Srijeda, 15 Studeni 2017 11:08

Na DKKI o programu „Kreativna Europa“

Kulturnim institucijama i organizacijama u sklopu DKKI predstavljen je program „Kreativna Europa“ na temu „Kako pronaći partnera u kulturi“. Program Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) sedmogodišnji je program namijenjen kulturnom i audiovizualnom sektoru.

Formalni dio prezentacije je vodila Morana Bigač, stručna suradnica Deska Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture RH, nakon čega je svoja iskustva o procesu prijave i provedbi projektnih aktivnosti iznijela voditeljica udruge Sve ostalo je glazba Ivana Jelača.

Naime, ove godine je na natječaju projekata suradnje prošao projekt ARDEA kao jedini projekt iz Dubrovnika u kojem udruga Sve ostalo je glazba sudjeluje kao partnerska organizacija, uz vodećeg partnera iz BiH te partnera iz Slovenije. 

Sudionicima prezentacije koji su se okupili u prostorijama DURA-e kako bi iz prve ruke saznali više o procesu nalaženja partnera i komuniciranja te samom procesu prijave, ovo izlaganje je bilo vrlo korisno u smislu razbijanja predrasuda te daljnjoj motivaciji za pripremu projekata koji se mogu sufinancirati sredstvima Europskih fondova iz programa Kreativna Europa. Važno je pri tome imati na umu da su svi programi Kreativne Europe usmjereni povezivanju europskih građana, pri čemu su hrvatske institucije i organizacije jednako važni sudionici na europskoj kulturnoj sceni.

Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA u suradnji s Gradom Dubrovnikom udrugama i pojedincima iz kulturnog, kreativnog i umjetničkog područja, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH, organizirala je po četvrti put „Dane kreativnih/kulturnih industrija  Dubrovnik 2017.“ s ciljem poticanja udruživanja, umrežavanja, povezivanja i zajedničkog djelovanja svih sudionika javnog života zajednice kroz kreativan i inovativan pristup te razvoj novih ideja i proizvoda. Osim umrežavanja kreativaca, DKKI potencira komunikaciju i suradnju između institucija, formalnih udruženja i nezavisne kulture. 

DPP