Grad Dubrovnik je, putem svog Upravnog odjela za promet, u sklopu redovitog održavanja, ovaj tjedan sanirao prometnice u Šumetu i Knežici. Tako je asfaltiran pristupni put prema crkvi Presvetog Trojstva i groblja u Šumetu. Ukupna površina ovog zahvata je oko 400 metara četvornih, a vrijednost radova iznosi 85.000 kuna.

Također je završena i sanacija pristupnog puta stambenim objektima u mjestu Knežica, na predjelu Tor. Ukupno je sanirano oko 45 metara pristupnog puta izvedbom novog asfaltnog zastora. Ukupna vrijednost radova iznosi 30.000 kuna.

Idući tjedan, u ponedjeljak, radovi se nastavljaju na Osojniku, gdje će se sanirati oštećenja na cesti kroz naselje.

DPP

Grad Dubrovnik nedavno je svoj poslovni račun u Privrednoj banci Zagreb zamijenio onim u OTP banci. Brojni građani, koji su u međuvremenu izvršili uplate na račun Grada Dubrovnik na PBZ-u zabrinuli su se da bi se zbog promjene poslovnog računa Grada moglo dogoditi da im ponovno stignu uplate za račune koje su već podmirili, odnosno da Grad nije zaprimio uplate na stari broj računa.

No, iz Grada Dubrovnika ističu nema mjesta za bojazan, jer su sva uplaćena sredstva zaprimljena na ispravni, odnosno novi račun Grada pa građani nemaju razloga za zabrinutost.

„Sve uplate koje su građani obavljali u pojedinim bankama, na Pošti ili Fini na stari poslovni račun kod Privredne banke, Privredna banka je ta sredstva vraćala primateljima uplata (bankama, Fini, Pošti), koji su zatim uplate proslijedili na novi poslovni računa Grada kod OTP banke.” - ističu iz gradske uprave.

N.M.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obavijestilo je Grad Dubrovnik da je prihvaćen prijedlog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o dodjeli bespovratnih sredstva u iznosu od 1.178.933,00 kune za projektni prijedlog „ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika“.

U postupku dodjele bespovratnih sredstava u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ Ministarstvo zaštite okoliša je kao posredničko tijelo razine 1 potvrdilo prijedlog Fonda, posredničkog tijela druge razine, o prihvatljivosti izdataka za predmetni projektni prijedlog.

Posljednja faza u postupku, stoji u dopisu kojeg potpisuje ministar Tomislav Ćorić, jest donošenje Odluke o financiranju te u konačnici potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava.

Takozvane izobrazno-informativne aktivnosti sastavni su dio Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. godine koje je Gradsko vijeće usvojilo u svibnju. Program uključuju edukaciju javnosti kroz provođenje niza aktivnosti po pitanju unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada.

DPP

Grad Dubrovnik u suradnji s partnerima: Muzejom Domovinskog rata Dubrovnik, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Kazalištem Marina Držića i Dubrovačkim ljetnim igrama organizira dvodnevni program proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Prvog dana, u subotu, 4. kolovoza program se održava u prostoru tvrđave Imperijal na Srđu, i to višestrukim zanimljivim događanjima kojima se ujedno obilježava i 10. obljetnica stalne izložbe „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“.

Program počinje u 18:30 sati prikazom foto-monografije „Matko Biljak ∙ Božidar Vukičević - Svjetlom pisana povijest Domovinskog rata“, a nastavlja se predstavljanjem novog vizualnog identiteta Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik, autora Orsata Frankovića.

Iste večeri u tvrđavi Imperijal bit će otvorena i izložba fotografija „Dubrovnik …“, autora Damira Fabijanića, koja je kao samostalni projekt i cjelina nastala u vrijeme Domovinskog rata. Izložba je realizirana donacijom Zavoda za obnovu Dubrovnika, uz suglasnost autora, a ostat će otvorena do 15. rujna.

Drugog dana proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u nedjelju, 5. kolovoza ispred crkve sv. Vlaha s početkom u 21:30 sati nastupit će Dubrovački simfonijski orkestar i Klapa Kaše uz posebnu gošću mezzosopranisticu Dubravku Šeparović Mušović. Orkestrom će ravnati Slobodan Begić.

