Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković predao je ključeve nove „Dacie Duster“ pročelniku HGSS-a - Stanice Dubrovnik Mariju Begiću. Riječ je o vozilu nabavljenom proračunskom donacijom Grada Dubrovnika u iznosu od 150.000 kuna, za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Dubrovnik.

''Ovo je dio namjenskih sredstava koje smo HGSS-u osigurali u prošloj godini, od ukupno 350.000 kuna, a u ovoj godini je to još i više. Prvim Proračunom je osigurano 250.000 kuna, a rebalansom koji je pred nama osigurava se još dodatnih 250.000 kuna, znači ukupno pola milijuna kuna u ovoj godini. Više puta smo ponavljali koliko nam je HGSS važan, jednako kao i vatrogasci i sve ostale žurne službe. Zavodu za hitnu medicinu smo također kupili novo vozilo i nastavljamo dalje s osuvremenjivanjem i pojačavanjem važnosti naših žurnih službi jer nikada ne znamo kada će nam one uistinu biti potrebne'', rekao je u ovoj prigodi gradonačelnik Franković.

Prepoznajući značaj HGSS-a unutar sustava zaštite i spašavanja Grada Dubrovnika, i ove i prošle godine osigurana su sredstva u Proračunu Grada, a prema najavama gradonačelnika HGSS će postati stalna proračunska stavka. U narednom razdoblju planirat će se sredstva za adekvatan objekt za sjedište dubrovačkog HGSS-a.

DPP

Projekt subvencija studentske i srednjoškolske autobusne karte na relaciji Dubrovnik-mjesto studiranja /učenja i obratno počeo se provoditi u rujnu prošle godine, a dosadašnji podaci o ostvarenju mjere potvrđuju njenu opravdanost. Naime, u akademskoj godini 2017/18 subvencije je već koristilo preko 200 studenata, a za koju namjenu je iz gradskog proračuna isplaćeno nešto više od 58 tisuća kuna.

Raščlanjeno kalendarski, zahtjeve za subvencijom karata u 2017. godini podnijelo je 78 studenata za što je isplaćeno 17.509,79 kuna, dok je u ovoj godini, zaključno s 15. svibnja, broj studenata korisnika ove mjere više nego udvostručen u odnosu na razdoblje rujan-prosinac 2017. Zahtjeve je podnijelo 197 studenata, dok vrijednost isplaćenih subvencija iznosi 40.637,00 kuna.

Podsjetimo, mjera subvencioniranja cijene studentske i srednjoškolske autobusne karte na relaciji Dubrovnik – mjesto studiranja /učenja i obratno provodi se od 1. rujna 2017. godine, a zahtjevi za sufinanciranje autobusnih karata podnose se Upravnom odjelu turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika u roku od 90 dana od završetka putovanja.

Grad Dubrovnik subvencionira 50% cijene karte, odnosno najviše do maksimalnog iznosa od 250,00 kn za povratnu katu ili 125,00 kn za jednosmjernu kartu. Maksimalan broj subvencija tijekom jedne akademske/školske godine koje će Grad Dubrovnik isplaćivati jest četiri povratne karte, odnosno osam jednosmjernih karata po korisniku. Pravo na subvenciju cijene autobusne karte imaju svi studenti koji studiraju izvan mjesta prebivališta i učenici srednjih škola koji se ne mogu obrazovati za zanimanja jer ista nisu u programu srednjih škola na području Grada Dubrovnika, s prebivalištem na području Grada Dubrovnika.

Više detalja o ovoj mjeri, načinu korištenja i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na stranicama UO turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika.

DPP

Grad Dubrovnik nastavlja provoditi aktivnosti na unapređenju stanja komunalne infrastrukture te su nastavno na radni obilazak predjela GK Ploče iza Grada definirani potrebni radovi za otklanjanje uočenih nedostataka i dinamika izvođenja istih.

Do kraja mjeseca svibnja Upravni odjel za promet izvršit će sanaciju dijela Ulice Bruna Bušića od spoja s Ulicom Dubrovačkog odreda pa istočno do okretišta ukupne dužine zahvata oko 130 metara. Nakon sezone, odnosno po zatvaranju postojećeg gradilišta, sanirat će se i preostali dio Ulice Bruna Bušića.

Prethodno radovima asfaltiranja kolnika, djelatnici Odsjeka za održavanje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, javnu rasvjetu i energetiku već su proveli sanaciju kvara na podzemnim instalacijama javne rasvjete u duljini od 70 metara. Naime, zbog višestrukog prekida podzemnog kabela stupovi javne rasvjete bili su povezani privremeno zračnim vodičem. Planirana je i zamjena energetski neučinkovitih i zbog svjetlosnog onečišćenja neprihvatljivih svjetiljki novim svjetiljkama s LED tehnologijom čime bi se za 27 svjetiljki prosječna godišnja potrošnja smanjila za čak 90 posto.

