Srijeda, 22 Srpanj 2020 10:53

Proračun Grada Dubrovnika bit će umanjen za 116,17 milijuna kuna

Sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se sljedeći ponedjeljak. Svakako najvažnija točka dnevnog reda u vrijeme dok još traje korona kriza bit će izmjene i dopune gradskog proračuna.

Umjesto planiranih ovogodišnjih prihoda od 769,81 milijuna kuna gradska uprava računa na 116,17 milijuna kuna manje te će, prema ovom prijedlogu izmjena i dopuna, proračun iznositi 653,63 milijuna kuna. Naravno, rashodi su smanjeni za spomenutih 116,17 milijuna kuna.

Inače, u dosadašnjem proračunu koji je iznosio 769,81 milijuna kuna sami prihodi od poslovanja bili su planirani u iznosu od 694.94 milijuna kuna, a sad se računa kako će do konca godine Grad utržiti čak 137,67 milijuna kuna manje. Kako su rashodi planirani za 20 – tak milijuna kuna manje, razlika će se nadoknaditi primicima od financijske imovine i zaduživanja koje je uvećano za 15,83 milijuna kuna te povlačenjem raspoloživih sredstva iz prošlih godina koje je uvećano za 5,66 milijuna kuna.

dm