Sveta misa za Domovinu bit će služena u 20:00 sati u Katedrali.
Plakat Branitelji 2018 page 001 1Grad Dubrovnik

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika dana 30. srpnja 2018. godine izdao je Izmjenu i dopunu građevinske dozvole za sanaciju odlagališta otpada „Grabovica“, čime je nakon 15 godina ispunjen osnovni preduvjet za konačnu realizaciju ovog važnog komunalnog i ekološkog pitanja.

Predmetnom građevinskom dozvolom Gradu Dubrovniku kao investitoru dozvoljava se izvođenje radova sanacije i zatvaranja odlagališta otpada “Grabovica”, i to I. etape koja, između ostalog, uključuje izvedeno stanje (prostor zatvorenog tijela saniranog odlagališta i prostor aktivnog dijela odlagališta sa obodnim kanalima i ogradom), rekonstrukciju pratećih građevina ulazno-izlazne zone i gradnju novih (cisterna za tehnološku vodu, sabirni bazen za otpadne i pročišćene tehnološke vode, taložnik i separator ulja i masti), saniranje prostora za nužnu sanaciju (kazete s odvodnjom) s gradnjom obodnih kanala i ogradom te povećanje kapaciteta postojećih laguna za procjedne vode.

DPP

Grad Dubrovnik i TLO Studio potpisali su ugovor o izradi glavnog projekta i svih troškovnika rekonstrukcije za preostale neobnovljene prostore u objektu bivšeg hotela Stadion, u sklopu Gradskog bazena u Gružu. Rok za izvršenje posla, vrijednog 191.700 kuna, je 60 kalendarskih dana.

Projektni program rezultat je složenosti građevine, njezinog višenamjenskog korištenja i mnoštva dosadašnjih intervencija. Zaključeno je da se u svrhu angažiranja preostalih, neobnovljenih prostora, a to su prvenstveno prostori bivšeg hotela Stadion, izradi jedinstven glavni projekt s troškovnicima planirane adaptacije i to na način da se prostori koje će koristiti Grad, odnosno Javna ustanova sportski objekti, klubovi i udruge, dovedu do potpune gotovosti, a prostori hostela koji će se ponuditi u koncesiju, rekonstruiraju do nivoa visokog rohbau.

Projektom se definira način organizacije građevine u smislu kontrole ulaza i odvajanja mjernih mjesta budućih korisnika, način osiguranja svih puteva evakuacije i sustava zaštite od požara te signalizacija za cijelu građevinu. Definiraju se i uvjeti za funkciju tehnike građevine, uređenje unutarnjeg prostora, uređenje svih pročelja te vanjskih, pješačkih i servisnih prostora oko građevine.
sjeverstadion1Koncepcija predmetne adaptacije temelji se na maksimalnom zadržavanju postojećeg konstruktivnog sustava i uklanjanju neadekvatnih pregradnji. Predviđena je i rekonstrukcija podzidova na uređenju terena. Oblikovnim zahvatima na pročeljima zadržat će se i naglasiti izvorni karakter i kvaliteta građevine uz intervencije u smislu poboljšanja fizike zgrade i zaštite od sunca.

Namjena prostora definirana je rješenjem o legalizaciji, a adaptirat će se prema cjelinama: Javna ustanova sportski objekti Dubrovnik, prostori VK Jug, prostori JU Sportski objekti Dubrovnik, PK Jug i udruga, polivalentni prostori i hostel s ugostiteljskim sadržajem.

Sjeverni dio parcele, koji se sada koristi kao parkiralište, planira se prenamijeniti u pješački prostor – trg, te urbano opremiti i hortikulturno urediti. Također se planira uređenje jugozapadnog ulaza u prizemlju, te parternih površina uz istočne i zapadne ulaze u prizemlje građevinu.

DPP

U sklopu Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu, Grad Dubrovnik izdvojit će četiri milijuna kuna, može se iščitati iz Poziva gradske uprave. Piše tu i kako će Grad okvirno financirati oko 150 programa, projekata i manifestacija. Sve prihvatljive prijave obradit će i ocijeniti novoosnovana kulturna vijeća Grada Dubrovnika i Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika.

