Srijeda, 29 Studeni 2023 12:58

GRAD DUBROVNIK O „LEGALNOJ PRIVATNOJ RIVI” ANTONIJE KNEŽEVIĆ: PRIPADA POMORSKOM DOBRU, A NISMO IZDALI NI KONCESIJU

Sporni vezovi Sporni vezovi Foto: screenshot LTV

Nakon što je Antonia Knežević iz Mosta u svom odgovoru HDZ-u napisala kako u Rijeci dubrovačkoj njena obitelj ima u vlasništvu legalnu privatnu rivu, ovaj put reagirali su i iz Grada Dubrovnika.

„Što se tiče navedene rive ista pripada pomorskom dobru koje je po samoj svojoj definiciji izvan pravnog prometa i na njemu se ne može steći pravo vlasništva niti druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi. (čl.5st.1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama)”, kažu iz dubrovačke gradske uprave.

S obzirom na to da je Antonia Knežević navela i da ima, kako je napisala, suglasnost za redovitu uporabu pomorskog javnog dobra iz Grada Dubrovnika navode „Naglašavamo kako Grad Dubrovnik na navedenoj lokaciji nije nikad izdao nikakvu koncesiju ni koncesijsko odobrenje.”

dm