Petak, 23 Veljača 2024 19:09

DOGRADNJOM OŠ MOKOŠICA SVI ĐACI U DUBROVNIKU IMAT ĆE JEDNOSMJENSKU NASTAVU; OTVOREN JE NOVI DJEČJI VRTIĆ; SKALINI UZ JEZUITE BIT ĆE OBNOVLJENI

Za rekontrukciju i nadogradnju Osnovne škole Mokošica Gradu Dubrovniku odobreno je 100 postotni iznos ili nešto više od 10 milijuna eura. Novi vrtić Cvrčak otvoren je u DOC-u. Uskoro se očekuje obnova skalina Uz Jezuite. Dubrovačka trpeza dobitnik je Simply the Best nagrade.

ZA DOGRADNJU OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA ODOBRENO 10 MILIJUNA EURA

Za Rekonstrukciju, dogradnju i opremanje Osnovne škole Mokošica, Gradu Dubrovniku odobren je 100 postotni iznos troškova, odnosno nešto više od 10 milijuna eura bespovratnih sredstava. Realizacijom ovog kapitalnog gradskog projekta ostvarit će se preduvjeti za jednosmjensku nastavu u svim školama na području Grada Dubrovnika.

U tijeku je ishođenje građevinske dozvole, nakon čega slijedi javni natječaj za odabir izvođača. Ispunjenje još jednog važnog preduvjeta je u tijeku, a riječ je o izgradnji ceste Tamarić, koja će omogućiti izvođenje samih radova, a kasnije i lakšu kolnu komunikaciju do škole.

osmokosica zjedni 230224 min

U cilju povećanja kapaciteta postojeće osnovne škole planira se dogradnja potpuno nove zgrade na mjestu postojećeg vanjskog igrališta, koje se nalazi istočno od glavne školske zgrade i dvorane.

Time bi OŠ Mokošica trebala preći u jednosmjenski rad, s obzirom da će se osigurati kapaciteti za 18 novih učionica s pratećim kabinetima, polivalentnim prostorom, sanitarnim, tehničkim i gospodarskim prostorima, uredima za administraciju, zbornicom, knjižnicom i vanjskim igralištem na krovu, sve dimenzionirano prema Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih škola u RH. Također, izgradit će se topla veza između planirane dogradnje i postojeće škole. Prema projekcijama Ministarstva znanosti i obrazovanja, u školskoj godini 2026./2027. predviđen je upis 952 učenika u OŠ Mokošica.

Projekt je za sredstva prijavljen na Otvoreni poziv Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, raspisan od strane nadležnog tijela, Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U šest godina mandata ove gradske uprave u sustav osnovnoškolskog obrazovanja uloženo je 20 milijuna eura, otvorene su dvije nove škole, energetski su obnovljene tri škole te su provedena značajna ulaganja u čitav sustav. Osiguranje uvjeta za odvijanje nastave u jednoj smjeni primarni je strateški cilj ove gradske uprave. Prethodno je to omogućeno za učenike OŠ Marina Getaldića u povijesnoj jezgri gdje je prošle godine otvorena nova školska zgrada, a tri godine prije i za učenike nove škole Montovjerna.

U DOC-u OTVOREN VRTIĆ „CVRČAK”

Još jedan novi gradski dječji vrtić otvorio je vrata najmlađim korisnicima, i to u prostorima centra DOC. Vrtić „Cvrčak“, potpuno adaptiran i opremljen za tri vrtićke skupine djece, obišao je i gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković.

- Kapacitet dva nova vrtića je 97-oro djece. U potpunosti su ispunjeni pedagoški uvjeti u svim novim grupama, one više nisu prenatrpane nego imaju broj djece kako je to pravilnikom definirano. Riješili smo pitanja kolektivnih prava zaposlenika vrtića također, tako da smo završili cijeli niz ulaganja u predškolski odgoj. Naravno, ono što je najvrjednije su ljudi, zaposlenici ustanova su nam iznimno bitan segment jer možemo graditi zgrade ali bez pravih i kvalitetnih ljudi nema ništa. Prije desetak dana smo dodatno povećali plaće za otprilike pet posto i povećali hranarinu. - rekao je gradonačelnik Franković prilikom obilaska objekta.

crvcak tjedni 230224 min

Nakon preuređenja i adaptacije s radom su započele dvije odgojne skupine s 23-oje djece. Jedna skupina prima petero djece s teškoćama u razvoju i to je njezin maksimalan kapacitet, druga je mješovita skupina s 18-oro djece. Površina prostora od 230 metara kvadratnih uređena je i adaptirana za smještaj tri vrtićke grupe i osigurava smještaj 39-oro djece sukladno državnom pedagoškom standardu.

