Ponedjeljak, 24 Lipanj 2019 14:35

Jadran Barač o bankomatima: Izmjene Odluke o komunalnom redu treba doraditi

Jadran Barač o bankomatima: Izmjene Odluke o komunalnom redu treba doraditi Foto: DPP

Postavljanje prekomjernog broja bankomata narušava vizuru Straduna i pozdravljamo svaku inicijativu kako bi se ovaj problem riješio, piše danas u priopćenju ususret sjednici Gradsskog vijeća predsjednik dubrovačkog SDP-a i gradski vijećnik Jadran Barač.

„U cilju održivosti i zakonitosti dopune Odluke o komunalnom redu predlažemo gradskoj upravi doradu iste budući je u obliku u kojem je predložena nerazumljiva, nepravilna, a dijelom i nesprovodiva, i to posebno u dijelu koji uvodi zabranu postavljanja te u dijelu o nadležnostima konzervatorskih odjela Ministarstva kulture u davanju odobrenja i suglasnosti za postojeće bankomate. Naime, odlukama o komunalnom redu ne mogu se propisivati postupanja i nadležnosti konzervatorskih odjela kao tijela državne uprave, već se njihova postupanja propisuju jedino zakonom, odnosno drugim podzakonskim aktima, koje temeljem zakona donosi Vlada RH ili nadležno ministarstvo.” - napisao je Barač.

„Isto tako, zakon ne predviđa zabranu postavljanja uređaja u poslovnim prostorima, već samo mogućnost određivanja uvjeta za postavljanje i ugrađivanje urbane opreme na zgradama, a o provedbi tih odredaba odlučuje nadležno gradsko upravno tijelo.” - piše dalje predsjednik SDP-a Dubrovnik Jadran Barač.

„U svrhu pravilnog i kvalitetnog rješavanja ovog problema upućujemo na Opće kriterije za ugradnju bankomata u zaštićenim povijesnim jezgrama izdanim od Uprave za zaštitu kulturne baštine koji su vijećnicima dostavljeni u dodatnim materijalima za sljedeću sjednicu Gradskoga vijeća. Uvrštavanjem tih kriterija u Odluku o komunalnom redu, uz uvažavanje gore navedenih primjedbi, rezultiralo bi kvalitetnim normativnim uređenjem postavljanja bankomata u gradskoj jezgri.” - zaključio je Barač.

DPP

fabrio banner 250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019

dubrovackaplacabanner250px28042020