Petak, 21 Lipanj 2019 11:14

Grad Dubrovnik uvodi e-račun

Grad Dubrovnik od 1. srpnja 2019. godine zaprimat će račune isključivo u elektronskom formatu, propisanom EU normom o standardizaciji e-Računa. Račune koji nakon isteku roka pristignu u nekom drugom formatu, gradska uprava neće više biti u mogućnosti zaprimiti, obraditi niti platiti račun za izvršenu uslugu.

Nova odredba odnosi se na sve ugovore koji podliježu Zakonu o javnoj nabavi, odnosno na sve robe, radove i usluge bez obzira radi li se o postupcima javne nabave male i velike vrijednosti ili o postupcima jednostavne nabave. Zbog toga je iznimno važno da sve tvrtke koje surađuju s Gradom Dubrovnikom do 1. srpnja tehnički prilagode svoje poslovanje i uvedu izdavanje e-Računa.

Uvođenje elektroničkih računa omogućeno je korištenjem bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije, i to kroz projekt „In-LoRe (Croatian e-Invoicing for Local and Regional Authorities)“.

Za projekt je, u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) Telekom, putem Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju osigurano 12.599,00 eura što čini 75 posto ukupno prihvatljivih troškova, koji iznose 16.799,00 eura, dok se ostatak od 4.200,00 eura odnosi na proračunska sredstva.

Naime, Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta, kao CEF Telekom Koordinator, objavilo je prvi poziv Europske komisije i Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA) u 2018. godini u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) Telekom, a ukupni okvirni proračun poziva iznosio je 30 milijuna eura, namijenjen za potporu transeuropskim digitalnim mrežama. Faza pripreme projekta za Dubrovnik započela je 3. rujna 2018. godine, a obuhvaćala je aktivnosti upravljanja projektom, pripremu i provedbu registracije korisnika na eRačun središnji portal, prilagodbu i integraciju rješenja za korištenje e-računa s platformom „eRačun za državu“ te tehničke radionice za partnere i edukativne radionice za javnost iz javnog i privatnog sektora.

Projektom „In-LoRe“ potiče se širenje i ubrzanje korištenja strukturiranog računa u elektroničkom obliku koji sadrži sve obvezne stavke propisane važećom regulativom te je usklađen s preporučenim standardima i e-Invoice direktivom.

Grad Dubrovnik

fabrio banner 250 2019

aerodrom250

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019