Osim navedenih ulica, a tijekom spomenutog obilaska zamjenice gradonačelnika Orlande Tokić i pročelnika nadležnih odjela Zlatka Uršića i Đura Šutala sa suradnicima utvrđena je potreba sanacije Pelješke i Grudske koje su uvrštene u plan održavanja za posljednji kvartal 2018. godine. U ovim ulicama potrebno je provesti sanaciju skalina, a gdje je potrebno izvršit će se rekonstrukcija javne rasvjete.

DPP

Rješenjem gradonačelnika Mata Frankovića imenovani su pročelnici gradskih upravnih odjela, po završetku natječaja koje je proveo Grad Dubrovnik. No, može se reći kako tu nema iznenađenja jer su svi dosadašnji privremeni pročelnici tako izabrani za pročelnike.

Tako je "nova" pročelnica UO za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, UO za kulturu i baštinu Ana Hilje, UO za proračun, financije i naplatu Anita Burić, UO za turizam, gospodarstvo i more Marko Miljanić, UO za promet Đuro Šutalo, UO za gospodarenje gradskom imovinom Zdenko Medović, UO za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Silva Vlašić, UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Jelena Lončarić, UO za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Zlatko Uršić, a UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž. Pročelnica Službe Gradskog vijeća je Nada Medović, a Službe za unutarnju reviziju Ivan Bajić.

Podsjetimo, još ranije je Dživo Brčić izabran je za pročelanika UO obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo, a Srđan Todorovski za pročelnika UOza izgradnju i upravljanje projektima.

V.S.

Skoro je godinu dana prošlo otkad je Mato Franković preuzeo vlast, tako da je došlo vrijeme i za privremeno svođenje računa, kako Frankovića prema javnosti, između ostalog i kroz njegove izvještaje o radu na sjednicama Gradskog vijeća, a tako i ekipe pročelnika prema samome Frankoviću.

Tako je Franković valorizirao rad pročelnika kroz ocjene o radu. Radi se tu o ispunjenju zakonske norme, uz koju tako pročelnici ocjenjuju zaposlenike upravnih odjela, a gradonačelnik pročelnike. No, kako doznaje portal Dubrovnikpress.hr, ocjene Frankovića nekim pročelnicima i nisu najbolje legle.

Naime, gradonačelnik je sve pročelnike ocijenio s ocjenom vrlo dobar, dakle s četvorkama, dok su samo privremena pročelnica UO za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo i privremena pročelnica Službe Gradskog vijeća Nada Medović ocijenjene peticama, odnosno ocjenom odličan.

Navodno, izazvalo je to i određene potrese u gradskoj upravi, ponajprije se navodno pobunila privremena pročelnica UO za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Silva Vlašić, što zapravo i nije nelogično.

Dubrovnik je već niz godina kao grad koji je najuspješniji u legalizaciji bespravne gradnje. Primjerice, Grad Dubrovnik ima tek jedan neriješeni predmet od 5440 predanih zahtjeva za legalizacijom, što je svakako najveća zasluga privremene pročelnice Vlašić.

Iznenađuje i što petice nisu dobili drugi Frankovićevi ljudi od povjerenja, odnosno oni koje je on i doveo u gradsku upravu. Poput privremene pročelnice UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinke Raguž, privremenog pročelnika UO za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo Dživa Brčića ili pročelnika za izgradnju i upravljanje projektima Srđana Todorovskog... Ali, očito on nije želio davati petice reda radi, odnosno davao ih je onima za koje je smatrao da ih i zaslužuju.

Pošto kao gradonačelnik po svoj prilici najviše i surađuje s pročelnicom UO za poslove gradonačelnika i Službom Gradskog vijeća, očito su mu se Hladilo i Medović imale najviše prilike i za dokazati, a na čemu im se on zahvalio s najvećim ocjenama.

Zbog kršenja Odluke o komunalnom redu te odredbi ugovora o zakupu javne površine Grad Dubrovnik je dana 10. svibnja otkazao ugovore o zakupu javnih površina radi postavljanja ugostiteljskih stolova i stolica sljedećim zakupnicima: Amoretto d.o.o. (konoba „Amoret“ u ulici Od Pustijerne i Poljana Marina Držića), Mala bota d.o.o. (Oyster & sushi bar „Bota“ u ulici Od Pustijerne) i Figulus j.d.o.o. (ugostiteljski objekt „Korta“ u ulici Između polača), stoji u priopćenju Grada Dubrovnika.

Društvu Amoretto d.o.o. i Mala bota d.o.o. se ugovor o zakupu javne površine otkazan je na rok od 7 dana, a društvu Figulus j.d.o.o. ugovor je otkazan na 30 dana.

