Četvrtak, 18 Srpanj 2013 14:34

Rixos Libertas dobiva koncesiju zajedno s prostorom gdje je nelegalno izgradio zid

Piše:

Na Županijskoj skupštini u petak trebala bi biti izglasana odluka o petnaestogodišnjoj koncesiji hotela Rixos Libertas na pomorskom dobru ispod samog hotela. No, iako se u odluci o koncesiji navodi kako se ne omogućuje nikakva gradnja, ukoliko Županijska skupština izglasa takvu odluku ujedno će u koncesiju dati i prostoru na kojem je Rixos Libertas već nelegalno izgradio zid koji sprječava pristup plaži.

prilaz2008
Iako viši savjetnik, specijalist za pomorsko dobro DNŽ Ivo Klaić u odgovoru na upit portala Dubrovnikpress.hr ističe kako je iz odluke izostavljena čestica zemlje 550/21 K.O. Gruž koja predstavlja i svojevrsni prilaz kupalištu s jugozapadne strane, a sve da bi se građanima omogućio pristup pomorskom dobru, problematična je sasvim druga čestica, ona 550/22 na kojoj je hotel izgradio nelegalan zid koji sprječava prolaz do pomorskog dobra.

Od obnove hotela građani Dubrovnika neprestano nailaze na probleme s pristupom plaži ispod Rixos Libertasa, a iako je građevinska inspekcija utvrdila da je hotel zid nelegalno izgradio, on i dalje stoji.  

Klaić u svom odgovoru navodi kako Županija ne može utjecati na rušenje zida, odnosno ističe kako zakonskim odredbama Upravni i inspekcijski nadzor nije u nadležnosti Županije te potvrđuje da prihvaćanjem Odluke o koncesiji nikakvi akti za građenje nisu unaprijed odobreni. Navodi i kako je „u nadležnosti Županije osim postupka dodjele koncesija i izrada Prijedloga za granice pomorskog dobra“ te da je „na predmetnom području proveden postupak utvrđivanja granice pomorskog dobra na koji je na prijedlog Županije Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo Rješenje, na koje  je hotel Libertas uložio žalbu, koja je i odbijena“.

„Nakon toga hotel pokreće upravni spor pred Upravnim sudom koji okončava presudom kojom se odbacuju navodi hotelske kuće te potvrđuje Rješenje Ministarstva odnosno Prijedlog Županije čime su se stekli uvjeti dodjele koncesije.

Županija je u Odluci o namjeri davanja koncesije jasno precizirala mogućnosti gradnje i ostalog postupanja te će se daljnje obveze utvrditi Ugovorom s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem.

Navedenom Odlukom budući ovlaštenik koncesije ne stječe nikakvo pravo gradnje bilo kakvih čvrstih ili uklonjivih objekata te za svaki namjeravani zahvat ovlaštenik koncesije obvezuje se ishoditi suglasnost davatelja koncesije, kao i akte nadležnih tijela. Dakle, neovisno o predmetnoj Odluci Ovlaštenik koncesije dužan se je pridržavati svih akata koji reguliraju gradnju, komunalni red, prostorno-plansku dokumentaciju, odnosne pravilnike koje se tiču obveza na morskim plažama i slično.“ – naveo je u odgovoru na upit portala Dubrovnikpress.hr viši savjetnik, specijalist za pomorsko dobro DNŽ Ivo Klaić.

No, malo to znači Dubrovčanima koji se žele kupati na plaži ispod Rixos Libertasa kada sporni zid i dalje stoji, zakone nitko ne provodi, a hotelu se još ide na ruku davanjem u koncesiju prostora s nelegalno izgrađenim zidom, ukoliko se naravno prijedlog odluke izglasa na Županijskoj skupštini.

Na koncu jedino ispravno bilo bi odbiti ovakav prijedlog odluke o koncesiji dok Rixos Libertas ne ukloni sporni zid.
gradiliste

frendy250

fabrio250

aerodrom250
konavle 250

zupa 250

zupanija 250