Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika postavio je poboljšani preglednik prostornih podataka Visios Basic. 

Sukladno najavama o boljoj dostupnosti prostorno-planskih podataka građanima od 12. listopada 2018. godine, a kao prvi korak u tom procesu, Upravni odjel postavio je unaprijeđeni preglednik prostornih podataka kojem je moguće pristupiti OVDJE.

Na ponuđenoj platformi nalaze se noviji katastarski podaci, a uz aktualizirane kućne brojeve, prikazuju se i svi usvojeni prostorno-planski dokumenti itd. Od ostalih poboljšanja ponuđena platforma omogućuje više alata za pretraživanje i prikaz podataka te je neovisna o pretraživaču u kojem se otvara.
 
Uz platformu su radi lakšeg snalaženja i korištenja dostupne i upute za korištenje.

Grad Dubrovnik

Nije riječ o valu zapošljavanja, ne povećava se broj radnih mjesta u Gradu Dubrovniku, kazao je gradonačelnik Mato Franković o natječajima koje je Grad Dubrovnik objavio za sedam radnih mjesta o čemu je Dubrovnikpress.hr danas pisao OVDJE.

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković dalje je pojasnio zbog čega su raspisani natječaji.:
- Riječ je o poslovima uz koje  ljudima  ističu ugovori. I dalje postoji potreba za tim istim poslovima te je Grad bio dužan raspisati natječaj za ta radna mjesta koja već postoje.   – kazao je za Dubrovnikpress.hr gradonačelnik Franković.

D.Mladošić

Četvrtak, 18 Listopad 2018 14:30

Val zapošljavanja Grada Dubrovnika

Grad Dubrovnik raspisao je čak sedam novih natječaja za posao. Radi se tu o poslovima u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, Upravnom odjelu komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu i Upravnm odjelu za promet.

Što se tiče UO za poslove gradonačelnika, traži se tako viši stručni suradnik i viši savjetnik. U UO za Komunalne djelatnosti i mjesnu samouprave traže se viši stručni suradnik III za komunalnu naknadu i komunalni doprinos, viši stručni suradnik za komunalni doprinos, viši stručni suradnik za javne površine i viši referent.

Pak, UO za promet pojačat će savjetnik za promet.

V.S.

Gradu Dubrovniku osigurana su sredstva u iznosu od 14.080.986,10 kuna za projekt „Grad ZA djecu -poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika“.

Sredstva je u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ iz Europskog socijalnog fonda osiguralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH kao posredničko tijelo razine 1 za operaciju „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, dok je Grad Dubrovnik u partnerstvu s ustanovom Dječji vrtići Dubrovnik za potrebe prijave projekta proveo ispitivanje s ciljem definiranja potreba roditelja za promjenom radnog vremena DV Dubrovnik.

Naime, anketirani roditelji su većinom iskazali potrebu za drugačijim terminima boravka svoje djece u vrtićima. Stoga je zahvaljujući suradnji Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, Upravnog odjela za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo i Dječjih vrtića Dubrovnik pokrenut projekt „Grad ZA djecu - poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika“, a za čiju je provedbu osigurano čak 14.080.986,10 kuna.

U praksi to znači da će se projektom „Grad ZA djecu“ financirati usklađivanje radnog vremena dječjih vrtića sa stvarnim potrebama roditelja. Usluga poslijepodnevnog rada primijenit će se u vrtićima Ciciban, Gruž, Izviđač, Kono, Palčica, Pile, Radost, Lapadski Dvori, Škatulica i Pčelica. Rad subotom provodit će se u vrtićima Ciciban, Izviđač, Palčica i Pčelica, dok će vrtić na Lopudu pružati uslugu petosatnog poslijepodnevnog programa. Također, osigurana sredstva iskoristit će se za zapošljavanje 16 novih odgojitelja potrebnih za održavanje programa poslijepodnevnog rada vrtića te 8 djelatnika u tehničkom osoblju. Planirano je zapošljavanje još 15 asistenata, 1 logopeda, 1 psihologa i 1 edukacijskog rehabilitatora.

