lausnekretninebanner

Četvrtak, 31 Listopad 2019 18:18

Češke banje i Jadranka opet će se staviti u funkciju

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka jučer je usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Srebreno I. Usvajanjem ovog akta stvoreni su preduvjeti za stavljanje u funkciju preostalih dvaju u Domovinskom ratu devastiranih objekata.

Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli kazao je kako su još prošle godine Hoteli Dubrovačka rivijera dobili novog vlasnika, odnosno kako je Maistra Adris grupe kupila dionice HUP Zagreba, tvrtke čiji je vlasnik bio pokojni Anđelko Leko, a nakon čega su započeli razgovori o stavljanju u funkciju, odnosno uređenju preostalih objekata grupacije na tom prostoru, devastiranih u Domovinskom ratu.

- Cilj Općine cijelo ovo vrijeme bio je da se preostala dva objekta u vlasništvu Hotela Dubrovačka rivijera stave u funkciju i privedu svrsi i usvajanjem ovog UPU-a stvorili su se uvjeti za uređenje Čeških banja i Jadranke. Održali smo cijeli niz sastanaka s ciljem izmjena UPU-a Srebreno I, a sve kako bi se ovi objekti u najkraćem mogućem roku stavili u funkciju. - kazao je Nardelli, otkrivši buduću namjenu Čeških banja i Jadranke.

- Po obnovi Jadranka će biti objekt ugostiteljsko – smještajnog tipa, dok će namjena Čeških banja biti ugostiteljska, a u UPU-om je predviđeno i uređenje kupališta. Ovi su objekti predugo stajali neobnovljeni i zadovoljni smo što će konačno dobiti svoju namjenu.

N. Metković

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019

dubrovackaplacabanner250px28042020