Petak, 30 Rujan 2022 16:17

Grad Dubrovnik na izravne mjere namijenjene umirovljenicima godišnje izdvaja preko 4,5 milijuna kuna

Ilustracija Ilustracija Foto: Steve Buissinne / Pixabay

Međunarodni dan starijih osoba tradicionalno se obilježava 1. listopada s ciljem podizanja svijesti o pitanjima koja se tiču starijih osoba poput doprinosa starijih osoba društvu, ali i procesa starenja. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. godine dok su godinu dana kasnije usvojena Načela Ujedinjenih naroda za starije osobe. 
 
Niz mjera koje Grad Dubrovnik kontinuirano provodi usmjeren je upravo na povećanje kvalitete života građana treće životne dobi. Umirovljenici su ujedno i najbrojnija kategorija građana obuhvaćena Mjerama socijalnog programa Grada Dubrovnika. Novčani dodatak na mirovinu u 2021 . godini primilo je 2.274 dubrovačkih umirovljenika i 220 osoba starijih od 65 godina bez primanja, a kojima se osigurava mjesečni iznos od 300 kuna.
 
Za provođenje mjera koje su neposredno namijenjene umirovljenicima Grad Dubrovnik godišnje izdvaja preko 4.5 milijuna kuna, a kad se tom iznosu pribroje i druga davanja koja nisu izravno usmjerena samo na ovu dobnu skupinu ukupno proračunsko izdvajanje znatno je veće. Za provođenje mjere dodatka na mirovinu godišnje se izdvaja i do tri milijuna kuna, dok se dodatnih 800 tisuća kuna izdvaja za novčanu pomoć starijima od 65 bez primanja. Oko 800 tisuća kuna Grad Dubrovnik godišnje izdvaja za sufinanciranje javnog gradskog prijevoza umirovljenicima.
 
U tom smislu potrebno je istaknuti novu Odluke o socijalnoj skrbi, koju  nakon provedenog javnog savjetovanja očekuje usvajanje na Gradskom vijeću. Navedena odluka, između ostalog, predviđa povećanje iznosa mjesečnog novčanog dodatka na mirovinu s dosadašnjih 200 na 300 kuna uz istovremeno povećanje cenzusa za ostvarivanje tog prava s trenutnih 1.800 na 2.000 kuna. Umirovljenici unutar ovog cenzusa čije su socijalne prilike posebno otegotne ostvarivat će uvećani mjesečni dodatak od 500 kuna. Umirovljenicima s mirovnom od 2.001,00 do 2.200,00 kuna isplatit će se dva puta godišnje iznos od 400 kuna, a onima s primanjima do 2.500,00 kuna iznos od 300 kuna. Izmjene mjera obuhvaćenih Odlukom o socijalnoj skrbi, a koje su predviđene krovnim zakonom, primjenjivat će se od 1. siječnja 2023. dok će nadstandard koji pruža Grad Dubrovnik ući u primjenu od 1. ožujka 2023., nakon usvajanja mjera Socijalnog programa za 2023. na Gradskom vijeću.
 
U sklopu Mjera socijalnog programa, svim dubrovačkim umirovljenicima, odnosno osobama s navršenih 65 godina života osigurava se besplatni javni gradski prijevoz, a ta je pogodnost zadržana i novim izmjenama cjenika prijevoza društva Libertas. Umirovljenici do 65 godina starosti i dalje će ostvarivati pravo na subvencionirani javni prijevoz, a iznos participacije kreće se od 10 do najviše 50 kuna te je među najpovoljnijim u Hrvatskoj.
 
U mandatu ove gradske uprave pokrenute su i dugoočekivane kapitalne investicije u objekte za smještaj i boravak starijih i nemoćnih osoba. Tako je rekonstrukcija hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe – tipa hotel ušla u završnu fazu, a nakon unutarnjeg uređenja Dom bi prve korisnike trebao primiti do Božića.
 
Ovim objektom, prvim koji se u Dubrovniku gradi nakon 51 godine, te budućim objektom u blizini Opće bolnice upravljat će novoosnovana javna ustanova za pružanje socijalnih usluga “Dom za starije osobe Ragusa“.
 
Podsjetimo, uz objekt u Gružu kapaciteta 32 smještajne jedinice za 48 osoba, dom umirovljenika kod Opće bolnice Dubrovnik za koji je ishođena građevinska dozvola raspolagat će kapacitetima dostatnim za smještaj 200 stalnih i 70 dnevnih korisnika.
 
Rekonstrukcijom  doma u Gružu i izgradnjom novog doma ispod Opće bolnice zadovoljit će se većina potrebe smještaja dubrovačkih umirovljenika te će se značajno podignuti kvaliteta i dostojanstvo života ove populacije građana.
 
Uz ulaganje u kvalitetu života starijih sugrađana, u fokusu rada ove gradske uprave ističu se i  ulaganja u zdravlje i zdravstvenu zaštitu, a što je posebno istaknuto razvijanjem nad standarda u zdravstvu te kontinuiranim donacijama kojima Grad Dubrovnik pomaže rad zdravstvenih ustanova na svom području za koje nije institucionalno nadležan, poput Doma zdravlja Dubrovnik ili Opće bolnice Dubrovnik, ali i organizacija poput Crvenog križa.

Sadržaj Grada Dubrovnika