S ciljem unaprjeđenja usluga financirat će se brojne edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija za kojim je stručna služba vrtića iskazala interes. Jačanjem stručnih kompetencija zaposlenika DV Dubrovnik omogućuje se razvijanje poboljšanih i kvalitetnijih programa. Unaprjeđenje usluga provodit će se i kroz nabavu opreme za uređenje igrališta, nabavu Montessori opreme, opreme za senzorne sobe, za sportski program kao i za video nadzor. Na temelju nabavljene opreme razvit će se i implementirati dva nova posebna programa – program Montessori i sportski program.

U konačnici, Grad Dubrovnik i DV Dubrovnik ovim projektom odgovorit će na povećane potrebe te time omogućiti roditeljima lakše i kvalitetnije balansiranje između obiteljskog i poslovnog života, a kako se duži boravak djece u vrtiću ne bi negativno reflektirao na djecu unaprijedit će se ukupna usluga poboljšanim i kvalitetnijim programima.

Svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava održat će se u Karlovcu, 24. listopada a ispred Grada Dubrovnika nazočit će mu gradonačelnik Mato Franković i pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, Zrinka Raguž.

DPP

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, sa suradnicima, sudjelovao je na radnom sastanku s ministrom zaštite okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem u Zagrebu na temu EU sufinanciranja izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje korisnih komponenti otpada.

 Tom je prigodom čelnicima najvećih gradova u Hrvatskoj prezentiran EU poziv za sufinanciranje izgradnje i opremanja samog postrojenja, koji je u pripremi, a kako bi se ubrzale prijave najvažnijih projekata za ovaj dio sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

''Sortirnice su integralni, vrlo zahtjevan dio infrastrukture za gospodarenje otpadom, a projekti će se sufinancirat europskim sredstvima do 85 %'', rekao je ministar Ćorić te najavio kako do kraja godine očekuje i raspisivanje natječaja za spremnike i vozila, čime bi se zaokružila priča oko infrastrukture potrebne za učinkovito gospodarenje otpadom i približavanje cilju od 50 % odvojenoga otpada.

Kako bi do 2020. godine postigla cilj da se odvojeno sakuplja i reciklira minimalno 50 % otpadnog papira, plastike, stakla i metala, Republici Hrvatskoj na raspolaganju su značajna EU sredstva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Grad Dubrovnik svakako planira aplicirati za EU sredstva za izgradnju sortirnice otpada, koja je planirana Urbanističkim planom uređenja "Tehničko-tehnološki blok Osojnik".

Također, Gradu Dubrovniku u proteklih su mjesec dana već odobrena sredstva za obrazovno- informativne aktivnosti te nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Projekt ''ReDu'' vrijedan je gotovo 1,2 milijuna i uključuje edukaciju javnosti o postupanju s otpadom, a također je odobreno i više od 4 milijuna kuna za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i to za papir, karton, plastiku, staklo, biootpad s vrtnim komposterima i tekstil. Oko 85 posto ovih iznosa bespovratna su EU sredstva.

DPP

Petak, 12 Listopad 2018 12:32

Grad u zakup daje poslovne prostore

Grad Dubrovnik odlučio je utržiti od trenutno praznih prostora u njegvom vlasništvu. Tako je gradonačelnik Mato Franković raspisao javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. Prije svega, treba tu izdvojiti trenutno prazan prostor na adresi Luža 1.

Početni iznos zakupnine iznosi 34.650,00 kn + PDV, jamčevina 130 tisuća kuna, dok je određeno da buduća namjena ovog prostora bude trgovačke prirode, izuzev suvenira i prehrane.

Također, Grad Dubrovnik u zakup daje i poslovne prostore u ulicama Od Pustjerne, Između polača, na Prijekome, Josipa Kosora te u naselju Trsteno.

Inače, javni natječaj možete pročitati OVDJE.