Inače, tek predstoji vidjeti u praksi kako će se navedeni novci raspodijeliti. Upravo je financiranje udruga u kulturi u posljednje vrijeme pod povećalom javnosti. Nije tajna da se u bližoj prošlosti financiralo sve i svašta, odnosno da se uz Program javnih potreba u kulturi zapravo parazitiralo.

Ova tema otvorena je u više navrata i na sjednici Gradskog vijeća, prije svega kroz izlaganje DUSTRA-inog Željka Raguža, koji je financiranje udruga nazvao i Pandorinom kutijom, ali i HDZ-ove Katarine Doršner koja je rekla da se financiranjem udruga "podupire nečija neinventivnost".

Također, osim ovog Poziva, koji se raspisuje svake godine, gradonačelnik Mato Franković raspisao je nedavno i poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu, u iznosu od pola milijuna kuna.

U svakom slučaju, za nadati se da će se uvjeti postrožiti, odnosno da će članovi kulturnih vijeća raditi posao za koji su izabrani.

V. Salvia

Grad Dubrovnik pokrenuo je postupak nabave za projektantske usluge za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Pčelica - dogradnja i nadogradnja. Predmet nabave su usluge izrade glavnog i izvedbenog projekata, ostalih potrebnih podloga i elaborata te ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za rekonstrukciju vrtića u Mokošici.

Procijenjena vrijednost nabave je 660.000 kuna, a rok za dostavu ponuda, predajom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, je 10. kolovoza 2018. godine do 10:00 sati. Rokovi za izvršenje usluge su: za izradu glavnog projekta - 80 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; za ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za gradnju na temelju Glavnog projekta - očekivano do 60 dana; za izradu i isporuku izvedbenog projekta i troškovnika - 50 kalendarskih dana od dana pravomoćnosti građevinske dozvole.

Dogradnja i nadogradnja vrtića planira se s ciljem povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina, a time i ukupnog kapaciteta broja djece. Nadograđuje se jedna etaža, te dograđuje dio uz vrtić, a postojeće prostorije će se adaptirati. Prema zadanim smjernicama vrtić bi sa sadašnjih osam grupa ''narastao'' na ukupno njih 16 i to 9 vrtićkih skupina i 6 jasličkih te 1 odgojno-obrazovna skupina za provedbu programa predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja. Ukupni broj djece koju će vrtić moći primiti nakon rekonstrukcije bio bi 267 (247 + 20 djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja).

Podsjetimo, Gradu Dubrovniku u lipnju je odobren ukupni iznos od 1.077.644 kune za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju – dogradnju i nadogradnju dječjeg vrtića „Pčelica“ te za projekt dogradnje i nadogradnje dječjeg vrtića „Palčica“, putem Poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Izrada projektne dokumentacije za dječji vrtić „Pčelica“ preduvjet je za ishođenje građevinske dozvole dogradnje i nadogradnje vrtića koji zbog nedostataka kapaciteta radi na tri različite lokacije unutar naselja. Ovom rekonstrukcijom zadovoljit će se i propisani pedagoški standardi predškolskog odgoja.

DPP

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković malo će potpomognuti dubrovačke udruge. Naime, on je raspisao poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu, temeljem Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.

Ukupno će se dodijeliti 500 tisuća kuna za ono što se smatra prioritetima poput obilježavanja značajnijih datuma i važnih obljetnica. Najmanji iznos novčanih sredstava koje udruga može dobiti po projektu je tri tisuće kuna, a najveći iznos 30 tisuća kuna. Ukupno će se ugovoriti provedba do 50 projekata.

Ovaj poziv ne treba miješati s pozivima za donacije i sponzorstva koje svake godine raspisuju pojedini upravni odjeli Grada Dubrovnika, već o jednokratnoj financijskoj injekciji Grada Dubrovnika. Uostalom, ovo je i prvi put da na pola godine Gradonačelnik raspisuje ovakav poziv.

No, posebno je naglašeno kako se između ostaloga poziv ne odnosi na sufinanciranje programa, projekata i manifestacija za koje je udruga već ostvarila financijska sredstva iz proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu. Treba reći i da je potrebna dokumentacija na prijedloge izuzetno opsežna te je potrebno dostaviti i brojne obrasce uz samu prijavu na projekte.

