Srijeda, 30 Studeni 2022 14:09

Gradskim vijećnicima 120.406 eura

Piše:

Iznos od 120.406 eura osigurat će se u proračunu za 2023. za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji participiraju u radu Gradskog vijeća Grada Dubrovnika. Najviše sredstava dobit će HDZ jer ima najviše vijećnika – pet.

Za svakog vijećnika u Gradskom vijeću mjesečna naknada iznosi 464,5 eura, dok je naknada za vijećnice po 511 eura jer su one pripadnice podzastupljenog spola.

HDZ, koji ima najviše vijećnika – pet, mjesečno može računati na 2.369 eura, SJG i DDS koji imaju po dva vijećnika i po jednu vijećnicu mjesečno pripada 1.440 eura mjesečno. DUSTRA i SDP sa po jednim vijećnikom i vijećnicom imat će 975 eura. Most, HNS, HS te vijećnici Ivica Roko i Ivan Cetinić mogu računati na po 464 eura mjesečno dok HSU, čija je vijećnica Olga Muratti pripadnica podzastupljenog spola, ima zagarantiranih 511 eura mjesečno.

U Gradskom vijeću je 21 vijećnik, od čega nas 15 vijećnika na mjesečnoj razini košta 6.957,5 eura dok se za šest vijećnica svaki mjesec mora osigurati 3.066 eura ili sveukupno 10.033,5 eura.

Sredstva za rad političkih stranaka isplaćuju se svako tri mjeseca na njihove račune ili na posebne račune vijećnika s liste grupe birača. Sredstva koja za rad dobiju od Gradsko vijeća, političke stranke i nezavisni vijećnici moraju knjigovodstveno evidentirati te mjerodavnim tijelima omogućiti uvid u način raspolaganja tim sredstvima.