V.S.

Projekt ''Izrada ortofoto snimka administrativnog područja Grada Dubrovnika'', kao nadogradnja i dopuna postojećem sustavu Geografsko-informacijskog sustava Grada Dubrovnika novijim i preciznijim snimkama, koji upravo kreće u izradu, predstavljen je gradonačelniku i pročelnicima Grada Dubrovnika.

Novi, unaprijeđeni sustav olakšat će građanima dostupnost informacija i komunikaciju s gradskom upravom. U preglednicima će se moći, između ostalog, naći svi prostorno-planski podaci, od katastra, do ulica, kućnih brojeva, GUP-a i planova nižeg reda, uz nove mogućnosti pregleda, 3D prikaze i modernizaciju čitavog sustava. Ovako sveobuhvatan sustav i na razini na kojoj će biti nakon poboljšanja na kojem se radi, u Hrvatskoj će imati jedino Grad Dubrovnik.

Geografski informacijski sustav (GIS) je sustav za upravljanje prostornim podacima, a za potrebe projekta njegovog poboljšanja i modernizacije obavit će se avionsko snimanje cijelog administrativnog područja Grada Dubrovnika, te snimak dronom užeg urbanog područja Grada.

Ugovor za izradu ovog posla potpisan je s tvrtkom GDi d.o.o. Vrijednost projekta iznosi 1.556.175,10 kuna s PDV om, a rok za izradu je osam mjeseci.

Projekt će se odvijati u sedam faza od kojih će prva biti snimanje dronom u prvoj polovici studenog, a druga avio-snimanje u drugoj polovici studenog. Treća faza obuhvaća izradu 3D web preglednika za potrebe prikaza navedenih snimaka u 3 dimenzije. Sljedeće četiri faze obuhvaćaju izradu objekata (nivo detaljnosti 2), izradu mesh modela iz snimaka napravljenih dronom te završetak cjelokupnog projekta prikaza ortofoto snimaka u GIS-u Grada Dubrovnika. Završetak projekta planiran je najkasnije u svibnju 2019.

Također su prezentirane aplikacije, rješenja i vizualizacije kao cjelovit sustav koji službenici Grada Dubrovnika koriste u svakodnevnom radu (interni sustav), kao i portali usmjereni građanima te strateški planovi za budući razvoj i modernizaciju GIS-a.

Portalima koji su usmjereni građanima može se pristupiti na adresama https://www.dubrovnik.hr/VisiosBasic/ i https://www.dubrovnik.hr/GIS (napomena: do završetka nadogradnje sustava potrebno je koristiti Internet Explorer ili stariji od v42. Mozilla Firefox).

DPP

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika” vrijedan gotovo 1,2 milijuna kuna potpisan je 19. rujna, a uz Grad Dubrovnik kao korisnika bespovratnih sredstava potpisnici su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao posredničko tijelo razine 1 te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Posredničko tijelo razine 2).

Riječ je o Ugovoru o dodjeli sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijskog fonda (KF) i Europskog socijalnog fonda (ESF) čiji je cilj dodijeliti bespovratna sredstva Korisniku u svrhu provedbe projekta.

Naime, početak provedbe projekta započeo je donošenjem Odluke o financiranju 8. kolovoza 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.386.980,00 kuna, dok su bespovratna sredstva dodijeljena u iznosu od 1.178.933,00 kuna.

Projekt „ReDu – provedba Programa izobrazno-inforrmativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika“ trajat će 20 mjeseci, a uključuje edukaciju javnosti kroz provođenje niza informativno-izobraznih aktivnosti s kojima se želi doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta i izgradnji svijesti građana Grada Dubrovnika o važnosti gospodarenja komunalnog otpada.

Također, izobrazno-informativne aktivnosti sastavni su dio Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. godine koje je Gradsko vijeće usvojilo u svibnju ove godine.