Naime, Odlukom o zakupu javnih površina i zaključenim ugovorima o zakupu javnih površina određeno je da će Grad Dubrovnik kazniti zakupnika oduzimanjem javne površine na 7 dana nakon prvog kršenja, 30 dana nakon ponovljenog prekršaja dok je trajno oduzimanje javne površine predviđeno nakon trećeg kršenja. Ako zakupnik ne ponovi prekršaj u roku od jedne godine prethodne kazne se brišu.

"Djelatnici Odsjeka za komunalno redarstvo Grada Dubrovnika utvrdili su zapažanjem na terenu te o tome sastavili službene zabilješke da su zakupnici Amoretto d.o.o. i Mala bota d.o.o. dana 17. travnja prekršili odredbe Odluke o komunalnom redu radi odlaganja komunalnog otpada na javnoj površini iza Katedrale na nedozvoljen način. Utvrđeno je također da je društvo Figulus j.d.o.o. dana 4.ožujka isticalo reklamne poruke kao i da su usmeno reklamirali ugostiteljsku ponudu na nedozvoljen način." - pišu iz Ureda gradonačelnika.

Radi navedenih prekršaja, a prije samih otkaza ugovora, izdani su obvezni prekršajni nalozi; društvu Amoretto d.o.o. dana 24. travnja, društvu Mala bota d.o.o. 23. travnja te društvu Figulus j.d.o.o. dana 19. travnja. Prekršajnim nalozima izrečene su i novčane kazne; tvrtkama Amoretto i Mala bota po 5.000 kuna + 1.000 kuna za odgovorni osobu, dok je tvrtki Figulus j.d.o.o. određena kazna u iznosu od 10.000 kuna te dodatnih 2.000 kuna odgovornoj osobi.

"Podsjetimo, dana 11. travnja gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima održao je sastanak s ugostiteljima na temu nadolazeće sezone, kojom prilikom je iznesen jasan stav kako se bilo kakva odstupanja od gradskih odluka i ugovora o zakupu javnih površina neće tolerirati." - stoji u priopćenju.

DPP

Petak, 04 Svibanj 2018 10:22

Uređuje se Gornji Kono

U sklopu programa redovnog i investicijskog održavanja gradskih prometnica, Upravni odjel za promet Grada Dubrovnika u srijedu, 2. svibnja započeo je radove na uređenju ulice Gornji Kono, od križanja sa Sinjskom ulicom pa do spoja s Tivatskom.

U cijelosti se uklanja postojeći oštećeni asfaltni i betonski pokrov kako bi se asfaltirala čitava dionica duljine 120 metara i površine zahvata 550 metara kvadratnih.

Predviđeno vrijeme trajanja radova ukupne vrijednosti 150 tisuća kuna s PDV-om je sedam dana.

DPP

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Stijepko Krilanović i predsjednik Sindkata JVP-a Nikša Svetac potpisali su kolektivni ugovor za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi ''Dubrovački vatrogasci''. Ugovor je potpisan temeljem suglasnosti Gradskog vijeća Grada Dubrovnika koje je prihvatilo tekst novog kolektivnog ugovora.

- Ovim će se našim vatrogascima osigurati značajno kvalitetniji uvjeti financijskih primanja u odnosu na ono što su imali do sada. Otprilike između 15 i 20 posto će doći do povećanja plaća. Znamo koliko se vatrogasci izlažu obavljajući svoj posao, a ovo je samo jedan od segmenata u kojima želimo poboljšati uvjete vatrogascima. - kazao je gradonačelnik Franković dodajući kako su idući ciljevi izgradnja vatrogasnog doma, koji bi objedinio sve hitne službe, i kupnja vatrogasnog plovila.

"Zahvaljujući novom kolektivnog ugovoru primanja dubrovačkih vatrogasaca izjednačit će se s primanjima njihovih kolega u Zagrebu, Rijeci ili Splitu. Primjerice, osnovica za izračun plaće povećana je i iznosi 6.000,00 kuna, a neke od novina koje donosi novi kolektivni ugovor jesu i plaćanje pripravnosti, prekovremenog rada i toplog obroka." - navodi se u priopćenju gradske uprave.

Kako piše u priopćenju, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Stijepko Krilanović rekao je kako su skoro devet godina pokušavali dobiti ovaj kolektivni ugovor, no da ranije nije bilo sluha za njihove potrebe.
- Prije svega bih se zahvalio gradonačelniku i pregovaračkom timu koji je pokazao veliko razumijevanje za nas te smo nakon toliko godina ovo uspjeli privesti kraju i dobiti bolje uvjete za vatrogasce.- naglasio je predsjednik Sindkata JVP-a Nikša Svetac.

