lausnekretninebanner

Nedjelja, 17 Studeni 2019 21:21

Minijature u kamenu u klaustru Male braće

U klaustru Male braće se nalazi mnogo minijaturnih figura na stopama stupova. Ima ih na svim stranama klaustra, a posebno česti su na stopama stupova treće heksafore. Tu je riječ o minijaturnim glavama koje se nalaze na udubljenjima stopa.

Piše: fra Stipe Nosić

Na nekim drugim mjestima su i minijature koje podsjećaju na svojevrsnu zabavu klesara dlijetom. Na stopama dvostrukog stupa 53, na primjer, tijela su po jednog čovjeka ispod svakog stupa, pri čemu se ljudima vide samo noge i ruke. Majstor je htio stvoriti dojam da oni svojim snagama pridržavaju stupove.

kapitel br 1 pogled s istoka

Na južnoj strani, na kapitelu 1, odmah uz pilon na kojem je nadgrobna ploča graditelja klaustra Miha Brajkova, nalaze se dvije čudesne minijature. Riječ je o dvije ljudske glave koje su gotovo neprimjetljive, iako su okrenute prema šetnici. Teško ih je uočiti u prvom redu zbog zaista minijaturnih dimenzija, visine oko 8 cm a širine oko 6 cm, a i zbog naslaga kamenca i prašine što se kroz stoljeća nataložilo na njima.

muskarac detalj

Glave su na samom vrhu kapitela, i to je jedini od 60 kapitela klaustra koji ima minijature s ljudskim glavama. Prva glava predstavlja ženu koja gleda prema istoku, a druga predočava muškarca koji je okrenut prema zapadu. Uočljivo je da je žena bez tipičnog tadašnjeg pokrivala za glavu.

Pogled prema djevojci

Rijetki stručnjaci, koji su pisali o klaustru i opisivali kapitele, nisu ovim ljudskim glavama poklanjali posebnu pozornost. Drugi, vrlo vjerojatno, nisu ih ni zapažali. Zasigurno je to i bila intencija klesara, da se ove glave olako ne uoče. Ipak, stavljajući ih tu na prvi kapitel, i to okrenute prema šetnici, on je zasigurno htio poslati određenu poruku. Kao da je htio dignuti toga muškarca i ženu visoko od zemlje do neba, u neku uzvišeniju sferu, sakriti ih od pogleda drugih ljudi dekorativnim elementima, listovima kojima je ukrasio čitav taj kapitel. Logičan je zaključak da je majstor na njima prikazao sebe i svoju izabranicu, dok njihova veza još nije bila javna.

zena detalj

Zato nije čudna ni činjenica da su ta dva lika na prvom stupu. Umjetnik je, u slobodi izražavanja koju je imao i koju je očito davao i drugim umjetnicima koji su radili u klaustru, početak svog rada obilježio likom svoje zaručnice, pa je na isti kapitel stavio i autoportret u kamenu. To što žena ovdje gleda prema istoku, uključuje simboliku koja podsjeća na zoru, na Krista, Sunce koje izlazi i pobjeđuje tamu. Muškarčev je pogled prema zapadu, u kojem smjeru, zajedno sa Svjetlom koje je došlo na svijet i sa svojom izabranicom nastavlja hod i rad. Uz pomoć drevnih znakova kozmosa, umjetnik je scenom zasigurno želio poručiti da će mu djevojka u tom velikom građevinskom i umjetničkom zahvatu biti pri ruci i da će ga pratiti u poslu.

U klaustru je više minijaturnih kamenih skulptura. Ovdje je međutim riječ o pravim kamenim portretima koji zasigurno spadaju među najmanje srednjovjekovne poznate portrete takve vrste u nas.

fabrio banner 250 ljetni

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019

dubrovackaplacabanner250px28042020