DPP

Grad Dubrovnik i Razvojna agencija Grada DURA, u suradnji s učilištem  „Magistra“ iz Zagreba, provode program osposobljavanja 12 osoba za njegovatelje/ice starijih i nemoćnih osoba.

Naime, zbog nedostatka kadra na području Grada, ali i čitave Dubrovačko-neretvanske županije, Grad i DURA su se odlučili na ovaj projekt vrijedan 64 tisuće kuna. Program osposobljavanja traje ukupno 65 dana, od čega se 12 dana odnosi na teoretski dio nastave, a ostatak je praktični dio.

Troškove edukacije, za koju je raspisan i proveden javni poziv, snosi Grad, a kandidati su dužni položiti ispit za njegovatelja/icu. Uz plaćanje troškova edukacije Grad se obavezao i organizirati nastavu, a obaveze kandidata uz polaganje ispita su i odazivanje na otvoreno radno mjesto njegovatelja/ice koje mu Grad ponudi. Ukoliko se, u razdoblju od godine dana od polaganja ispita, kandidat ne odazove na poziv za otvoreno radno mjesto, morat će vratiti pet tisuća kuna, koliko iznose troškovi edukacije po osobi.

Inače, prednost pri prijavi na program osposobljavanja za njegovatelja/icu imaju nezaposlene i dugotrajno nezaposlene osobe te osobe preko 50 godina života.

DPP

U razdoblju od lipnja do rujna 2018. godine Grad Dubrovnik dodijelio je u najam šest stanova obiteljima koje se nalaze na novoutvrđenoj Listi reda prvenstva za dodjelu stanova u najam, uključujući jednu sedmeročlanu s petero malodobne djece te jednu šesteročlanu obitelj kao i dvije obitelji prethodno smještene u privremenom prihvatilišta u Visu 2, piše u priopćenju Grada Dubrovnika.

Naime, na prijedlog Povjerenstva, a zaključkom gradonačelnika Mata Frankovića dubrovačkim obiteljima ustupljeni su sljedeći stanovi:

Stan na adresi Vladimira Nazora 4, ukupne površine 48,00 m2, broj članova obiteljskog domaćinstva: 4,
Stan na adresi Điva Natali 6, ukupne površine 33,00 m2, broj članova obiteljskog domaćinstva: 3,
Stan na adresi Marina Kneževića 64, ukupne površine 58,79 m2, broj članova obiteljskog domaćinstva: 7,
Stan na adresi Antuninska 11, ukupne površine 54,00 m2, broj članova obiteljskog domaćinstva: 6,
Stan na adresi Poljana Mrtvo zvono 4, ukupne površine 30,00 m2, broj članova obiteljskog domaćinstva: 3,
Stan na adresi Nikole Božidarevića 10, ukupne površine 34,75 m2, broj članova obiteljskog domaćinstva: 3.

Pri predaju stanova na korištenje uz Listu reda prvenstva Grad Dubrovnik je vodio računa o broju članova obiteljskog domaćinstva i veličini raspoloživog stana.

Podsjetimo, nova Lista reda prvenstva za najam objavljena je na temelju provedenog natječaja, a nakon što je koncem prošle godine završen postupak revizije korištenja stanova u gradskom vlasništvu. Provedena revizija pokazala je kako od 56 stanova u izvornom vlasništvu Grada Dubrovnika 34 korisnika nisu ispunjavali uvjete za korištenje stana te im je izdano rješenje po kojemu Gradu moraju predati stan koji su koristili.

"Prema onim korisnicima stanova koji su bili pozvani predati stanove u posjed Gradu Dubrovniku, a nisu postupili po pozivu, Grad u svrhu zaštite svoje imovine poduzima odgovarajuće pravne radnje pred nadležnim sudom. Kako bespravni ili drugi korisnici gradskih stanova budu vraćali nekretnine u posjed Gradu, tako će se u njih useljavati osobe s nove Liste prvenstva". - piše u priopćenju.

DPP

Stranica 1 od 12

frendy250

fabrio250

aerodrom250
konavle 250

zupa 250

zupanija 250