Uvjeti su tu inače već duže ustvari postroženi zbog Uredbe Vlade RH o financiranju udruga, no kad se ovaj poziv sagleda u kontekstu rasprave s prošle sjednice Gradskog vijeća, jasno je kako novci baš neće ići kako kome padne napamet, a što je nažalost do sada i bio slučaj.

Naime, na prošloj sjednici Vijeća imenovana su i povjerenstva za ocjenjivanje programa, a koja će zapravo bodovati programske ciljeve, kvalitetu prijedloga programa, angažiranost u kandidiranju programa, itd.

Upravo je na prošloj sjednici Gradskog vijeća i gradonačelnik Mato Franković naveo kako se povjerenstva osnivaju da se izbjegne dvostruko financiranje, a niti pojedini vijećnici nisu birali riječi kad su govorili o financiranju udruga. Tako je primjerice HDZ-ova Katarina Doršner kazala "kako se moramo se zapitati je li se isplati podupirati nečiju neinventivnost", dok je DUSTRA-in Željko Raguž također govorio o problematici financiranja udruga, zaključivši "da nije čudo da niču poput gljiva poslije kiše".

Lijepo je da Grad Dubrovnik potpomaže civilno društvo, jer ono nominalno jest svojevrsni jamac promjena i ono što bi trebalo označavati jednu neovisnu građansku inteligenciju. Druga stvar je što je postala praksa da je pojedinim udrugama svrha postojanja naslanjati se na javni novac, a s čim dakako gube svoju namjenu, a i što se kosi s pojmom civilnog društva. Stoga, pohvalno je da seu ovom segmentu uvodi reda i da će se paziti na to kome će ići koliko novca.

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za "Izvođenje radova na rekonstrukciji - dogradnji i nadogradnji Područne škole Montovjerna". Rok za dostavu ponuda je 1. kolovoza, a procijenjena vrijednost investicije iznosi 52 milijuna kuna, bez PDV-a.

Podsjetimo, Grad Dubrovnik kao investitor ishodio je u travnju građevinsku dozvolu za projekt rekonstrukcije - dogradnje i nadogradnje područne škole Montovjerna. Planiranim projektom zadovoljit će se suvremeni prostorno-tehnički uvjeti, potrebe nastavnog programa i kapaciteti za organizaciju jednosmjenske nastave za učenike od prvog do osmog razreda. Škola će u jednoj smjeni moći smjestiti 448 učenika, po 28 učenika u 16 razrednih odjeljenja, 8 nižih i 8 viših.

Postojeća građevina nadograđuje se za jedan kat i dijelom spušta u podrum te se prostorno prilagođava i povezuje s dogradnjom. Dograđeni dio školske zgrade imat će također četiri etaže, odnosno podrum, prizemlje i dva kata, dok se sportska dvorana povezuje s prostorima u podrumu. Izgradit će se ukupno 16 novih učionica i dvodijelna sportska dvorana s pratećim sadržajima, blagovaonica i knjižnica, dodatne učionice za izborni predmet, te prostori za pedagoga i psihologa.

Svi krovovi su ravni, sa šljunkom u bojama kao završnim slojem, a dio krova sportske dvorane uredit će se kao školski vrt s igralištem za niži uzrast, koje će biti obloženo gumenom oblogom i hortikulturno ukrašeno. Zelena površina zauzima čak 36 posto građevne parcele koja će se hortikulturno urediti sadnjom autohtonog mediteranskog bilja. Školsko parkiralište imat će 24 parkirališna mjesta.
"Škola je projektirana kao zgrada gotovo nulte potrošnje energije, energetskog razreda A+, opremljena modernom vanjskom stolarijom i vanjskim zidovima. Opremit će se modernim sustavom grijanja i hlađenja, a za grijanje tople vode predviđen je sustav solarnih kolektora." - navodi se u priopćenju Grada Dubrovnika.

"Arhitektonsko-urbanističkom rješenju pristupilo se uvažavajući sve energetske, društvene i ekološke aspekte održivosti, te pedagoške standarde, a sve prema idejnom projektu arhitektica Maje i Ide Polzer, na temelju kojeg je razrađen glavni projekt za građevinsku dozvolu tvrtke Arhingtrade d.o.o. iz Zagreba." - piše u priopćenju.

DPP

Stranica 1 od 10

frendy250

fabrio250

aerodrom250
konavle 250

zupa 250

zupanija 250