Adaptacija prostora Studentskog centra napravljena je u postojećim gabaritima bez konstruktivnih zahvata na objektu. Radovi su obuhvatili građevinsko-obrtničke radove na novoj unutarnjoj organizaciji prostora, izgradnju dva sanitarna čvora za potrebe djece vrtićkog uzrasta, novu elektroinstalaciju, hidrantsku mrežu, sprinkler sustav i sustav vatrodojave. Zadržani su svi postojeći vanjski otvori, postojeća opločenja i ograde na terasama. Ukupna investicija u ovaj infrastrukturni projekt iznosi 280 tisuća eura s PDV-om.

Uz dječji vrtić „Čiopa“ u Solitudu, vrtić „Cvrčak“ drugi je objekt koji je Grad Dubrovnik nakon preuređenja i adaptacije prostora otvorio u pedagoškoj godini 2023/2024. za ukupno 97-oro djece.

Grad Dubrovnik nastavlja ulaganja u infrastrukturu predškolskog odgoja- Osigurana je građevinska dozvola za novi vrtić u Mokošici, a pri kraju je i proces ishođenja dozvole za vrtić u Komolcu. Za oba vrtića dobivena su bespovratna sredstva za sufinanciranje. Potpisan je i ugovor s Dubrovačkom biskupijom za prostor Biskupskog dvora za dječji vrtić i jaslice te je ujedno prijavljen na posljednji natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja, za rekonstrukciju.

NA VIŠE LOKACIJA U TIJEKU RADOVI NA AGLOMERACIJI

Radovi na najvećem i najvažnijem komunalnom projektu Aglomeraciji Dubrovnik, dobro napreduju, a trenutno se izvode istovremeno na desetak lokacija.

- Radi se na cijelom području grada, od povijesne jezgre preko Gruža i Lapada sve do Mokošice. U pitanju su većinom radovi na sanaciji sustava vodoopskrbe i odvodnje, što uključuje i sanacije crpnih stanica, ali i na izgradnji do sada nepostojećih dijelova mreže, posebice u odvodnji  gdje sada radimo mrežu na području Gospinog polja, koja je gotovo dovršena. - pojasnio je predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik, Lukša Matušić te dodao kako radovi i na ostalim gradilištima u sklopu ovog natječaja dobro napreduju.

Na području Nove Mokošice, Obuljenog, Prijevora i Rožata dovršeno je otprilike 60 posto radova na izgradnji sustava javne odvodnje te vodoopskrbe, na području Knežice i Šumeta preko trećine investicije, dok je na području Lapada nešto manje od trećine ukupnih radova završeno. Ukupno je u sklopu ovog tendera dovršeno preko četvrtine radova na javnoj odvodnji te oko 20 posto na projektu vodoopskrbe. Što se tiče sanacije kanalizacijskih crpnih stanica i cjevovoda javne odvodnje, na tom tenderu do sada je napravljeno preko četvrtine ukupnih radova.

- I taj projekt napreduje dobro, s tim da nas do sezone očekuje još i sanacija crpne stanice Sustjepan, a poslije sezone i automatske rešetke u Mokošici. Do sezone intenzivno će se raditi i u povijesnoj jezgri na projektu sanacije mješovitog kanala odvodnje ispod Straduna i u poprečnim ulicama te sanaciji vodoopskrbe u Ulici Prijeko. - najavio je Matušić te dodao da se tamo trenutno na površini odvija sanacija cjevovoda vodoopskrbe, dok se radovi na sanaciji odvodnje odvijaju u samom kanalu, a radovi bi trebali biti gotovi najkasnije do 1. travnja.