Prije potpisivanja položen je vijenac i odana počast poginulim pripadnicima JVP-a, a kasnije je održana i Redovita sjednica Skupštine VZ Grada Dubrovnika, kojom je predsjedao gradonačelnik Mato Franković. Na sjednici je, između ostalog, donesena odluka o prihvaćanju odredbi novopotpisanog kolektivnog ugovora, kao i odluka o početku postupka javne nabave za nabavu novog vatrogasnog broda.

DPP

Obavještavamo javnost da smo pred nadležnim tijelom podnijeli zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja ništetnosti spornog ugovora između Grada Dubrovnika i DPDS-a, navodi se danas u priopćenju predsjednika dubrovačkog SDP-a Jadrana Barača.

„Naš prošlotjedni javni istup o sprezi HDZ-ove(gradske) vlasti i DPDS-a je izazvao burnu reakciju. Što je izazvalo tako burnu reakciju? Izazvalo ju je ukazivanje na spregu vladajuće politike i privatnog interesa te mogućnost stjecanja velikih materijalnih vrijednosti na štetu građana, a time se "taklo u osinje gnijezdo". Činjenica je ta da je trenutno na snazi zakonski dvojben ugovor kojim su prepuštena prava upravljanja zidinama i ubiranja ogromnih prihoda od ulaznica. Također, prisutno je netransparentno i nemoralno trošenje javnog novca u korist privatnog interesa.“ – piše Barač.

„Takvo ponašanje od strane HDZ-a nažalost ne predstavlja ništa novo, već ustaljenu praksu njihovog djelovanja kojom javnu imovinu smatraju privatnom blagajnom za svoje stranačke prijatelje. Što je veći utjecaj privatnog interesa, a manjak javne kontrole u nekom javnom dobru, tada je veća mogućnost pojave koruptivnih radnji.“ – napisao je predsjednika dubrovačkog SDP-a.

Prvi čovjek SDP-a u Dubrovniku pozvao je gradonačelnika Mata Frankovića da raskine ugovor s DPDS-om:
„Iskoristit ću ovu priliku i apelirati na gradonačelnika gospodina Mata Frankovića da raskine ovaj štetni Ugovor te da upravljanje Gradskim zidinama vrati u zakonske okvire i pod nadležnost grada Dubrovnika.

SDP Dubrovnik će biti jamac beskompromisne borbe za javno dobro i za obranu interesa građana, za koji smatramo kako je trenutno ugrožen od strane vladajućih. Ustrajat ćemo do kraja i iskoristit ćemo sve pravne mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju.“ – napisao je predsjednik GO SDP Dubrovnik Jadran Barač.
sdpprijavadpds1
sdpprijavadpds2

D.M.

Dolazi vjerojatno do još jedne rošade u gradskoj upravi. Naime, najnovijom sistematizacijom radnih mjesta u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more otvara se mjesto pomoćnika pročelnika Marka Miljanića. Kako neslužbeno doznaje portal Dubrovnikpress.hr, mjesto je to rezervirano za Antonelu Đurđević Bujak, koja je u Gradu Dubrovniku trenutno zadužena za protokol.

Tako bi ubuduće Đurđević Bujak trebala biti zadužena za organizaciju i provedbu projekata, suradnju u izradi nacrta i prijedloga propisa iz nadležnosti odjela, kao i izradu stručnih materijala, itd.

Pošto pročelnik svakog upravnog odjela ima svog zamjenika, malo je nejasno eto čemu i poseban pomoćnik. Inače, UO za turizam gospodarstvo i more broji desetak zaposlenih.

No, ovaj transfer Đurđević Bujak ne bi trebao iznenaditi. Naime, može se čuti kako Đurđević Bujak na mjesto pomoćnice pročelnika ne ide kako bi nešto posebno napredovala, nego je „nagrađena” iz drugih razloga. Radi se o tome što za nju jednostavno više nema mjesta u Odsjeku za protokol i informiranje Grada Dubrovnika. Navodno, između Đurđević Bujak i nove gradske uprave ne cvjetaju ruže, a Franković je u međuvremenu ionako zaposlio niz službenika za informiranje i protokol.

Kako su ustvari zaposlenici gradske uprave „zaštićena vrsta” zbog njihovih ugovora o radu, jednostavnom metodom premješta se Đurđević Bujak na mjesto pomoćnice pročelnika.

I nije baš neka kazna. Voljeli bi vjerojatno svi radnici koji su u nemilosti svojih nadređenih i kojima eventualno prijeti otkaz biti ovako „kažnjeni” za istu ili sličnu plaću. No, dubrovačka gradska uprava očito ima neka svoja pravila.

V.Salvia

Stranica 1 od 9

frendy250

fabrio250

aerodrom250
konavle 250

zupa 250

zupanija 250