna infrastruktura, šetnica sa zelenilom i biciklističkom stazom, povećat će se razina sigurnosti prometa i kvaliteta javnog gradskog prijevoza te rasteretiti postojeći dominantni pravci.

ZAVRŠENI RADOVI NA UREĐENJU NOGOSTUPA NA NUNCIJATI

Grad Dubrovnik proveo je radove na izgradnji i uređenju nogostupa za potrebe novog pješačkog prijelaza sa semaforima na državnoj cesti na Nuncijati. Novi pješački prijelaz smjestit će se istočno od postojećeg ulaza u naselje Nuncijata kod spoja državne ceste D8 i Ulice Đura Basaričeka.

Grad Dubrovnik izgradio je nogostup, potporni zid i izveo prilagodbu skalina s južne strane državne ceste D8 te izgradio nogostup na sjevernoj strani ceste - od budućeg semaforiziranog pješačkog prijelaza do postojećeg autobusnog stajališta. Ukupno je izvedeno oko 50 metara nogostupa, a vrijednost izvedenih radova iznosi 130 tisuća kuna s PDV-om.

nuncijata prijelaz 010722 tjedni

Podsjetimo, na inicijativu Grada i u dogovoru s Hrvatskim cestama, Grad Dubrovnik financirao je prometni elaborat koji je izradio Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te je ishodio sve potrebne suglasnosti.

Označavanje pješačkog prijelaza i ugradnju semafora te druge odgovarajuće opreme izvest će Hrvatske ceste.

Navedenom investicijom riješit će dugogodišnji problem stanovnika Nuncijate koji nisu imali adekvatno označen prijelaz preko ceste koja prolazi rubnim dijelom naselja i koja je pod upravljanjem Hrvatskih cesta.

MINISTARSTVO POTVRDILO ODLUKU O OSNIVANJU USTANOVE KOJA ĆE UPRAVLJATI DUBROVAČKIM DOMOVIMA UMIROVLJENIKA

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske odgovorilo je na zahtjev Grada Dubrovnika te je Rješenjem utvrdilo da je Odluka o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi Dom za starije osobe Ragusa u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi i drugim posebnim propisima.

Naime, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na svojoj 11. sjednici održanoj 9. svibnja 2022. donijelo Odluku o osnivanju navedene ustanove kao javne ustanove za pružanje socijalnih usluga. Ustanova Dom za starije osobe Ragusa upravljat će novim domovima za starije i nemoćne osobe - Domom umirovljenika koji se gradi u Gružu na mjestu bivšeg hotela Gruž te budućim Domom za starije i nemoćne koji će se graditi pored Opće bolnice Dubrovnik.

Rekonstrukcijom i uređenjem doma hotelskog tipa u Gružu, prvim novim domom za starije koji se u Dubrovniku radi nakon 51 godinu, i izgradnjom novog doma ispod Opće bolnice većinom će se zadovoljiti potrebe smještaja dubrovačkih umirovljenika, što je jedna od najvažnijih mjera ove gradske uprave usmjerenih na podizanje kvalitete života i skrbi za sugrađane treće životne dobi.
- Osnivanje ustanove osnovni je preduvjet kako bi i Dom u Gružu mogao postati sastavni dio mreže domova, što ujedno znači smanjenje troškova smještaja.- rekao je prilikom usvajanja Odluke gradonačelnik Mato Franković.

Dom za starije i nemoćne u Gružu dijelit će upravu s budućim domom umirovljenika ispod Opće bolnice za koji je početkom godine ishođena građevinska dozvola, a jedinstvena ustanova osigurat će i manje troškove. Za razliku objekta u Gružu koji predviđa smještaj 48 umirovljenika u 32 smještajne jedinice, novi dom u blizini Opće bolnice raspolagat će kapacitetom za smještaj oko 200 osoba na stalnom i oko 75 osoba na dnevnom smještaju. Bit će opremljen restoranom, liječničkom ordinacijom, prostorima za fizikalnu terapiju kao i društvenim prostorima poput knjižnice.

OBNOVLJEN BAROKNI PORTAL GLAVNE STRAŽE

Zavod za obnovu Dubrovnika proveo je radove na obnovi baroknog portala Glavne straže na trgu Luža.

Konzervatorsko-restauratorske radove vrijedne 172.675,00 kuna provela je tvrtka Kvinar iz Podstrane, a temeljem projekta konzervatora-restauratora Điva Dražića i uz prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Financijska sredstva za projekt Zavod je osigurao iz povrata uloženih sredstava u obnovu.

Restauratorski radovi na objektu smještenom između gradskog zvonika i Male Onofrijeve fontane trajali su od 2. svibnja do 15. lipnja, a obuhvaćali su tretman svih površina portala biološkom patinom, repozicioniranje kvadratnog kapitela sjevernog stupa, uklanjanje slabostojećih fuga i svih zaostalih metalnih elemenata, injektiranje pukotina, sljepljivanje odlomljenih dijelova razloženih elemenata, tašeliranje većih nedostataka kamenom, čišćenje površina prekrivenih crnom korom, ispiranje svih površina kamenih elemenata, rekonstrukciju manjih nedostataka, završno fugiranje i čišćenje od korozije. Osim radova na zidu, izvršeni su radovi izmjene oštećenih ploča.

luza 010722 tjedni

Zavod za obnovu Dubrovnika projekt obnove portala Glavne straže započeo je 2017. godine izradom dokumentacije i izvođenjem radova 1. faze – hitne konstrukcijske sanacije.

Zgrada glavne straže pripada raritetnim dubrovačkim znamenitostima kao stan admirala iz 15. stoljeća, a smještena je na urbanistički važnom punktu, između Vijećnice i zvonika. Portal krasi raskošni lučni okvir, a prostor markiraju dva stilski usklađena pravokutna stupa koji završavaju metanim, izduženim, piramidalnim šiljcima. Obnovljena je u 20. stoljeću, ali je sačuvana barokna rekonstrukcija ulaznog pročelja zgrade arhitekta Marina Gropellija iz 18. stoljeća.

GRADONAČELNIK FRANKOVIĆ U EMISIJI ARTE TV-a

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković na poziv televizijske kuće ARTE gostovao je u Parizu u emisiji „27“. Pred višemilijunskim auditorijem, popularanog i iznimno gledanog programa francusko-njemačke produkcije gradonačelnik Franković je podijelio iskustva Dubrovnika koji se 2017. godine nalazio na listi gradova koje treba izbjegavati, te istaknuo kako je to danas Grad primjer koji se razvija održivim smjerom koristeći suvremene alate prema odgovornijem turizmu i lokalnom razvoju.

Uz gradonačelnika Frankovića, u debati su sudjelovale Demy Vosiki, direktorica ureda Turističke zajednice Grčke u Parizu i Gilda Hernandez, direktorica Odjela za turistički i ugostiteljski menadžment na Sveučilištu Ramon Llull u Barceloni.

U listopadu 2021. na televizijskom programu ARTE TV objavljena je reportaža obvezi karantene u Dubrovačkoj republici, a gradonačelnik Franković je 2018. istoj medijskoj kući dao intervju na temu turizma, UNESCO-ve zaštite spomeničke baštine i politike.

Troškove puta, smještaja i gostovanja u programu emisije gradonačelniku Frankoviću snosi kanal ARTE.

Sadržaj Grada Dubrovnika

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019