Ukupno je do sada završeno preko trećine radova u povijesnoj jezgri te svi radovi na čišćenju kanala neposredno izvan zidina. Aktivno se radi i na sanaciji hidrotehničkog tunela ispod Srđa, gdje je do sada dovršeno preko 50 posto investicije i radovi teku planiranom dinamikom.

- Na gradilištima je trenutno preko 70 radnika. Neka gradilišta su iznimno zahtjevna, poput kanala ispod Straduna ili hidrotehničkog tunela, gdje zapravo jako mali broj ljudi može uopće ući i istovremeno raditi, ali nama je bitno da su sva gradilišta aktivna i da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, bez zastoja.- rekao je Matušić, istaknuvši kako ovim projektima treba dodati i one već dovršene, izgradnju pročistača pitke vode u Komolcu te odvodnju na području Orašca i Zatona.

Aglomeracija Dubrovnik ukupno je vrijedna 117 milijuna eura, od čega 90% čine bespovratne potpore iz EU fondova i nacionalnih sredstava, a ovim projektom ukupno je planirano više od 40 kilometara radova na modernizaciji sustava vodoopskrbe, kao i 31 kilometar radova na sustavu javne odvodnje, izgradnja novih crpnih stanica, vodosprema i ostalih potrebnih objekata te izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

USKORO OBNOVA SKALINA UZ JEZUITE

Zavod za obnovu Dubrovnika pokrenuo je javnu nabavu za izvođenje radova sanacije skalina Uz Jezuite. Obnova skalina ukupne površine 197.25 m2 dio je Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2024. godin, za koju su sredstva osigurana u ovogodišnjem Proračunu Grada Dubrovnika.

Radovi sanacije podrazumijevaju pripremne, građevinske i konzervatorsko-restauratorske radove na čitavoj površini skalina iz 18. stoljeća, a procijenjena vrijednost nabave iznosi 160.000,00 eura bez PDV-a. Nakon provedenog postupka javne nabave planiran je početak radova u ožujku uz očekivano trajanje od tri mjeseca.

jezuiti tjedni230224 min

Radovi se izvode prema Elaboratu zatečenog stanja s prijedlogom radova i troškovnikom za konzervatorsko-restauratorske zahvate, izrađenom u rujnu 2023. godine, na koji je 1. prosinca 2023. ishođeno prethodno odobrenje za izvođenje zahvata od strane Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Pri izradi dokumentacije financijsku potporu Zavodu osiguralo je Društvo prijatelja dubrovačke starine.

Napravljen je detaljan uvid u zatečeno stanje kako bi se odabrale adekvatne metode prilikom izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova. Vizualnim pregledom uočena su brojna oštećenja i onečišćenja kamene površine nastala djelovanjem raznih prirodnih i ljudskih čimbenika. Uz tragove mehaničkih oštećenja nastalih u Domovinskom ratu vidljive su manje pukotine i veća napuknuća kao i različite naknadne intervencije.

Rebalansom proračuna Grada u 2023. osigurana su sredstva za izradu Idejnog projekta uređenja Poljane Ruđera Boškovića te je kao prvi korak pokrenuta izrada varijantnih idejnih rješenja uređenja Poljane.

REKORDNA PRODAJA DUBROVNIK PASS-a U 2023.

Prihodi od prodaje Dubrovnik Pass-a u 2023. iznosili su 12.165.891,89 eura, što je više nego dvostruko povećanje u odnosu na godinu dana ranije kad je zabilježen rekordan prihod od pokretanja projekta Dubrovačke kartice 2010. godine.

