lausnekretninebanner

Nedjelja, 29 Rujan 2019 00:05

U Konavlima se gradi reciklažno dvorište

U Konavlima se gradi reciklažno dvorište, a projekt u Popovićima sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“.

Izvedenim radovima do sada je izgrađena vodosprema za potrebe protupožarnog djelovanja, zatim upojni bunar za oborinske vode kao i septička jama za fekalne vode. Također, izgrađeni su potporni zidovi, a u tijeku su završni radovi zasipavanja.

Istovremeno, započelo je nekoliko paralelnih aktivnosti izgradnje, kao što su radovi na trasiranju instalacija, nasipavanje te niveliranje novog ulaza, nasipavanje kompletne površine obuhvata na definiranu kotu prema projektu te priprema za izvedbu temelja za glavnu konstrukciju reciklažnog dvorišta.

Nakon završetka spomenutih radova pristupiti će se pripremi postavljanja glavne konstrukcije objekta te potom slijedi opremanje reciklažnog dvorišta.

Svrha projekta je povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao i smanjiti količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Najvažniji dio projekta je izgradnja i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta uz provedbu edukativnih aktivnosti. Cilj projekta je osigurati odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na području Općine Konavle, gradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište te rješavanja problema nepropisnih odlagališta.

Ukupna vrijednost projekta je 5.79 milijuna kuna, a iznos koji sufinancira Europska unija je četiri ipol milijuna kuna.

DPP

fabrio banner 250 ljetni

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019

dubrovackaplacabanner250px28042020