U protekloj je godini Dubrovnik Pass koristilo 330.173 posjetitelja Dubrovnika koji su se u najvećoj mjeri, u čak 72 posto slučajeva, odlučivali za jednodnevnu inačicu ove zajedničke ulaznice u najvažnije atrakcije Grada. Trodnevni Dubrovnik Pass koristilo je 24 posto posjetitelja, a sedmodnevni njih četiri posto. Pri tome su najveći posjet zabilježile gradske zidine, za koje se odlučilo 97 posto korisnika Dubrovnik Pass-a, 53 posto ih je posjetilo Kulturno-povijesni muzej u Kneževu dvoru, 39 posto Muzej Franjevačkog samostana Male braće, 34 posto Pomorski muzej, dok su i ostale uključene kulturne atrakcije zabilježile značajna povećanja broja posjetitelja. Uslugu besplatnog javnog gradskog prijevoza u protekloj je godini iskoristilo 94.774 posjetitelja, odnosno njih 29 posto.

Dubrovačka kartica jedan je od projekata gradske uprave kojim se promiče kulturna baština Grada, ali i potiče njezina samoodrživost, budući da generira prihode iz kojih se financira obnova baštine, ali i cjelokupni kulturni sektor, ali i omogućuje disperziju posjetitelja i rasterećenje najatraktivnijih znamenitosti. Digitalnom transformacijom projekta, Grad je dobio još jedno u nizu Smart City rješenja koje, uz pojednostavljenje prodaje, kupnje i korištenja ove zajedničke ulaznice u najznačajnije baštinske institucije, gradskoj upravi služi i kao alat za upravljanje tokovima posjetitelja.

Dubrovnik Pass, naime, pruža široke mogućnosti nadogradnje, umrežavanja te daljnjeg strateškog razvoja kao ključnog alata za upravljanje povijesnom jezgrom Grada kao UNESCO-ovim svjetskim dobrom. Stoga je u tijeku razvoj sustava rezervacija posjeta baštinskim institucijama uključenima u Dubrovnik Pass s obzirom na njihove nosive kapacitete.

Dubrovnik Pass kao zajednička ulaznica u najvažnije atrakcije Grada Dubrovnika obuhvaća besplatni posjet gradskim zidinama, svim gradskim muzejima i galerijama, Muzeju Franjevačkog samostana, kao i Kući Bukovac u Cavtatu te besplatni javni gradski prijevoz. Kroz različite vrste popusta, Dubrovnik Pass uključuje i brojne druge kulturne i prirodne znamenitosti, kao i turističke, ugostiteljske te druge usluge.

DUBROVAČKA TRPEZA DOBITNIK SIMPLY THE BEST NAGRADE

Gastronomski događaj u organizaciji Grada Dubrovnika - Dubrovačka trpeza na Stradunu, dobitnik je posebnog priznanja nacionalne godišnje nagrade Simply the Best koju za kreativnost, inovativnost, razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije dodjeljuju UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija, poslovno turistička burza PUT i turistički magazin Way to Croatia.

Turistička burza PUT najstariji je hrvatski B2B turistički susret, koji okuplja djelatnike iz agencijskog poslovanja, pružatelja turističkih usluga, hotelijerstva i restoraterstva te sustava turističkih zajednica. Već 23 godine susret se organizira u drugoj hrvatskoj destinaciji, a ove godine održat će se od 10. do 12. travnja u Biogradu na Moru, kada će biti upriličena i dodjela nagrada.

trpeza tjedni 230224 min

Dubrovačka trpeza, tradicionalni gastronomski događaj, priređuje se u listopadu u okviru Good Food festivala. Na trpezi duž cijeloga Straduna predstave se brojni dubrovački hoteli i restorani, pekari, slastičari, ugostitelji i vinari koji prezentiraju svoje znanje i umijeće. Svake godine Trpeza ima i humanitarni karakter pa se prihod od prodaje jela i pića donira potrebitim udrugama.

Organizatori Dubrovačke trpeze su Grad Dubrovnik, Turistička zajednica grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanska županija, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Dubrovnik, Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije, Ceh ugostitelja i TUŠ Dubrovnik.

Nagradu Simply the best za 2022. godinu Grad Dubrovnik dobio je tada u kategoriji „Novi projekti u turizmu, sustav turističkih zajednica i lokalna samouprava“ i to za uspješno realizirani projekt Dubrovnik Pass - informacijski sustav elektronske naplate i kontrole ulaska u najznačajnije kulturne i spomeničke objekte Grada Dubrovnika.

Sadržaj Grada Dubrovnika